Kết quả XSTD ngày 19/12/2019 - Xổ số Miền Bắc 19/12/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-89-75-26
GIẢI SÁU 335 938 962
GIẢI NĂM 1211 8884 7033 9489 4958 2673
GIẢI TƯ 0326 4460 3350
7249
GIẢI BA 92244 51262 73427 39749 79974 93221
GIẢI NHÌ 60800-01964
GIẢI NHẤT 65929
ĐẶC BIỆT 46081
Đầu LOTO
0 0
1 1
2 1 6 6 7 9
3 3 5 8
4 4 9 9
5 0 8
6 0 2 2 4
7 3 4 4 5
8 1 4 9 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-49-14-13
GIẢI SÁU 058 533 989
GIẢI NĂM 1228 9940 5488 8970 4640 2282
GIẢI TƯ 8112 0392 8410
4069
GIẢI BA 41467 62387 47976 92725 08680 90775
GIẢI NHÌ 66115-90368
GIẢI NHẤT 69095
ĐẶC BIỆT 26849
Đầu LOTO
0  
1 0 2 3 4 5
2 5 8
3 3
4 0 0 9 9
5 8
6 7 8 9
7 0 5 6
8 0 2 4 7 8 9
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-72-82-76
GIẢI SÁU 077 681 689
GIẢI NĂM 5771 4714 7924 5382 2666 4141
GIẢI TƯ 6025 2671 1418
5835
GIẢI BA 53325 50814 77078 46192 35637 15211
GIẢI NHÌ 17434-29796
GIẢI NHẤT 46760
ĐẶC BIỆT 83022
Đầu LOTO
0  
1 1 4 4 8
2 2 4 5 5
3 2 4 5 7
4 1
5  
6 0 6
7 1 1 2 6 7 8
8 1 2 2 9
9 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-73-48-49
GIẢI SÁU 339 301 738
GIẢI NĂM 7155 4141 9540 9110 5461 9874
GIẢI TƯ 4296 2222 8323
0530
GIẢI BA 23690 42853 87854 86579 31960 84663
GIẢI NHÌ 61513-03897
GIẢI NHẤT 81159
ĐẶC BIỆT 28068
Đầu LOTO
0 1
1 0 3 9
2 2 3
3 0 8 9
4 0 1 8 9
5 3 4 5 9
6 0 1 3 8
7 3 4 9
8  
9 0 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-97-53-06
GIẢI SÁU 856 712 995
GIẢI NĂM 7376 9802 5104 2614 7132 2627
GIẢI TƯ 4072 2936 4375
0827
GIẢI BA 27794 38051 45658 31813 50868 79741
GIẢI NHÌ 65901-43508
GIẢI NHẤT 49281
ĐẶC BIỆT 20806
Đầu LOTO
0 1 2 4 6 6 8
1 2 3 4
2 5 7 7
3 2 6
4 1
5 1 3 6 8
6 8
7 2 5 6
8 1
9 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-93-46-91
GIẢI SÁU 902 424 989
GIẢI NĂM 0882 1592 3379 5540 6902 6705
GIẢI TƯ 9929 3558 1783
3340
GIẢI BA 54926 08984 08686 56570 44875 73002
GIẢI NHÌ 12778-89706
GIẢI NHẤT 27845
ĐẶC BIỆT 46694
Đầu LOTO
0 2 2 2 5 6
1  
2 1 4 6 9
3  
4 0 0 5 6
5 8
6  
7 0 5 8 9
8 2 3 4 6 9
9 1 2 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-16-93-01
GIẢI SÁU 114 493 213
GIẢI NĂM 8728 3876 9586 2561 4060 0484
GIẢI TƯ 6388 3260 5848
9692
GIẢI BA 30651 25932 08860 47643 84575 35326
GIẢI NHÌ 47249-90117
GIẢI NHẤT 17496
ĐẶC BIỆT 30476
Đầu LOTO
0 1
1 3 4 6 7
2 6 8
3 2
4 3 8 9 9
5 1
6 0 0 0 1
7 5 6 6
8 4 6 8
9 2 3 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-27-01-77
GIẢI SÁU 823 024 875
GIẢI NĂM 9658 8562 9140 8035 7369 5301
GIẢI TƯ 1223 2760 9504
2227
GIẢI BA 34312 78176 73739 98699 01948 81694
GIẢI NHÌ 94768-43773
GIẢI NHẤT 23701
ĐẶC BIỆT 02447
Đầu LOTO
0 1 1 1 4
1 2
2 3 3 4 7 7
3 5 9
4 0 7 8
5 8
6 0 2 8 9
7 3 5 6 7
8 2
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-53-15-87
GIẢI SÁU 161 007 599
GIẢI NĂM 4847 7910 2238 1778 8224 3918
GIẢI TƯ 2550 5459 7120
5357
GIẢI BA 95101 01642 51778 59422 09554 92597
GIẢI NHÌ 47799-47976
GIẢI NHẤT 26900
ĐẶC BIỆT 45585
Đầu LOTO
0 0 1 7
1 0 5 8
2 0 2 4
3 8
4 2 4 7
5 0 3 4 7 9
6 1
7 6 8 8
8 5 7
9 7 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-49-54-21
GIẢI SÁU 862 716 387
GIẢI NĂM 2400 6824 0764 1716 5809 5722
GIẢI TƯ 6244 9587 6523
1332
GIẢI BA 34194 57180 98381 71936 60766 36296
GIẢI NHÌ 90872-74919
GIẢI NHẤT 04048
ĐẶC BIỆT 99233
Đầu LOTO
0 0 9
1 6 6 9
2 1 2 3 4
3 2 3 6
4 4 8 9
5 4
6 0 2 4 6
7 2
8 0 1 7 7
9 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-22-38-01
GIẢI SÁU 294 128 393
GIẢI NĂM 4383 7811 9536 4023 4208 3913
GIẢI TƯ 0047 6937 0027
7072
GIẢI BA 93192 70815 05021 45931 71559 83836
GIẢI NHÌ 30076-21812
GIẢI NHẤT 95857
ĐẶC BIỆT 55076
Đầu LOTO
0 1 8
1 1 2 3 5
2 1 2 3 7 8
3 1 6 6 7 8
4 7
5 7 9
6  
7 2 6 6
8 3 7
9 2 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-42-77-12
GIẢI SÁU 754 164 169
GIẢI NĂM 2549 6178 8639 2290 6867 2566
GIẢI TƯ 6944 3729 9163
6592
GIẢI BA 19956 25150 83500 03325 39976 37619
GIẢI NHÌ 81448-53586
GIẢI NHẤT 48639
ĐẶC BIỆT 70840
Đầu LOTO
0 0
1 2 9
2 5 9
3 9 9
4 0 2 4 8 9
5 0 4 6
6 3 4 6 7 9
7 6 7 8
8 6
9 0 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-99-68-40
GIẢI SÁU 904 273 582
GIẢI NĂM 6968 6916 8828 8306 4592 1636
GIẢI TƯ 6956 0956 7728
3141
GIẢI BA 79872 56878 82229 45216 55661 53246
GIẢI NHÌ 11209-23021
GIẢI NHẤT 57799
ĐẶC BIỆT 60238
Đầu LOTO
0 4 6 9
1 6 6
2 1 1 8 8 9
3 6 8
4 0 1 6
5 6 6
6 1 8 8
7 2 3 8
8 2
9 2 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-21-66-25
GIẢI SÁU 487 975 228
GIẢI NĂM 9688 9261 2026 8143 1017 1640
GIẢI TƯ 2826 7764 1927
2307
GIẢI BA 39541 24756 93456 80790 55076 74957
GIẢI NHÌ 51651-94234
GIẢI NHẤT 97828
ĐẶC BIỆT 82830
Đầu LOTO
0 7
1 7
2 1 5 6 6 7 8 8
3 0 4
4 0 1 3
5 1 6 6 7
6 1 4 6
7 5 6
8 4 7 8
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-35-78-75
GIẢI SÁU 192 938 187
GIẢI NĂM 9942 4625 1674 8637 0706 9543
GIẢI TƯ 9684 5261 9630
6040
GIẢI BA 34809 26880 46394 84675 13194 33242
GIẢI NHÌ 24742-82193
GIẢI NHẤT 79221
ĐẶC BIỆT 22867
Đầu LOTO
0 6 9
1  
2 1 5
3 0 5 7 8
4 0 2 2 2 3
5  
6 1 7
7 4 5 5 8
8 0 4 7
9 0 2 3 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-55-93-82
GIẢI SÁU 180 473 531
GIẢI NĂM 4819 1304 7816 9913 4435 9607
GIẢI TƯ 9092 6077 2741
8460
GIẢI BA 24551 69573 55801 73602 23198 28261
GIẢI NHÌ 19232-66664
GIẢI NHẤT 92770
ĐẶC BIỆT 79119
Đầu LOTO
0 1 2 4 7
1 3 6 9 9
2  
3 1 2 5 9
4 1
5 1 5
6 0 1 4
7 0 3 3 7
8 0 2
9 2 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-08-79-29
GIẢI SÁU 539 711 075
GIẢI NĂM 9768 0079 3381 4678 7698 9431
GIẢI TƯ 2368 3165 9937
4957
GIẢI BA 11895 03106 54177 34937 78044 69193
GIẢI NHÌ 45720-05846
GIẢI NHẤT 97144
ĐẶC BIỆT 91897
Đầu LOTO
0 6 6 8
1 1
2 0 9
3 1 7 7 9
4 4 4 6
5 7
6 5 8 8
7 5 7 8 9 9
8 1
9 3 5 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-62-97-08
GIẢI SÁU 898 378 362
GIẢI NĂM 5677 4725 5707 0304 0841 5838
GIẢI TƯ 8213 7690 4596
1685
GIẢI BA 42354 31157 32621 79754 90001 72994
GIẢI NHÌ 10789-25351
GIẢI NHẤT 56813
ĐẶC BIỆT 28797
Đầu LOTO
0 1 4 7 8
1 3 3
2 1 5
3 8
4 1
5 1 4 4 6 7
6 2 2
7 7 8
8 5 9
9 0 4 6 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-90-69-18
GIẢI SÁU 961 015 023
GIẢI NĂM 6221 7757 7434 6080 8978 5680
GIẢI TƯ 9098 7108 4782
8427
GIẢI BA 52732 74432 78520 37561 79362 34726
GIẢI NHÌ 22048-97259
GIẢI NHẤT 78389
ĐẶC BIỆT 57187
Đầu LOTO
0 8
1 5 8
2 0 1 3 6 7
3 2 2 4
4 8
5 7 9
6 1 1 1 2 9
7 8
8 0 0 2 7 9
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-62-76-54
GIẢI SÁU 185 551 903
GIẢI NĂM 4786 6863 8893 0643 9368 4847
GIẢI TƯ 8148 1792 2794
8419
GIẢI BA 73650 90181 74775 70584 63268 47390
GIẢI NHÌ 45200-55320
GIẢI NHẤT 40418
ĐẶC BIỆT 36896
Đầu LOTO
0 0 3
1 8 9
2 0
3  
4 3 7 8
5 0 1 2 4
6 2 3 8 8
7 5 6
8 1 4 5 6
9 0 2 3 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-35-66-78
GIẢI SÁU 303 038 134
GIẢI NĂM 6352 9422 3465 1631 9325 1345
GIẢI TƯ 9537 3342 6213
0838
GIẢI BA 45587 03048 86596 36801 45065 39948
GIẢI NHÌ 35405-76878
GIẢI NHẤT 78281
ĐẶC BIỆT 40803
Đầu LOTO
0 1 3 3 5
1 3
2 2 5
3 1 4 5 7 8 8
4 2 5 7 8 8
5 2
6 5 5 6
7 8 8
8 1 7
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-01-81-16
GIẢI SÁU 114 776 834
GIẢI NĂM 9346 5812 6669 5149 7878 7691
GIẢI TƯ 4730 8242 4420
5019
GIẢI BA 88411 34347 29089 21243 44384 74920
GIẢI NHÌ 20371-92532
GIẢI NHẤT 38589
ĐẶC BIỆT 23232
Đầu LOTO
0 1
1 1 2 4 6 9
2 0 0
3 0 2 2 4
4 2 3 6 7 9
5  
6 9
7 1 6 8
8 1 4 6 9 9
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-19-22-79
GIẢI SÁU 340 307 326
GIẢI NĂM 5449 9022 5659 0606 6646 8458
GIẢI TƯ 4473 4607 1724
9125
GIẢI BA 95326 26525 80716 44542 54206 85389
GIẢI NHÌ 32463-66123
GIẢI NHẤT 83079
ĐẶC BIỆT 34257
Đầu LOTO
0 6 6 7 7 7
1 6 9
2 2 2 3 4 5 5 6 6
3  
4 0 2 6 9
5 7 8 9
6 3
7 3 9 9
8 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-42-93-36
GIẢI SÁU 432 307 558
GIẢI NĂM 3485 7148 6341 2806 3590 8646
GIẢI TƯ 6917 3895 6420
0999
GIẢI BA 55619 52057 98443 46435 24042 30684
GIẢI NHÌ 69892-32691
GIẢI NHẤT 85310
ĐẶC BIỆT 16031
Đầu LOTO
0 6 7
1 0 7 9
2 0
3 1 2 5 6
4 1 2 2 3 6 8
5 7 8
6  
7  
8 1 4 5
9 0 1 2 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-81-85-93
GIẢI SÁU 747 911 147
GIẢI NĂM 5508 8026 6013 9650 8584 2013
GIẢI TƯ 5798 4758 3407
9131
GIẢI BA 78039 19189 73156 47974 85285 94624
GIẢI NHÌ 43626-50636
GIẢI NHẤT 69114
ĐẶC BIỆT 30468
Đầu LOTO
0 7 8
1 1 3 3 4
2 4 6 6 6
3 1 6 9
4 7 7
5 0 6 8
6 8
7 4
8 1 4 5 5 9
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-55-91-36
GIẢI SÁU 365 443 306
GIẢI NĂM 9172 8578 9565 2341 9079 3650
GIẢI TƯ 1241 9140 8876
0739
GIẢI BA 64237 49713 76313 70550 10973 90203
GIẢI NHÌ 88824-79627
GIẢI NHẤT 79883
ĐẶC BIỆT 31742
Đầu LOTO
0 3 6
1 3 3
2 4 7
3 6 7 9
4 0 1 1 2 3
5 0 0 5
6 5 5
7 2 3 6 7 8 9
8 3
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-05-87-25
GIẢI SÁU 968 350 996
GIẢI NĂM 1412 6501 6274 1984 0491 5247
GIẢI TƯ 7162 1061 1297
8342
GIẢI BA 18712 37447 46752 76123 54277 68608
GIẢI NHÌ 93261-14968
GIẢI NHẤT 24489
ĐẶC BIỆT 89736
Đầu LOTO
0 1 5 8
1 2 2
2 3 5
3 6
4 2 7 7
5 0 2
6 1 1 2 8 8
7 4 7
8 0 4 7 9
9 1 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-90-76-87
GIẢI SÁU 654 788 282
GIẢI NĂM 3573 4831 9595 0430 9371 1823
GIẢI TƯ 6723 2554 4756
6248
GIẢI BA 39838 37990 03039 10717 16023 13472
GIẢI NHÌ 71345-82930
GIẢI NHẤT 51146
ĐẶC BIỆT 75178
Đầu LOTO
0  
1 7
2 3 3 3
3 0 0 1 8 9
4 5 6 8
5 4 4 6
6  
7 1 2 3 6 8
8 2 7 8
9 0 0 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-08-12-11
GIẢI SÁU 569 568 731
GIẢI NĂM 7257 8789 4195 9643 4743 5310
GIẢI TƯ 1776 2035 3104
4264
GIẢI BA 49520 84703 03705 75368 58258 06850
GIẢI NHÌ 58886-08284
GIẢI NHẤT 20924
ĐẶC BIỆT 15315
Đầu LOTO
0 3 3 4 5 8
1 0 1 2 5
2 0 4
3 1 5
4 3 3
5 0 7 8
6 4 8 8 9
7 6
8 4 6 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-77-30-55
GIẢI SÁU 029 154 112
GIẢI NĂM 2035 6921 5798 5640 0059 6158
GIẢI TƯ 9309 7344 7723
3554
GIẢI BA 35403 71297 05953 44358 47760 52106
GIẢI NHÌ 21605-49004
GIẢI NHẤT 52665
ĐẶC BIỆT 72751
Đầu LOTO
0 3 4 5 6 9
1 2
2 1 3 9
3 0 5
4 0 4
5 1 3 4 4 5 8 8 9
6 0 5
7 7
8 7
9 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-98-64-63
GIẢI SÁU 158 558 731
GIẢI NĂM 5527 1669 5640 6218 1409 1739
GIẢI TƯ 3898 0381 1744
4280
GIẢI BA 75147 88083 16886 87684 73604 16466
GIẢI NHÌ 30233-16299
GIẢI NHẤT 50640
ĐẶC BIỆT 19942
Đầu LOTO
0 4 9
1 8
2 7
3 1 3 9
4 0 0 2 4 7
5 1 8 8
6 3 4 6 9
7  
8 0 1 3 4 6
9 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-38-20-45
GIẢI SÁU 623 634 153
GIẢI NĂM 2600 0165 1042 8911 3142 2931
GIẢI TƯ 7483 5192 0251
8012
GIẢI BA 11275 17572 26593 43907 00464 31114
GIẢI NHÌ 19755-10560
GIẢI NHẤT 21147
ĐẶC BIỆT 93484
Đầu LOTO
0 0 7
1 1 2 4
2 0 3
3 1 4 8
4 2 2 5 7
5 1 3 5
6 0 4 5
7 2 5 9
8 3 4
9 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-02-71-07
GIẢI SÁU 058 930 586
GIẢI NĂM 3971 0813 6242 8643 9675 1863
GIẢI TƯ 5652 6693 7917
5371
GIẢI BA 23575 82229 41624 40981 59821 63521
GIẢI NHÌ 11213-99168
GIẢI NHẤT 39087
ĐẶC BIỆT 25000
Đầu LOTO
0 0 1 2 7
1 3 3 7
2 1 1 4 9
3 0
4 2 3
5 2 8
6 3 8
7 1 1 1 5 5
8 1 6 7
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-78-35-49
GIẢI SÁU 984 483 163
GIẢI NĂM 3693 7019 8149 6800 1798 2546
GIẢI TƯ 3142 5510 7726
2114
GIẢI BA 39785 10737 02403 47020 60879 15656
GIẢI NHÌ 45968-79292
GIẢI NHẤT 46487
ĐẶC BIỆT 01682
Đầu LOTO
0 0 3
1 0 4 9
2 0 6
3 5 7
4 2 6 9 9
5 6
6 3 8
7 7 8 9
8 2 3 4 5 7
9 2 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-77-19-69
GIẢI SÁU 248 700 883
GIẢI NĂM 8974 1692 4091 6961 4371 7855
GIẢI TƯ 8487 0783 3949
9305
GIẢI BA 21832 30750 72258 34702 37787 49646
GIẢI NHÌ 77886-81535
GIẢI NHẤT 06347
ĐẶC BIỆT 09208
Đầu LOTO
0 0 2 5 8
1 9
2  
3 2 5
4 6 7 8 9
5 0 0 5 8
6 1 9
7 1 4 7
8 3 3 6 7 7
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-66-54-65
GIẢI SÁU 113 419 377
GIẢI NĂM 7486 7313 1375 9291 7025 7010
GIẢI TƯ 1161 2432 0304
1132
GIẢI BA 58180 14790 42209 59611 80595 59587
GIẢI NHÌ 33802-41801
GIẢI NHẤT 65126
ĐẶC BIỆT 86358
Đầu LOTO
0 1 2 4 9
1 0 1 3 3 9
2 5 6
3 2 2
4  
5 4 8
6 1 5 6
7 5 7
8 0 6 7
9 0 1 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm