Kết quả XSTD ngày 21/09/2019 - Xổ số Miền Bắc 21/09/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-56-84-09
GIẢI SÁU 437 705 667
GIẢI NĂM 8774 9803 6520 7922 4893 7860
GIẢI TƯ 8475 6847 9186
7840
GIẢI BA 36962 85192 76821 42114 42592 31637
GIẢI NHÌ 01187-44538
GIẢI NHẤT 84659
ĐẶC BIỆT 71778
Đầu LOTO
0 3 5 9
1 4
2 0 1 2
3 7 7 7 8
4 0 7
5 6 9
6 0 2 7
7 4 5 8
8 4 6 7
9 2 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-83-88-44
GIẢI SÁU 086 834 046
GIẢI NĂM 2498 1355 0030 6556 8453 3044
GIẢI TƯ 4440 6056 7593
8101
GIẢI BA 80165 48033 96770 26101 29253 40460
GIẢI NHÌ 31125-61008
GIẢI NHẤT 28487
ĐẶC BIỆT 02376
Đầu LOTO
0 1 1 8
1  
2 5
3 0 3 4 5
4 0 4 4 6
5 3 3 5 6 6
6 0 5
7 0 6
8 3 6 7 8
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-27-74-84
GIẢI SÁU 560 879 372
GIẢI NĂM 3805 1380 2804 2825 0649 0998
GIẢI TƯ 0021 0006 5561
6930
GIẢI BA 50068 14155 18910 84788 56245 45623
GIẢI NHÌ 69856-74778
GIẢI NHẤT 39822
ĐẶC BIỆT 80620
Đầu LOTO
0 4 5 6
1 0
2 0 1 2 3 5 7
3 0
4 5 9
5 5 6
6 0 1 8
7 2 4 8 9
8 0 4 5 8
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-85-06-93
GIẢI SÁU 539 467 822
GIẢI NĂM 5542 8919 5530 0497 6647 9770
GIẢI TƯ 2154 9378 4047
6421
GIẢI BA 56910 61229 06208 42636 85233 25649
GIẢI NHÌ 36095-54578
GIẢI NHẤT 09403
ĐẶC BIỆT 10846
Đầu LOTO
0 3 6 8
1 0 9
2 1 2 9
3 0 3 6 9
4 1 2 6 7 7 9
5 4
6 7
7 0 8 8
8 5
9 3 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-82-78-49
GIẢI SÁU 067 161 641
GIẢI NĂM 7475 4649 5915 3234 9549 2253
GIẢI TƯ 5011 4252 9315
8024
GIẢI BA 94169 09372 68711 02728 91707 18548
GIẢI NHÌ 82825-80905
GIẢI NHẤT 44072
ĐẶC BIỆT 86201
Đầu LOTO
0 1 5 7
1 1 1 5 5
2 4 5 8
3 4
4 1 8 9 9 9
5 2 3 7
6 1 7 9
7 2 2 5 8
8 2
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-78-02-62
GIẢI SÁU 030 593 347
GIẢI NĂM 1066 3762 3054 8327 8399 4645
GIẢI TƯ 0667 8593 6709
8510
GIẢI BA 95400 00001 36780 20709 38515 87616
GIẢI NHÌ 86632-32396
GIẢI NHẤT 21429
ĐẶC BIỆT 03797
Đầu LOTO
0 0 1 2 9 9
1 0 5 6
2 4 7 9
3 0 2
4 5 7
5 4
6 2 2 6 7
7 8
8 0
9 3 3 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-42-12-89
GIẢI SÁU 687 961 648
GIẢI NĂM 5463 5588 2429 7797 4374 5673
GIẢI TƯ 7856 5596 1039
9868
GIẢI BA 21265 62510 18228 00379 92646 52511
GIẢI NHÌ 02519-07032
GIẢI NHẤT 57562
ĐẶC BIỆT 42303
Đầu LOTO
0 3
1 0 1 2 9
2 8 9
3 2 9
4 2 6 8
5 6
6 1 2 3 5 8
7 3 4 9
8 7 8 8 9
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-57-56-37
GIẢI SÁU 689 673 268
GIẢI NĂM 1187 3565 6327 1125 6169 1037
GIẢI TƯ 9368 6620 3970
7712
GIẢI BA 86806 23148 62208 00500 46350 01197
GIẢI NHÌ 76583-53032
GIẢI NHẤT 53557
ĐẶC BIỆT 81843
Đầu LOTO
0 0 6 8
1 2
2 0 5 7
3 2 4 7 7
4 3 8
5 0 6 7 7
6 5 8 8 9
7 0 3
8 3 7 9
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-79-26-38
GIẢI SÁU 503 374 333
GIẢI NĂM 3437 3692 0524 6079 7520 3544
GIẢI TƯ 1784 5609 8270
4080
GIẢI BA 88892 99144 42486 82318 97756 62567
GIẢI NHÌ 12518-28491
GIẢI NHẤT 68797
ĐẶC BIỆT 82182
Đầu LOTO
0 3 9
1 8 8
2 0 4 6
3 3 7 8
4 4 4 8
5 6
6 7
7 0 4 9 9
8 0 2 4 6
9 1 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-64-70-80
GIẢI SÁU 526 221 924
GIẢI NĂM 2720 9697 3267 5228 1266 4747
GIẢI TƯ 8823 1303 3064
4856
GIẢI BA 82563 42814 92189 81894 26636 46955
GIẢI NHÌ 80273-26932
GIẢI NHẤT 46105
ĐẶC BIỆT 75717
Đầu LOTO
0 3 5
1 4 5 7
2 0 1 3 4 6 8
3 2 6
4 7
5 5 6
6 3 4 4 6 7
7 0 3
8 0 9
9 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-74-77-07
GIẢI SÁU 012 963 648
GIẢI NĂM 1353 2864 0118 1164 3105 7669
GIẢI TƯ 0712 9112 5141
0699
GIẢI BA 47263 87736 39104 77049 87267 59769
GIẢI NHÌ 25167-87437
GIẢI NHẤT 32820
ĐẶC BIỆT 53841
Đầu LOTO
0 4 5 7
1 2 2 2 8
2 0
3 6 7
4 1 1 8 9
5 3
6 1 3 3 4 4 7 7 9 9
7 4 7
8  
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-71-43-06
GIẢI SÁU 251 547 387
GIẢI NĂM 3805 1380 2298 6775 6825 4215
GIẢI TƯ 0021 0006 5561
6930
GIẢI BA 50068 14155 18910 84788 56245 45623
GIẢI NHÌ 69856-74778
GIẢI NHẤT 39822
ĐẶC BIỆT 82811
Đầu LOTO
0 5 6 6
1 0 1 5
2 1 2 3 4 5
3 0
4 3 5 7
5 1 5 6
6 1 8
7 1 5 8
8 0 7 8
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-16-26-91
GIẢI SÁU 217 457 448
GIẢI NĂM 9628 2868 8765 0017 4251 2931
GIẢI TƯ 7070 2064 9086
2034
GIẢI BA 91923 74919 39678 73482 57620 57438
GIẢI NHÌ 80560-79345
GIẢI NHẤT 00917
ĐẶC BIỆT 52783
Đầu LOTO
0 4
1 6 7 7 7 9
2 0 3 6 8
3 1 4 8
4 5 8
5 1 7
6 0 4 5 8
7 0 8
8 2 3 6
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-02-00-13
GIẢI SÁU 491 279 997
GIẢI NĂM 0530 5563 9528 2585 7148 3853
GIẢI TƯ 4597 6596 3882
7222
GIẢI BA 87214 83163 91238 51695 32727 46783
GIẢI NHÌ 63505-91051
GIẢI NHẤT 77679
ĐẶC BIỆT 44868
Đầu LOTO
0 0 2 5
1 3 4
2 2 3 7 8
3 0 8
4 8
5 1 3
6 3 3 8
7 9 9
8 2 3 5
9 1 5 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-48-21-70
GIẢI SÁU 503 552 821
GIẢI NĂM 9782 1476 5255 1459 0374 1883
GIẢI TƯ 9738 7602 8425
8068
GIẢI BA 82457 96970 53109 81190 25349 40983
GIẢI NHÌ 82135-66464
GIẢI NHẤT 01357
ĐẶC BIỆT 97616
Đầu LOTO
0 2 3 9
1 6
2 1 1 5
3 5 8
4 8 9
5 2 5 7 7 9
6 4 8
7 0 0 4 6
8 2 3 3 8
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-60-31-77
GIẢI SÁU 947 666 467
GIẢI NĂM 9296 2221 0126 3335 8941 0581
GIẢI TƯ 6406 8870 0414
9324
GIẢI BA 79836 21826 14419 62322 27127 96909
GIẢI NHÌ 36548-93310
GIẢI NHẤT 15045
ĐẶC BIỆT 58517
Đầu LOTO
0 6 9
1 0 4 7 9
2 1 2 4 6 6 7
3 1 5 6
4 1 5 7 8
5  
6 0 6 7
7 0 7
8 1
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-03-16-58
GIẢI SÁU 441 896 157
GIẢI NĂM 7985 4203 2255 8178 4899 2794
GIẢI TƯ 6240 2853 9803
2312
GIẢI BA 51700 69689 39971 63070 39403 84610
GIẢI NHÌ 48137-43790
GIẢI NHẤT 43294
ĐẶC BIỆT 30051
Đầu LOTO
0 0 3 3 3 3
1 0 2 6
2  
3 7
4 0 1
5 0 1 3 5 7 8
6  
7 0 1 8
8 5 9
9 0 4 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 63-58-57-32
GIẢI SÁU 636 955 442
GIẢI NĂM 0710 1090 1135 5682 8836 5896
GIẢI TƯ 2874 0893 0824
6265
GIẢI BA 02098 47475 70848 96221 50504 31213
GIẢI NHÌ 58805-88316
GIẢI NHẤT 40530
ĐẶC BIỆT 41784
Đầu LOTO
0 4 5
1 0 3 6
2 1 4
3 0 2 5 6 6
4 2 8
5 5 7 8
6 3 5
7 4 5
8 2 4
9 0 3 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-60-82-06
GIẢI SÁU 404 287 594
GIẢI NĂM 3420 7426 1569 9065 3718 6003
GIẢI TƯ 7892 1329 3774
9013
GIẢI BA 41761 35543 29078 69655 48106 07296
GIẢI NHÌ 71323-56977
GIẢI NHẤT 37095
ĐẶC BIỆT 91254
Đầu LOTO
0 3 4 6 6
1 3 8
2 0 3 6 9
3  
4 3
5 4 5
6 0 1 5 9
7 4 7 8
8 2 3 7
9 2 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-24-52-61
GIẢI SÁU 254 785 457
GIẢI NĂM 7641 0146 0463 3340 3812 3943
GIẢI TƯ 0861 1388 3816
9805
GIẢI BA 88981 25570 33326 73380 05278 17839
GIẢI NHÌ 11421-33009
GIẢI NHẤT 77727
ĐẶC BIỆT 40725
Đầu LOTO
0 5 9
1 2 2 6
2 1 4 5 6 7
3 9
4 0 1 3 6
5 2 4 7
6 1 1 3
7 0 8
8 0 1 5 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-19-31-77
GIẢI SÁU 675 685 564
GIẢI NĂM 5097 4318 4562 6628 4618 1993
GIẢI TƯ 5234 0077 1995
0169
GIẢI BA 14662 65449 52136 18193 23224 49029
GIẢI NHÌ 16660-81453
GIẢI NHẤT 26468
ĐẶC BIỆT 61697
Đầu LOTO
0  
1 8 8 9
2 4 8 9
3 1 4 6
4 9
5 3
6 0 2 2 4 8 9
7 5 7 7
8 4 5
9 3 3 5 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-27-44-95
GIẢI SÁU 602 794 385
GIẢI NĂM 2422 4750 1600 8706 7263 0069
GIẢI TƯ 6514 1999 6018
8972
GIẢI BA 47568 25900 57913 75336 00022 14889
GIẢI NHÌ 22099-14478
GIẢI NHẤT 42546
ĐẶC BIỆT 70560
Đầu LOTO
0 0 0 2 6
1 3 4 8
2 2 2 7
3 6
4 4 6
5 0
6 0 0 3 8 9
7 2 8
8 5 9
9 4 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-19-83-63
GIẢI SÁU 925 666 490
GIẢI NĂM 8573 7699 9963 5752 6090 0885
GIẢI TƯ 2978 0992 7776
3508
GIẢI BA 40025 98932 37764 46827 84066 10293
GIẢI NHÌ 22888-21272
GIẢI NHẤT 33040
ĐẶC BIỆT 52766
Đầu LOTO
0 8
1 9
2 5 5 7
3 2
4 0
5 2
6 3 3 4 6 6 6
7 2 3 6 8 9
8 3 5 8
9 0 0 2 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-24-96-79
GIẢI SÁU 672 228 796
GIẢI NĂM 0641 1404 8830 0220 0163 5724
GIẢI TƯ 7652 1455 7113
2425
GIẢI BA 81576 78563 13727 27635 55912 53228
GIẢI NHÌ 75302-01236
GIẢI NHẤT 76425
ĐẶC BIỆT 89773
Đầu LOTO
0 2 4
1 2 3
2 0 4 4 5 5 7 8 8
3 0 5 6
4 1
5 2 5 5
6 3 3
7 2 3 6 9
8  
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-32-71-54
GIẢI SÁU 809 784 053
GIẢI NĂM 2776 2143 8763 7307 2125 2434
GIẢI TƯ 4808 0159 9024
2586
GIẢI BA 42938 40230 48799 94281 72532 24562
GIẢI NHÌ 44385-30892
GIẢI NHẤT 43349
ĐẶC BIỆT 41362
Đầu LOTO
0 7 8 9
1  
2 4 5
3 0 2 2 4 8
4 3 9
5 3 4 9
6 2 2 3
7 1 6
8 1 4 5 6
9 2 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-60-41-45
GIẢI SÁU 562 114 214
GIẢI NĂM 2567 5120 4268 8308 6499 4992
GIẢI TƯ 1633 7966 3827
7729
GIẢI BA 86949 96307 91024 38249 95920 63250
GIẢI NHÌ 23795-42858
GIẢI NHẤT 59098
ĐẶC BIỆT 59662
Đầu LOTO
0 2 7 8
1 4 4
2 0 0 4 7 9
3 3
4 1 5 9 9
5 0 8
6 0 2 2 6 7 8
7  
8  
9 2 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-58-85-98
GIẢI SÁU 444 178 705
GIẢI NĂM 0537 7984 3868 0139 9091 1163
GIẢI TƯ 3139 3317 9627
6900
GIẢI BA 39220 65210 33593 50495 43558 70564
GIẢI NHÌ 46867-37259
GIẢI NHẤT 95499
ĐẶC BIỆT 58963
Đầu LOTO
0 0 0 5
1 0 7
2 0 7
3 7 9 9
4 4
5 8 8 9
6 3 3 4 7 8
7 8
8 4 5
9 1 3 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-71-13-19
GIẢI SÁU 780 307 578
GIẢI NĂM 9392 4529 2935 9142 8808 7646
GIẢI TƯ 2638 6146 4725
3572
GIẢI BA 93422 13700 15165 66796 00382 35261
GIẢI NHÌ 41864-95944
GIẢI NHẤT 24276
ĐẶC BIỆT 97301
Đầu LOTO
0 0 1 7 8
1 3 9
2 2 5 9
3 0 5 8
4 2 4 6 6
5  
6 1 4 5
7 1 2 6 8
8 0 2
9 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-44-31-28
GIẢI SÁU 382 645 322
GIẢI NĂM 0492 1882 1079 1694 7940 9382
GIẢI TƯ 3273 1840 9361
0804
GIẢI BA 64717 42078 32551 99169 82171 00419
GIẢI NHÌ 59625-58990
GIẢI NHẤT 12645
ĐẶC BIỆT 25362
Đầu LOTO
0 4
1 7 9
2 2 3 5 8
3 1
4 0 0 4 5 5
5 1
6 1 2 9
7 1 3 8 9
8 2 2 2
9 0 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-80-39-89
GIẢI SÁU 121 648 694
GIẢI NĂM 8934 2587 0872 5367 9487 8089
GIẢI TƯ 7476 6062 7573
4878
GIẢI BA 05012 96538 24131 68691 48223 77480
GIẢI NHÌ 12818-83766
GIẢI NHẤT 21963
ĐẶC BIỆT 79347
Đầu LOTO
0 1
1 2 8
2 1 3
3 1 4 8 9
4 7 8
5  
6 2 3 6 7
7 2 3 6 8
8 0 0 7 7 9 9
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-39-41-44
GIẢI SÁU 975 833 764
GIẢI NĂM 9969 3158 0856 8416 4523 1234
GIẢI TƯ 1839 3028 0340
6158
GIẢI BA 99620 38604 96360 09531 82489 37240
GIẢI NHÌ 58617-29398
GIẢI NHẤT 64281
ĐẶC BIỆT 56093
Đầu LOTO
0 4
1 6 7
2 0 3 8
3 1 3 4 9 9
4 0 0 1 4
5 2 6 8 8
6 0 4 9
7 5
8 1 9
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-50-58-00
GIẢI SÁU 354 387 795
GIẢI NĂM 3609 8198 6176 0089 9242 9950
GIẢI TƯ 6544 2550 2472
2065
GIẢI BA 97078 44556 91893 95114 08904 92625
GIẢI NHÌ 48856-11248
GIẢI NHẤT 35819
ĐẶC BIỆT 78137
Đầu LOTO
0 0 4 9
1 4 9
2 5
3 7
4 2 4 8
5 0 0 0 4 6 6 8
6 5
7 2 6 8
8 7 9
9 3 5 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-08-19-84
GIẢI SÁU 772 784 753
GIẢI NĂM 1575 5068 7419 5479 6961 5421
GIẢI TƯ 1953 9300 8184
3050
GIẢI BA 91778 61653 23445 95454 44159 39497
GIẢI NHÌ 87238-32032
GIẢI NHẤT 73061
ĐẶC BIỆT 41265
Đầu LOTO
0 0 8
1 9 9
2 1
3 2 8
4 5
5 0 1 3 3 3 4 9
6 1 1 5 8
7 2 5 8 9
8 4 4 4
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-52-35-66
GIẢI SÁU 457 472 035
GIẢI NĂM 7194 0797 1899 9993 9258 7307
GIẢI TƯ 0106 2442 9484
9191
GIẢI BA 97138 00117 22541 31704 37630 90168
GIẢI NHÌ 81562-69297
GIẢI NHẤT 91467
ĐẶC BIỆT 91082
Đầu LOTO
0 4 6 7
1 7
2  
3 0 5 5 8
4 1 2
5 2 7 8
6 2 6 7 8
7 0 2
8 2 4
9 1 3 4 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-09-18-53
GIẢI SÁU 207 420 711
GIẢI NĂM 4865 4670 2965 1578 5422 6545
GIẢI TƯ 8103 9765 3309
2746
GIẢI BA 25723 48672 06901 57163 92297 43696
GIẢI NHÌ 81079-44180
GIẢI NHẤT 64084
ĐẶC BIỆT 07111
Đầu LOTO
0 1 3 7 9 9
1 1 1 8
2 0 2 3
3  
4 5 6 7
5 3
6 3 5 5 5
7 0 2 8 9
8 0 4
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-27-67-53
GIẢI SÁU 458 577 140
GIẢI NĂM 1420 4398 6030 2760 8905 2793
GIẢI TƯ 7944 2599 6190
8833
GIẢI BA 26985 53701 31052 44345 45120 33168
GIẢI NHÌ 81281-23128
GIẢI NHẤT 21843
ĐẶC BIỆT 84598
Đầu LOTO
0 1 5
1  
2 0 0 7 8
3 0 3
4 0 3 4 5
5 2 3 8
6 0 7 8
7 7
8 1 2 5
9 0 3 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm