Kết quả XSTD ngày 22/02/2020 - Xổ số Miền Bắc 22/02/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-60-62-32
GIẢI SÁU 078 684 757
GIẢI NĂM 0514 7691 4034 7789 0370 5295
GIẢI TƯ 5186 0315 8723
2476
GIẢI BA 44299 40219 65973 97734 71363 33287
GIẢI NHÌ 89553-90068
GIẢI NHẤT 52140
ĐẶC BIỆT 37647
Đầu LOTO
0  
1 4 5 9
2 3
3 2 3 4 4
4 0 7
5 3 7
6 0 2 3 8
7 0 3 6 8
8 4 6 7 9
9 1 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-40-61-67
GIẢI SÁU 174 366 533
GIẢI NĂM 8929 7766 5065 5562 6785 3432
GIẢI TƯ 6019 0705 1674
8595
GIẢI BA 88284 23901 70618 26101 96261 59205
GIẢI NHÌ 33678-81840
GIẢI NHẤT 26541
ĐẶC BIỆT 36089
Đầu LOTO
0 1 1 5 5
1 8 9
2 9
3 2 3
4 0 0 1
5 7
6 1 1 2 5 6 6 7
7 4 4 8
8 4 5 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-31-40-22
GIẢI SÁU 883 194 394
GIẢI NĂM 1999 8055 8891 3495 5148 1505
GIẢI TƯ 8749 4107 2844
2015
GIẢI BA 99942 79268 04489 14967 69815 07814
GIẢI NHÌ 10606-26736
GIẢI NHẤT 15061
ĐẶC BIỆT 22204
Đầu LOTO
0 4 5 6 7
1 4 5 5
2 2
3 1 6
4 0 2 4 8 9
5 5
6 1 7 8
7  
8 3 9
9 1 3 4 4 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-37-52-50
GIẢI SÁU 345 359 475
GIẢI NĂM 1410 9893 6515 8217 3450 8057
GIẢI TƯ 2676 3211 4182
2239
GIẢI BA 16557 64873 58369 16733 89160 33499
GIẢI NHÌ 12735-48565
GIẢI NHẤT 38353
ĐẶC BIỆT 90398
Đầu LOTO
0  
1 0 1 5 7
2  
3 3 5 7 9
4 5
5 0 0 2 3 7 7 9
6 0 5 9
7 3 5 6
8 2 5
9 3 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-41-40-59
GIẢI SÁU 270 964 103
GIẢI NĂM 7326 8802 2501 6687 3471 8773
GIẢI TƯ 7953 6150 7212
0409
GIẢI BA 63475 76892 07176 13773 23291 52816
GIẢI NHÌ 10879-99942
GIẢI NHẤT 32033
ĐẶC BIỆT 06616
Đầu LOTO
0 1 2 3 9
1 2 6 6
2 6
3 3
4 0 1 2 8
5 0 3 9
6 4
7 0 1 3 3 5 6 9
8 7
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-42-23-92
GIẢI SÁU 377 170 135
GIẢI NĂM 9850 5104 0004 8241 5178 0210
GIẢI TƯ 6853 0621 9077
0265
GIẢI BA 86212 64009 75190 95157 78289 80249
GIẢI NHÌ 53268-37870
GIẢI NHẤT 69356
ĐẶC BIỆT 99817
Đầu LOTO
0 4 4 9
1 0 2 7
2 1 3
3 5
4 1 2 9
5 0 3 6 7
6 5 8
7 0 0 0 7 7 8
8 9
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-92-75-51
GIẢI SÁU 205 437 904
GIẢI NĂM 7978 5073 4795 6977 0954 9081
GIẢI TƯ 2223 1433 1393
6940
GIẢI BA 01367 85984 96456 91023 80589 71089
GIẢI NHÌ 60349-63294
GIẢI NHẤT 68932
ĐẶC BIỆT 00776
Đầu LOTO
0 4 5
1  
2 3 3
3 2 3 7
4 0 9 9
5 1 4 6
6 7
7 3 5 6 7 8
8 1 4 9 9
9 2 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-30-88-99
GIẢI SÁU 948 740 043
GIẢI NĂM 5996 4963 9132 4440 9148 8146
GIẢI TƯ 4057 1320 5051
8760
GIẢI BA 42888 58732 05678 39250 46376 08543
GIẢI NHÌ 02208-90927
GIẢI NHẤT 56746
ĐẶC BIỆT 47417
Đầu LOTO
0 8
1 7
2 0 7
3 0 2 2
4 0 0 1 3 3 6 6 8 8
5 0 1 7
6 0 3
7 6 8
8 8 8
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-68-33-70
GIẢI SÁU 069 488 621
GIẢI NĂM 9592 2305 9625 4188 7762 2244
GIẢI TƯ 6841 4789 6299
3683
GIẢI BA 50504 49212 24274 15269 72405 57083
GIẢI NHÌ 81863-94490
GIẢI NHẤT 08402
ĐẶC BIỆT 51855
Đầu LOTO
0 2 4 5 5
1 2
2 1 5
3 3 4
4 1 4
5 5
6 2 3 8 9 9
7 0 4
8 3 3 8 8 9
9 0 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-29-76-07
GIẢI SÁU 828 606 006
GIẢI NĂM 5822 0856 1896 8077 4113 4624
GIẢI TƯ 7613 0931 7469
2485
GIẢI BA 36173 85434 13354 41469 76130 24489
GIẢI NHÌ 23623-36836
GIẢI NHẤT 25908
ĐẶC BIỆT 54232
Đầu LOTO
0 5 6 6 7 8
1 3 3
2 2 3 4 8 9
3 0 1 2 4 6
4  
5 4 6
6 9 9
7 3 6 7
8 5 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-71-47-49
GIẢI SÁU 368 843 762
GIẢI NĂM 8361 8029 2755 9397 3422 0364
GIẢI TƯ 1696 8880 0159
6349
GIẢI BA 48048 58519 57844 18354 30165 42681
GIẢI NHÌ 52338-58777
GIẢI NHẤT 36897
ĐẶC BIỆT 19747
Đầu LOTO
0  
1 9
2 2 9
3 8
4 3 4 7 7 8 9 9
5 4 5 9
6 1 2 4 4 5 8
7 1 7
8 0 1
9 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-03-36-84
GIẢI SÁU 368 494 493
GIẢI NĂM 1133 1664 6194 5111 1536 5086
GIẢI TƯ 0137 4297 8811
5555
GIẢI BA 97394 82663 27996 19116 09205 85254
GIẢI NHÌ 30163-69705
GIẢI NHẤT 05052
ĐẶC BIỆT 07696
Đầu LOTO
0 3 5 5
1 1 1 6
2  
3 3 6 6 7
4  
5 2 4 5
6 3 3 4 8
7 0
8 4 6
9 3 4 4 4 6 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-99-64-83
GIẢI SÁU 784 097 225
GIẢI NĂM 7441 0578 7326 2101 6102 5076
GIẢI TƯ 5402 7559 5196
7398
GIẢI BA 00378 93384 44460 78077 14462 04857
GIẢI NHÌ 82719-89221
GIẢI NHẤT 92206
ĐẶC BIỆT 96045
Đầu LOTO
0 1 2 2 6
1 9
2 1 5 6
3  
4 1 5
5 7 9
6 0 2 4 9
7 6 7 8 8
8 3 4 4
9 6 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-78-48-87
GIẢI SÁU 373 543 017
GIẢI NĂM 0871 8747 8892 8217 4766 6409
GIẢI TƯ 7678 5015 8660
1068
GIẢI BA 29081 28839 14561 09823 02094 44851
GIẢI NHÌ 52500-63708
GIẢI NHẤT 72943
ĐẶC BIỆT 60347
Đầu LOTO
0 0 4 8 9
1 5 7 7
2 3
3 9
4 3 3 7 7 8
5 1
6 0 1 6 8
7 1 3 8 8
8 1 7
9 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-59-64-52
GIẢI SÁU 954 016 641
GIẢI NĂM 3602 9578 1397 3671 4851 7642
GIẢI TƯ 1620 0731 2825
6430
GIẢI BA 39500 73056 14865 94839 85281 96191
GIẢI NHÌ 40888-39940
GIẢI NHẤT 97112
ĐẶC BIỆT 22191
Đầu LOTO
0 0 2
1 2 5 6
2 0 5
3 0 1 9
4 0 1 2
5 1 2 4 6 9
6 4 5
7 1 8
8 1 8
9 1 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-71-18-12
GIẢI SÁU 418 419 249
GIẢI NĂM 8774 8759 1943 4848 4121 6643
GIẢI TƯ 1506 6872 0979
1102
GIẢI BA 66382 25328 33295 95453 50326 81590
GIẢI NHÌ 98439-51996
GIẢI NHẤT 31007
ĐẶC BIỆT 14973
Đầu LOTO
0 2 6 7
1 2 8 8 9
2 1 6 8
3 9
4 0 3 3 8 9
5 3 9
6  
7 1 2 3 4 9
8 2
9 0 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-12-00-56
GIẢI SÁU 525 480 012
GIẢI NĂM 9296 2986 2325 5333 3052 2149
GIẢI TƯ 8776 6377 8509
1558
GIẢI BA 81900 36763 36696 76233 97346 00817
GIẢI NHÌ 15859-88339
GIẢI NHẤT 35468
ĐẶC BIỆT 26275
Đầu LOTO
0 0 0 8 9
1 2 2 7
2 5 5
3 3 3 9
4 6 9
5 2 6 8 9
6 3 8
7 5 6 7
8 0 6
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-59-18-97
GIẢI SÁU 386 509 866
GIẢI NĂM 2767 0985 2000 2605 5893 7945
GIẢI TƯ 7310 2074 8384
4593
GIẢI BA 78216 32362 57921 95776 49042 09268
GIẢI NHÌ 89362-29868
GIẢI NHẤT 16340
ĐẶC BIỆT 97615
Đầu LOTO
0 0 5 9
1 0 5 6 8
2 1
3  
4 0 2 5
5 9
6 2 2 6 7 8 8
7 4 6
8 4 5 6
9 3 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-79-54-11
GIẢI SÁU 636 041 459
GIẢI NĂM 7228 2741 3932 6198 4310 4595
GIẢI TƯ 2192 4561 5864
1973
GIẢI BA 37273 22767 28665 57161 35703 23010
GIẢI NHÌ 60233-19813
GIẢI NHẤT 80399
ĐẶC BIỆT 44410
Đầu LOTO
0 3 7
1 0 0 0 1 3
2 8
3 2 3 6
4 1 1
5 4 9
6 1 1 4 5 7
7 3 3 9
8  
9 2 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-30-97-68
GIẢI SÁU 500 611 009
GIẢI NĂM 9407 7549 4211 5099 2525 9737
GIẢI TƯ 5188 2373 2791
4644
GIẢI BA 05925 39211 87578 78449 18199 21479
GIẢI NHÌ 90850-97357
GIẢI NHẤT 48878
ĐẶC BIỆT 63107
Đầu LOTO
0 0 7 7 9
1 1 1 1
2 5 5
3 0 7
4 4 9 9
5 0 7
6 8
7 3 8 8 9
8 5 8
9 1 7 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-89-38-11
GIẢI SÁU 581 750 740
GIẢI NĂM 2805 0521 3692 4072 9192 6230
GIẢI TƯ 7410 7416 7192
9310
GIẢI BA 69538 62473 83553 39118 45763 77596
GIẢI NHÌ 79266-18958
GIẢI NHẤT 49618
ĐẶC BIỆT 79434
Đầu LOTO
0 5
1 0 0 1 6 8 8
2 1
3 0 4 8 8
4 0 0
5 0 3 8
6 3 6
7 2 3
8 1 9
9 2 2 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-71-82-57
GIẢI SÁU 465 525 415
GIẢI NĂM 8062 1699 5607 3339 5532 8448
GIẢI TƯ 2339 5617 8901
1422
GIẢI BA 22827 36430 10446 48639 91841 63775
GIẢI NHÌ 17263-71468
GIẢI NHẤT 80885
ĐẶC BIỆT 72130
Đầu LOTO
0 1 7
1 5 7
2 2 2 5 7
3 0 0 2 9 9 9
4 1 6 8
5 7
6 2 3 5 8
7 1 5
8 2 5
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-54-29-61
GIẢI SÁU 361 053 051
GIẢI NĂM 2339 2488 7443 0122 7183 2751
GIẢI TƯ 3638 8476 9949
4375
GIẢI BA 05012 54869 33836 92715 95769 76899
GIẢI NHÌ 96066-05684
GIẢI NHẤT 85264
ĐẶC BIỆT 49715
Đầu LOTO
0  
1 2 5 5
2 2 9
3 6 8 9
4 3 9
5 1 1 3 4
6 1 1 4 6 8 9 9
7 5 6
8 3 4 8
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-23-82-34
GIẢI SÁU 989 352 051
GIẢI NĂM 7983 2541 7897 5141 2017 1211
GIẢI TƯ 7038 2845 2679
3185
GIẢI BA 40538 22605 79421 43575 28804 22460
GIẢI NHÌ 96758-11823
GIẢI NHẤT 18292
ĐẶC BIỆT 75712
Đầu LOTO
0 4 5
1 1 2 7
2 1 3 3
3 4 8 8
4 1 1 5
5 1 2 8
6 0 5
7 5 9
8 2 3 5 9
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-28-15-82
GIẢI SÁU 295 877 420
GIẢI NĂM 0293 2410 0115 3721 0487 2874
GIẢI TƯ 9063 4198 3365
5477
GIẢI BA 63525 80194 84035 38002 16999 03788
GIẢI NHÌ 88063-96879
GIẢI NHẤT 25483
ĐẶC BIỆT 80389
Đầu LOTO
0 2
1 0 3 5 5
2 0 1 5 8
3 5
4  
5  
6 3 3 5
7 4 7 7 9
8 2 3 7 8 9
9 3 4 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-90-81-04
GIẢI SÁU 183 207 117
GIẢI NĂM 3113 4529 5433 7102 5246 7745
GIẢI TƯ 7681 8313 1540
2748
GIẢI BA 64633 38451 18368 88126 51387 30959
GIẢI NHÌ 62673-20963
GIẢI NHẤT 61595
ĐẶC BIỆT 50940
Đầu LOTO
0 2 4 7
1 3 3 7
2 6 9
3 3 3
4 0 0 5 6 8
5 1 9
6 3 8
7 3
8 1 1 3 4 7
9 0 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-71-75-18
GIẢI SÁU 190 797 813
GIẢI NĂM 4093 0380 0449 1541 6493 6070
GIẢI TƯ 2256 7283 7689
3593
GIẢI BA 81620 37920 68187 88874 41569 48733
GIẢI NHÌ 00828-85363
GIẢI NHẤT 50936
ĐẶC BIỆT 16875
Đầu LOTO
0  
1 3 8
2 0 0 8
3 3 6
4 1 9
5 6
6 3 9
7 0 1 4 5 5
8 0 3 4 7 9
9 0 3 3 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-09-30-62
GIẢI SÁU 636 657 898
GIẢI NĂM 6176 6348 0911 8642 4495 6078
GIẢI TƯ 5529 4843 2949
7470
GIẢI BA 17331 26817 85451 69594 06675 87955
GIẢI NHÌ 93321-98092
GIẢI NHẤT 52583
ĐẶC BIỆT 96449
Đầu LOTO
0 9
1 1 7
2 1 9
3 0 1 6
4 2 3 8 9 9
5 1 5 7 8
6 2
7 0 5 6 8
8 3
9 2 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-06-55-85
GIẢI SÁU 217 907 387
GIẢI NĂM 7240 5872 0635 8119 3443 6493
GIẢI TƯ 2195 3772 3854
2571
GIẢI BA 40848 77158 57065 97513 74163 35801
GIẢI NHÌ 29502-67025
GIẢI NHẤT 09947
ĐẶC BIỆT 38897
Đầu LOTO
0 1 2 6 7
1 3 7 9
2 5
3 5
4 0 3 7 8
5 4 5 8
6 1 3 5
7 1 2 2
8 5 7
9 3 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-85-37-44
GIẢI SÁU 148 820 476
GIẢI NĂM 6409 2308 9319 9272 0196 2832
GIẢI TƯ 9951 0819 5524
9011
GIẢI BA 27533 78672 59665 65497 54163 38041
GIẢI NHÌ 26439-17297
GIẢI NHẤT 03659
ĐẶC BIỆT 12850
Đầu LOTO
0 8 9
1 1 3 9 9
2 0 4
3 2 3 7 9
4 1 4 8
5 0 1 9
6 3 5
7 2 2 6
8 5
9 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-11-34-95
GIẢI SÁU 939 228 392
GIẢI NĂM 2216 4705 1224 5372 5371 6946
GIẢI TƯ 2876 1724 2521
0811
GIẢI BA 49174 25062 29639 72434 50650 72551
GIẢI NHÌ 52621-09836
GIẢI NHẤT 78137
ĐẶC BIỆT 70921
Đầu LOTO
0 5
1 1 1 6
2 1 1 1 3 4 4 8
3 4 4 6 7 9 9
4 6
5 0 1
6 2
7 1 2 4 6
8  
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-71-59-48
GIẢI SÁU 849 764 801
GIẢI NĂM 9871 3345 9998 3635 0850 8174
GIẢI TƯ 7951 0481 4730
3337
GIẢI BA 01080 08089 62709 14042 77255 32218
GIẢI NHÌ 29837-38146
GIẢI NHẤT 91118
ĐẶC BIỆT 34706
Đầu LOTO
0 1 6 9
1 8 8
2  
3 0 5 7 7
4 2 5 6 8 9
5 0 1 5 9
6 4
7 1 1 4
8 0 1 9 9
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm