Kết quả XSTD ngày 15/03/2020 - Xổ số Miền Bắc 15/03/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-10-24-18
GIẢI SÁU 530 898 156
GIẢI NĂM 5471 2988 2124 3514 4015 7120
GIẢI TƯ 1400 5832 8251
7684
GIẢI BA 23514 55646 06937 73046 12636 49186
GIẢI NHÌ 31161-20773
GIẢI NHẤT 74415
ĐẶC BIỆT 18901
Đầu LOTO
0 0 1
1 0 4 4 5 5 8
2 0 4 4
3 0 2 6 7
4 6 6
5 1 6
6 1
7 1 3
8 4 5 6 8
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-35-02-15
GIẢI SÁU 714 187 621
GIẢI NĂM 0181 0274 3505 8715 4113 8599
GIẢI TƯ 4090 5861 4710
2972
GIẢI BA 71028 51970 15750 01316 58671 85924
GIẢI NHÌ 46360-69622
GIẢI NHẤT 50209
ĐẶC BIỆT 18915
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 0 3 4 5 5 5 6
2 1 2 4 8
3 5
4  
5 0
6 0 1
7 0 1 2 4
8 1 7
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-82-02-99
GIẢI SÁU 852 814 387
GIẢI NĂM 1384 9262 9040 8400 5081 4900
GIẢI TƯ 8423 1719 7100
9083
GIẢI BA 52331 72524 22989 13005 58740 98211
GIẢI NHÌ 98087-40822
GIẢI NHẤT 09141
ĐẶC BIỆT 73118
Đầu LOTO
0 0 0 0 2 5
1 1 4 8 9
2 2 3 4
3 1
4 0 0 1
5 2
6 2
7  
8 1 2 3 4 7 7 9
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-56-01-47
GIẢI SÁU 209 821 619
GIẢI NĂM 4231 8198 5918 7332 6121 2635
GIẢI TƯ 4054 8582 4532
3578
GIẢI BA 13339 57361 72694 54853 93029 66362
GIẢI NHÌ 55721-08593
GIẢI NHẤT 27007
ĐẶC BIỆT 74951
Đầu LOTO
0 1 7 9
1 8 9
2 1 1 1 9
3 1 2 2 5 9
4 4 7
5 1 3 4 6
6 1 2
7 8
8 2
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-79-21-11
GIẢI SÁU 445 065 174
GIẢI NĂM 4629 1141 8702 0626 9691 8499
GIẢI TƯ 0725 2359 2302
6234
GIẢI BA 08329 31050 05198 46360 11025 51779
GIẢI NHÌ 43580-38840
GIẢI NHẤT 68194
ĐẶC BIỆT 29224
Đầu LOTO
0 2 2
1 1
2 1 4 5 5 6 9 9
3 4
4 0 1 5 5
5 0 9
6 0 5
7 4 9 9
8 0
9 1 4 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-01-17-63
GIẢI SÁU 206 597 471
GIẢI NĂM 2990 8896 1664 5590 1955 2214
GIẢI TƯ 6407 6019 6797
0379
GIẢI BA 59764 46481 97051 57851 13914 77505
GIẢI NHÌ 92542-35165
GIẢI NHẤT 12329
ĐẶC BIỆT 83549
Đầu LOTO
0 1 5 6 7
1 4 4 7 9
2 9
3  
4 2 9
5 1 1 5
6 3 4 4 5
7 1 9
8 1
9 0 0 6 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-80-76-95
GIẢI SÁU 182 761 885
GIẢI NĂM 7956 6879 7209 5214 2437 0928
GIẢI TƯ 6471 6581 6602
2389
GIẢI BA 32579 37853 22678 40864 96861 18906
GIẢI NHÌ 43096-02288
GIẢI NHẤT 03777
ĐẶC BIỆT 95973
Đầu LOTO
0 2 6 9
1 4
2 8
3 7
4  
5 3 6
6 1 1 4 4
7 1 3 6 7 8 9 9
8 0 1 2 5 8 9
9 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-73-33-53
GIẢI SÁU 461 055 185
GIẢI NĂM 9995 8722 2765 2735 4543 0129
GIẢI TƯ 1848 1585 6292
1640
GIẢI BA 85243 84377 31610 46002 05394 84921
GIẢI NHÌ 35242-33557
GIẢI NHẤT 09692
ĐẶC BIỆT 55060
Đầu LOTO
0 2 3
1 0
2 1 2 9
3 3 5
4 0 2 3 3 8
5 3 5 7
6 0 1 5
7 3 7
8 5 5
9 2 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-83-85-12
GIẢI SÁU 910 058 275
GIẢI NĂM 1387 1730 3015 3276 7577 7061
GIẢI TƯ 5565 2531 8203
5162
GIẢI BA 77812 59408 72899 82344 73114 19856
GIẢI NHÌ 27036-54544
GIẢI NHẤT 73173
ĐẶC BIỆT 87368
Đầu LOTO
0 3 6 8
1 0 2 2 4 5
2  
3 0 1 6
4 4 4
5 6 8
6 1 2 5 8
7 3 5 6 7
8 3 5 7
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-83-71-17
GIẢI SÁU 677 363 157
GIẢI NĂM 3204 6373 0188 0021 5847 4798
GIẢI TƯ 6138 6326 0423
9311
GIẢI BA 45332 16300 90057 90003 75573 23758
GIẢI NHÌ 62902-03693
GIẢI NHẤT 13173
ĐẶC BIỆT 78854
Đầu LOTO
0 0 0 2 3 4
1 1 7
2 1 3 6
3 2 8
4 7
5 4 7 7 8
6 3
7 1 3 3 3 7
8 3 8
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-26-05-04
GIẢI SÁU 483 781 539
GIẢI NĂM 4866 7097 9363 2380 4177 4853
GIẢI TƯ 6198 1793 9390
5253
GIẢI BA 25666 68705 40379 60476 77838 35907
GIẢI NHÌ 44551-54484
GIẢI NHẤT 47359
ĐẶC BIỆT 52991
Đầu LOTO
0 4 5 5 7
1  
2 6
3 3 8 9
4  
5 1 3 3 9
6 3 6 6
7 6 7 9
8 0 1 3 4
9 0 1 3 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-31-38-61
GIẢI SÁU 159 698 754
GIẢI NĂM 9413 6577 6324 2265 2398 4204
GIẢI TƯ 7197 0353 4493
7508
GIẢI BA 96983 92114 30946 32779 10349 83058
GIẢI NHÌ 02185-05377
GIẢI NHẤT 77441
ĐẶC BIỆT 51223
Đầu LOTO
0 4 8
1 3 4
2 3 4
3 1 8
4 1 6 9
5 0 3 4 8 9
6 1 5
7 7 7 9
8 3 5
9 3 7 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-16-72-35
GIẢI SÁU 998 658 806
GIẢI NĂM 9288 9910 2811 4281 7653 4235
GIẢI TƯ 8592 1640 4926
2018
GIẢI BA 36500 35499 85025 81514 69229 78054
GIẢI NHÌ 12937-37028
GIẢI NHẤT 33276
ĐẶC BIỆT 38823
Đầu LOTO
0 0 6
1 0 1 4 6 8
2 3 5 6 8 9
3 5 5 7
4 0
5 3 4 8
6 6
7 2 6
8 1 8
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-66-74-94
GIẢI SÁU 247 296 506
GIẢI NĂM 4577 2820 0337 9518 4758 8860
GIẢI TƯ 2323 9382 4812
5049
GIẢI BA 32078 35556 19862 70756 61815 40242
GIẢI NHÌ 82365-65300
GIẢI NHẤT 32978
ĐẶC BIỆT 73787
Đầu LOTO
0 0 6
1 2 5 8
2 0 3
3 7
4 2 7 9
5 6 6 8
6 0 2 5 6
7 4 7 8 8
8 2 5 7
9 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-30-81-19
GIẢI SÁU 062 672 747
GIẢI NĂM 2609 0708 1715 5013 7401 9860
GIẢI TƯ 3072 3669 3689
7911
GIẢI BA 91788 96646 01218 09416 92449 38877
GIẢI NHÌ 92504-48155
GIẢI NHẤT 24477
ĐẶC BIỆT 04635
Đầu LOTO
0 1 4 8 9
1 1 3 5 6 8 8 9
2  
3 0 5
4 6 7 9
5 5
6 0 2 9
7 2 2 7 7
8 1 8 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-10-05-01
GIẢI SÁU 915 810 212
GIẢI NĂM 9568 2954 6203 3326 6645 3852
GIẢI TƯ 7287 1433 9786
7570
GIẢI BA 55750 78938 52389 71702 44422 82346
GIẢI NHÌ 88766-13763
GIẢI NHẤT 71818
ĐẶC BIỆT 80805
Đầu LOTO
0 1 2 3 5 5
1 0 0 2 5 8
2 2 6
3 3 8
4 5 6
5 0 2 4
6 3 6 8
7 0
8 6 7 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-98-27-96
GIẢI SÁU 804 723 789
GIẢI NĂM 0609 5070 1146 4157 9139 3659
GIẢI TƯ 0834 0924 1415
6482
GIẢI BA 72241 64855 42396 76780 05407 18088
GIẢI NHÌ 76182-59955
GIẢI NHẤT 62271
ĐẶC BIỆT 45982
Đầu LOTO
0 4 7 9
1 5
2 3 4 7
3 4 9
4 1 6
5 5 5 7 9
6 5
7 0 1
8 0 2 2 2 8 9
9 6 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-81-07-06
GIẢI SÁU 194 020 360
GIẢI NĂM 3891 9905 7400 6147 7958 6420
GIẢI TƯ 3712 0691 5662
2082
GIẢI BA 62852 93482 53844 55177 79573 40786
GIẢI NHÌ 35383-77943
GIẢI NHẤT 29343
ĐẶC BIỆT 26422
Đầu LOTO
0 0 5 6 7
1 2
2 0 0 2
3  
4 3 3 4 7
5 2 2 8
6 0 2
7 3 7
8 1 2 2 3 6
9 1 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-96-47-19
GIẢI SÁU 403 810 362
GIẢI NĂM 1814 6391 8882 5430 7287 3653
GIẢI TƯ 9570 4164 8316
1663
GIẢI BA 91980 99298 92782 18805 91851 02412
GIẢI NHÌ 87234-29114
GIẢI NHẤT 98019
ĐẶC BIỆT 23146
Đầu LOTO
0 3 5
1 0 2 4 4 6 9 9
2  
3 0 4
4 6 7
5 1 3
6 2 3 4
7 0
8 0 2 2 3 7
9 1 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-76-24-36
GIẢI SÁU 948 266 172
GIẢI NĂM 8140 1306 9418 4642 9004 6377
GIẢI TƯ 9693 9579 0168
4861
GIẢI BA 31411 55239 92987 31305 21887 46023
GIẢI NHÌ 22279-64999
GIẢI NHẤT 12891
ĐẶC BIỆT 37376
Đầu LOTO
0 4 5 6
1 1 8
2 3 4
3 6 9
4 0 2 8
5 0
6 1 6 8
7 2 6 6 7 9 9
8 7 7
9 1 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-68-80-65
GIẢI SÁU 611 523 835
GIẢI NĂM 2838 1219 1634 6563 9437 4937
GIẢI TƯ 4250 7746 8751
8613
GIẢI BA 51549 14541 31054 96070 20841 13121
GIẢI NHÌ 26860-61989
GIẢI NHẤT 82206
ĐẶC BIỆT 91609
Đầu LOTO
0 6 9
1 1 3 9
2 1 3
3 1 4 5 7 7 8
4 1 1 6 9
5 0 1 4
6 0 3 5 8
7 0
8 0 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-73-24-38
GIẢI SÁU 777 765 975
GIẢI NĂM 2068 5776 5063 3226 8275 7871
GIẢI TƯ 5161 6520 8407
2857
GIẢI BA 08697 31608 74878 98769 17003 02375
GIẢI NHÌ 25702-82940
GIẢI NHẤT 93004
ĐẶC BIỆT 36144
Đầu LOTO
0 2 3 4 7 8
1  
2 0 4 6
3 8
4 0 2 4
5 7
6 1 3 5 8 9
7 1 3 5 5 5 6 7 8
8  
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-60-62-32
GIẢI SÁU 078 684 757
GIẢI NĂM 0514 7691 4034 7789 0370 5295
GIẢI TƯ 5186 0315 8723
2476
GIẢI BA 44299 40219 65973 97734 71363 33287
GIẢI NHÌ 89553-90068
GIẢI NHẤT 52140
ĐẶC BIỆT 37647
Đầu LOTO
0  
1 4 5 9
2 3
3 2 3 4 4
4 0 7
5 3 7
6 0 2 3 8
7 0 3 6 8
8 4 6 7 9
9 1 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-40-61-67
GIẢI SÁU 174 366 533
GIẢI NĂM 8929 7766 5065 5562 6785 3432
GIẢI TƯ 6019 0705 1674
8595
GIẢI BA 88284 23901 70618 26101 96261 59205
GIẢI NHÌ 33678-81840
GIẢI NHẤT 26541
ĐẶC BIỆT 36089
Đầu LOTO
0 1 1 5 5
1 8 9
2 9
3 2 3
4 0 0 1
5 7
6 1 1 2 5 6 6 7
7 4 4 8
8 4 5 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-31-40-22
GIẢI SÁU 883 194 394
GIẢI NĂM 1999 8055 8891 3495 5148 1505
GIẢI TƯ 8749 4107 2844
2015
GIẢI BA 99942 79268 04489 14967 69815 07814
GIẢI NHÌ 10606-26736
GIẢI NHẤT 15061
ĐẶC BIỆT 22204
Đầu LOTO
0 4 5 6 7
1 4 5 5
2 2
3 1 6
4 0 2 4 8 9
5 5
6 1 7 8
7  
8 3 9
9 1 3 4 4 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-37-52-50
GIẢI SÁU 345 359 475
GIẢI NĂM 1410 9893 6515 8217 3450 8057
GIẢI TƯ 2676 3211 4182
2239
GIẢI BA 16557 64873 58369 16733 89160 33499
GIẢI NHÌ 12735-48565
GIẢI NHẤT 38353
ĐẶC BIỆT 90398
Đầu LOTO
0  
1 0 1 5 7
2  
3 3 5 7 9
4 5
5 0 0 2 3 7 7 9
6 0 5 9
7 3 5 6
8 2 5
9 3 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-41-40-59
GIẢI SÁU 270 964 103
GIẢI NĂM 7326 8802 2501 6687 3471 8773
GIẢI TƯ 7953 6150 7212
0409
GIẢI BA 63475 76892 07176 13773 23291 52816
GIẢI NHÌ 10879-99942
GIẢI NHẤT 32033
ĐẶC BIỆT 06616
Đầu LOTO
0 1 2 3 9
1 2 6 6
2 6
3 3
4 0 1 2 8
5 0 3 9
6 4
7 0 1 3 3 5 6 9
8 7
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-42-23-92
GIẢI SÁU 377 170 135
GIẢI NĂM 9850 5104 0004 8241 5178 0210
GIẢI TƯ 6853 0621 9077
0265
GIẢI BA 86212 64009 75190 95157 78289 80249
GIẢI NHÌ 53268-37870
GIẢI NHẤT 69356
ĐẶC BIỆT 99817
Đầu LOTO
0 4 4 9
1 0 2 7
2 1 3
3 5
4 1 2 9
5 0 3 6 7
6 5 8
7 0 0 0 7 7 8
8 9
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-92-75-51
GIẢI SÁU 205 437 904
GIẢI NĂM 7978 5073 4795 6977 0954 9081
GIẢI TƯ 2223 1433 1393
6940
GIẢI BA 01367 85984 96456 91023 80589 71089
GIẢI NHÌ 60349-63294
GIẢI NHẤT 68932
ĐẶC BIỆT 00776
Đầu LOTO
0 4 5
1  
2 3 3
3 2 3 7
4 0 9 9
5 1 4 6
6 7
7 3 5 6 7 8
8 1 4 9 9
9 2 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-30-88-99
GIẢI SÁU 948 740 043
GIẢI NĂM 5996 4963 9132 4440 9148 8146
GIẢI TƯ 4057 1320 5051
8760
GIẢI BA 42888 58732 05678 39250 46376 08543
GIẢI NHÌ 02208-90927
GIẢI NHẤT 56746
ĐẶC BIỆT 47417
Đầu LOTO
0 8
1 7
2 0 7
3 0 2 2
4 0 0 1 3 3 6 6 8 8
5 0 1 7
6 0 3
7 6 8
8 8 8
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-68-33-70
GIẢI SÁU 069 488 621
GIẢI NĂM 9592 2305 9625 4188 7762 2244
GIẢI TƯ 6841 4789 6299
3683
GIẢI BA 50504 49212 24274 15269 72405 57083
GIẢI NHÌ 81863-94490
GIẢI NHẤT 08402
ĐẶC BIỆT 51855
Đầu LOTO
0 2 4 5 5
1 2
2 1 5
3 3 4
4 1 4
5 5
6 2 3 8 9 9
7 0 4
8 3 3 8 8 9
9 0 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-29-76-07
GIẢI SÁU 828 606 006
GIẢI NĂM 5822 0856 1896 8077 4113 4624
GIẢI TƯ 7613 0931 7469
2485
GIẢI BA 36173 85434 13354 41469 76130 24489
GIẢI NHÌ 23623-36836
GIẢI NHẤT 25908
ĐẶC BIỆT 54232
Đầu LOTO
0 5 6 6 7 8
1 3 3
2 2 3 4 8 9
3 0 1 2 4 6
4  
5 4 6
6 9 9
7 3 6 7
8 5 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-71-47-49
GIẢI SÁU 368 843 762
GIẢI NĂM 8361 8029 2755 9397 3422 0364
GIẢI TƯ 1696 8880 0159
6349
GIẢI BA 48048 58519 57844 18354 30165 42681
GIẢI NHÌ 52338-58777
GIẢI NHẤT 36897
ĐẶC BIỆT 19747
Đầu LOTO
0  
1 9
2 2 9
3 8
4 3 4 7 7 8 9 9
5 4 5 9
6 1 2 4 4 5 8
7 1 7
8 0 1
9 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-03-36-84
GIẢI SÁU 368 494 493
GIẢI NĂM 1133 1664 6194 5111 1536 5086
GIẢI TƯ 0137 4297 8811
5555
GIẢI BA 97394 82663 27996 19116 09205 85254
GIẢI NHÌ 30163-69705
GIẢI NHẤT 05052
ĐẶC BIỆT 07696
Đầu LOTO
0 3 5 5
1 1 1 6
2  
3 3 6 6 7
4  
5 2 4 5
6 3 3 4 8
7 0
8 4 6
9 3 4 4 4 6 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-99-64-83
GIẢI SÁU 784 097 225
GIẢI NĂM 7441 0578 7326 2101 6102 5076
GIẢI TƯ 5402 7559 5196
7398
GIẢI BA 00378 93384 44460 78077 14462 04857
GIẢI NHÌ 82719-89221
GIẢI NHẤT 92206
ĐẶC BIỆT 96045
Đầu LOTO
0 1 2 2 6
1 9
2 1 5 6
3  
4 1 5
5 7 9
6 0 2 4 9
7 6 7 8 8
8 3 4 4
9 6 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-78-48-87
GIẢI SÁU 373 543 017
GIẢI NĂM 0871 8747 8892 8217 4766 6409
GIẢI TƯ 7678 5015 8660
1068
GIẢI BA 29081 28839 14561 09823 02094 44851
GIẢI NHÌ 52500-63708
GIẢI NHẤT 72943
ĐẶC BIỆT 60347
Đầu LOTO
0 0 4 8 9
1 5 7 7
2 3
3 9
4 3 3 7 7 8
5 1
6 0 1 6 8
7 1 3 8 8
8 1 7
9 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm