Kết quả XSTD ngày 18/02/2019 - Xổ số Miền Bắc 18/02/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-21-62-42
GIẢI SÁU 455 989 243
GIẢI NĂM 5359 1293 3130 2899 5486 0063
GIẢI TƯ 8090 5364 9070
8033
GIẢI BA 92221 41635 61327 66409 53102 70126
GIẢI NHÌ 75215-83161
GIẢI NHẤT 69209
ĐẶC BIỆT 15297
Đầu LOTO
0 2 9 9
1 5
2 1 1 6 7
3 0 3 5
4 2 3
5 5 9
6 1 2 3 4
7 0
8 6 9 9
9 0 3 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-66-36-35
GIẢI SÁU 304 513 949
GIẢI NĂM 6967 0571 8197 8789 8211 3152
GIẢI TƯ 8106 6386 2620
5912
GIẢI BA 89547 75659 54702 32099 11239 06965
GIẢI NHÌ 47832-40270
GIẢI NHẤT 25897
ĐẶC BIỆT 54486
Đầu LOTO
0 2 4 6
1 1 2 3
2 0
3 2 5 6 9
4 7 9
5 2 9
6 5 6 7
7 0 1
8 6 6 7 9
9 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-49-12-55
GIẢI SÁU 126 308 876
GIẢI NĂM 3925 2275 6617 8019 5827 5047
GIẢI TƯ 5258 0129 0749
0873
GIẢI BA 75916 39968 22680 35750 67352 15052
GIẢI NHÌ 27130-69477
GIẢI NHẤT 40751
ĐẶC BIỆT 57480
Đầu LOTO
0 0 8
1 2 6 7 9
2 5 6 7 9
3 0
4 7 9 9
5 0 1 2 2 5 8
6 8
7 3 5 6 7
8 0 0
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-80-68-02
GIẢI SÁU 609 959 670
GIẢI NĂM 8028 5553 7838 4068 0831 8115
GIẢI TƯ 1896 7354 5909
4400
GIẢI BA 31697 48439 09036 11799 98809 04611
GIẢI NHÌ 20750-71078
GIẢI NHẤT 27219
ĐẶC BIỆT 65132
Đầu LOTO
0 0 2 9 9 9
1 1 5 9
2 4 8
3 1 2 6 8 9
4  
5 0 3 4 9
6 8 8
7 0 8
8 0
9 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-92-41-78
GIẢI SÁU 878 973 592
GIẢI NĂM 8562 6734 9287 5749 3439 4287
GIẢI TƯ 9374 6665 4420
4353
GIẢI BA 59431 76798 62214 11510 84446 58671
GIẢI NHÌ 13138-05847
GIẢI NHẤT 12758
ĐẶC BIỆT 28929
Đầu LOTO
0  
1 0 4
2 0 9
3 1 4 8 9
4 0 1 6 7 9
5 3 8
6 2 5
7 1 3 4 8 8
8 7 7
9 2 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-83-09-36
GIẢI SÁU 876 959 773
GIẢI NĂM 2786 5003 5136 6893 2177 9925
GIẢI TƯ 3941 8480 2160
4635
GIẢI BA 15619 84309 54261 80289 01115 34728
GIẢI NHÌ 87967-60602
GIẢI NHẤT 07897
ĐẶC BIỆT 67091
Đầu LOTO
0 2 3 9 9
1 5 5 9
2 5 8
3 5 6 6
4 1
5 9
6 0 1 7
7 3 6 7
8 0 3 6 9
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-44-52-43
GIẢI SÁU 647 127 083
GIẢI NĂM 2004 8702 2945 6120 7938 3317
GIẢI TƯ 4866 4169 4717
3868
GIẢI BA 39190 54426 03846 67682 41730 07962
GIẢI NHÌ 96164-93077
GIẢI NHẤT 32253
ĐẶC BIỆT 11333
Đầu LOTO
0 2 4
1 7 7
2 0 6 7
3 0 3 8
4 3 4 5 6 7 8
5 2 3
6 2 4 6 8 9
7 7
8 2 3
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-36-21-93
GIẢI SÁU 333 480 641
GIẢI NĂM 1404 0446 1205 0086 5944 8117
GIẢI TƯ 7620 0039 5115
2725
GIẢI BA 02698 26004 07203 39148 54541 89751
GIẢI NHÌ 51933-57101
GIẢI NHẤT 78249
ĐẶC BIỆT 27459
Đầu LOTO
0 1 3 4 4 5
1 5 7
2 0 1 5
3 3 3 6 9
4 1 1 4 6 8 9
5 1 9
6  
7 9
8 0 6
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-44-89-74
GIẢI SÁU 989 787 592
GIẢI NĂM 1955 7929 8996 4801 8665 3825
GIẢI TƯ 4833 4667 2740
1345
GIẢI BA 97756 48013 18542 44887 04845 80171
GIẢI NHÌ 69427-32385
GIẢI NHẤT 72164
ĐẶC BIỆT 83208
Đầu LOTO
0 1 8
1 3
2 5 7 9
3 3
4 0 2 4 5 5
5 5 6
6 2 4 5 7
7 1 4
8 5 7 7 9 9
9 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-02-46-19
GIẢI SÁU 952 353 424
GIẢI NĂM 9007 2723 9513 5774 1509 7501
GIẢI TƯ 0617 5272 1859
7344
GIẢI BA 63079 60465 57932 41915 30829 83970
GIẢI NHÌ 62655-92414
GIẢI NHẤT 11452
ĐẶC BIỆT 65826
Đầu LOTO
0 1 2 7 9
1 3 4 5 7 9
2 3 4 6 9
3 2
4 2 4 6
5 2 2 3 5 9
6 5
7 0 2 4 9
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-11-12-94
GIẢI SÁU 984 804 272
GIẢI NĂM 3711 6774 8125 0724 0446 1121
GIẢI TƯ 3279 0328 0196
6040
GIẢI BA 03122 20239 08897 63291 35519 90363
GIẢI NHÌ 09121-88937
GIẢI NHẤT 32196
ĐẶC BIỆT 32999
Đầu LOTO
0 4
1 1 1 2 5 9
2 1 1 2 4 5 8
3 7 9
4 0 6
5  
6 3
7 2 4 9
8 4
9 1 4 6 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-76-55-08
GIẢI SÁU 157 797 201
GIẢI NĂM 0362 7824 4807 5643 7114 7929
GIẢI TƯ 9954 0235 4515
9234
GIẢI BA 69283 70489 45784 77730 41027 05042
GIẢI NHÌ 33210-84333
GIẢI NHẤT 49169
ĐẶC BIỆT 61090
Đầu LOTO
0 1 7 8
1 0 4 5
2 4 7 8 9
3 0 3 4 5
4 2 3
5 4 5 7
6 2 9
7 6
8 3 4 9
9 0 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-04-78-88
GIẢI SÁU 390 842 396
GIẢI NĂM 9246 3444 6151 1071 2031 5949
GIẢI TƯ 8083 3121 1022
2354
GIẢI BA 07591 78144 04746 88999 70819 40731
GIẢI NHÌ 06541-59475
GIẢI NHẤT 40130
ĐẶC BIỆT 93843
Đầu LOTO
0 4
1 9
2 1 2
3 0 1 1
4 1 2 3 4 4 4 6 6 9
5 1 4
6  
7 1 5 8
8 3 8
9 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-38-08-57
GIẢI SÁU 644 850 157
GIẢI NĂM 7923 5235 7728 2059 3936 8850
GIẢI TƯ 9217 8222 3349
3524
GIẢI BA 74843 12527 05270 36939 44042 11960
GIẢI NHÌ 43606-56865
GIẢI NHẤT 22416
ĐẶC BIỆT 08988
Đầu LOTO
0 6 8
1 6 7
2 2 3 4 7 8
3 5 6 8 9
4 2 3 4 9
5 0 0 2 7 7 9
6 0 5
7 0
8 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-99-73-43
GIẢI SÁU 381 811 374
GIẢI NĂM 6783 9254 7418 8179 0224 4720
GIẢI TƯ 1952 2843 4724
8141
GIẢI BA 03943 51317 77652 91711 09641 18425
GIẢI NHÌ 11867-39080
GIẢI NHẤT 66550
ĐẶC BIỆT 77622
Đầu LOTO
0  
1 1 1 6 7 8
2 0 2 4 4 5
3  
4 1 1 3 3 3
5 0 2 2 4
6 7
7 3 4 9
8 0 1 3
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-95-91-10
GIẢI SÁU 020 924 658
GIẢI NĂM 2519 4460 0394 2246 9210 7259
GIẢI TƯ 7504 9807 8375
4615
GIẢI BA 40903 73015 13519 97023 82910 53140
GIẢI NHÌ 53161-09000
GIẢI NHẤT 85093
ĐẶC BIỆT 10344
Đầu LOTO
0 0 3 4 7 8
1 0 0 0 5 5 9 9
2 0 3 4
3  
4 0 4 6
5 8 9
6 0 1
7 5
8  
9 1 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-59-01-68
GIẢI SÁU 664 515 572
GIẢI NĂM 2291 7850 3669 2741 7052 1108
GIẢI TƯ 6438 9819 8847
2539
GIẢI BA 75651 35133 52385 59171 20409 73525
GIẢI NHÌ 29375-21047
GIẢI NHẤT 42767
ĐẶC BIỆT 56579
Đầu LOTO
0 1 8 9
1 5 9
2 5
3 3 7 8 9
4 1 7 7
5 0 1 2 9
6 4 7 8 9
7 1 2 5 9
8 5
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-83-34-19
GIẢI SÁU 244 186 835
GIẢI NĂM 5045 6291 3579 7503 8388 1209
GIẢI TƯ 5644 5102 3056
8594
GIẢI BA 75267 67149 00607 41294 84369 54633
GIẢI NHÌ 30897-80995
GIẢI NHẤT 19391
ĐẶC BIỆT 85889
Đầu LOTO
0 2 3 7 9
1 9
2  
3 3 4 5
4 4 4 5 9
5 6 9
6 7 9
7 9
8 3 6 8 9
9 1 1 4 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-10-03-06
GIẢI SÁU 305 984 522
GIẢI NĂM 4257 9708 6267 7778 3729 0024
GIẢI TƯ 4484 3809 8415
2507
GIẢI BA 77669 49958 79536 13923 65572 40789
GIẢI NHÌ 19805-12534
GIẢI NHẤT 62533
ĐẶC BIỆT 58549
Đầu LOTO
0 3 5 5 6 7 8 9
1 0 5
2 2 3 4 9
3 3 4 6
4 9
5 7 8
6 7 9
7 2 8
8 1 4 4 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-33-36-39
GIẢI SÁU 425 443 869
GIẢI NĂM 7184 4591 2398 8646 0186 8611
GIẢI TƯ 0066 5021 7259
0059
GIẢI BA 34335 46698 10329 63784 57742 61250
GIẢI NHÌ 22093-92817
GIẢI NHẤT 66943
ĐẶC BIỆT 62279
Đầu LOTO
0  
1 1 7
2 1 5 9
3 3 5 6 9
4 2 3 3 6
5 0 9 9
6 5 6 9
7 9
8 4 4 6
9 1 3 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-97-23-99
GIẢI SÁU 197 722 373
GIẢI NĂM 5880 0194 2866 3941 1653 7485
GIẢI TƯ 2696 0661 6027
1009
GIẢI BA 53401 82456 76801 72109 64210 15377
GIẢI NHÌ 92374-72652
GIẢI NHẤT 31663
ĐẶC BIỆT 95565
Đầu LOTO
0 1 1 9 9
1 0
2 2 3 7
3  
4 1
5 2 3 6
6 1 3 5 6
7 3 4 7
8 0 5
9 0 4 6 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-33-32-24
GIẢI SÁU 840 634 596
GIẢI NĂM 2777 5262 5416 0712 2006 3111
GIẢI TƯ 5326 5749 1579
9919
GIẢI BA 80846 95080 09696 00557 73663 56925
GIẢI NHÌ 33847-82018
GIẢI NHẤT 65487
ĐẶC BIỆT 69336
Đầu LOTO
0 6
1 1 2 6 8 9
2 4 5 6
3 2 3 4 6
4 0 6 7 9
5 7
6 2 3
7 7 9
8 0 7
9 4 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-11-22-36
GIẢI SÁU 550 440 991
GIẢI NĂM 4323 8819 7127 4898 6770 7637
GIẢI TƯ 9152 7336 9103
6144
GIẢI BA 59880 79925 99726 26965 40159 07814
GIẢI NHÌ 24319-95465
GIẢI NHẤT 36003
ĐẶC BIỆT 17810
Đầu LOTO
0 3 3
1 0 1 4 9 9
2 2 3 5 6 7
3 6 6 7
4 0 0 4
5 0 2 9
6 5 5
7 0
8 0
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-68-97-88
GIẢI SÁU 275 758 205
GIẢI NĂM 8316 2547 7973 6425 4080 0584
GIẢI TƯ 3964 6652 7374
5203
GIẢI BA 95658 31448 52838 39008 11262 25792
GIẢI NHÌ 88818-57861
GIẢI NHẤT 68434
ĐẶC BIỆT 40829
Đầu LOTO
0 3 5 8
1 6 8
2 5 9
3 4 8
4 7 8
5 2 8 8
6 1 2 4 8
7 3 4 5 9
8 0 4 8
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-39-97-78
GIẢI SÁU 838 293 287
GIẢI NĂM 0453 9542 1617 4281 6858 9617
GIẢI TƯ 5985 4297 6393
2227
GIẢI BA 51343 56552 49873 87235 72705 12629
GIẢI NHÌ 99820-58589
GIẢI NHẤT 78214
ĐẶC BIỆT 00962
Đầu LOTO
0 5
1 4 7 7
2 0 7 9
3 5 8 9
4 2 3
5 2 3 8
6 2 9
7 3 8
8 1 5 7 9
9 3 3 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-54-95-92
GIẢI SÁU 547 914 882
GIẢI NĂM 0574 6987 0889 1676 3179 8622
GIẢI TƯ 7858 6779 2452
3511
GIẢI BA 20869 01911 46035 14971 85545 83460
GIẢI NHÌ 07010-34387
GIẢI NHẤT 55223
ĐẶC BIỆT 65208
Đầu LOTO
0 8
1 0 1 1 4
2 2 3
3 5
4 5 7
5 2 4 8
6 0 9
7 1 2 4 6 9 9
8 2 7 7 9
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-64-70-85
GIẢI SÁU 163 257 436
GIẢI NĂM 1714 8635 0031 8551 4438 4918
GIẢI TƯ 6340 3945 0048
2066
GIẢI BA 46326 54946 97053 56226 70714 61043
GIẢI NHÌ 76205-84573
GIẢI NHẤT 00967
ĐẶC BIỆT 71892
Đầu LOTO
0 5
1 4 4 8
2 6 6
3 1 4 5 6 8
4 0 3 5 6 8
5 1 3 7
6 3 4 6 7
7 0 3
8 5
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-18-94-15
GIẢI SÁU 548 660 831
GIẢI NĂM 6377 2525 1347 3788 2872 1798
GIẢI TƯ 9439 0223 1726
4099
GIẢI BA 34673 64527 40670 50986 05702 31069
GIẢI NHÌ 95071-64877
GIẢI NHẤT 05242
ĐẶC BIỆT 04289
Đầu LOTO
0 2
1 5 8
2 3 5 6 7 9
3 1 9
4 2 7 8
5  
6 0 9
7 0 1 2 3 7 7
8 6 8 9
9 4 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-65-15-52
GIẢI SÁU 840 713 571
GIẢI NĂM 9662 8264 1248 3012 2856 7858
GIẢI TƯ 0839 8472 2914
6721
GIẢI BA 87555 09629 37437 65284 39787 92233
GIẢI NHÌ 31264-81596
GIẢI NHẤT 26827
ĐẶC BIỆT 68116
Đầu LOTO
0  
1 2 3 4 5 6
2 1 7 9
3 3 7 9
4 0 8
5 2 5 6 8
6 2 4 4 5
7 1 2 4
8 4 7
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-97-31-95
GIẢI SÁU 257 886 750
GIẢI NĂM 1937 7578 4575 5576 4557 3331
GIẢI TƯ 3694 2907 6472
2670
GIẢI BA 72537 10294 62485 99403 26631 73265
GIẢI NHÌ 90049-54062
GIẢI NHẤT 79312
ĐẶC BIỆT 22086
Đầu LOTO
0 3 7
1 2
2 8
3 1 1 1 7 7
4 9
5 0 7 7
6 2 5
7 0 2 5 6 8
8 5 6 6
9 4 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-28-03-29
GIẢI SÁU 709 861 152
GIẢI NĂM 5098 8443 2719 4778 4350 1221
GIẢI TƯ 9131 7490 2509
3665
GIẢI BA 68290 96816 97614 71022 17949 68079
GIẢI NHÌ 12310-52786
GIẢI NHẤT 28287
ĐẶC BIỆT 84265
Đầu LOTO
0 3 9 9
1 0 4 6 9
2 1 2 2 8 9
3 1
4 3 9
5 0 2
6 1 5 5
7 8 9
8 6 7
9 0 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-81-28-64
GIẢI SÁU 684 721 993
GIẢI NĂM 3525 0656 2473 2559 2720 6574
GIẢI TƯ 9799 3002 2439
9543
GIẢI BA 34204 39267 75895 58649 31151 03816
GIẢI NHÌ 43403-47804
GIẢI NHẤT 42892
ĐẶC BIỆT 51545
Đầu LOTO
0 2 3 4 4
1 6
2 0 1 5 8
3 4 9
4 3 5 9
5 1 6 9
6 4 7
7 3 4
8 1 4
9 2 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm