Kết quả XSTD ngày 20/12/2020 - Xổ số Miền Bắc 20/12/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-00-89-26
GIẢI SÁU 554 407 231
GIẢI NĂM 1310 9794 5366 6911 7009 7620
GIẢI TƯ 6951 9038 2689
0139
GIẢI BA 39416 67469 08169 70710 86213 37845
GIẢI NHÌ 01593-31090
GIẢI NHẤT 02038
ĐẶC BIỆT 45188
Đầu LOTO
0 0 7 9
1 0 0 1 3 6
2 0 5 6
3 1 8 8 9
4 5
5 1 4
6 6 9 9
7  
8 8 9 9
9 0 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-77-58-34
GIẢI SÁU 560 924 945
GIẢI NĂM 6227 8708 6807 5745 1293 9913
GIẢI TƯ 6029 9061 2837
6131
GIẢI BA 37524 65416 17868 43257 54395 25613
GIẢI NHÌ 66257-15846
GIẢI NHẤT 81636
ĐẶC BIỆT 20370
Đầu LOTO
0 7 8
1 3 3 6 7
2 4 4 7 9
3 1 4 6 7
4 5 5 6
5 7 7 8
6 0 1 8
7 0 7
8  
9 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-48-80-34
GIẢI SÁU 931 305 194
GIẢI NĂM 3461 0007 9004 9222 1448 9478
GIẢI TƯ 4500 9337 2117
2950
GIẢI BA 24404 49647 56497 61913 03153 36897
GIẢI NHÌ 06974-12931
GIẢI NHẤT 73286
ĐẶC BIỆT 27054
Đầu LOTO
0 0 4 4 5 7
1 3 7
2 2
3 1 1 4 7
4 5 7 8 8
5 0 3 4
6 1
7 4 8
8 0 6
9 4 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-10-88-26
GIẢI SÁU 226 692 814
GIẢI NĂM 5151 3660 6815 3395 3054 0894
GIẢI TƯ 9068 8545 5424
1897
GIẢI BA 90935 24295 92200 11261 73494 91199
GIẢI NHÌ 56852-38897
GIẢI NHẤT 54592
ĐẶC BIỆT 12950
Đầu LOTO
0 0
1 0 4 5
2 4 6 6
3 5
4 4 5
5 0 1 2 4
6 0 1 8
7  
8 8
9 2 2 4 4 5 5 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-33-26-85
GIẢI SÁU 902 415 409
GIẢI NĂM 5697 3033 3016 7432 2128 3969
GIẢI TƯ 7784 6272 7499
5138
GIẢI BA 14626 79031 46952 69588 72740 83465
GIẢI NHÌ 30685-50833
GIẢI NHẤT 07856
ĐẶC BIỆT 16363
Đầu LOTO
0 2 9
1 5 6
2 6 6 8
3 1 2 3 3 3 8
4 0
5 2 6
6 3 4 5 9
7 2
8 4 5 5 8
9 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-53-34-20
GIẢI SÁU 097 602 681
GIẢI NĂM 3339 3407 9944 2231 7501 0459
GIẢI TƯ 5397 9317 1272
1890
GIẢI BA 77941 47125 83041 27038 53949 90667
GIẢI NHÌ 44011-07975
GIẢI NHẤT 08876
ĐẶC BIỆT 61681
Đầu LOTO
0 1 2 7
1 1 7
2 0 5
3 1 4 8 9
4 1 1 4 9
5 3 9
6 7
7 2 5 6
8 1 1 2
9 0 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-98-71-47
GIẢI SÁU 436 166 477
GIẢI NĂM 1121 7162 2998 0059 4489 0261
GIẢI TƯ 4376 1937 2514
8133
GIẢI BA 76854 03031 62596 14960 96888 94319
GIẢI NHÌ 51239-24474
GIẢI NHẤT 48389
ĐẶC BIỆT 45776
Đầu LOTO
0  
1 4 9
2 1 2
3 1 3 6 7 9
4 7
5 4 9
6 0 1 2 6
7 1 4 6 6 7
8 8 9 9
9 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-81-62-42
GIẢI SÁU 858 462 963
GIẢI NĂM 5082 2270 5139 0906 4787 6102
GIẢI TƯ 0835 9033 7698
7990
GIẢI BA 18299 12053 42049 25200 52540 17647
GIẢI NHÌ 88086-18326
GIẢI NHẤT 69066
ĐẶC BIỆT 08528
Đầu LOTO
0 0 2 6
1  
2 0 6 8
3 3 5 9
4 0 2 7 9
5 3 8
6 2 2 3 6
7 0
8 1 2 6 7
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-78-26-29
GIẢI SÁU 956 471 474
GIẢI NĂM 0697 1212 2901 5487 1012 4501
GIẢI TƯ 9489 7475 4286
2404
GIẢI BA 69986 94720 49505 56499 03826 48935
GIẢI NHÌ 42350-86213
GIẢI NHẤT 82418
ĐẶC BIỆT 09945
Đầu LOTO
0 1 1 4 5
1 2 2 3 8 8
2 0 6 6 9
3 5
4 5
5 0 6
6  
7 1 4 5 8
8 6 6 7 9
9 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-47-74-83
GIẢI SÁU 202 948 921
GIẢI NĂM 1970 6103 4286 3245 3479 0888
GIẢI TƯ 3766 7895 2059
8926
GIẢI BA 99948 81196 75953 21341 78983 20309
GIẢI NHÌ 38049-24426
GIẢI NHẤT 98348
ĐẶC BIỆT 46551
Đầu LOTO
0 2 3 9
1  
2 1 6 6
3  
4 0 1 5 7 8 8 8 9
5 1 3 9
6 6
7 0 4 9
8 3 3 6 8
9 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-33-18-01
GIẢI SÁU 647 520 371
GIẢI NĂM 2790 1994 8133 1333 0987 1725
GIẢI TƯ 4362 7732 3780
7344
GIẢI BA 76014 33526 03511 06129 17835 75077
GIẢI NHÌ 56474-81046
GIẢI NHẤT 15602
ĐẶC BIỆT 24835
Đầu LOTO
0 1 2
1 1 4 8
2 0 5 6 9
3 2 3 3 3 5 5
4 4 6 7
5  
6 2
7 1 4 7
8 0 7
9 0 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-54-86-38
GIẢI SÁU 190 887 303
GIẢI NĂM 7992 0910 1142 2055 1974 6030
GIẢI TƯ 0955 3283 9657
0430
GIẢI BA 70748 60338 42146 85700 19773 75478
GIẢI NHÌ 91382-09509
GIẢI NHẤT 40510
ĐẶC BIỆT 92041
Đầu LOTO
0 0 3 9
1 0 0 9
2  
3 0 0 8 8
4 1 2 6 8
5 4 5 5 7
6  
7 3 4 8
8 2 3 6 7
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-26-02-19
GIẢI SÁU 836 868 873
GIẢI NĂM 0442 1176 9939 2531 8939 2237
GIẢI TƯ 3443 4712 7907
4528
GIẢI BA 52727 50740 46179 32250 69985 00416
GIẢI NHÌ 27307-28417
GIẢI NHẤT 13198
ĐẶC BIỆT 06320
Đầu LOTO
0 2 7 7
1 2 6 7 9
2 0 6 7 8
3 1 6 7 9 9
4 0 2 3
5 0
6 8
7 3 6 9
8 5
9 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-13-28-51
GIẢI SÁU 737 563 692
GIẢI NĂM 3125 7997 7025 5592 4829 0528
GIẢI TƯ 3129 3543 8718
2282
GIẢI BA 59287 67385 78520 08209 03992 55858
GIẢI NHÌ 74958-06374
GIẢI NHẤT 10730
ĐẶC BIỆT 09929
Đầu LOTO
0 9
1 3 8
2 0 5 5 8 8 9 9 9
3 0 7
4 3
5 1 7 8 8
6 3
7 4
8 2 5 7
9 2 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-95-80-13
GIẢI SÁU 403 084 205
GIẢI NĂM 0303 6579 0268 1679 1116 4210
GIẢI TƯ 5432 5206 8469
8349
GIẢI BA 80468 22085 10754 92478 58050 03347
GIẢI NHÌ 45561-95504
GIẢI NHẤT 35489
ĐẶC BIỆT 50553
Đầu LOTO
0 3 3 4 5 6
1 0 3 6
2  
3 2
4 7 9
5 0 3 4 6
6 1 8 8 9
7 8 9 9
8 0 4 5 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-38-01-24
GIẢI SÁU 621 690 571
GIẢI NĂM 2737 8555 4724 7999 6396 6143
GIẢI TƯ 8491 3260 9112
2059
GIẢI BA 27519 11568 26367 98348 26092 37134
GIẢI NHÌ 09839-36404
GIẢI NHẤT 42480
ĐẶC BIỆT 59405
Đầu LOTO
0 1 4 5
1 2 9
2 1 4 4
3 4 7 8 9
4 3 8
5 5 9
6 0 7 8
7 1 4
8 0
9 0 1 2 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-09-67-89
GIẢI SÁU 507 535 808
GIẢI NĂM 6903 4219 4375 4618 3690 4693
GIẢI TƯ 1247 1870 3209
7275
GIẢI BA 44682 38204 60811 61626 11315 52640
GIẢI NHÌ 30983-43987
GIẢI NHẤT 57855
ĐẶC BIỆT 95549
Đầu LOTO
0 3 4 7 8 9 9
1 1 5 8 9
2 6
3 5
4 0 7 9
5 5
6 7
7 0 5 5 6
8 2 3 7 9
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-76-06-17
GIẢI SÁU 442 747 795
GIẢI NĂM 0011 1424 1628 8012 3396 6452
GIẢI TƯ 8111 0848 8385
4421
GIẢI BA 70695 84585 80097 90908 62597 62255
GIẢI NHÌ 86320-87464
GIẢI NHẤT 14557
ĐẶC BIỆT 29911
Đầu LOTO
0 6 8
1 1 1 1 2 7
2 0 1 4 8
3  
4 2 7 7 8
5 2 5 7
6 4
7 6
8 5 5
9 5 5 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-58-47-38
GIẢI SÁU 614 233 587
GIẢI NĂM 0771 6157 0982 2710 0323 6704
GIẢI TƯ 1624 8320 0513
4163
GIẢI BA 79296 77320 70019 78887 83965 72678
GIẢI NHÌ 40432-19074
GIẢI NHẤT 24378
ĐẶC BIỆT 52117
Đầu LOTO
0 4
1 0 2 3 4 7 9
2 0 0 3 4
3 2 3 8
4 7
5 7 8
6 3 5
7 1 4 8 8
8 2 7 7
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-62-08-00
GIẢI SÁU 393 619 868
GIẢI NĂM 3958 2665 2980 8984 5613 7336
GIẢI TƯ 3827 2258 6699
5632
GIẢI BA 06649 03750 35311 91812 15543 68736
GIẢI NHÌ 13971-76350
GIẢI NHẤT 71909
ĐẶC BIỆT 74507
Đầu LOTO
0 0 7 8 9
1 1 2 3 9
2 7
3 2 6 6
4 3 9 9
5 0 0 8 8
6 2 5 8
7 1
8 0 4
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-87-25-41
GIẢI SÁU 649 984 813
GIẢI NĂM 7264 0945 7046 6015 5299 9252
GIẢI TƯ 0148 3201 1119
4823
GIẢI BA 91627 93385 82989 59174 58508 09681
GIẢI NHÌ 66484-45998
GIẢI NHẤT 26356
ĐẶC BIỆT 05104
Đầu LOTO
0 1 4 8
1 3 5 9
2 3 5 7
3 1
4 1 5 6 8 9
5 2 6
6 4
7 4
8 1 4 4 5 7 9
9 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-05-24-46
GIẢI SÁU 530 252 518
GIẢI NĂM 8056 1949 1582 4696 1372 5356
GIẢI TƯ 9285 8709 4697
5849
GIẢI BA 12854 77054 65439 59988 22305 41126
GIẢI NHÌ 59811-96755
GIẢI NHẤT 46822
ĐẶC BIỆT 83669
Đầu LOTO
0 5 5 9
1 1 7 8
2 2 4 6
3 0 9
4 6 9 9
5 2 4 4 5 6 6
6 9
7 2
8 2 5 8
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-25-92-99
GIẢI SÁU 067 190 696
GIẢI NĂM 5496 5008 5342 5670 1306 3257
GIẢI TƯ 8423 2647 0730
5208
GIẢI BA 11944 83033 36855 64616 75784 35909
GIẢI NHÌ 69864-81977
GIẢI NHẤT 86559
ĐẶC BIỆT 10764
Đầu LOTO
0 6 8 8 9
1 1 6
2 3 5
3 0 3
4 2 4 7
5 5 7 9
6 4 4 7
7 0 7
8 4
9 0 2 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-73-98-56
GIẢI SÁU 020 067 108
GIẢI NĂM 0966 0669 6803 5369 9081 5719
GIẢI TƯ 4953 1095 0185
0413
GIẢI BA 58033 73402 98742 17486 65718 16869
GIẢI NHÌ 98728-16205
GIẢI NHẤT 31552
ĐẶC BIỆT 23126
Đầu LOTO
0 2 3 5 8
1 3 8 9
2 0 6 8
3 3
4 2 9
5 2 3 6
6 6 7 9 9 9
7 3
8 1 5 6
9 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-66-44-08
GIẢI SÁU 114 092 760
GIẢI NĂM 9545 3692 0288 4083 6670 2462
GIẢI TƯ 5875 2896 3488
8846
GIẢI BA 54715 16612 09642 81763 96256 02308
GIẢI NHÌ 69286-72458
GIẢI NHẤT 41054
ĐẶC BIỆT 23071
Đầu LOTO
0 8 8
1 2 4 5
2  
3  
4 2 4 5 6
5 4 6 6 8
6 0 2 3 6
7 0 1 5
8 3 6 8 8
9 2 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-00-97-81
GIẢI SÁU 169 042 075
GIẢI NĂM 6668 4825 4190 9137 9835 1679
GIẢI TƯ 3405 5108 1772
8432
GIẢI BA 92492 71757 69484 78348 58292 10085
GIẢI NHÌ 18654-40402
GIẢI NHẤT 58061
ĐẶC BIỆT 72036
Đầu LOTO
0 0 2 5 8
1  
2 5
3 2 5 6 7 9
4 2 8
5 4 7
6 1 8 9
7 2 5 9
8 1 4 5
9 0 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-28-45-90
GIẢI SÁU 706 192 220
GIẢI NĂM 6218 6906 4245 1003 3351 7938
GIẢI TƯ 3141 2871 9455
0441
GIẢI BA 93783 04665 68402 87335 45196 46074
GIẢI NHÌ 56805-96006
GIẢI NHẤT 19501
ĐẶC BIỆT 52664
Đầu LOTO
0 1 2 3 5 6 6 6
1 8
2 0 8
3 5 8
4 1 1 5 5
5 1 5
6 0 4 5
7 1 4
8 3
9 0 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-25-73-91
GIẢI SÁU 578 706 548
GIẢI NĂM 0327 9501 7819 3609 4558 9898
GIẢI TƯ 6277 6936 0200
8476
GIẢI BA 65077 18761 01745 90823 39578 90974
GIẢI NHÌ 99947-89793
GIẢI NHẤT 22152
ĐẶC BIỆT 00843
Đầu LOTO
0 0 1 6 9
1 9
2 3 5 7
3 6
4 0 3 5 7 8
5 2 8
6 1
7 3 4 6 7 7 8 8
8  
9 1 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-22-91-06
GIẢI SÁU 322 800 970
GIẢI NĂM 4149 4252 7807 1242 6628 5355
GIẢI TƯ 4418 2583 7423
1665
GIẢI BA 23257 20356 09586 73567 31976 11081
GIẢI NHÌ 79007-78171
GIẢI NHẤT 76599
ĐẶC BIỆT 61596
Đầu LOTO
0 0 6 7 7
1 8
2 2 2 3 8
3  
4 2 9
5 2 5 6 7
6 5 7 7
7 0 1 6
8 1 3 6
9 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-17-62-80
GIẢI SÁU 841 334 567
GIẢI NĂM 2587 7639 6917 4968 1482 3587
GIẢI TƯ 9079 1245 4453
9948
GIẢI BA 05748 78219 93584 59497 08733 52507
GIẢI NHÌ 48885-66191
GIẢI NHẤT 85947
ĐẶC BIỆT 20561
Đầu LOTO
0 7
1 7 7 9
2  
3 3 4 9
4 1 5 7 8 8
5 3
6 1 2 7 8
7 9
8 0 2 4 5 7 7
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-13-81-10
GIẢI SÁU 412 586 836
GIẢI NĂM 5797 2412 6453 0896 6856 0057
GIẢI TƯ 3918 1575 6332
0687
GIẢI BA 00990 08148 11931 07624 13632 94855
GIẢI NHÌ 46273-78703
GIẢI NHẤT 23593
ĐẶC BIỆT 92780
Đầu LOTO
0 3 6
1 0 2 2 3 8
2 4
3 1 2 2 6
4 8
5 3 5 6 7
6  
7 3 5
8 0 1 6 7
9 0 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-86-92-97
GIẢI SÁU 758 095 341
GIẢI NĂM 9805 9796 7464 2973 4191 0535
GIẢI TƯ 1088 0920 9416
2876
GIẢI BA 75437 12434 96805 76307 13498 34963
GIẢI NHÌ 97067-81162
GIẢI NHẤT 78604
ĐẶC BIỆT 17017
Đầu LOTO
0 4 5 5 7
1 6 7
2 0
3 4 5 7
4 1
5 8 8
6 2 3 4 7
7 3 6
8 6 8
9 1 2 5 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-12-90-64
GIẢI SÁU 099 906 878
GIẢI NĂM 6938 7796 1071 1267 6441 8191
GIẢI TƯ 9660 5805 7820
7049
GIẢI BA 99302 31368 18505 92358 00816 01468
GIẢI NHÌ 22088-68543
GIẢI NHẤT 85630
ĐẶC BIỆT 88630
Đầu LOTO
0 2 5 5 6
1 2 6
2 0
3 0 0 8
4 1 3 9
5 6 8
6 0 4 7 8 8
7 1 8
8 8
9 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-05-86-27
GIẢI SÁU 462 877 629
GIẢI NĂM 6122 4435 0275 2426 6964 9486
GIẢI TƯ 5246 4369 5154
7026
GIẢI BA 07399 61532 84085 22426 98910 07225
GIẢI NHÌ 59629-07118
GIẢI NHẤT 69778
ĐẶC BIỆT 82093
Đầu LOTO
0 5
1 0 8
2 2 5 6 6 6 7 9 9
3 2 5
4 6
5 0 4
6 2 4 9
7 5 7 8
8 5 6 6
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-43-27-61
GIẢI SÁU 154 586 560
GIẢI NĂM 8224 4910 0399 3196 0002 6546
GIẢI TƯ 1721 8955 4559
4425
GIẢI BA 44920 30079 66288 65228 32423 62035
GIẢI NHÌ 03687-04444
GIẢI NHẤT 71594
ĐẶC BIỆT 41130
Đầu LOTO
0 2
1 0
2 0 1 3 4 5 7 8
3 0 5
4 0 3 4 6
5 4 5 9
6 0 1
7 9
8 6 7 8
9 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-19-49-68
GIẢI SÁU 557 908 926
GIẢI NĂM 7440 9312 4436 5722 7983 8830
GIẢI TƯ 9694 9886 9702
0593
GIẢI BA 55187 63440 62970 05142 61554 70053
GIẢI NHÌ 83723-82962
GIẢI NHẤT 88295
ĐẶC BIỆT 76818
Đầu LOTO
0 2 8
1 2 8 9
2 2 3 6
3 0 6
4 0 0 2 9
5 3 4 7
6 2 8
7 0
8 3 6 7
9 1 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm