Kết quả XSTD ngày 18/09/2020 - Xổ số Miền Bắc 18/09/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-23-53-45
GIẢI SÁU 299 612 363
GIẢI NĂM 5840 4233 8930 4212 1688 0937
GIẢI TƯ 2797 7212 6076
9436
GIẢI BA 12820 49798 74603 74480 79568 99474
GIẢI NHÌ 39930-04541
GIẢI NHẤT 28162
ĐẶC BIỆT 20290
Đầu LOTO
0 1 3
1 2 2 2
2 0 3
3 0 0 3 6 7
4 0 1 5
5 3
6 2 3 8
7 4 6
8 0 8
9 0 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-34-96-28
GIẢI SÁU 496 256 878
GIẢI NĂM 8042 2306 1138 3873 3697 4669
GIẢI TƯ 0914 1931 7961
1276
GIẢI BA 58831 80153 35981 30730 83764 91048
GIẢI NHÌ 43509-16141
GIẢI NHẤT 71985
ĐẶC BIỆT 04170
Đầu LOTO
0 6 9
1 4
2 8
3 0 1 1 4 8
4 1 2 8
5 3 6
6 0 1 4 9
7 0 3 6 8
8 1 5
9 6 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-97-12-32
GIẢI SÁU 986 043 151
GIẢI NĂM 2433 3919 3388 3394 4554 3240
GIẢI TƯ 4352 1487 1574
2359
GIẢI BA 35792 49983 73121 75011 34640 24493
GIẢI NHÌ 80529-90561
GIẢI NHẤT 71120
ĐẶC BIỆT 89582
Đầu LOTO
0  
1 1 2 9
2 0 1 9
3 2 3 3
4 0 0 3
5 1 2 4 9
6 1
7 4
8 2 3 6 7 8
9 2 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-35-08-52
GIẢI SÁU 511 959 654
GIẢI NĂM 2611 9343 3439 4487 2006 1729
GIẢI TƯ 4521 2118 0952
5967
GIẢI BA 50289 02032 55341 84037 50453 54763
GIẢI NHÌ 85782-29769
GIẢI NHẤT 91709
ĐẶC BIỆT 23030
Đầu LOTO
0 6 8 9
1 1 1 8 8
2 1 9
3 0 2 5 7 9
4 1 3
5 2 2 3 4 9
6 3 7 9
7  
8 2 7 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-43-88-35
GIẢI SÁU 064 138 931
GIẢI NĂM 4382 5185 4679 8089 2639 4762
GIẢI TƯ 6859 6231 5609
0233
GIẢI BA 15963 75101 22878 21787 99293 03017
GIẢI NHÌ 87995-85227
GIẢI NHẤT 32685
ĐẶC BIỆT 32489
Đầu LOTO
0 1 9
1 7
2 7
3 1 1 3 5 8 9
4 3
5 9
6 1 2 3 4
7 8 9
8 2 5 5 7 8 9 9
9 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-29-64-01
GIẢI SÁU 840 124 015
GIẢI NĂM 6204 8680 0148 4644 9601 1494
GIẢI TƯ 2635 7284 3108
4778
GIẢI BA 41161 37992 64523 49239 21899 58599
GIẢI NHÌ 65265-03892
GIẢI NHẤT 11841
ĐẶC BIỆT 28463
Đầu LOTO
0 1 1 4 8
1 5
2 3 4 9
3 5 9
4 0 1 4 8
5 0
6 1 3 4 5
7 8
8 0 4
9 2 2 4 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-04-19-61
GIẢI SÁU 457 287 953
GIẢI NĂM 9461 1024 6778 8797 5980 8173
GIẢI TƯ 4932 0114 8251
1821
GIẢI BA 34257 84661 38552 36118 32450 49503
GIẢI NHÌ 25771-26029
GIẢI NHẤT 88005
ĐẶC BIỆT 51880
Đầu LOTO
0 3 4 5
1 4 8 9
2 1 4 9
3 2
4  
5 0 1 2 3 7 7
6 1 1 1
7 1 3 8
8 0 0 4 7
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-55-53-13
GIẢI SÁU 425 593 454
GIẢI NĂM 4851 8648 2493 6781 5634 2321
GIẢI TƯ 6289 8521 9068
3779
GIẢI BA 47968 02595 58656 70605 58152 19991
GIẢI NHÌ 72785-45940
GIẢI NHẤT 69128
ĐẶC BIỆT 16129
Đầu LOTO
0 5
1 3
2 1 1 5 8 9
3 2 4
4 0 8
5 1 2 3 4 5 6
6 8 8
7 9
8 1 5 9
9 1 3 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-04-40-07
GIẢI SÁU 502 305 640
GIẢI NĂM 3506 4441 8894 8916 3909 4570
GIẢI TƯ 9593 9428 1904
9487
GIẢI BA 87507 18033 11282 88242 46819 07775
GIẢI NHÌ 90953-75895
GIẢI NHẤT 66553
ĐẶC BIỆT 81320
Đầu LOTO
0 2 4 4 5 6 7 7 9 9
1 6 9
2 0 8
3 3
4 0 0 1 2
5 3 3
6  
7 0 5
8 2 7
9 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-14-68-90
GIẢI SÁU 520 788 636
GIẢI NĂM 7233 6610 6890 5224 4289 6097
GIẢI TƯ 4137 2333 8323
6440
GIẢI BA 18211 96320 20202 98093 87179 00716
GIẢI NHÌ 12893-98827
GIẢI NHẤT 06019
ĐẶC BIỆT 88000
Đầu LOTO
0 0 2
1 0 1 4 6 9
2 0 0 3 4 4 7
3 3 3 6 7
4 0
5  
6 8
7 9
8 8 9
9 0 0 3 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-56-31-83
GIẢI SÁU 591 558 069
GIẢI NĂM 1817 1409 3198 0564 3655 6933
GIẢI TƯ 4757 1591 8512
8391
GIẢI BA 73594 75334 35205 23355 08743 18255
GIẢI NHÌ 12116-21873
GIẢI NHẤT 53249
ĐẶC BIỆT 22022
Đầu LOTO
0 5 9
1 2 6 7
2 2
3 1 3 4
4 3 9
5 5 5 5 6 7 8
6 4 9
7 3
8 3 5
9 1 1 1 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-23-09-49
GIẢI SÁU 738 761 537
GIẢI NĂM 0994 2275 2235 3255 0591 1643
GIẢI TƯ 1769 3992 2193
5003
GIẢI BA 98715 29861 29848 61654 50452 62411
GIẢI NHÌ 61125-92255
GIẢI NHẤT 50752
ĐẶC BIỆT 13853
Đầu LOTO
0 3 9
1 1 5
2 3 5
3 5 7 8
4 3 8 9
5 2 2 3 4 5 5
6 1 1 2 9
7 5
8  
9 1 2 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-98-60-58
GIẢI SÁU 725 995 284
GIẢI NĂM 5654 0856 4466 1100 8872 0251
GIẢI TƯ 3493 6320 8856
5698
GIẢI BA 69768 45041 35796 12715 79312 71401
GIẢI NHÌ 51213-94865
GIẢI NHẤT 03278
ĐẶC BIỆT 01993
Đầu LOTO
0 0 1
1 2 3 5
2 0 5
3  
4 1
5 1 4 6 6 8
6 0 5 6 8
7 2 8
8 4
9 3 3 5 5 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-23-25-00
GIẢI SÁU 199 134 127
GIẢI NĂM 8092 9813 1203 4066 5657 3774
GIẢI TƯ 6870 4444 1431
2402
GIẢI BA 24524 25873 36114 08961 14219 82341
GIẢI NHÌ 56742-42861
GIẢI NHẤT 00030
ĐẶC BIỆT 52085
Đầu LOTO
0 0 2 3
1 3 4 9
2 3 4 5 7
3 0 1 4
4 1 2 4
5 7
6 1 1 6
7 0 0 3 4
8 5
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-34-00-86
GIẢI SÁU 352 765 525
GIẢI NĂM 4401 4280 7342 0891 5561 5483
GIẢI TƯ 6011 7452 6842
5634
GIẢI BA 30283 55284 76464 61810 11075 34179
GIẢI NHÌ 73712-42181
GIẢI NHẤT 79107
ĐẶC BIỆT 15580
Đầu LOTO
0 0 1 7
1 0 1 2
2 5
3 4 4
4 2 2 9
5 2 2
6 1 4 5
7 5 9
8 0 0 1 3 3 4 6
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-41-59-83
GIẢI SÁU 138 048 154
GIẢI NĂM 8097 3369 8788 7382 4231 8821
GIẢI TƯ 7283 3897 4382
3869
GIẢI BA 98521 55161 02193 84549 90436 59598
GIẢI NHÌ 35594-24534
GIẢI NHẤT 01877
ĐẶC BIỆT 80180
Đầu LOTO
0  
1  
2 1 1
3 1 4 6 8
4 1 8 9
5 4 9
6 1 9 9
7 7
8 0 2 2 3 3 8
9 3 4 6 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-66-95-71
GIẢI SÁU 237 389 026
GIẢI NĂM 9866 8170 8474 3442 0733 7302
GIẢI TƯ 7691 7730 7598
4346
GIẢI BA 78858 73559 45336 40394 38321 43575
GIẢI NHÌ 16906-46858
GIẢI NHẤT 97339
ĐẶC BIỆT 45148
Đầu LOTO
0 0 2 6
1  
2 1 6
3 0 3 6 7 9
4 2 6 8
5 8 8 9
6 6 6
7 0 1 4 5
8 9
9 1 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-40-93-59
GIẢI SÁU 282 246 571
GIẢI NĂM 8145 3967 5949 2832 1472 7114
GIẢI TƯ 2999 7056 8545
4867
GIẢI BA 27387 26552 70599 15319 09578 66872
GIẢI NHÌ 58893-44992
GIẢI NHẤT 41211
ĐẶC BIỆT 62557
Đầu LOTO
0  
1 1 4 9
2  
3 2
4 0 5 5 6 9
5 2 6 6 7 9
6 7 7
7 1 2 2 8
8 2 7
9 2 3 3 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-60-86-88
GIẢI SÁU 357 406 103
GIẢI NĂM 2824 2374 8721 1118 6270 1673
GIẢI TƯ 4171 5391 3711
1925
GIẢI BA 81569 46919 03434 12767 72892 11647
GIẢI NHÌ 34484-70300
GIẢI NHẤT 96104
ĐẶC BIỆT 56358
Đầu LOTO
0 0 3 4 6
1 1 7 8 9
2 1 4 5
3 4
4 7
5 7 8
6 0 7 9
7 0 1 3 4
8 4 6 8
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-91-83-45
GIẢI SÁU 939 812 855
GIẢI NĂM 2460 4951 1624 6080 7101 6154
GIẢI TƯ 3671 0300 5330
4881
GIẢI BA 62703 93648 83319 00486 95089 70923
GIẢI NHÌ 58148-89453
GIẢI NHẤT 33282
ĐẶC BIỆT 73783
Đầu LOTO
0 0 1 3
1 2 9
2 3 4
3 0 9
4 4 5 8 8
5 1 3 4 5
6 0
7 1
8 0 1 2 3 3 6 9
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-28-88-01
GIẢI SÁU 302 103 144
GIẢI NĂM 2835 0288 8516 4433 0784 1685
GIẢI TƯ 0951 8254 3730
9665
GIẢI BA 02010 16526 69390 05438 02053 90758
GIẢI NHÌ 83190-03283
GIẢI NHẤT 77359
ĐẶC BIỆT 78305
Đầu LOTO
0 1 2 3 5
1 0 6
2 6 8
3 0 3 5 8
4 4
5 1 3 4 8 9
6 5
7  
8 0 3 4 5 8 8
9 0 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-64-16-45
GIẢI SÁU 637 192 639
GIẢI NĂM 6654 0988 9825 8654 9982 1620
GIẢI TƯ 0869 9369 1260
8113
GIẢI BA 22204 53986 09621 36927 36188 44932
GIẢI NHÌ 99645-89475
GIẢI NHẤT 89523
ĐẶC BIỆT 17448
Đầu LOTO
0 4
1 3 6
2 0 1 3 5 7
3 2 7 8 9
4 5 5 8
5 4 4
6 0 4 9 9
7 5
8 2 6 8 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-52-75-97
GIẢI SÁU 897 915 375
GIẢI NĂM 1164 8957 8223 1045 2436 4874
GIẢI TƯ 9468 6884 6683
1833
GIẢI BA 18535 80420 74382 87870 57902 43405
GIẢI NHÌ 87190-62346
GIẢI NHẤT 95110
ĐẶC BIỆT 76496
Đầu LOTO
0 2 5
1 0 5 8
2 0 3
3 3 5 6
4 5 6
5 2 7
6 4 8
7 0 4 5 5
8 2 3 4
9 0 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-64-24-88
GIẢI SÁU 048 667 108
GIẢI NĂM 6691 2316 4348 4900 8042 9458
GIẢI TƯ 1396 4816 3686
2683
GIẢI BA 54814 28981 43295 60868 88431 24806
GIẢI NHÌ 53835-67957
GIẢI NHẤT 52797
ĐẶC BIỆT 77882
Đầu LOTO
0 0 6 8
1 4 6 6
2 4
3 1 5
4 2 8 8
5 7 8
6 4 7 8
7  
8 1 2 3 6 6 8
9 1 5 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-61-90-23
GIẢI SÁU 488 227 752
GIẢI NĂM 6244 4143 2399 0261 1812 5684
GIẢI TƯ 1790 4999 7730
3038
GIẢI BA 53006 71219 29831 95485 40806 27626
GIẢI NHÌ 10512-26074
GIẢI NHẤT 14080
ĐẶC BIỆT 67659
Đầu LOTO
0 6 6
1 2 2 9
2 3 6 7
3 0 1 8
4 3 4
5 2 9
6 1 1
7 4
8 0 3 4 5 8
9 0 0 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-66-04-62
GIẢI SÁU 919 693 452
GIẢI NĂM 9701 9161 4600 8380 8185 9026
GIẢI TƯ 4305 5724 1874
4801
GIẢI BA 39433 92157 91159 64608 36155 41427
GIẢI NHÌ 05269-15619
GIẢI NHẤT 79556
ĐẶC BIỆT 49316
Đầu LOTO
0 0 1 1 4 5 8
1 6 9 9
2 4 6 7
3 3
4  
5 2 5 6 7 9
6 1 2 6 9
7 4 9
8 0 5
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-73-13-14
GIẢI SÁU 567 109 648
GIẢI NĂM 8038 0196 1588 9062 7102 9011
GIẢI TƯ 5776 2277 5857
8599
GIẢI BA 93879 97018 48402 69615 09720 01040
GIẢI NHÌ 26810-40670
GIẢI NHẤT 25173
ĐẶC BIỆT 47441
Đầu LOTO
0 2 2 9
1 0 1 3 4 5 5 8
2 0
3 8
4 0 1 8
5 7
6 2 7
7 0 3 3 6 7 9
8 8
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-92-33-34
GIẢI SÁU 148 752 523
GIẢI NĂM 6075 6188 1273 5285 6209 9113
GIẢI TƯ 7370 3179 8128
5535
GIẢI BA 74514 89336 09735 78389 50940 34795
GIẢI NHÌ 45464-83514
GIẢI NHẤT 47488
ĐẶC BIỆT 81535
Đầu LOTO
0 8 9
1 3 4 4
2 3 8
3 3 4 5 5 5 6
4 0 8
5 2
6 4
7 0 3 5 9
8 5 8 8 9
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-39-50-36
GIẢI SÁU 376 955 872
GIẢI NĂM 7548 9706 0436 7866 0522 5688
GIẢI TƯ 1948 0441 9953
9176
GIẢI BA 12864 01190 01334 28994 67713 73822
GIẢI NHÌ 06505-98439
GIẢI NHẤT 69699
ĐẶC BIỆT 57454
Đầu LOTO
0 5 6
1 3
2 2 2
3 4 6 6 9 9
4 1 8 8
5 0 3 4 5
6 4 6
7 2 4 6 6
8 8
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-24-95-88
GIẢI SÁU 106 469 960
GIẢI NĂM 4707 2111 5087 5121 6123 7763
GIẢI TƯ 9251 7860 2755
5957
GIẢI BA 47210 66548 07837 23197 14805 52990
GIẢI NHÌ 92416-40570
GIẢI NHẤT 34811
ĐẶC BIỆT 30880
Đầu LOTO
0 5 6 7
1 0 1 1 6
2 1 3 4
3 7
4 8
5 1 5 7 8
6 0 0 3 9
7 0
8 0 7 8
9 0 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-29-37-39
GIẢI SÁU 195 696 176
GIẢI NĂM 2405 1561 2426 7167 7660 9456
GIẢI TƯ 8229 7048 2809
5870
GIẢI BA 01211 88975 49601 90522 92292 83291
GIẢI NHÌ 20016-80029
GIẢI NHẤT 48913
ĐẶC BIỆT 95501
Đầu LOTO
0 1 1 5 9
1 1 3 6
2 2 6 9 9 9
3 7 9
4 8
5 2 6
6 0 1 7
7 0 5 6
8  
9 1 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-52-47-07
GIẢI SÁU 957 879 639
GIẢI NĂM 3140 9652 3555 3449 5203 9398
GIẢI TƯ 3014 7045 9484
0164
GIẢI BA 49204 74593 32110 40098 73747 68006
GIẢI NHÌ 71542-25911
GIẢI NHẤT 05561
ĐẶC BIỆT 72437
Đầu LOTO
0 3 4 4 6 7
1 0 1 4
2  
3 7 9
4 0 2 5 7 7 9
5 2 2 5 7
6 1 4
7 9
8 4
9 3 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-03-36-96
GIẢI SÁU 648 651 628
GIẢI NĂM 9494 8343 5052 7734 4017 7488
GIẢI TƯ 5171 6252 7932
4922
GIẢI BA 13938 39041 22844 61529 33993 02443
GIẢI NHÌ 25925-06707
GIẢI NHẤT 06085
ĐẶC BIỆT 30548
Đầu LOTO
0 3 7
1 7
2 2 5 8 9
3 2 4 6 8
4 1 3 3 4 8 8
5 1 2 2
6  
7 1
8 5 8 8
9 3 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-25-22-27
GIẢI SÁU 518 152 396
GIẢI NĂM 7018 0698 3121 0441 9947 4814
GIẢI TƯ 9195 6462 6314
5272
GIẢI BA 02843 62712 30353 93904 92084 53228
GIẢI NHÌ 92251-73827
GIẢI NHẤT 46138
ĐẶC BIỆT 82147
Đầu LOTO
0 0 4
1 2 4 4 8 8
2 1 2 5 7 7 8
3 8
4 1 3 7 7
5 1 2 3
6 2
7 2
8 4
9 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-61-04-89
GIẢI SÁU 191 129 788
GIẢI NĂM 8398 5553 0097 2934 6345 7241
GIẢI TƯ 8923 7729 5457
8805
GIẢI BA 37813 74477 14836 48945 91911 33358
GIẢI NHÌ 06908-23742
GIẢI NHẤT 51783
ĐẶC BIỆT 57980
Đầu LOTO
0 4 5 8
1 1 3
2 3 9 9
3 4 6
4 1 2 5 5
5 3 7 8
6 1 5
7 7
8 0 3 8 9
9 1 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-12-09-56
GIẢI SÁU 414 951 854
GIẢI NĂM 1933 2422 5204 2962 8565 5161
GIẢI TƯ 3986 2814 6928
6649
GIẢI BA 79109 03965 34726 11355 93622 35247
GIẢI NHÌ 16990-48968
GIẢI NHẤT 53806
ĐẶC BIỆT 59514
Đầu LOTO
0 4 6 7 9 9
1 2 4 4 4
2 2 2 6 8
3 3
4 7 9
5 1 4 5 6
6 1 2 5 5 8
7  
8 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm