Kết quả XSTD ngày 19/10/2020 - Xổ số Miền Bắc 19/10/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-19-77-09
GIẢI SÁU 334 018 291
GIẢI NĂM 7307 7644 6567 4367 9128 6418
GIẢI TƯ 8388 9723 6681
6047
GIẢI BA 24476 39264 86783 15308 38820 47735
GIẢI NHÌ 70204-95090
GIẢI NHẤT 46995
ĐẶC BIỆT 18225
Đầu LOTO
0 4 7 8 9
1 8 8 9
2 0 3 5 8
3 4 5
4 4 6 7
5  
6 4 7 7
7 6 7
8 1 3 8
9 0 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-00-56-62
GIẢI SÁU 175 767 483
GIẢI NĂM 0327 8692 1092 8832 4766 6152
GIẢI TƯ 9126 6146 0008
6452
GIẢI BA 31294 09591 77642 11713 06012 42751
GIẢI NHÌ 40484-02900
GIẢI NHẤT 09060
ĐẶC BIỆT 62319
Đầu LOTO
0 0 0 8
1 2 3 9
2 6 7
3 2
4 2 6
5 1 2 2 4 6
6 0 2 6 7
7 5
8 3 4
9 1 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-00-09-18
GIẢI SÁU 892 149 201
GIẢI NĂM 6518 5938 5335 1300 7211 4133
GIẢI TƯ 3070 8848 0414
7478
GIẢI BA 36129 33997 24679 83445 60238 87921
GIẢI NHÌ 94451-50102
GIẢI NHẤT 18769
ĐẶC BIỆT 99469
Đầu LOTO
0 0 0 1 2 9
1 1 3 4 8 8
2 1 9
3 3 5 8 8
4 5 8 9
5 1
6 9 9
7 0 8 9
8  
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-01-21-04
GIẢI SÁU 385 250 857
GIẢI NĂM 6940 4714 7043 7398 1187 4221
GIẢI TƯ 3162 0716 9104
2161
GIẢI BA 11317 19395 50764 55010 05188 73841
GIẢI NHÌ 99131-68897
GIẢI NHẤT 28308
ĐẶC BIỆT 14408
Đầu LOTO
0 0 1 4 4 8 8
1 0 4 6 7
2 1 1
3 1
4 0 1 3
5 0 7
6 1 2 4
7  
8 5 7 8
9 5 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-79-50-26
GIẢI SÁU 385 480 556
GIẢI NĂM 3018 6857 2805 6012 7802 2051
GIẢI TƯ 5812 5760 0179
6915
GIẢI BA 87100 43529 98334 47034 95413 95247
GIẢI NHÌ 13867-38422
GIẢI NHẤT 42840
ĐẶC BIỆT 62428
Đầu LOTO
0 0 2 5
1 2 2 3 5 8
2 2 6 8 9
3 3 4 4
4 0 7
5 0 1 6 7
6 0 7
7 9 9
8 0 5
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-81-62-38
GIẢI SÁU 260 326 650
GIẢI NĂM 3027 0825 2791 1082 8613 4205
GIẢI TƯ 3235 6995 9996
9403
GIẢI BA 08017 89916 14642 79504 67126 48176
GIẢI NHÌ 37819-19062
GIẢI NHẤT 85409
ĐẶC BIỆT 77616
Đầu LOTO
0 3 4 5 9
1 3 4 6 6 7 9
2 5 6 6 7
3 5 8
4 2
5 0
6 0 2 2
7 6
8 1 2
9 1 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-30-02-51
GIẢI SÁU 994 138 363
GIẢI NĂM 8749 0956 9135 3375 8120 3323
GIẢI TƯ 7616 1060 9684
4889
GIẢI BA 84704 24938 70761 89224 18022 90278
GIẢI NHÌ 35295-22887
GIẢI NHẤT 06681
ĐẶC BIỆT 46266
Đầu LOTO
0 2 4
1 4 6
2 0 2 3 4
3 0 5 8 8
4 9
5 1 6
6 0 1 3 6
7 5 8
8 1 4 7 9
9 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-75-28-12
GIẢI SÁU 896 333 795
GIẢI NĂM 0176 0265 1931 7403 7804 3784
GIẢI TƯ 8710 1871 6614
6842
GIẢI BA 72820 92705 57835 15065 89596 94310
GIẢI NHÌ 66040-22038
GIẢI NHẤT 70158
ĐẶC BIỆT 25618
Đầu LOTO
0 3 4 5
1 0 0 2 4 8
2 0 8
3 1 3 5 8
4 0 2
5 8
6 5 5
7 1 1 5 6
8 4
9 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-65-39-35
GIẢI SÁU 065 200 478
GIẢI NĂM 6873 9625 9249 8704 8773 6260
GIẢI TƯ 5612 9311 6626
1637
GIẢI BA 24011 61772 90318 97968 20020 46056
GIẢI NHÌ 86108-28009
GIẢI NHẤT 58766
ĐẶC BIỆT 82094
Đầu LOTO
0 0 4 8 9
1 1 1 2 8
2 0 5 6
3 5 7 9
4 6 9
5 6
6 0 5 5 6 8
7 2 3 3 8
8  
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-29-19-72
GIẢI SÁU 666 648 703
GIẢI NĂM 9598 3574 2714 1686 1702 1384
GIẢI TƯ 0823 1371 3782
0257
GIẢI BA 50225 37259 71443 75177 80919 81001
GIẢI NHÌ 73977-89571
GIẢI NHẤT 01993
ĐẶC BIỆT 52248
Đầu LOTO
0 1 2 3
1 4 9 9
2 3 5 9
3  
4 3 8 8
5 7 9
6 6
7 1 1 2 4 7 7
8 2 3 4 6
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-01-63-96
GIẢI SÁU 513 540 771
GIẢI NĂM 1514 2101 2988 3933 7102 8025
GIẢI TƯ 7787 3453 1909
9347
GIẢI BA 95542 06347 57821 86104 21866 92438
GIẢI NHÌ 42547-04938
GIẢI NHẤT 68899
ĐẶC BIỆT 60541
Đầu LOTO
0 1 1 2 4 9
1 3 4
2 1 2 5
3 3 8 8
4 0 1 2 7 7 7
5 3
6 3 6
7 1
8 7 8
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-76-30-73
GIẢI SÁU 279 525 804
GIẢI NĂM 9892 1594 3719 7089 7169 7046
GIẢI TƯ 4190 1276 4568
9341
GIẢI BA 33089 50376 22475 50825 64991 56524
GIẢI NHÌ 88521-72106
GIẢI NHẤT 69001
ĐẶC BIỆT 09726
Đầu LOTO
0 1 4 6
1 9
2 1 4 5 5 6
3 0 7
4 1 6
5  
6 8 9
7 3 5 6 6 6 9
8 9 9
9 0 1 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-44-41-03
GIẢI SÁU 319 120 375
GIẢI NĂM 1767 0238 3684 5193 9615 1584
GIẢI TƯ 1130 7889 3912
2590
GIẢI BA 50762 50915 26994 82798 79209 97336
GIẢI NHÌ 08653-04815
GIẢI NHẤT 99139
ĐẶC BIỆT 19665
Đầu LOTO
0 3 9
1 2 5 5 5 9
2 0
3 0 6 8 9
4 1 4
5 3
6 2 5 7
7 0 5
8 4 4 9
9 0 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-93-06-50
GIẢI SÁU 448 554 438
GIẢI NĂM 4940 7983 9776 0199 2589 5353
GIẢI TƯ 2235 7767 3929
2457
GIẢI BA 54281 12371 64157 61127 34092 21386
GIẢI NHÌ 89331-22853
GIẢI NHẤT 91685
ĐẶC BIỆT 34965
Đầu LOTO
0 6
1  
2 7 9
3 1 5 8
4 0 8
5 0 1 3 3 4 7 7
6 5 7
7 1 6
8 1 3 5 6 9
9 2 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-26-71-45
GIẢI SÁU 613 276 994
GIẢI NĂM 3429 8823 2542 3715 0126 0785
GIẢI TƯ 4145 0266 5004
7744
GIẢI BA 59391 89387 48578 59291 36922 21144
GIẢI NHÌ 17392-35179
GIẢI NHẤT 08394
ĐẶC BIỆT 20823
Đầu LOTO
0 4
1 3 5
2 2 3 3 6 6 9
3  
4 2 4 4 5 5
5  
6 6
7 1 6 7 8 9
8 5 7
9 1 1 2 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-20-49-44
GIẢI SÁU 348 021 852
GIẢI NĂM 9890 7466 6063 1097 7618 6992
GIẢI TƯ 6806 8759 0294
6830
GIẢI BA 23094 98309 88480 17207 83668 83828
GIẢI NHÌ 29489-40090
GIẢI NHẤT 60525
ĐẶC BIỆT 80489
Đầu LOTO
0 6 7 9
1 8
2 0 1 5 8
3 0
4 4 8 8 9
5 2 9
6 3 6 8
7  
8 0 9 9
9 0 0 2 4 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-88-30-04
GIẢI SÁU 170 823 952
GIẢI NĂM 9181 1943 3206 9862 7280 2797
GIẢI TƯ 0583 0273 4477
4096
GIẢI BA 92841 89268 30971 51036 80833 15865
GIẢI NHÌ 91712-19994
GIẢI NHẤT 35496
ĐẶC BIỆT 49797
Đầu LOTO
0 4 6
1 2 3
2 3
3 0 3 6
4 1 3
5 2
6 2 5 8
7 0 1 3 7
8 0 1 3 8
9 4 6 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-38-21-02
GIẢI SÁU 521 680 821
GIẢI NĂM 4849 8407 9054 4528 0931 3793
GIẢI TƯ 7790 1983 3930
3449
GIẢI BA 07691 61779 63586 48562 13837 36479
GIẢI NHÌ 41602-01801
GIẢI NHẤT 25157
ĐẶC BIỆT 99600
Đầu LOTO
0 0 1 2 2 7
1  
2 1 1 1 8
3 0 1 7 8
4 9 9
5 4 7
6 2
7 9 9
8 0 3 6
9 0 0 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-63-89-61
GIẢI SÁU 969 118 886
GIẢI NĂM 9860 0542 5834 0323 9216 4065
GIẢI TƯ 9929 3101 9067
0002
GIẢI BA 73037 94292 39168 44134 44372 48295
GIẢI NHÌ 66790-17023
GIẢI NHẤT 94194
ĐẶC BIỆT 03418
Đầu LOTO
0 1 2
1 6 6 8 8
2 3 3 9
3 4 4 7
4 2
5  
6 0 1 3 5 7 8 9
7 2
8 6 9
9 0 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-19-02-58
GIẢI SÁU 721 353 311
GIẢI NĂM 4943 7021 8549 1240 6108 2375
GIẢI TƯ 4348 0647 6923
6488
GIẢI BA 42612 48592 79845 95576 87854 75671
GIẢI NHÌ 96597-86668
GIẢI NHẤT 90923
ĐẶC BIỆT 64268
Đầu LOTO
0 2 5 8
1 1 2 9
2 1 1 3 3
3  
4 0 3 5 7 8 9
5 3 4 8
6 8 8
7 1 5 6
8 8
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-36-93-42
GIẢI SÁU 400 339 789
GIẢI NĂM 3128 3797 9060 3483 4494 6872
GIẢI TƯ 0748 5768 4410
3042
GIẢI BA 14381 85133 78198 45491 32380 54197
GIẢI NHÌ 58611-02021
GIẢI NHẤT 12312
ĐẶC BIỆT 59323
Đầu LOTO
0 0
1 0 1 2 9
2 1 3 8
3 3 6 9
4 2 2 8
5  
6 0 8
7 2
8 0 1 3 9
9 1 3 4 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-84-98-39
GIẢI SÁU 423 238 678
GIẢI NĂM 6982 2221 9456 2549 3116 6304
GIẢI TƯ 1957 3708 4458
1599
GIẢI BA 26088 63136 05285 23649 17176 19790
GIẢI NHÌ 55959-13496
GIẢI NHẤT 53485
ĐẶC BIỆT 96331
Đầu LOTO
0 4 8
1 6
2 1 3
3 1 6 8 8 9
4 9 9
5 6 7 8 9
6  
7 6 8
8 2 4 5 5 8
9 0 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-44-17-33
GIẢI SÁU 116 068 630
GIẢI NĂM 7971 5091 6973 0286 2373 9878
GIẢI TƯ 8520 8450 7211
2340
GIẢI BA 17658 63664 80596 92652 22208 97413
GIẢI NHÌ 51459-66569
GIẢI NHẤT 25331
ĐẶC BIỆT 37546
Đầu LOTO
0 8
1 1 3 6 7
2 0
3 0 1 3
4 0 4 6
5 0 2 8 9
6 4 8 9
7 1 3 3 8
8 6 6
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-22-76-79
GIẢI SÁU 091 083 834
GIẢI NĂM 7315 9750 7729 2384 9783 6113
GIẢI TƯ 3988 1685 7168
4074
GIẢI BA 77805 36735 81728 84286 64764 49715
GIẢI NHÌ 45753-22997
GIẢI NHẤT 46324
ĐẶC BIỆT 17069
Đầu LOTO
0 5
1 3 5 5
2 2 4 8 9
3 4 5
4  
5 0 1 3
6 4 8 9
7 4 6 9
8 3 3 4 5 6 8
9 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-77-78-65
GIẢI SÁU 672 078 318
GIẢI NĂM 0915 8701 5417 9493 1237 7007
GIẢI TƯ 6049 1001 4034
5340
GIẢI BA 02594 91533 20134 73795 31040 19707
GIẢI NHÌ 46411-34513
GIẢI NHẤT 47391
ĐẶC BIỆT 98018
Đầu LOTO
0 1 1 2 7 7
1 1 3 5 7 8 8
2  
3 3 4 4 7
4 0 0 9
5  
6 5
7 2 7 8 8
8  
9 1 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-61-99-84
GIẢI SÁU 480 305 679
GIẢI NĂM 6469 1667 7674 7842 3543 0005
GIẢI TƯ 9267 3392 6448
2186
GIẢI BA 12192 24493 66130 10791 57269 23850
GIẢI NHÌ 80203-89491
GIẢI NHẤT 76056
ĐẶC BIỆT 87082
Đầu LOTO
0 3 5 5
1  
2  
3 0
4 2 3 8
5 0 6
6 1 6 7 7 9 9
7 4 9
8 0 2 4 6
9 1 1 2 2 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-42-99-86
GIẢI SÁU 151 741 001
GIẢI NĂM 1620 6218 1693 1963 1311 0526
GIẢI TƯ 1831 7410 8361
6474
GIẢI BA 81737 72642 89269 84036 78487 52367
GIẢI NHÌ 16032-77137
GIẢI NHẤT 12267
ĐẶC BIỆT 97711
Đầu LOTO
0 1
1 0 1 1 8
2 0 6
3 1 2 5 6 7 7
4 1 2 2
5 1
6 1 3 7 7 9
7 4
8 6 7
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-25-86-80
GIẢI SÁU 384 090 746
GIẢI NĂM 5874 9738 5945 5309 4693 8233
GIẢI TƯ 1687 5488 3167
3158
GIẢI BA 04126 79476 78861 75217 65897 49586
GIẢI NHÌ 65300-14647
GIẢI NHẤT 91069
ĐẶC BIỆT 87486
Đầu LOTO
0 0 6 9
1 7
2 5 6
3 3 8
4 5 6 7
5 8
6 1 7 9
7 4 6
8 0 4 6 6 6 7 8
9 0 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-35-21-49
GIẢI SÁU 839 691 363
GIẢI NĂM 2374 4864 1502 0836 4747 8317
GIẢI TƯ 6564 9713 9454
7696
GIẢI BA 08419 69298 11237 87495 28647 58511
GIẢI NHÌ 13951-12884
GIẢI NHẤT 12181
ĐẶC BIỆT 68757
Đầu LOTO
0 2
1 1 3 7 9
2 1 9
3 5 6 7 9
4 7 7 9
5 1 4 7
6 3 4 4
7 4
8 1 4
9 1 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-06-81-61
GIẢI SÁU 827 732 174
GIẢI NĂM 1079 8970 6887 6497 9606 1522
GIẢI TƯ 0057 0505 1535
7952
GIẢI BA 17931 53457 36521 54749 11897 26393
GIẢI NHÌ 03482-31797
GIẢI NHẤT 66900
ĐẶC BIỆT 05042
Đầu LOTO
0 0 5 6 6
1  
2 1 2 7
3 1 2 5
4 2 9
5 2 4 7 7
6 1
7 0 4 9
8 1 2 7
9 3 7 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-31-14-68
GIẢI SÁU 586 478 322
GIẢI NĂM 1253 7713 8686 2592 2236 7094
GIẢI TƯ 2253 7024 2513
3108
GIẢI BA 32779 20782 72573 44493 04989 54543
GIẢI NHÌ 90168-50167
GIẢI NHẤT 72588
ĐẶC BIỆT 54004
Đầu LOTO
0 4 8
1 3 3 4
2 2 4
3 1 6
4 3
5 3 3
6 7 8 8
7 3 8 9
8 2 6 6 8 9
9 2 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-23-53-45
GIẢI SÁU 299 612 363
GIẢI NĂM 5840 4233 8930 4212 1688 0937
GIẢI TƯ 2797 7212 6076
9436
GIẢI BA 12820 49798 74603 74480 79568 99474
GIẢI NHÌ 39930-04541
GIẢI NHẤT 28162
ĐẶC BIỆT 20290
Đầu LOTO
0 1 3
1 2 2 2
2 0 3
3 0 0 3 6 7
4 0 1 5
5 3
6 2 3 8
7 4 6
8 0 8
9 0 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-34-96-28
GIẢI SÁU 496 256 878
GIẢI NĂM 8042 2306 1138 3873 3697 4669
GIẢI TƯ 0914 1931 7961
1276
GIẢI BA 58831 80153 35981 30730 83764 91048
GIẢI NHÌ 43509-16141
GIẢI NHẤT 71985
ĐẶC BIỆT 04170
Đầu LOTO
0 6 9
1 4
2 8
3 0 1 1 4 8
4 1 2 8
5 3 6
6 0 1 4 9
7 0 3 6 8
8 1 5
9 6 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-97-12-32
GIẢI SÁU 986 043 151
GIẢI NĂM 2433 3919 3388 3394 4554 3240
GIẢI TƯ 4352 1487 1574
2359
GIẢI BA 35792 49983 73121 75011 34640 24493
GIẢI NHÌ 80529-90561
GIẢI NHẤT 71120
ĐẶC BIỆT 89582
Đầu LOTO
0  
1 1 2 9
2 0 1 9
3 2 3 3
4 0 0 3
5 1 2 4 9
6 1
7 4
8 2 3 6 7 8
9 2 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-35-08-52
GIẢI SÁU 511 959 654
GIẢI NĂM 2611 9343 3439 4487 2006 1729
GIẢI TƯ 4521 2118 0952
5967
GIẢI BA 50289 02032 55341 84037 50453 54763
GIẢI NHÌ 85782-29769
GIẢI NHẤT 91709
ĐẶC BIỆT 23030
Đầu LOTO
0 6 8 9
1 1 1 8 8
2 1 9
3 0 2 5 7 9
4 1 3
5 2 2 3 4 9
6 3 7 9
7  
8 2 7 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-43-88-35
GIẢI SÁU 064 138 931
GIẢI NĂM 4382 5185 4679 8089 2639 4762
GIẢI TƯ 6859 6231 5609
0233
GIẢI BA 15963 75101 22878 21787 99293 03017
GIẢI NHÌ 87995-85227
GIẢI NHẤT 32685
ĐẶC BIỆT 32489
Đầu LOTO
0 1 9
1 7
2 7
3 1 1 3 5 8 9
4 3
5 9
6 1 2 3 4
7 8 9
8 2 5 5 7 8 9 9
9 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm