Kết quả XSTD ngày 20/12/2018 - Xổ số Miền Bắc 20/12/2018

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-42-70-21
GIẢI SÁU 388 208 566
GIẢI NĂM 0726 0804 8807 8196 7351 9516
GIẢI TƯ 3725 0654 0685
0444
GIẢI BA 55635 98159 14745 72681 24705 91107
GIẢI NHÌ 26270-96796
GIẢI NHẤT 47422
ĐẶC BIỆT 41302
Đầu LOTO
0 2 4 5 7 7 8
1 6
2 1 2 5 6
3 5
4 2 4 5 8
5 1 4 9
6 6
7 0 0
8 1 5 8
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-05-35-77
GIẢI SÁU 480 956 203
GIẢI NĂM 4745 3342 0835 4358 1309 1420
GIẢI TƯ 0628 7950 2826
1009
GIẢI BA 04959 17171 79473 66080 81224 86349
GIẢI NHÌ 10845-48007
GIẢI NHẤT 09989
ĐẶC BIỆT 29775
Đầu LOTO
0 3 5 7 9 9
1  
2 0 4 6 8
3 5 5
4 2 5 5 9
5 0 6 8 9
6  
7 1 3 5 7
8 0 0 9
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-57-77-36
GIẢI SÁU 939 694 183
GIẢI NĂM 8177 0092 7116 3076 2652 6349
GIẢI TƯ 3164 9310 5574
3257
GIẢI BA 28201 81242 31878 66321 69183 49209
GIẢI NHÌ 10232-12365
GIẢI NHẤT 40675
ĐẶC BIỆT 84415
Đầu LOTO
0 1 9
1 0 5 6
2 1 8
3 2 6 9
4 2 9
5 2 7 7
6 4 5
7 4 5 6 7 7 8
8 3 3
9 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-60-32-20
GIẢI SÁU 721 147 132
GIẢI NĂM 4866 2328 1998 4059 7079 9881
GIẢI TƯ 9320 1706 4619
0567
GIẢI BA 30230 24324 17794 64353 25382 59178
GIẢI NHÌ 16680-55318
GIẢI NHẤT 59917
ĐẶC BIỆT 46365
Đầu LOTO
0 6
1 7 8 9
2 0 0 1 4 8
3 0 2 2 7
4 7
5 3 9
6 0 5 6 7
7 8 9
8 0 1 2
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-92-63-52
GIẢI SÁU 461 430 513
GIẢI NĂM 0890 3891 1071 4379 2475 9118
GIẢI TƯ 0021 3070 6658
4045
GIẢI BA 84898 88617 99996 84665 01893 19352
GIẢI NHÌ 21195-01553
GIẢI NHẤT 86200
ĐẶC BIỆT 60310
Đầu LOTO
0 0
1 0 3 3 7 8
2 1
3 0
4 5
5 2 2 3 8
6 1 3 5
7 0 1 5 9
8  
9 0 1 2 3 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-55-06-03
GIẢI SÁU 728 712 281
GIẢI NĂM 7420 0214 0200 9230 2931 3741
GIẢI TƯ 9448 5778 5874
6283
GIẢI BA 05354 71980 42609 86089 47159 11552
GIẢI NHÌ 83135-42496
GIẢI NHẤT 77177
ĐẶC BIỆT 22750
Đầu LOTO
0 0 3 6 9
1 2 4
2 0 8
3 0 1 5
4 1 8
5 0 2 4 5 9
6  
7 1 4 7 8
8 0 1 3 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-83-07-54
GIẢI SÁU 720 521 185
GIẢI NĂM 7677 6954 9906 9474 5173 9841
GIẢI TƯ 5041 7887 9992
2424
GIẢI BA 84915 00450 53073 93506 83632 67588
GIẢI NHÌ 50283-26317
GIẢI NHẤT 90784
ĐẶC BIỆT 47788
Đầu LOTO
0 2 6 6 7
1 5 7
2 0 1 4
3 2
4 1 1
5 0 4 4
6  
7 3 3 4 7
8 3 3 4 5 7 8 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-68-94-75
GIẢI SÁU 785 792 839
GIẢI NĂM 7486 2244 1483 8392 2116 8758
GIẢI TƯ 7700 1471 9634
2656
GIẢI BA 80426 90705 61683 41303 54762 01224
GIẢI NHÌ 57757-80167
GIẢI NHẤT 17884
ĐẶC BIỆT 83517
Đầu LOTO
0 0 3 5
1 6 7
2 4 6
3 4 9
4 4
5 6 7 8
6 2 7 8 9
7 1 5
8 3 3 4 5 6
9 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-91-23-97
GIẢI SÁU 951 310 389
GIẢI NĂM 3315 6041 3734 0723 5982 8169
GIẢI TƯ 6555 2405 2643
0153
GIẢI BA 92111 77479 06208 82799 80396 56661
GIẢI NHÌ 97685-04032
GIẢI NHẤT 12581
ĐẶC BIỆT 63140
Đầu LOTO
0 5 8
1 0 1 5
2 2 3 3
3 2 4
4 0 1 3
5 1 3 5
6 1 9
7 9
8 1 2 5 9
9 1 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-36-86-99
GIẢI SÁU 855 607 086
GIẢI NĂM 7814 5195 6567 6514 9738 8673
GIẢI TƯ 4672 5112 7870
2403
GIẢI BA 41118 09980 47721 33656 58484 33062
GIẢI NHÌ 42511-71943
GIẢI NHẤT 70217
ĐẶC BIỆT 38991
Đầu LOTO
0 3 7
1 1 2 4 4 7 8
2 1
3 6 8
4 3
5 5 6
6 2 7
7 0 2 3 9
8 0 4 6 6
9 1 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-66-67-71
GIẢI SÁU 691 078 105
GIẢI NĂM 2207 1685 1255 2593 9906 3278
GIẢI TƯ 3827 8092 3696
0301
GIẢI BA 87724 97300 07530 57907 92902 82203
GIẢI NHÌ 62826-38885
GIẢI NHẤT 39185
ĐẶC BIỆT 39341
Đầu LOTO
0 0 1 2 3 5 6 7 7
1  
2 4 6 7
3 0
4 1
5 5
6 6 7
7 1 8 8
8 1 5 5 5
9 1 2 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-49-99-44
GIẢI SÁU 151 427 345
GIẢI NĂM 2303 6245 0377 3626 0604 5555
GIẢI TƯ 2522 4568 5248
6359
GIẢI BA 14059 47606 96282 99086 01825 98135
GIẢI NHÌ 50461-10314
GIẢI NHẤT 42084
ĐẶC BIỆT 77308
Đầu LOTO
0 3 4 6 8
1 4
2 2 5 6 7
3 5
4 4 5 5 7 8 9
5 1 5 9 9
6 1 8
7 7
8 2 4 6
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-50-21-11
GIẢI SÁU 070 109 979
GIẢI NĂM 3047 8575 6500 9552 2905 9536
GIẢI TƯ 5232 6601 5398
6602
GIẢI BA 12514 31068 92657 46207 70589 79122
GIẢI NHÌ 57292-04037
GIẢI NHẤT 11002
ĐẶC BIỆT 64793
Đầu LOTO
0 0 1 2 2 5 7 9
1 1 4
2 1 2
3 2 6 7 9
4 7
5 0 2 7
6 8
7 0 5 9
8 9
9 2 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-09-36-90
GIẢI SÁU 406 281 771
GIẢI NĂM 1341 9742 9018 9663 2859 5962
GIẢI TƯ 2905 2832 4688
7268
GIẢI BA 88562 98452 31364 19311 11254 11625
GIẢI NHÌ 11972-66004
GIẢI NHẤT 15164
ĐẶC BIỆT 25367
Đầu LOTO
0 4 5 6 9
1 1 8
2 5
3 2 6
4 1 2 8
5 2 4 9
6 2 2 3 4 4 7 8
7 1 2
8 1 8
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-84-54-88
GIẢI SÁU 164 994 904
GIẢI NĂM 8978 4401 6833 4529 5067 1586
GIẢI TƯ 0406 4522 5238
4538
GIẢI BA 95589 46574 25137 75744 85932 17662
GIẢI NHÌ 70567-14701
GIẢI NHẤT 41297
ĐẶC BIỆT 81154
Đầu LOTO
0 1 1 4 6
1  
2 2 9
3 2 3 7 8 8
4 4
5 4 4
6 2 4 7 7
7 4 8
8 4 6 8 9
9 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-86-98-87
GIẢI SÁU 169 412 816
GIẢI NĂM 7194 6601 3680 7653 8547 5548
GIẢI TƯ 9668 0249 7168
2353
GIẢI BA 03403 69565 76882 53750 38900 87956
GIẢI NHÌ 19111-30689
GIẢI NHẤT 98049
ĐẶC BIỆT 12188
Đầu LOTO
0 0 1 3
1 1 2 6
2  
3  
4 7 8 9 9
5 0 3 3 5 6
6 5 8 8 9
7  
8 0 2 6 7 8 9
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-62-66-22
GIẢI SÁU 250 715 091
GIẢI NĂM 9351 5885 3121 0951 7912 4278
GIẢI TƯ 2232 7659 2332
3666
GIẢI BA 37195 36906 66536 81171 47969 59096
GIẢI NHÌ 56738-30266
GIẢI NHẤT 02642
ĐẶC BIỆT 97859
Đầu LOTO
0 6
1 2 5
2 1 2
3 2 2 6 8
4 2
5 0 1 1 4 9 9
6 2 6 6 6 9
7 1 8
8 5
9 1 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-06-19-54
GIẢI SÁU 213 654 279
GIẢI NĂM 0385 1845 9246 8261 6712 7198
GIẢI TƯ 2248 8343 2604
6864
GIẢI BA 09270 02027 74364 22849 47145 04223
GIẢI NHÌ 62690-15314
GIẢI NHẤT 71324
ĐẶC BIỆT 99667
Đầu LOTO
0 4 4 6
1 2 3 4 9
2 3 4 7
3  
4 3 5 5 6 8 9
5 4 4
6 1 4 4 7
7 0 9
8 5
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-71-84-97
GIẢI SÁU 900 111 293
GIẢI NĂM 0237 0530 3466 4807 9859 9868
GIẢI TƯ 1127 3789 2438
2885
GIẢI BA 56795 70474 88585 63403 44547 61358
GIẢI NHÌ 48938-04560
GIẢI NHẤT 29176
ĐẶC BIỆT 71456
Đầu LOTO
0 0 3 7
1 1
2 7
3 0 7 8 8
4 7
5 6 8 9
6 0 6 6 8
7 1 4 6
8 4 5 5 9
9 3 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-87-06-54
GIẢI SÁU 289 388 227
GIẢI NĂM 2636 0025 5192 4924 3360 8715
GIẢI TƯ 9300 0250 0584
9830
GIẢI BA 76367 48748 87121 81726 72370 57111
GIẢI NHÌ 06339-70800
GIẢI NHẤT 35229
ĐẶC BIỆT 72729
Đầu LOTO
0 0 0 6
1 1 5
2 1 4 5 6 7 9 9
3 0 6 9 9
4 8
5 0 4
6 0 7
7 0
8 4 7 8 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-15-53-06
GIẢI SÁU 472 346 331
GIẢI NĂM 2203 2276 3468 2819 6492 7497
GIẢI TƯ 2849 7375 4544
0802
GIẢI BA 11548 76264 38495 47997 76724 14031
GIẢI NHÌ 53826-79534
GIẢI NHẤT 39525
ĐẶC BIỆT 88321
Đầu LOTO
0 2 3 6
1 5 9
2 1 4 5 6
3 1 1 4
4 4 6 8 9
5 3
6 4 8
7 2 3 5 6
8  
9 2 5 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-58-30-46
GIẢI SÁU 178 016 793
GIẢI NĂM 7177 6947 6916 1102 7644 5332
GIẢI TƯ 7077 6003 9332
3736
GIẢI BA 99477 81539 46257 79885 16667 83005
GIẢI NHÌ 03725-22866
GIẢI NHẤT 46801
ĐẶC BIỆT 98929
Đầu LOTO
0 1 2 3 5
1 6 6
2 5 9
3 0 2 2 6 7 9
4 4 6 7
5 7 8
6 6 7
7 7 7 7 8
8 5
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-76-48-79
GIẢI SÁU 023 063 565
GIẢI NĂM 3708 0269 9705 6767 7790 7707
GIẢI TƯ 4454 1466 1515
9014
GIẢI BA 43789 89056 37846 16390 94843 88348
GIẢI NHÌ 53783-26833
GIẢI NHẤT 86368
ĐẶC BIỆT 81965
Đầu LOTO
0 5 7 8
1 4 5
2 3
3 3
4 3 6 8 8
5 4 6
6 3 5 5 6 7 8 9
7 5 6 9
8 3 9
9 0 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-57-43-15
GIẢI SÁU 868 339 158
GIẢI NĂM 3281 3947 8265 3142 4975 9171
GIẢI TƯ 2301 9486 9468
8398
GIẢI BA 03892 41526 18539 53311 60263 48599
GIẢI NHÌ 77757-01553
GIẢI NHẤT 30640
ĐẶC BIỆT 44616
Đầu LOTO
0 1
1 1 5 6
2 6
3 9 9
4 0 2 3 7
5 3 7 7 8
6 3 5 6 8 8
7 1 5
8 1 6
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-75-99-80
GIẢI SÁU 647 355 609
GIẢI NĂM 2427 6778 7336 1342 0623 8496
GIẢI TƯ 1178 7204 1985
6671
GIẢI BA 51346 13237 72856 03520 83143 06133
GIẢI NHÌ 76181-71283
GIẢI NHẤT 25383
ĐẶC BIỆT 74033
Đầu LOTO
0 4 9
1  
2 0 3 7
3 3 3 6 7
4 2 3 3 6 7
5 5 6
6  
7 1 5 8 8
8 0 1 3 3 5
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-81-28-15
GIẢI SÁU 965 530 071
GIẢI NĂM 3218 4002 0897 8500 6322 5398
GIẢI TƯ 1124 8715 6814
7347
GIẢI BA 05457 87022 75253 39319 27994 43423
GIẢI NHÌ 17610-95811
GIẢI NHẤT 29713
ĐẶC BIỆT 34635
Đầu LOTO
0 0 2
1 0 1 3 4 5 5 8 9
2 2 2 2 3 4 8
3 0 5
4 7
5 3 7
6 5
7 1
8 1
9 4 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-72-59-23
GIẢI SÁU 712 983 401
GIẢI NĂM 6865 6190 1161 2124 6715 7736
GIẢI TƯ 5873 6506 5124
0430
GIẢI BA 15696 39418 62645 33273 84435 09984
GIẢI NHÌ 76056-87878
GIẢI NHẤT 97789
ĐẶC BIỆT 90956
Đầu LOTO
0 1 6
1 2 5 8
2 3 4 4
3 0 5 6
4 5
5 6 6 7 9
6 1 5
7 2 3 3 8
8 3 4 9
9 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-02-74-73
GIẢI SÁU 618 608 925
GIẢI NĂM 7508 9413 6529 7784 2071 3509
GIẢI TƯ 1943 1714 7292
9159
GIẢI BA 22770 96336 50754 40207 38019 90452
GIẢI NHÌ 89200-38949
GIẢI NHẤT 72962
ĐẶC BIỆT 06414
Đầu LOTO
0 0 2 7 8 8 9
1 1 3 4 4 8 9
2 5 9
3 6
4 3 9
5 2 4 9
6 2
7 0 1 3 4
8 4
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-51-90-56
GIẢI SÁU 393 135 527
GIẢI NĂM 9292 2227 8372 3319 7941 3183
GIẢI TƯ 0426 6260 1427
1358
GIẢI BA 84539 74506 63458 97149 44846 62175
GIẢI NHÌ 52484-84494
GIẢI NHẤT 90319
ĐẶC BIỆT 95565
Đầu LOTO
0 6
1 9 9
2 6 7 7 7
3 5 9
4 1 6 9
5 1 6 8 8
6 0 5
7 2 5 7
8 3 4
9 0 2 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-29-95-68
GIẢI SÁU 045 657 631
GIẢI NĂM 7713 3795 6272 2259 1089 1427
GIẢI TƯ 1702 5150 3959
0835
GIẢI BA 37341 82033 07079 25356 03212 58077
GIẢI NHÌ 70427-13696
GIẢI NHẤT 35182
ĐẶC BIỆT 79721
Đầu LOTO
0 2
1 2 3
2 1 7 7 9
3 1 3 5
4 1 5
5 0 6 7 9 9
6 8
7 1 2 7 9
8 2 9
9 5 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-80-52-17
GIẢI SÁU 905 358 808
GIẢI NĂM 4497 1389 9326 8427 9201 0514
GIẢI TƯ 2307 2646 4260
6375
GIẢI BA 27322 34387 69206 36317 39271 91802
GIẢI NHÌ 14008-26166
GIẢI NHẤT 55967
ĐẶC BIỆT 02322
Đầu LOTO
0 1 2 5 6 7 8 8
1 0 4 7 7
2 2 2 6 7
3  
4 6
5 2 8
6 0 6 7
7 1 5
8 0 7 9
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-57-36-42
GIẢI SÁU 229 318 488
GIẢI NĂM 2758 7737 9829 5168 8297 6872
GIẢI TƯ 5990 4425 1706
0354
GIẢI BA 76401 88715 96354 27474 52186 40417
GIẢI NHÌ 89226-43465
GIẢI NHẤT 04391
ĐẶC BIỆT 38201
Đầu LOTO
0 1 1 6
1 5 7 8
2 5 6 9 9
3 6 7
4 2
5 4 4 7 8
6 1 5 8
7 2 4
8 6 8
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-54-05-77
GIẢI SÁU 636 486 856
GIẢI NĂM 2798 7737 9514 6121 2643 9829
GIẢI TƯ 1850 2438 0171
7231
GIẢI BA 15875 83234 58265 89943 47425 14062
GIẢI NHÌ 54064-35249
GIẢI NHẤT 23276
ĐẶC BIỆT 16644
Đầu LOTO
0 5
1 4
2 1 5 9
3 1 4 6 7 8
4 3 3 4 9
5 0 4 6
6 2 4 5
7 0 1 5 6 7
8 6
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-09-28-91
GIẢI SÁU 715 039 426
GIẢI NĂM 8827 7809 3759 8672 4379 0448
GIẢI TƯ 5758 4586 7307
9930
GIẢI BA 08006 25477 08695 52648 77576 69068
GIẢI NHÌ 60948-79428
GIẢI NHẤT 07964
ĐẶC BIỆT 96702
Đầu LOTO
0 2 6 7 9 9
1 5
2 6 7 8 8
3 0 9
4 8 8 8
5 8 9
6 2 4 8
7 2 6 7 9
8 6
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-09-24-63
GIẢI SÁU 713 289 650
GIẢI NĂM 4406 3286 5166 0592 6493 6853
GIẢI TƯ 4593 3785 8457
4547
GIẢI BA 01007 92958 08927 60386 47228 16238
GIẢI NHÌ 40817-07830
GIẢI NHẤT 43720
ĐẶC BIỆT 52348
Đầu LOTO
0 6 7 9
1 3 7
2 0 4 7 8
3 0 8
4 7 8
5 0 3 7 8
6 3 6
7 2
8 5 6 6 9
9 2 3 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-64-62-48
GIẢI SÁU 221 307 061
GIẢI NĂM 3311 3479 6913 7757 4035 5520
GIẢI TƯ 1906 3920 7366
9028
GIẢI BA 32995 60096 42577 77893 19355 77678
GIẢI NHÌ 62327-34168
GIẢI NHẤT 35255
ĐẶC BIỆT 33888
Đầu LOTO
0 6 7
1 1 3
2 0 0 1 7 8
3 5 7
4 8
5 5 5 7
6 1 2 4 6 8
7 7 8 9
8 8
9 3 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm