Kết quả XSTD ngày 19/06/2019 - Xổ số Miền Bắc 19/06/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-21-58-89
GIẢI SÁU 787 279 455
GIẢI NĂM 7791 7167 1968 1478 5800 0175
GIẢI TƯ 4661 0076 9153
5327
GIẢI BA 19208 81297 27993 87142 90686 18990
GIẢI NHÌ 35116-82733
GIẢI NHẤT 88266
ĐẶC BIỆT 29853
Đầu LOTO
0 0 8
1 6
2 1 7
3 3
4 2 5
5 3 3 5 8
6 1 6 7 8
7 5 6 8 9
8 6 7 9
9 0 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-23-39-19
GIẢI SÁU 795 727 094
GIẢI NĂM 4640 9007 6357 2581 3965 3987
GIẢI TƯ 8247 3674 4100
4620
GIẢI BA 41699 13988 10483 70653 23279 54378
GIẢI NHÌ 79262-02646
GIẢI NHẤT 39828
ĐẶC BIỆT 86598
Đầu LOTO
0 0 7
1 9
2 0 3 7 8
3 9
4 0 6 7
5 3 7
6 0 2 5
7 4 8 9
8 1 3 7 8
9 4 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-00-99-41
GIẢI SÁU 097 881 633
GIẢI NĂM 5020 1965 3394 9295 4617 1851
GIẢI TƯ 1263 5208 1909
6923
GIẢI BA 61528 50548 88635 29078 32013 15011
GIẢI NHÌ 70519-67354
GIẢI NHẤT 29054
ĐẶC BIỆT 74374
Đầu LOTO
0 0 8 9
1 1 3 7 9
2 0 3 8
3 3 5
4 1 8
5 1 4 4 8
6 3 5
7 4 8
8 1
9 4 5 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-37-62-83
GIẢI SÁU 898 410 543
GIẢI NĂM 9664 2244 1980 8361 5151 3863
GIẢI TƯ 0521 2128 4512
6921
GIẢI BA 23151 81241 87328 39439 72030 95744
GIẢI NHÌ 57973-47366
GIẢI NHẤT 03098
ĐẶC BIỆT 02777
Đầu LOTO
0  
1 0 2
2 1 1 8 8
3 0 7 9 9
4 1 3 4 4
5 1 1
6 1 2 3 4 6
7 3 7
8 0 3
9 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-51-54-78
GIẢI SÁU 115 433 641
GIẢI NĂM 0804 5105 1729 2739 3813 8266
GIẢI TƯ 9751 9457 5930
8627
GIẢI BA 89913 34295 73842 14449 12740 03632
GIẢI NHÌ 32933-15508
GIẢI NHẤT 12231
ĐẶC BIỆT 16509
Đầu LOTO
0 4 5 8 9
1 3 3 5
2 7 9
3 0 1 2 3 3 9
4 0 1 2 3 9
5 1 1 4 7
6 6
7 8
8  
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-11-81-00
GIẢI SÁU 723 479 959
GIẢI NĂM 8458 0809 8344 3982 3415 6171
GIẢI TƯ 6840 2548 4814
2494
GIẢI BA 91252 28436 22493 69686 88572 26361
GIẢI NHÌ 00483-25293
GIẢI NHẤT 12949
ĐẶC BIỆT 39101
Đầu LOTO
0 0 1 9
1 1 3 4 5
2 3
3 6
4 0 4 8 9
5 2 8 9
6 1
7 1 2 9
8 1 2 3 6
9 3 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-16-93-18
GIẢI SÁU 846 629 583
GIẢI NĂM 7890 2353 5078 7163 6480 9905
GIẢI TƯ 8182 3166 0799
8724
GIẢI BA 57864 98050 38517 00934 99499 10734
GIẢI NHÌ 41985-96681
GIẢI NHẤT 56608
ĐẶC BIỆT 69759
Đầu LOTO
0 5 8
1 6 7 8
2 2 4 9
3 4 4
4 6
5 0 3 9
6 3 4 6
7 8
8 0 1 2 3 5
9 0 3 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-56-58-65
GIẢI SÁU 749 358 699
GIẢI NĂM 1652 2828 6028 7394 7156 9381
GIẢI TƯ 1638 9267 0278
8854
GIẢI BA 76495 21191 26675 47023 85720 08707
GIẢI NHÌ 74396-28987
GIẢI NHẤT 66905
ĐẶC BIỆT 34298
Đầu LOTO
0 5 7
1  
2 0 3 8 8
3 8
4 0 9
5 2 4 6 6 8 8
6 5 7
7 5 8
8 1 7
9 1 4 5 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-58-55-52
GIẢI SÁU 848 399 699
GIẢI NĂM 6794 2842 0201 6701 4773 8707
GIẢI TƯ 5971 1695 7576
4166
GIẢI BA 12426 59975 96524 43386 58642 05166
GIẢI NHÌ 19661-48233
GIẢI NHẤT 78683
ĐẶC BIỆT 92614
Đầu LOTO
0 1 1 7
1 4
2 4 6
3 3
4 2 2 8
5 2 5 7 8
6 1 6 6
7 1 3 5 6
8 3 6
9 4 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-61-82-93
GIẢI SÁU 786 524 268
GIẢI NĂM 9020 5820 5759 0239 0310 1139
GIẢI TƯ 9206 1318 2887
6366
GIẢI BA 71613 66267 39589 71706 32732 34389
GIẢI NHÌ 69109-68686
GIẢI NHẤT 20477
ĐẶC BIỆT 11797
Đầu LOTO
0 6 6 9
1 0 3 8
2 0 0 0 4
3 2 9 9
4  
5 9
6 1 6 7 8
7 7
8 2 6 6 7 9 9
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-33-78-55
GIẢI SÁU 600 483 708
GIẢI NĂM 5557 8024 1735 3052 1080 2762
GIẢI TƯ 6404 7116 1794
1839
GIẢI BA 65318 87928 18349 85596 67002 49801
GIẢI NHÌ 58883-96877
GIẢI NHẤT 16854
ĐẶC BIỆT 53338
Đầu LOTO
0 0 1 2 4 8
1 6 8
2 4 8
3 3 5 8 9
4 9
5 2 4 5 7 7
6 2
7 7 8
8 0 3 3
9 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-28-38-78
GIẢI SÁU 102 143 901
GIẢI NĂM 1439 5313 9866 1700 0675 8239
GIẢI TƯ 4989 4738 0502
4670
GIẢI BA 25277 71720 15078 42865 30307 58806
GIẢI NHÌ 73165-33060
GIẢI NHẤT 81596
ĐẶC BIỆT 81575
Đầu LOTO
0 0 1 2 2 6 7
1 3
2 0 8
3 8 8 9 9
4 3
5 8
6 0 5 5 6
7 0 5 5 7 8 8
8 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-36-86-75
GIẢI SÁU 606 214 468
GIẢI NĂM 1797 1167 4480 0593 8869 1720
GIẢI TƯ 6140 1050 5296
3341
GIẢI BA 66924 99921 97753 64345 66289 90215
GIẢI NHÌ 95748-18110
GIẢI NHẤT 42110
ĐẶC BIỆT 43073
Đầu LOTO
0 6
1 0 0 4 5
2 0 0 1 4
3 6
4 0 1 5 8
5 0 3
6 7 8 9
7 3 5
8 0 6 9
9 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-67-95-34
GIẢI SÁU 754 517 447
GIẢI NĂM 2610 7765 3735 9778 3828 7581
GIẢI TƯ 6017 2982 1612
6484
GIẢI BA 20242 86652 29917 55302 78013 25751
GIẢI NHÌ 18407-61706
GIẢI NHẤT 86961
ĐẶC BIỆT 35740
Đầu LOTO
0 2 6 7
1 0 2 3 5 7 7 7
2 8
3 4 5
4 0 2 7
5 1 2 4
6 1 5 7
7 8
8 1 2 4
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-79-03-81
GIẢI SÁU 738 970 810
GIẢI NĂM 1352 1500 7475 8807 4050 1796
GIẢI TƯ 7851 2880 5405
9858
GIẢI BA 42477 89358 66072 13249 67837 13412
GIẢI NHÌ 03793-34495
GIẢI NHẤT 01107
ĐẶC BIỆT 85267
Đầu LOTO
0 0 3 5 7 7
1 0 2
2  
3 7 8
4 9
5 0 1 2 8 8
6 0 7
7 0 2 5 7 9
8 0 1
9 3 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-59-97-79
GIẢI SÁU 467 946 895
GIẢI NĂM 9156 0916 0862 4506 7437 9642
GIẢI TƯ 5020 0323 2796
9909
GIẢI BA 18568 39551 03652 58061 94951 77389
GIẢI NHÌ 98553-96604
GIẢI NHẤT 90200
ĐẶC BIỆT 90686
Đầu LOTO
0 0 4 6 9
1 6
2 0 3
3 7
4 2 6
5 1 1 2 3 6 9
6 1 2 7 8
7 9
8 6 9
9 1 5 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-27-36-89
GIẢI SÁU 403 830 845
GIẢI NĂM 4045 2060 3601 3061 6679 7293
GIẢI TƯ 0391 0192 6946
4859
GIẢI BA 68554 83819 06470 44762 01240 97661
GIẢI NHÌ 97350-07952
GIẢI NHẤT 04482
ĐẶC BIỆT 31873
Đầu LOTO
0 1 3
1 9
2 7
3 0 6
4 0 5 5 6 9
5 0 2 4 9
6 0 1 1 2
7 0 3 9
8 2 9
9 1 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-30-92-73
GIẢI SÁU 145 709 030
GIẢI NĂM 6331 1507 1445 3804 4731 6787
GIẢI TƯ 7360 4968 9893
2610
GIẢI BA 74567 96750 40718 95681 72988 25525
GIẢI NHÌ 70337-97286
GIẢI NHẤT 57275
ĐẶC BIỆT 99357
Đầu LOTO
0 4 4 7 9
1 0 8
2 5
3 0 0 1 1 7
4 5 5
5 0 7
6 0 7 8
7 3 5
8 1 6 7 8
9 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 63-32-23-11
GIẢI SÁU 925 455 954
GIẢI NĂM 9042 0580 0001 0485 6934 5086
GIẢI TƯ 2132 5066 5508
0200
GIẢI BA 18372 90180 53229 58582 07434 60098
GIẢI NHÌ 85539-33753
GIẢI NHẤT 99702
ĐẶC BIỆT 68191
Đầu LOTO
0 0 1 2 8
1 1
2 3 5 9
3 2 2 4 4 9
4 2
5 3 4 5
6 3 6
7 2
8 0 0 2 5 6
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-09-45-06
GIẢI SÁU 212 827 536
GIẢI NĂM 0084 0743 8822 9657 3698 7939
GIẢI TƯ 6823 9037 0784
5567
GIẢI BA 38106 78679 66442 31373 15675 41276
GIẢI NHÌ 38435-72383
GIẢI NHẤT 91614
ĐẶC BIỆT 79905
Đầu LOTO
0 5 6 6 9
1 2 4
2 2 3 7
3 5 6 7 9
4 2 3 5
5 7
6 7
7 3 5 6 7 9
8 3 4 4
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-90-76-16
GIẢI SÁU 776 740 596
GIẢI NĂM 2814 6912 3335 3683 9284 3920
GIẢI TƯ 4146 4483 1089
5673
GIẢI BA 08983 13551 35420 13492 77449 60923
GIẢI NHÌ 57549-85886
GIẢI NHẤT 24130
ĐẶC BIỆT 47625
Đầu LOTO
0  
1 2 4 6
2 0 0 3 5
3 0 5
4 0 6 9 9
5 1 6
6  
7 3 6 6
8 3 3 3 4 6 9
9 0 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-30-48-94
GIẢI SÁU 402 253 030
GIẢI NĂM 4407 8675 3601 7633 7265 2937
GIẢI TƯ 7136 0695 8730
6993
GIẢI BA 41744 46873 37721 10967 26257 86737
GIẢI NHÌ 03424-67397
GIẢI NHẤT 39201
ĐẶC BIỆT 19146
Đầu LOTO
0 1 1 2 7
1  
2 1 4
3 0 0 0 3 6 7 7
4 4 6 8
5 3 7
6 5 7
7 3 5
8 1
9 3 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-72-73-02
GIẢI SÁU 811 504 784
GIẢI NĂM 5549 3444 6095 0686 9083 3976
GIẢI TƯ 8067 8465 9334
4441
GIẢI BA 45640 12224 49305 86166 10180 82222
GIẢI NHÌ 01829-46134
GIẢI NHẤT 53626
ĐẶC BIỆT 96458
Đầu LOTO
0 2 4 5
1 1
2 2 4 6 9
3 4 4
4 0 1 3 4 9
5 8
6 5 6 7
7 2 3 6
8 0 3 4 6
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-43-45-69
GIẢI SÁU 887 859 798
GIẢI NĂM 1154 1985 9532 1126 5814 1222
GIẢI TƯ 7105 8527 2978
5426
GIẢI BA 14872 72216 58252 40451 93084 57800
GIẢI NHÌ 64142-59143
GIẢI NHẤT 13662
ĐẶC BIỆT 09247
Đầu LOTO
0 0 5
1 4 6
2 2 6 6 7
3 2
4 2 3 3 5 7
5 1 2 4 9
6 2 9
7 2 8 9
8 4 5 7
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-07-12-14
GIẢI SÁU 938 623 809
GIẢI NĂM 4097 2054 8677 4047 2922 0614
GIẢI TƯ 3075 1292 3925
5490
GIẢI BA 38169 82509 35688 70502 97068 34555
GIẢI NHÌ 57208-01582
GIẢI NHẤT 85688
ĐẶC BIỆT 90064
Đầu LOTO
0 2 7 8 9 9
1 2 4 4
2 2 3 5
3 8
4 7
5 4 5
6 4 8 9
7 5 7
8 2 8 8
9 0 2 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-36-70-60
GIẢI SÁU 225 818 519
GIẢI NĂM 4162 5572 8964 2420 1559 5032
GIẢI TƯ 8162 8953 1216
6560
GIẢI BA 51962 34187 61754 85918 79013 88620
GIẢI NHÌ 06179-40110
GIẢI NHẤT 95029
ĐẶC BIỆT 45433
Đầu LOTO
0  
1 0 3 6 8 8 9
2 0 0 5 9
3 2 3 6
4 5
5 3 4 9
6 0 0 2 2 2 4
7 0 2 9
8 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-27-48-33
GIẢI SÁU 271 076 010
GIẢI NĂM 1710 5371 2326 7835 0402 7765
GIẢI TƯ 0670 4018 8498
9732
GIẢI BA 19442 42175 33393 61638 48266 99851
GIẢI NHÌ 82444-88918
GIẢI NHẤT 34966
ĐẶC BIỆT 71563
Đầu LOTO
0 2
1 0 0 8 8
2 6 7
3 2 3 5 8
4 2 4 8
5 1 2
6 3 5 6 6
7 0 1 1 5 6
8  
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-96-38-55
GIẢI SÁU 279 973 445
GIẢI NĂM 7746 8169 3831 8581 2202 5244
GIẢI TƯ 0336 7253 7392
4643
GIẢI BA 38452 65186 63608 41365 83456 22594
GIẢI NHÌ 48674-08303
GIẢI NHẤT 27637
ĐẶC BIỆT 98583
Đầu LOTO
0 2 3 8
1  
2  
3 1 6 7 8
4 3 4 5 6
5 2 3 5 6 9
6 5 9
7 3 4 9
8 1 3 6
9 2 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-99-73-00
GIẢI SÁU 888 094 338
GIẢI NĂM 5981 7847 3402 6945 2838 1600
GIẢI TƯ 7964 4405 0167
7978
GIẢI BA 37202 07147 46919 50485 34777 47286
GIẢI NHÌ 14202-22957
GIẢI NHẤT 94144
ĐẶC BIỆT 31635
Đầu LOTO
0 0 0 2 2 2 5
1 9
2  
3 5 8 8 9
4 4 5 7 7
5 7
6 4 7
7 3 7 8
8 1 5 6 8
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-57-56-29
GIẢI SÁU 378 159 040
GIẢI NĂM 5464 4498 9375 9087 1398 7094
GIẢI TƯ 7046 3826 0119
5064
GIẢI BA 17137 01068 97069 71807 48890 43994
GIẢI NHÌ 08895-01278
GIẢI NHẤT 10898
ĐẶC BIỆT 04934
Đầu LOTO
0 7
1 9
2 6 9
3 4 7 7
4 0 6
5 6 7 9
6 4 4 8 9
7 5 8 8
8 7
9 0 4 4 5 8 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-01-47-15
GIẢI SÁU 807 376 552
GIẢI NĂM 2181 7683 5356 0520 3021 9102
GIẢI TƯ 2781 1382 9744
8878
GIẢI BA 63982 99181 35268 27480 59551 49534
GIẢI NHÌ 68146-13245
GIẢI NHẤT 93972
ĐẶC BIỆT 43464
Đầu LOTO
0 1 2 7
1 5
2 0 1
3 4
4 4 5 6 7
5 1 2 6
6 0 4 8
7 2 6 8
8 0 1 1 1 2 2 3
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-49-44-15
GIẢI SÁU 557 594 385
GIẢI NĂM 5144 7703 1841 2886 2487 4869
GIẢI TƯ 0225 7577 9976
6368
GIẢI BA 39550 52015 61595 77482 07613 31996
GIẢI NHÌ 16996-72107
GIẢI NHẤT 93858
ĐẶC BIỆT 20112
Đầu LOTO
0 3 7
1 2 3 5 5
2 5
3  
4 1 4 4 9
5 0 7 8
6 8 8 9
7 6 7
8 2 5 6 7
9 4 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-19-57-54
GIẢI SÁU 136 761 834
GIẢI NĂM 6999 3505 5416 5169 3740 7973
GIẢI TƯ 7652 6684 6421
5766
GIẢI BA 13382 58591 11158 15549 92309 28277
GIẢI NHÌ 29651-34273
GIẢI NHẤT 00559
ĐẶC BIỆT 92849
Đầu LOTO
0 5 9
1 6 9
2 1
3 4 6
4 0 9 9
5 1 2 4 7 8 9
6 1 6 7 9
7 3 3 7
8 2 4
9 1 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-05-45-54
GIẢI SÁU 035 215 349
GIẢI NĂM 1775 7604 9546 7980 4601 3484
GIẢI TƯ 1515 1612 6947
2886
GIẢI BA 78704 82581 44059 37501 81191 16255
GIẢI NHÌ 62850-33857
GIẢI NHẤT 89701
ĐẶC BIỆT 10532
Đầu LOTO
0 0 1 1 1 4 4 5
1 2 5 5
2  
3 2 5
4 5 6 7 9
5 0 4 5 7 9
6  
7 5
8 0 1 4 6
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-90-60-96
GIẢI SÁU 407 967 836
GIẢI NĂM 0440 6823 0889 6006 2353 0285
GIẢI TƯ 2372 8131 1127
6389
GIẢI BA 21375 62432 01012 10442 60475 47621
GIẢI NHÌ 03842-06815
GIẢI NHẤT 79828
ĐẶC BIỆT 23736
Đầu LOTO
0 6 7
1 2 5
2 1 3 6 7 8
3 1 2 6 6
4 0 2 2
5 3
6 0 7
7 2 5 5
8 5 9 9
9 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-18-33-17
GIẢI SÁU 432 908 213
GIẢI NĂM 1355 2398 3873 8551 0408 7133
GIẢI TƯ 2938 1239 2553
2370
GIẢI BA 64735 82655 66476 49302 17047 45587
GIẢI NHÌ 46041-84326
GIẢI NHẤT 20823
ĐẶC BIỆT 22819
Đầu LOTO
0 2 8 8
1 3 7 8 9
2 3 6
3 2 3 3 5 8 9
4 1 7
5 1 3 5 5
6  
7 0 3 6
8 1 7
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm