Kết quả XSTD ngày 20/02/2021 - Xổ số Miền Bắc 20/02/2021

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-47-37-44
GIẢI SÁU 047 209 578
GIẢI NĂM 0758 4488 0206 5484 2382 0709
GIẢI TƯ 8614 3339 7682
4643
GIẢI BA 16815 76167 85737 26969 17371 21586
GIẢI NHÌ 90433-47790
GIẢI NHẤT 44389
ĐẶC BIỆT 70030
Đầu LOTO
0 6 9 9
1 4 5
2  
3 0 3 7 7 9
4 3 4 7 7 9
5 8
6 7 9
7 1 8
8 2 2 4 6 8 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-43-20-18
GIẢI SÁU 464 135 554
GIẢI NĂM 0259 6908 8178 6533 9420 4716
GIẢI TƯ 6906 6085 5159
5226
GIẢI BA 43908 30333 05682 89923 46822 95324
GIẢI NHÌ 14103-96867
GIẢI NHẤT 91506
ĐẶC BIỆT 11103
Đầu LOTO
0 3 3 3 6 6 8 8
1 6 8
2 0 0 2 3 4 6
3 3 3 5
4 3
5 4 9 9
6 4 7
7 8
8 2 5
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-47-06-89
GIẢI SÁU 899 380 869
GIẢI NĂM 3225 3782 2009 7834 9270 2433
GIẢI TƯ 4424 0347 6323
6026
GIẢI BA 75281 20408 41646 90334 29677 63460
GIẢI NHÌ 30363-09808
GIẢI NHẤT 69529
ĐẶC BIỆT 81910
Đầu LOTO
0 6 8 8 9
1 0
2 3 4 5 6 9
3 3 4 4
4 6 7 7
5  
6 0 3 9
7 0 5 7
8 0 1 2 9
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-85-65-58
GIẢI SÁU 838 264 069
GIẢI NĂM 4529 0268 0690 9457 9633 7264
GIẢI TƯ 9354 7816 7190
4799
GIẢI BA 63790 46832 73087 70582 20932 77527
GIẢI NHÌ 45665-66608
GIẢI NHẤT 48772
ĐẶC BIỆT 05177
Đầu LOTO
0 8 8
1 6
2 7 9
3 2 2 3 8
4  
5 4 7 8
6 4 4 5 5 8 9
7 2 7
8 2 5 7
9 0 0 0 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-22-41-17
GIẢI SÁU 385 619 251
GIẢI NĂM 8770 2923 1332 5875 0746 3009
GIẢI TƯ 7372 4889 3748
0586
GIẢI BA 24766 26094 92609 67516 91720 75444
GIẢI NHÌ 42653-30557
GIẢI NHẤT 24958
ĐẶC BIỆT 11503
Đầu LOTO
0 0 3 9 9
1 6 7 9
2 0 2 3
3 2
4 1 4 6 8
5 1 3 7 8
6 6
7 0 2 5
8 5 6 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-41-96-94
GIẢI SÁU 363 541 782
GIẢI NĂM 5252 1682 7065 2061 4855 1915
GIẢI TƯ 7346 5935 9991
8558
GIẢI BA 09089 28684 83380 75841 16786 77493
GIẢI NHÌ 94890-93914
GIẢI NHẤT 33164
ĐẶC BIỆT 56286
Đầu LOTO
0  
1 4 5
2  
3 5
4 1 1 1 6
5 2 5 8
6 1 3 4 5
7  
8 0 2 2 4 6 6 8 9
9 0 1 3 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-04-32-10
GIẢI SÁU 344 833 564
GIẢI NĂM 6421 9478 1087 9581 9975 1939
GIẢI TƯ 9163 7289 5975
0162
GIẢI BA 31408 92936 91307 19268 99140 09912
GIẢI NHÌ 20300-66822
GIẢI NHẤT 65961
ĐẶC BIỆT 04629
Đầu LOTO
0 0 4 7 8
1 0 2
2 1 2 9
3 2 3 4 6 9
4 0 4
5  
6 1 2 3 4 8
7 5 5 8
8 1 7 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-62-47-36
GIẢI SÁU 328 663 971
GIẢI NĂM 8266 5050 3338 8384 1355 8984
GIẢI TƯ 3236 0158 0289
5532
GIẢI BA 16494 15952 87566 98018 61687 49689
GIẢI NHÌ 56382-59467
GIẢI NHẤT 02990
ĐẶC BIỆT 38792
Đầu LOTO
0  
1 2 8
2 8
3 2 6 6 8
4 7
5 0 2 5 8
6 2 3 6 6 7
7 1
8 2 4 4 7 9 9
9 0 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-80-38-92
GIẢI SÁU 979 976 314
GIẢI NĂM 4988 9858 9393 0705 7975 0412
GIẢI TƯ 3446 8914 4198
7999
GIẢI BA 41725 98391 04989 74828 74456 74215
GIẢI NHÌ 63925-29882
GIẢI NHẤT 58433
ĐẶC BIỆT 42991
Đầu LOTO
0 5
1 2 4 4 5 8
2 5 5 8
3 3 8
4 6
5 6 8
6  
7 5 6 9
8 0 2 8 9
9 1 1 2 3 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-80-14-93
GIẢI SÁU 065 977 877
GIẢI NĂM 5778 8055 2644 6342 4213 2274
GIẢI TƯ 1154 6529 1334
7407
GIẢI BA 49953 37171 16771 14352 20535 68525
GIẢI NHÌ 03470-86957
GIẢI NHẤT 49164
ĐẶC BIỆT 25119
Đầu LOTO
0 7
1 0 3 4 9
2 5 9
3 4 5
4 2 4
5 2 3 4 5 7
6 4 5
7 0 1 1 4 7 7 8
8 0
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-39-87-13
GIẢI SÁU 111 924 870
GIẢI NĂM 1263 0129 5507 9846 3264 7385
GIẢI TƯ 9919 1306 9509
9899
GIẢI BA 18621 12168 88803 67809 18130 22678
GIẢI NHÌ 95907-38690
GIẢI NHẤT 81178
ĐẶC BIỆT 37427
Đầu LOTO
0 3 6 7 7 9 9
1 1 1 3 9
2 1 4 7 9
3 0 9
4 6
5  
6 3 4 8
7 0 8 8
8 5 7
9 0 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-88-39-14
GIẢI SÁU 444 718 268
GIẢI NĂM 2327 0821 0064 7717 4532 1681
GIẢI TƯ 7128 9292 4278
5915
GIẢI BA 05920 84407 66568 10425 96873 84798
GIẢI NHÌ 61323-88532
GIẢI NHẤT 61417
ĐẶC BIỆT 48520
Đầu LOTO
0 7
1 4 5 7 7 8
2 0 0 1 3 5 7 8
3 2 2 9
4 4
5  
6 4 8 8
7 0 3 8
8 1 8
9 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-71-44-45
GIẢI SÁU 496 169 543
GIẢI NĂM 9772 7833 5995 1267 4720 8940
GIẢI TƯ 5362 0911 3515
4807
GIẢI BA 35345 43691 68718 86132 52225 19869
GIẢI NHÌ 42952-42457
GIẢI NHẤT 12833
ĐẶC BIỆT 48218
Đầu LOTO
0 7
1 1 5 8 8
2 0 5
3 2 2 3 3
4 0 3 4 5 5
5 2 7
6 2 7 9 9
7 1 2
8  
9 1 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-26-42-33
GIẢI SÁU 287 865 292
GIẢI NĂM 2850 6272 4043 5386 6423 4231
GIẢI TƯ 0869 0360 0179
8405
GIẢI BA 33912 66566 22883 51676 45105 32182
GIẢI NHÌ 16475-50706
GIẢI NHẤT 68400
ĐẶC BIỆT 76349
Đầu LOTO
0 0 5 5 6
1 2
2 3 6
3 1 3
4 2 3 9
5 0
6 0 5 6 9
7 2 5 6 9
8 2 3 6 7
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-27-89-66
GIẢI SÁU 570 945 490
GIẢI NĂM 5961 7441 2050 7148 3647 1867
GIẢI TƯ 3765 5489 8034
1676
GIẢI BA 93054 14050 89707 04762 30708 66993
GIẢI NHÌ 87665-00106
GIẢI NHẤT 94632
ĐẶC BIỆT 15759
Đầu LOTO
0 6 7 8
1  
2 7
3 0 2 4
4 1 5 7 8
5 0 0 4 9
6 1 2 5 5 6 7
7 0 6
8 9 9
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-08-84-33
GIẢI SÁU 016 077 438
GIẢI NĂM 8932 3954 3633 3436 2633 6364
GIẢI TƯ 2191 7292 9141
1441
GIẢI BA 07807 30817 30552 69643 25076 59338
GIẢI NHÌ 75934-75198
GIẢI NHẤT 33824
ĐẶC BIỆT 54782
Đầu LOTO
0 7 8
1 6 7
2 4
3 2 3 3 3 4 6 8 8
4 1 1 3
5 2 4
6 4
7 6 7
8 1 2 4
9 1 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-28-30-81
GIẢI SÁU 421 821 898
GIẢI NĂM 6069 7378 7257 7983 9623 1174
GIẢI TƯ 5334 8136 5401
7740
GIẢI BA 27211 91255 90959 85632 88113 99621
GIẢI NHÌ 44181-28727
GIẢI NHẤT 73899
ĐẶC BIỆT 17386
Đầu LOTO
0 1
1 1 3
2 1 1 1 3 7 8
3 0 2 4 6
4 0
5 5 7 9
6 9
7 4 8
8 0 1 1 3 6
9 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-53-29-16
GIẢI SÁU 120 521 068
GIẢI NĂM 6730 0486 4499 3196 8594 1108
GIẢI TƯ 3107 0795 1697
4453
GIẢI BA 18623 17282 66088 32910 19654 01902
GIẢI NHÌ 82657-07301
GIẢI NHẤT 55959
ĐẶC BIỆT 71209
Đầu LOTO
0 1 2 7 8 9
1 0 6
2 0 1 3 9
3 0
4 0
5 3 3 4 7 9
6 8
7  
8 2 6 8
9 4 5 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-56-98-90
GIẢI SÁU 867 115 321
GIẢI NĂM 9763 6916 4588 0608 9073 8742
GIẢI TƯ 1963 2870 8793
7261
GIẢI BA 95499 49160 46104 99338 97510 25548
GIẢI NHÌ 03024-33253
GIẢI NHẤT 74085
ĐẶC BIỆT 40169
Đầu LOTO
0 4 8
1 0 5 6
2 1 4
3 8
4 2 8
5 3 6
6 0 1 3 3 7 9
7 0 3 6
8 5 8
9 0 3 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-65-22-41
GIẢI SÁU 908 678 850
GIẢI NĂM 1979 0248 7541 3685 9228 0715
GIẢI TƯ 6381 4938 9584
3714
GIẢI BA 11930 54073 82494 51002 65741 87841
GIẢI NHÌ 14801-69525
GIẢI NHẤT 19071
ĐẶC BIỆT 92020
Đầu LOTO
0 1 2 8
1 4 5
2 0 2 5 8
3 0 8
4 1 1 1 1 8
5 0
6 5
7 1 3 8 9
8 1 4 5
9 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-07-08-29
GIẢI SÁU 176 511 964
GIẢI NĂM 0470 0355 7754 5675 6912 0783
GIẢI TƯ 2606 4588 9453
8418
GIẢI BA 52280 98471 49012 75714 63753 99450
GIẢI NHÌ 75465-16811
GIẢI NHẤT 54147
ĐẶC BIỆT 45756
Đầu LOTO
0 6 7 8
1 1 1 2 2 4 8
2 9
3  
4 7
5 0 3 3 4 5 6
6 4 5
7 0 1 5 6
8 0 3 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-13-76-49
GIẢI SÁU 481 024 838
GIẢI NĂM 1487 5532 3667 2075 1854 6904
GIẢI TƯ 0939 2418 0471
3505
GIẢI BA 14722 09617 06372 97642 83017 89131
GIẢI NHÌ 50297-32684
GIẢI NHẤT 24509
ĐẶC BIỆT 33079
Đầu LOTO
0 4 5 9 9
1 3 7 7 8
2 2 4
3 1 2 8 9
4 2 9
5 4
6 7
7 1 2 5 6 9
8 1 4 7
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-05-88-55
GIẢI SÁU 836 179 033
GIẢI NĂM 7266 7787 7183 0098 3239 7914
GIẢI TƯ 1275 1438 1083
3981
GIẢI BA 98479 33581 30972 70416 42514 76196
GIẢI NHÌ 49479-57764
GIẢI NHẤT 76628
ĐẶC BIỆT 00157
Đầu LOTO
0 5
1 4 4 6 9
2 8
3 3 6 8 9
4  
5 5 7
6 4 6
7 2 5 9 9 9
8 1 1 3 3 7 8
9 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-53-26-74
GIẢI SÁU 501 314 381
GIẢI NĂM 1778 2827 1088 0949 2155 4264
GIẢI TƯ 7327 7779 4290
9307
GIẢI BA 13947 82242 73553 11471 63635 21620
GIẢI NHÌ 06052-25341
GIẢI NHẤT 11884
ĐẶC BIỆT 45883
Đầu LOTO
0 1 7
1 4
2 0 6 7 7
3 5
4 1 2 7 9
5 2 3 3 5 6
6 4
7 1 4 8 9
8 1 3 4 8
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-22-81-96
GIẢI SÁU 146 648 511
GIẢI NĂM 4768 3530 9114 2694 2311 0920
GIẢI TƯ 3133 6718 0968
4542
GIẢI BA 30928 93562 53443 65324 88899 01181
GIẢI NHÌ 56407-68115
GIẢI NHẤT 70031
ĐẶC BIỆT 57860
Đầu LOTO
0 7
1 1 1 4 5 8
2 0 2 4 8
3 0 0 1 3
4 2 3 6 8
5  
6 0 2 8 8
7  
8 1 1
9 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-66-79-86
GIẢI SÁU 975 649 138
GIẢI NĂM 4240 9067 6766 4874 6126 8781
GIẢI TƯ 2350 7495 3382
3957
GIẢI BA 50923 52161 94571 45049 22063 12002
GIẢI NHÌ 02515-40551
GIẢI NHẤT 84081
ĐẶC BIỆT 09264
Đầu LOTO
0 2
1 5
2 3 6
3 8
4 0 9 9
5 0 1 7
6 1 3 4 6 6 7
7 1 4 5 9
8 1 1 2 6
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-07-44-66
GIẢI SÁU 924 125 959
GIẢI NĂM 7769 5852 9649 2524 9395 4084
GIẢI TƯ 9658 2580 7860
6652
GIẢI BA 75287 68137 56058 56979 67719 99740
GIẢI NHÌ 06619-35655
GIẢI NHẤT 54409
ĐẶC BIỆT 21331
Đầu LOTO
0 7 9
1 9 9
2 4 4 5
3 1 7
4 0 4 9
5 2 2 5 8 8 9
6 0 6 9
7 8 9
8 0 4 7
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-37-41-91
GIẢI SÁU 070 167 361
GIẢI NĂM 9728 4755 8161 3499 7805 1981
GIẢI TƯ 3600 0336 3138
0575
GIẢI BA 12215 57381 44280 45333 60402 47070
GIẢI NHÌ 55911-27740
GIẢI NHẤT 94248
ĐẶC BIỆT 60545
Đầu LOTO
0 0 2 5
1 1 5
2 8
3 3 6 7 8
4 0 1 5 8
5 5
6 1 1 7 8
7 0 0 5
8 0 1 1
9 1 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-96-55-52
GIẢI SÁU 248 646 116
GIẢI NĂM 8448 8313 5584 9527 1697 4703
GIẢI TƯ 6750 4933 2122
0719
GIẢI BA 31721 22939 19393 86338 94480 25520
GIẢI NHÌ 88201-31483
GIẢI NHẤT 32856
ĐẶC BIỆT 23677
Đầu LOTO
0 1 3
1 3 6 9
2 0 1 2 7
3 3 8 9
4 6 8 8
5 0 2 5 6
6 7
7 7
8 0 3 4
9 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-13-69-23
GIẢI SÁU 494 321 078
GIẢI NĂM 0149 9697 0008 4535 1725 0195
GIẢI TƯ 8202 1717 2304
7338
GIẢI BA 24305 53638 12286 37720 42141 51253
GIẢI NHÌ 06158-89877
GIẢI NHẤT 96884
ĐẶC BIỆT 92549
Đầu LOTO
0 2 4 5 8
1 3 7
2 0 1 3 5
3 5 8 8
4 1 9 9
5 3 8 9
6 9
7 7 8
8 4 6
9 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-98-97-87
GIẢI SÁU 002 600 566
GIẢI NĂM 5408 7165 1651 1712 1770 4474
GIẢI TƯ 8664 4091 1436
8925
GIẢI BA 19594 34767 57701 76863 70980 54862
GIẢI NHÌ 65216-77011
GIẢI NHẤT 58464
ĐẶC BIỆT 55095
Đầu LOTO
0 0 1 2 8
1 1 2 6
2 5
3 6
4 3
5 1
6 2 3 4 4 5 6 7
7 0 4
8 0 7
9 1 4 5 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-76-85-71
GIẢI SÁU 968 825 724
GIẢI NĂM 5608 8792 4534 1448 0349 2861
GIẢI TƯ 4741 9668 7808
4797
GIẢI BA 97864 15467 16200 33137 19032 27560
GIẢI NHÌ 13716-13938
GIẢI NHẤT 58127
ĐẶC BIỆT 12046
Đầu LOTO
0 0 8 8
1 5 6
2 4 5 7
3 2 4 7 8
4 1 6 8 9
5  
6 0 1 4 7 8 8
7 1 6
8 5
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm