Kết quả XSTD ngày 23/03/2019 - Xổ số Miền Bắc 23/03/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-46-15-02
GIẢI SÁU 730 414 899
GIẢI NĂM 8585 8330 1643 8467 7111 7308
GIẢI TƯ 0077 9626 2022
1450
GIẢI BA 61698 49234 44747 45726 24442 62083
GIẢI NHÌ 21352-90568
GIẢI NHẤT 35790
ĐẶC BIỆT 40005
Đầu LOTO
0 2 5 8
1 1 4 5
2 2 6 6
3 0 0 4
4 2 3 4 6 7
5 0 2
6 7 8
7 7
8 3 5
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-27-73-63
GIẢI SÁU 295 868 562
GIẢI NĂM 3250 7049 7693 4846 0696 2840
GIẢI TƯ 8469 9289 7125
8554
GIẢI BA 70166 61275 26300 21701 93438 07936
GIẢI NHÌ 27194-19868
GIẢI NHẤT 21663
ĐẶC BIỆT 97477
Đầu LOTO
0 0 1
1  
2 3 5 7
3 6 8
4 0 6 9
5 0 4
6 2 3 3 6 8 8 9
7 3 5 7
8 9
9 3 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-18-71-78
GIẢI SÁU 748 477 009
GIẢI NĂM 8898 3490 3670 0704 7019 9615
GIẢI TƯ 3720 5302 5434
1653
GIẢI BA 65443 97464 24322 50874 67075 16672
GIẢI NHÌ 49568-58668
GIẢI NHẤT 07303
ĐẶC BIỆT 43185
Đầu LOTO
0 2 3 4 9
1 5 8 9
2 0 2 2
3 4
4 3 8
5 3
6 4 8 8
7 0 1 2 4 5 7 8
8 5
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-27-85-83
GIẢI SÁU 395 841 056
GIẢI NĂM 2186 2703 3827 8519 2139 0401
GIẢI TƯ 4451 8567 2454
8293
GIẢI BA 77257 99634 09195 73097 84124 65293
GIẢI NHÌ 08150-76859
GIẢI NHẤT 01740
ĐẶC BIỆT 20824
Đầu LOTO
0 1 3
1 9
2 4 4 7 7
3 4 9
4 0 1 9
5 0 1 4 6 7 9
6 7
7  
8 3 5 6
9 3 3 5 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-39-05-47
GIẢI SÁU 754 571 139
GIẢI NĂM 8470 8897 3780 7097 7989 1463
GIẢI TƯ 5191 5100 9125
0817
GIẢI BA 64458 89906 03787 27881 94072 71547
GIẢI NHÌ 31815-38423
GIẢI NHẤT 88431
ĐẶC BIỆT 39473
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 5 7
2 3 5
3 1 2 9 9
4 7 7
5 4 8
6 3
7 0 1 2 3
8 0 1 7 9
9 1 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-62-72-67
GIẢI SÁU 794 392 508
GIẢI NĂM 9548 1032 2492 4431 5680 1932
GIẢI TƯ 6034 2275 0216
2821
GIẢI BA 18777 03831 84391 89767 83971 46277
GIẢI NHÌ 72738-00524
GIẢI NHẤT 84633
ĐẶC BIỆT 41334
Đầu LOTO
0 8
1 6
2 1 4
3 1 1 1 2 2 3 4 4 8
4 8
5  
6 2 7 7
7 1 2 5 7 7
8 0
9 1 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-94-70-75
GIẢI SÁU 257 627 613
GIẢI NĂM 4144 7521 9652 1928 0870 8821
GIẢI TƯ 5261 5531 6377
5755
GIẢI BA 24309 39768 86989 50331 48962 87734
GIẢI NHÌ 02892-71843
GIẢI NHẤT 20755
ĐẶC BIỆT 96651
Đầu LOTO
0 9
1 3
2 1 1 7 8
3 1 1 4
4 3 4
5 1 1 2 5 5 7
6 1 2 8
7 0 0 5 7
8 9
9 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-60-06-04
GIẢI SÁU 190 477 144
GIẢI NĂM 3625 2394 6750 3738 5696 3484
GIẢI TƯ 3377 3461 4799
2904
GIẢI BA 99604 33178 15445 02256 77604 72373
GIẢI NHÌ 69238-41265
GIẢI NHẤT 37391
ĐẶC BIỆT 26682
Đầu LOTO
0 4 4 4 4 6
1  
2 5
3 8 8 9
4 4 5
5 0 6
6 0 1 5
7 3 7 7 8
8 2 4
9 0 1 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-42-99-63
GIẢI SÁU 329 366 771
GIẢI NĂM 2505 8217 1282 0789 6687 1288
GIẢI TƯ 8898 4520 8452
7809
GIẢI BA 32664 20626 11516 77826 62332 52831
GIẢI NHÌ 58685-59275
GIẢI NHẤT 89617
ĐẶC BIỆT 40771
Đầu LOTO
0 5 9
1 6 7 7
2 0 6 6 9
3 1 2
4 2 9
5 2
6 3 4 6
7 1 1 5
8 2 5 7 8 9
9 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-28-31-82
GIẢI SÁU 758 605 254
GIẢI NĂM 6478 3634 2034 2154 9843 1243
GIẢI TƯ 1313 0778 1841
0318
GIẢI BA 51731 82275 32352 85935 23665 55488
GIẢI NHÌ 84241-45914
GIẢI NHẤT 15029
ĐẶC BIỆT 75608
Đầu LOTO
0 5 8
1 3 4 8
2 8 9
3 1 1 4 4 5
4 1 1 3 3
5 2 4 4 8
6 5
7 3 5 8 8
8 2 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-49-59-44
GIẢI SÁU 881 272 227
GIẢI NĂM 0612 4161 4925 3552 0746 3784
GIẢI TƯ 2645 6014 9872
1777
GIẢI BA 40021 41259 37709 33470 87782 19037
GIẢI NHÌ 99515-58103
GIẢI NHẤT 46864
ĐẶC BIỆT 55062
Đầu LOTO
0 3 9
1 2 4 5
2 1 5 7
3 7
4 0 4 5 6 9
5 2 9 9
6 1 2 4
7 0 2 2 7
8 1 2 4
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-08-63-34
GIẢI SÁU 978 800 652
GIẢI NĂM 7951 4917 7412 4149 0687 6865
GIẢI TƯ 9474 8242 7943
3986
GIẢI BA 34907 75294 01032 77216 76283 91196
GIẢI NHÌ 64543-91378
GIẢI NHẤT 94673
ĐẶC BIỆT 37899
Đầu LOTO
0 0 3 7 8
1 2 6 7
2  
3 2 4
4 2 3 3 9
5 1 2
6 3 5
7 3 4 8 8
8 3 6 7
9 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-23-05-38
GIẢI SÁU 079 794 125
GIẢI NĂM 9911 6428 2526 0658 4305 3813
GIẢI TƯ 4223 2815 9363
3426
GIẢI BA 95838 16643 07036 29828 00068 11762
GIẢI NHÌ 56554-02384
GIẢI NHẤT 82885
ĐẶC BIỆT 97291
Đầu LOTO
0 5 5
1 1 3 5
2 3 3 5 6 6 8 8
3 6 8 8
4 3
5 4 8
6 2 3 8
7 2 9
8 4 5
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-87-94-97
GIẢI SÁU 439 273 579
GIẢI NĂM 0033 4518 4652 9490 2301 0141
GIẢI TƯ 4737 9897 6018
2310
GIẢI BA 86814 15579 14774 67025 52695 36608
GIẢI NHÌ 44101-91993
GIẢI NHẤT 76419
ĐẶC BIỆT 74359
Đầu LOTO
0 1 1 8
1 0 4 8 8 9
2 5
3 3 7 9
4 1
5 2 9
6 8
7 3 4 9 9
8 7
9 0 3 4 5 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-94-70-28
GIẢI SÁU 513 422 652
GIẢI NĂM 9799 7882 7085 2957 8675 7737
GIẢI TƯ 3468 7939 9524
3551
GIẢI BA 93826 62308 26644 26006 29214 96463
GIẢI NHÌ 20605-34406
GIẢI NHẤT 97910
ĐẶC BIỆT 06000
Đầu LOTO
0 0 5 6 6 8
1 0 3 4
2 2 4 6 8
3 7 7 9
4 4
5 1 2 7
6 3 8
7 0 5
8 2 5
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-01-42-93
GIẢI SÁU 738 184 948
GIẢI NĂM 1521 3033 9929 5481 7287 9320
GIẢI TƯ 9640 4549 9223
4480
GIẢI BA 60274 12435 44317 58246 36118 28338
GIẢI NHÌ 30758-57111
GIẢI NHẤT 74663
ĐẶC BIỆT 09702
Đầu LOTO
0 1 2 2
1 1 7 8
2 0 1 3 9
3 3 5 8 8
4 0 2 6 8 9
5 8
6 3
7 4
8 0 1 4 7
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-30-85-70
GIẢI SÁU 956 781 069
GIẢI NĂM 2007 1026 9874 1133 5720 3016
GIẢI TƯ 6579 9030 9424
8380
GIẢI BA 09464 27815 51563 52691 76989 64292
GIẢI NHÌ 94630-19339
GIẢI NHẤT 51065
ĐẶC BIỆT 72672
Đầu LOTO
0 7
1 5 6
2 0 4 6
3 0 0 0 3 6 9
4  
5 6
6 3 4 5 9
7 0 2 4 9
8 0 1 5 9
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-16-84-56
GIẢI SÁU 120 537 783
GIẢI NĂM 7971 9608 9597 4940 6355 5636
GIẢI TƯ 1703 3912 0178
5627
GIẢI BA 61013 46507 88781 76413 11509 24699
GIẢI NHÌ 06321-91122
GIẢI NHẤT 58780
ĐẶC BIỆT 87807
Đầu LOTO
0 3 7 7 8 9
1 2 3 3 6
2 0 1 2 7
3 6 7
4 0
5 5 6
6  
7 1 8
8 0 1 3 3 4
9 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-39-93-32
GIẢI SÁU 005 909 407
GIẢI NĂM 4057 1972 0159 0890 1525 9043
GIẢI TƯ 9993 0312 5612
2702
GIẢI BA 25542 92585 97675 58694 96914 89230
GIẢI NHÌ 06825-25300
GIẢI NHẤT 76770
ĐẶC BIỆT 02286
Đầu LOTO
0 0 2 5 7 9
1 2 2 4 5
2 5 5
3 0 2 9
4 2 3
5 7 9
6  
7 0 2 5
8 5 6
9 0 3 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-04-38-60
GIẢI SÁU 699 510 099
GIẢI NĂM 1490 2330 7550 5589 4495 8524
GIẢI TƯ 6865 9458 9011
9882
GIẢI BA 22693 98695 74276 13292 15513 75857
GIẢI NHÌ 35883-89943
GIẢI NHẤT 45805
ĐẶC BIỆT 11155
Đầu LOTO
0 4 5
1 0 1 3
2 4
3 0 3 8
4 3
5 0 5 7 8
6 0 5
7 6
8 2 3 9
9 0 2 3 5 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-89-92-06
GIẢI SÁU 834 082 688
GIẢI NĂM 5582 0033 2199 7874 9282 8442
GIẢI TƯ 0614 4310 1170
7093
GIẢI BA 64222 10693 68066 57965 58045 63636
GIẢI NHÌ 71432-78957
GIẢI NHẤT 10624
ĐẶC BIỆT 58310
Đầu LOTO
0 6
1 0 0 2 4
2 2 4
3 2 3 4 6
4 2 5
5 7
6 5 6
7 0 4
8 2 2 2 8 9
9 2 3 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-10-52-88
GIẢI SÁU 386 147 621
GIẢI NĂM 6248 2940 3251 5435 2932 3665
GIẢI TƯ 5557 8190 9584
0213
GIẢI BA 62547 12413 25832 44103 16115 49454
GIẢI NHÌ 11294-83741
GIẢI NHẤT 20787
ĐẶC BIỆT 62505
Đầu LOTO
0 3 5
1 0 3 3 5
2 1
3 2 2 5
4 0 1 7 7 8
5 1 2 4 7
6 5
7  
8 4 6 7 7 8
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-11-67-76
GIẢI SÁU 531 492 827
GIẢI NĂM 3731 9847 5459 8464 3197 0691
GIẢI TƯ 6324 6901 4272
0373
GIẢI BA 90776 11668 62008 61053 94032 13083
GIẢI NHÌ 81282-12686
GIẢI NHẤT 06742
ĐẶC BIỆT 71310
Đầu LOTO
0 1 8
1 0 1
2 4 7
3 1 1 2 2
4 2 7
5 3 9
6 4 7 8
7 2 3 6 6
8 2 3 6
9 1 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-17-26-63
GIẢI SÁU 169 178 951
GIẢI NĂM 9011 5200 5087 6128 2427 2478
GIẢI TƯ 3161 5188 9617
0660
GIẢI BA 44679 92716 35241 04331 79251 13630
GIẢI NHÌ 05378-39524
GIẢI NHẤT 96589
ĐẶC BIỆT 61214
Đầu LOTO
0 0 8
1 1 4 6 7 7
2 4 6 7 8
3 0 1
4 1
5 1 1
6 0 1 3 9
7 8 8 8 9
8 7 8 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-57-64-94
GIẢI SÁU 160 626 587
GIẢI NĂM 8099 1437 6832 3899 3492 5039
GIẢI TƯ 4254 9079 7726
9558
GIẢI BA 18492 11613 87193 15708 17500 08663
GIẢI NHÌ 57803-50551
GIẢI NHẤT 21136
ĐẶC BIỆT 68716
Đầu LOTO
0 0 3 8
1 3 6
2 6 6 8
3 2 6 7 9
4  
5 1 4 7 8
6 0 3 4
7 9
8 7
9 2 2 3 4 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-14-73-89
GIẢI SÁU 354 960 277
GIẢI NĂM 6065 0869 2696 5726 4301 1244
GIẢI TƯ 2292 6414 0880
9850
GIẢI BA 47349 79435 09013 01083 12595 12432
GIẢI NHÌ 07854-72825
GIẢI NHẤT 56052
ĐẶC BIỆT 17948
Đầu LOTO
0 1
1 3 4 4 6
2 5 6
3 2 5
4 4 8 9
5 0 2 4 4
6 0 5 9
7 3 7
8 0 3 9
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-65-56-81
GIẢI SÁU 722 699 314
GIẢI NĂM 7879 4150 8523 5791 3708 9545
GIẢI TƯ 3513 8867 0686
4710
GIẢI BA 36329 73301 49104 39953 71619 49805
GIẢI NHÌ 38457-72236
GIẢI NHẤT 14350
ĐẶC BIỆT 37168
Đầu LOTO
0 1 4 5 8
1 0 3 4 9
2 2 3 9
3 6 8
4 5
5 0 0 3 6 7
6 5 7 8
7 9
8 1 6
9 1 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-34-07-17
GIẢI SÁU 053 151 027
GIẢI NĂM 9218 9615 6384 9774 0667 9256
GIẢI TƯ 5253 7221 3569
9949
GIẢI BA 19492 12679 40369 16164 64181 42536
GIẢI NHÌ 42934-66588
GIẢI NHẤT 39106
ĐẶC BIỆT 55232
Đầu LOTO
0 4 6 7
1 5 7 8
2 1 7
3 2 4 4 6
4 9
5 1 3 3 6
6 4 7 9 9
7 4 9
8 1 4 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-39-53-34
GIẢI SÁU 407 781 040
GIẢI NĂM 9720 7463 0959 2825 7313 4473
GIẢI TƯ 3296 2908 5604
9414
GIẢI BA 74853 11851 99198 07286 09330 42706
GIẢI NHÌ 16219-95693
GIẢI NHẤT 86911
ĐẶC BIỆT 63311
Đầu LOTO
0 4 6 7 8
1 1 1 3 4 9
2 0 5
3 0 4 9
4 0
5 1 3 3 9
6 3
7 3
8 1 6
9 3 6 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-44-86-90
GIẢI SÁU 205 320 069
GIẢI NĂM 0798 6373 1295 7962 8436 2527
GIẢI TƯ 3784 9200 1013
6658
GIẢI BA 82980 72735 58528 56062 51814 75106
GIẢI NHÌ 12230-26939
GIẢI NHẤT 53655
ĐẶC BIỆT 34463
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 3 4
2 0 7 8
3 0 5 6 9
4 4
5 5 8
6 2 2 3 9
7 3
8 0 3 4 6
9 0 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-40-33-76
GIẢI SÁU 974 962 317
GIẢI NĂM 8234 4764 4536 9694 6843 3812
GIẢI TƯ 7907 4602 3921
6172
GIẢI BA 15682 14015 43743 57048 89993 40390
GIẢI NHÌ 57039-79159
GIẢI NHẤT 75866
ĐẶC BIỆT 89968
Đầu LOTO
0 2 7
1 2 5 7
2 1
3 3 4 6 9
4 0 3 3 8
5 9
6 2 4 5 6 8
7 2 4 6
8 2
9 0 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-41-51-43
GIẢI SÁU 666 471 422
GIẢI NĂM 4548 8688 0833 2444 4343 5394
GIẢI TƯ 2787 2150 9355
1033
GIẢI BA 28164 95332 04087 57541 61255 04098
GIẢI NHÌ 19329-25694
GIẢI NHẤT 60764
ĐẶC BIỆT 28716
Đầu LOTO
0  
1 6
2 2 9
3 2 3 3
4 1 1 3 3 4 8
5 0 1 5 5
6 4 4 6
7 1 3
8 7 7 8
9 4 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-68-55-49
GIẢI SÁU 895 491 961
GIẢI NĂM 6250 9384 9488 7587 4931 9661
GIẢI TƯ 4952 3784 1334
7882
GIẢI BA 44271 18652 52665 19468 29116 70851
GIẢI NHÌ 26503-59506
GIẢI NHẤT 55689
ĐẶC BIỆT 86105
Đầu LOTO
0 3 5 6
1 6
2  
3 1 4
4 9
5 0 1 2 2 5
6 1 1 5 8 8
7 1 5
8 2 4 4 7 8 9
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-21-62-42
GIẢI SÁU 455 989 243
GIẢI NĂM 5359 1293 3130 2899 5486 0063
GIẢI TƯ 8090 5364 9070
8033
GIẢI BA 92221 41635 61327 66409 53102 70126
GIẢI NHÌ 75215-83161
GIẢI NHẤT 69209
ĐẶC BIỆT 15297
Đầu LOTO
0 2 9 9
1 5
2 1 1 6 7
3 0 3 5
4 2 3
5 5 9
6 1 2 3 4
7 0
8 6 9 9
9 0 3 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-66-36-35
GIẢI SÁU 304 513 949
GIẢI NĂM 6967 0571 8197 8789 8211 3152
GIẢI TƯ 8106 6386 2620
5912
GIẢI BA 89547 75659 54702 32099 11239 06965
GIẢI NHÌ 47832-40270
GIẢI NHẤT 25897
ĐẶC BIỆT 54486
Đầu LOTO
0 2 4 6
1 1 2 3
2 0
3 2 5 6 9
4 7 9
5 2 9
6 5 6 7
7 0 1
8 6 6 7 9
9 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-49-12-55
GIẢI SÁU 126 308 876
GIẢI NĂM 3925 2275 6617 8019 5827 5047
GIẢI TƯ 5258 0129 0749
0873
GIẢI BA 75916 39968 22680 35750 67352 15052
GIẢI NHÌ 27130-69477
GIẢI NHẤT 40751
ĐẶC BIỆT 57480
Đầu LOTO
0 0 8
1 2 6 7 9
2 5 6 7 9
3 0
4 7 9 9
5 0 1 2 2 5 8
6 8
7 3 5 6 7
8 0 0
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm