Kết quả XSTD ngày 21/04/2019 - Xổ số Miền Bắc 21/04/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-64-30-89
GIẢI SÁU 741 391 001
GIẢI NĂM 5829 0982 9569 9232 4006 0339
GIẢI TƯ 1026 6369 5971
3693
GIẢI BA 16919 77595 01238 94869 69102 48123
GIẢI NHÌ 68035-90974
GIẢI NHẤT 27160
ĐẶC BIỆT 66103
Đầu LOTO
0 1 2 3 6
1 9
2 3 6 9
3 0 2 5 8 9
4 1
5  
6 0 4 6 9 9 9
7 1 4
8 2 9
9 1 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-66-62-19
GIẢI SÁU 836 131 405
GIẢI NĂM 5818 7125 0452 6360 7132 5017
GIẢI TƯ 8330 3147 2983
0002
GIẢI BA 47363 87370 21831 30084 25454 37997
GIẢI NHÌ 83798-63698
GIẢI NHẤT 10401
ĐẶC BIỆT 78697
Đầu LOTO
0 1 2 5
1 7 8 9
2 5
3 0 1 1 2 6
4 7
5 2 4
6 0 2 3 6
7 0
8 3 4
9 6 7 7 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-24-93-55
GIẢI SÁU 992 530 558
GIẢI NĂM 6970 0407 8114 8784 3329 3069
GIẢI TƯ 4968 0251 4251
4942
GIẢI BA 06920 28874 45615 73500 33535 97702
GIẢI NHÌ 59104-75395
GIẢI NHẤT 12423
ĐẶC BIỆT 73588
Đầu LOTO
0 0 2 4 7 8
1 4 5
2 0 3 4 9
3 0 5
4 2
5 1 1 5 8
6 8 9
7 0 4
8 4 8
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-92-12-36
GIẢI SÁU 653 013 296
GIẢI NĂM 4311 1637 9863 1686 1203 9123
GIẢI TƯ 8096 7461 0106
7351
GIẢI BA 43886 92649 78506 89920 91700 35527
GIẢI NHÌ 40486-17385
GIẢI NHẤT 81519
ĐẶC BIỆT 54399
Đầu LOTO
0 0 3 6 6
1 1 2 3 9
2 0 3 7
3 6 7
4 9
5 1 3
6 1 3
7  
8 5 6 6 6
9 0 2 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-16-49-94
GIẢI SÁU 498 524 579
GIẢI NĂM 0079 1867 5023 4816 8877 2133
GIẢI TƯ 3248 7212 9273
2562
GIẢI BA 91501 98288 21382 00556 70906 63432
GIẢI NHÌ 77208-66550
GIẢI NHẤT 32144
ĐẶC BIỆT 61619
Đầu LOTO
0 1 6 8
1 2 6 6 9
2 3 4
3 2 3
4 4 8 9
5 0 1 6
6 2 7
7 3 7 9 9
8 2 8
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-25-22-82
GIẢI SÁU 202 490 952
GIẢI NĂM 6781 4192 3032 3188 0222 5636
GIẢI TƯ 2946 4543 1361
3392
GIẢI BA 80139 79032 32128 49997 17861 59295
GIẢI NHÌ 46157-24971
GIẢI NHẤT 57948
ĐẶC BIỆT 11022
Đầu LOTO
0 2
1  
2 2 2 2 5 8
3 2 2 6 9
4 3 5 6 8
5 2 7
6 1 1
7 1
8 1 2 8
9 0 2 2 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-80-16-81
GIẢI SÁU 272 902 839
GIẢI NĂM 2403 7902 4291 5065 4652 7607
GIẢI TƯ 1964 6213 1314
0347
GIẢI BA 92606 95454 04321 38557 81673 14622
GIẢI NHÌ 43677-44518
GIẢI NHẤT 22538
ĐẶC BIỆT 57843
Đầu LOTO
0 2 2 3 6 7
1 3 4 6 8
2 1 2 4
3 8 9
4 3 7
5 2 4 7
6 4 5
7 2 3 7
8 0 1
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-54-39-84
GIẢI SÁU 777 921 454
GIẢI NĂM 3926 2100 2630 4813 3914 5214
GIẢI TƯ 1182 0483 1342
5126
GIẢI BA 96019 92635 81797 49057 81140 60633
GIẢI NHÌ 34696-58670
GIẢI NHẤT 96545
ĐẶC BIỆT 02867
Đầu LOTO
0 0
1 3 4 4 9
2 1 6 6
3 0 3 5 9
4 0 2 5
5 4 4 7
6 7
7 0 1 7
8 2 3 4
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-47-45-52
GIẢI SÁU 341 464 638
GIẢI NĂM 3718 0258 5611 9986 8020 3270
GIẢI TƯ 3916 2957 7662
2723
GIẢI BA 25059 68851 20694 53494 85151 68213
GIẢI NHÌ 76785-61246
GIẢI NHẤT 26851
ĐẶC BIỆT 46181
Đầu LOTO
0  
1 1 3 6 8
2 0 3
3 8
4 1 5 6 7
5 1 1 1 2 7 8 9
6 2 4
7 0
8 1 2 5 6
9 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-21-05-00
GIẢI SÁU 271 217 096
GIẢI NĂM 2188 8952 4351 7119 3980 4038
GIẢI TƯ 6370 7531 4911
0207
GIẢI BA 50889 88095 53787 22594 12468 82918
GIẢI NHÌ 78310-64382
GIẢI NHẤT 39159
ĐẶC BIỆT 84308
Đầu LOTO
0 0 5 7 8
1 0 1 7 8 9
2 1
3 1 8
4  
5 1 2 9
6 8
7 0 1 3
8 0 2 7 8 9
9 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-01-04-56
GIẢI SÁU 602 745 424
GIẢI NĂM 0307 5105 9710 8808 5659 1934
GIẢI TƯ 6113 8501 2218
6085
GIẢI BA 85287 30320 18820 35073 65762 63272
GIẢI NHÌ 47393-84348
GIẢI NHẤT 50212
ĐẶC BIỆT 52236
Đầu LOTO
0 1 1 2 4 5 7 8
1 0 2 2 3 8
2 0 0 4
3 4 6
4 5 8
5 6 9
6 2
7 2 3
8 5 7
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-99-13-36
GIẢI SÁU 413 594 104
GIẢI NĂM 2066 4932 3722 9806 2243 1470
GIẢI TƯ 0682 8612 9802
9965
GIẢI BA 18232 75049 91776 64971 03866 60126
GIẢI NHÌ 64046-29695
GIẢI NHẤT 67799
ĐẶC BIỆT 05284
Đầu LOTO
0 2 4 6
1 2 3 3
2 2 6
3 2 2 6
4 3 6 9
5 2
6 5 6 6
7 0 1 6
8 2 4
9 4 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-29-60-50
GIẢI SÁU 063 881 136
GIẢI NĂM 3907 1721 3823 2826 2952 2339
GIẢI TƯ 6205 3822 8665
7672
GIẢI BA 06349 44736 97712 44742 08418 27865
GIẢI NHÌ 66098-72718
GIẢI NHẤT 91814
ĐẶC BIỆT 31765
Đầu LOTO
0 5 7
1 2 4 8 8
2 1 2 3 6 9
3 6 6 9
4 2 9
5 0 2
6 0 3 5 5 5
7 2
8 1
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-07-52-95
GIẢI SÁU 676 668 264
GIẢI NĂM 9499 4650 5471 6154 3210 1800
GIẢI TƯ 7617 5402 5377
1693
GIẢI BA 85265 98046 02097 74307 17403 66045
GIẢI NHÌ 64872-28185
GIẢI NHẤT 61647
ĐẶC BIỆT 37110
Đầu LOTO
0 0 2 3 7 7
1 0 0 7
2  
3  
4 0 5 6 7
5 0 2 4
6 4 5 8
7 1 2 6 7
8 5
9 3 5 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-00-66-01
GIẢI SÁU 234 031 712
GIẢI NĂM 6014 1804 1759 0397 5249 2272
GIẢI TƯ 8245 4160 2442
4651
GIẢI BA 86610 90956 26671 12352 94528 89846
GIẢI NHÌ 07702-41768
GIẢI NHẤT 79647
ĐẶC BIỆT 98764
Đầu LOTO
0 0 1 2 4
1 0 2 4
2 8
3 1 4
4 0 2 5 6 7 9
5 1 2 6 9
6 0 4 6 8
7 1 2
8  
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-07-34-67
GIẢI SÁU 824 260 743
GIẢI NĂM 4689 3752 1374 7640 8034 2284
GIẢI TƯ 2772 1736 5092
1291
GIẢI BA 08441 18807 15190 15158 77086 42796
GIẢI NHÌ 94020-70401
GIẢI NHẤT 86876
ĐẶC BIỆT 61188
Đầu LOTO
0 1 7 7
1  
2 0 4
3 4 4 6
4 0 1 3
5 2 8
6 0 6 7
7 2 4 6
8 4 6 8 9
9 0 1 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-75-24-91
GIẢI SÁU 880 173 263
GIẢI NĂM 2923 3042 6648 4637 0458 7714
GIẢI TƯ 2666 8722 1005
5712
GIẢI BA 07495 72538 02468 71294 66383 16890
GIẢI NHÌ 42429-96005
GIẢI NHẤT 40827
ĐẶC BIỆT 91458
Đầu LOTO
0 5 5
1 2 4
2 2 3 4 7 7 9
3 7 8
4 2 8
5 8 8
6 3 6 8
7 3 5
8 0 3
9 0 1 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-97-79-85
GIẢI SÁU 760 626 664
GIẢI NĂM 7127 6706 7476 9531 9500 2091
GIẢI TƯ 7898 7209 6976
8146
GIẢI BA 61663 56702 15845 91722 32683 62286
GIẢI NHÌ 16096-15869
GIẢI NHẤT 17245
ĐẶC BIỆT 70084
Đầu LOTO
0 0 2 6 9
1  
2 2 6 7
3 1
4 1 5 5 6
5  
6 0 3 4 9
7 6 6 9
8 3 4 5 6
9 1 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-29-64-77
GIẢI SÁU 252 788 680
GIẢI NĂM 9852 7886 1781 3377 6076 7706
GIẢI TƯ 1973 8931 4634
3975
GIẢI BA 25196 95292 29247 11416 52018 88798
GIẢI NHÌ 14448-31237
GIẢI NHẤT 67542
ĐẶC BIỆT 18934
Đầu LOTO
0 6
1 6 8
2 9
3 0 1 4 4 7
4 2 7 8
5 2 2
6 4
7 3 5 6 7 7
8 0 1 6 8
9 2 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-56-88-14
GIẢI SÁU 985 750 986
GIẢI NĂM 6387 2590 3365 8788 3965 6703
GIẢI TƯ 5496 2101 2392
7413
GIẢI BA 76318 83675 99917 96070 67000 63508
GIẢI NHÌ 36231-08575
GIẢI NHẤT 78853
ĐẶC BIỆT 71393
Đầu LOTO
0 0 1 3 8 8
1 3 4 7 8
2  
3 1
4  
5 0 3 6
6 5 5
7 0 5 5
8 5 6 7 8 8
9 0 2 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-15-55-56
GIẢI SÁU 666 726 462
GIẢI NĂM 0816 9952 4627 9183 8122 6682
GIẢI TƯ 5349 2960 1510
0596
GIẢI BA 64435 15828 94161 36243 20885 38847
GIẢI NHÌ 61108-04197
GIẢI NHẤT 53556
ĐẶC BIỆT 83620
Đầu LOTO
0 8
1 0 5 6
2 0 2 6 7 8
3 5
4 3 7 9
5 2 5 6 6
6 0 1 2 6
7  
8 2 3 5
9 1 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-15-49-10
GIẢI SÁU 732 254 697
GIẢI NĂM 8843 4328 1021 2761 2120 9535
GIẢI TƯ 1497 3003 3036
6273
GIẢI BA 20090 52505 41534 53064 37537 61849
GIẢI NHÌ 04575-54906
GIẢI NHẤT 11388
ĐẶC BIỆT 13748
Đầu LOTO
0 3 5 6
1 0 5
2 0 1 8
3 2 4 5 6 7
4 3 8 9 9
5 4
6 1 4
7 3 5
8 8
9 0 7 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-42-09-99
GIẢI SÁU 495 353 663
GIẢI NĂM 4399 5318 8360 5482 4055 8232
GIẢI TƯ 4644 8143 8172
3888
GIẢI BA 74983 03844 62856 44159 51120 03596
GIẢI NHÌ 51712-65124
GIẢI NHẤT 22750
ĐẶC BIỆT 64361
Đầu LOTO
0 9
1 2 8
2 0 4
3 2 6
4 2 3 4 4
5 0 3 5 6 9
6 0 1 3
7 2
8 2 3 8
9 5 6 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-26-92-81
GIẢI SÁU 503 905 100
GIẢI NĂM 4212 8946 1731 3399 3339 7363
GIẢI TƯ 5257 3349 4682
7428
GIẢI BA 28216 69762 95624 23630 27277 84984
GIẢI NHÌ 55220-64771
GIẢI NHẤT 02102
ĐẶC BIỆT 21642
Đầu LOTO
0 0 1 2 3 5
1 2 6
2 0 4 6 8
3 0 1 9
4 2 6 9
5 7
6 2 3
7 1 7
8 1 2 4
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-85-18-62
GIẢI SÁU 156 480 422
GIẢI NĂM 1435 9043 9064 4100 8500 8610
GIẢI TƯ 8914 8924 9720
3802
GIẢI BA 33414 96568 64450 85442 27235 40406
GIẢI NHÌ 52996-92837
GIẢI NHẤT 44982
ĐẶC BIỆT 27974
Đầu LOTO
0 0 0 2 6
1 0 1 4 4 8
2 0 2 4
3 5 5 7
4 2 3
5 0 6
6 2 4 8
7 4
8 0 2 5
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-27-47-77
GIẢI SÁU 971 852 120
GIẢI NĂM 2052 1215 5244 1416 3515 3159
GIẢI TƯ 7383 8484 0894
5532
GIẢI BA 61664 91889 25868 61410 85080 02144
GIẢI NHÌ 83290-77658
GIẢI NHẤT 66068
ĐẶC BIỆT 63559
Đầu LOTO
0  
1 0 5 5 6
2 0 7
3 2 6
4 4 4 7
5 2 2 8 9 9
6 4 8 8
7 1 7
8 0 3 4 9
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-92-95-61
GIẢI SÁU 523 309 233
GIẢI NĂM 1728 9984 9535 5352 2240 8010
GIẢI TƯ 9587 8069 6591
1882
GIẢI BA 57899 71843 30838 97765 16716 74046
GIẢI NHÌ 96465-17648
GIẢI NHẤT 86607
ĐẶC BIỆT 94499
Đầu LOTO
0 7 9
1 0 6
2 3 8
3 3 5 8
4 0 3 3 6 8
5 2
6 1 5 5 9
7  
8 2 4 7
9 1 2 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-86-40-76
GIẢI SÁU 347 498 704
GIẢI NĂM 3517 0751 1717 1323 9063 7651
GIẢI TƯ 6311 1591 8863
0220
GIẢI BA 14697 02085 93733 22191 60065 92953
GIẢI NHÌ 82233-79658
GIẢI NHẤT 08621
ĐẶC BIỆT 25019
Đầu LOTO
0 4
1 1 7 7 9
2 0 1 3
3 3 3
4 0 7
5 1 1 3 8
6 3 3 5
7 6
8 5 6
9 1 1 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-89-64-22
GIẢI SÁU 009 961 792
GIẢI NĂM 8954 0009 4021 9354 7213 7050
GIẢI TƯ 7350 6083 3925
5316
GIẢI BA 27124 01743 05559 18022 77787 34939
GIẢI NHÌ 23223-46303
GIẢI NHẤT 34087
ĐẶC BIỆT 86472
Đầu LOTO
0 3 9 9
1 3 3 6
2 1 2 2 3 4 5
3 9
4 3
5 0 0 4 4 9
6 1 4
7 2
8 3 7 7 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-46-15-02
GIẢI SÁU 730 414 899
GIẢI NĂM 8585 8330 1643 8467 7111 7308
GIẢI TƯ 0077 9626 2022
1450
GIẢI BA 61698 49234 44747 45726 24442 62083
GIẢI NHÌ 21352-90568
GIẢI NHẤT 35790
ĐẶC BIỆT 40005
Đầu LOTO
0 2 5 8
1 1 4 5
2 2 6 6
3 0 0 4
4 2 3 4 6 7
5 0 2
6 7 8
7 7
8 3 5
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-27-73-63
GIẢI SÁU 295 868 562
GIẢI NĂM 3250 7049 7693 4846 0696 2840
GIẢI TƯ 8469 9289 7125
8554
GIẢI BA 70166 61275 26300 21701 93438 07936
GIẢI NHÌ 27194-19868
GIẢI NHẤT 21663
ĐẶC BIỆT 97477
Đầu LOTO
0 0 1
1  
2 3 5 7
3 6 8
4 0 6 9
5 0 4
6 2 3 3 6 8 8 9
7 3 5 7
8 9
9 3 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-18-71-78
GIẢI SÁU 748 477 009
GIẢI NĂM 8898 3490 3670 0704 7019 9615
GIẢI TƯ 3720 5302 5434
1653
GIẢI BA 65443 97464 24322 50874 67075 16672
GIẢI NHÌ 49568-58668
GIẢI NHẤT 07303
ĐẶC BIỆT 43185
Đầu LOTO
0 2 3 4 9
1 5 8 9
2 0 2 2
3 4
4 3 8
5 3
6 4 8 8
7 0 1 2 4 5 7 8
8 5
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-27-85-83
GIẢI SÁU 395 841 056
GIẢI NĂM 2186 2703 3827 8519 2139 0401
GIẢI TƯ 4451 8567 2454
8293
GIẢI BA 77257 99634 09195 73097 84124 65293
GIẢI NHÌ 08150-76859
GIẢI NHẤT 01740
ĐẶC BIỆT 20824
Đầu LOTO
0 1 3
1 9
2 4 4 7 7
3 4 9
4 0 1 9
5 0 1 4 6 7 9
6 7
7  
8 3 5 6
9 3 3 5 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-39-05-47
GIẢI SÁU 754 571 139
GIẢI NĂM 8470 8897 3780 7097 7989 1463
GIẢI TƯ 5191 5100 9125
0817
GIẢI BA 64458 89906 03787 27881 94072 71547
GIẢI NHÌ 31815-38423
GIẢI NHẤT 88431
ĐẶC BIỆT 39473
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 5 7
2 3 5
3 1 2 9 9
4 7 7
5 4 8
6 3
7 0 1 2 3
8 0 1 7 9
9 1 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-62-72-67
GIẢI SÁU 794 392 508
GIẢI NĂM 9548 1032 2492 4431 5680 1932
GIẢI TƯ 6034 2275 0216
2821
GIẢI BA 18777 03831 84391 89767 83971 46277
GIẢI NHÌ 72738-00524
GIẢI NHẤT 84633
ĐẶC BIỆT 41334
Đầu LOTO
0 8
1 6
2 1 4
3 1 1 1 2 2 3 4 4 8
4 8
5  
6 2 7 7
7 1 2 5 7 7
8 0
9 1 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-94-70-75
GIẢI SÁU 257 627 613
GIẢI NĂM 4144 7521 9652 1928 0870 8821
GIẢI TƯ 5261 5531 6377
5755
GIẢI BA 24309 39768 86989 50331 48962 87734
GIẢI NHÌ 02892-71843
GIẢI NHẤT 20755
ĐẶC BIỆT 96651
Đầu LOTO
0 9
1 3
2 1 1 7 8
3 1 1 4
4 3 4
5 1 1 2 5 5 7
6 1 2 8
7 0 0 5 7
8 9
9 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm