Kết quả XSTD ngày 15/01/2020 - Xổ số Miền Bắc 15/01/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-24-84-33
GIẢI SÁU 151 333 401
GIẢI NĂM 2126 3362 0322 1381 4294 6889
GIẢI TƯ 8791 9127 8770
6440
GIẢI BA 69977 85413 61620 04874 09021 00033
GIẢI NHÌ 25581-88005
GIẢI NHẤT 35188
ĐẶC BIỆT 26710
Đầu LOTO
0 1 5
1 0 3
2 0 1 2 4 6 7
3 3 3 3
4 0
5 1 4
6 2
7 0 4 7
8 1 1 4 8 9
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-18-07-97
GIẢI SÁU 702 712 628
GIẢI NĂM 9658 8317 9144 8111 0488 5748
GIẢI TƯ 1990 8996 7469
0883
GIẢI BA 92691 33281 74665 39526 92296 83870
GIẢI NHÌ 37076-15567
GIẢI NHẤT 40635
ĐẶC BIỆT 32164
Đầu LOTO
0 2 7
1 1 2 2 7 8
2 6 8
3 5
4 4 8
5 8
6 4 5 7 9
7 0 6
8 1 3 8
9 0 1 6 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-51-46-20
GIẢI SÁU 807 043 637
GIẢI NĂM 1657 0174 1906 1042 6267 9037
GIẢI TƯ 9615 7828 4464
3784
GIẢI BA 38414 14156 27571 65092 88749 28307
GIẢI NHÌ 02004-72103
GIẢI NHẤT 61359
ĐẶC BIỆT 41244
Đầu LOTO
0 3 4 6 7 7
1 1 4 5
2 0 8
3 7 7
4 2 3 4 6 9
5 1 6 7 9
6 4 7
7 1 4
8 4
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-24-53-65
GIẢI SÁU 486 938 957
GIẢI NĂM 5420 9608 5129 4131 3935 2159
GIẢI TƯ 2615 3860 1044
4242
GIẢI BA 60558 01090 36569 00440 41981 11569
GIẢI NHÌ 07376-98111
GIẢI NHẤT 20246
ĐẶC BIỆT 90880
Đầu LOTO
0 8 8
1 1 5
2 0 4 9
3 1 5 8
4 0 2 4 6
5 3 7 8 9
6 0 5 9 9
7 6
8 0 1 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-78-12-08
GIẢI SÁU 876 512 594
GIẢI NĂM 3891 4778 1030 0006 0244 8385
GIẢI TƯ 4151 7277 7224
9694
GIẢI BA 09815 80307 80281 26090 22437 12380
GIẢI NHÌ 67989-61821
GIẢI NHẤT 32909
ĐẶC BIỆT 33658
Đầu LOTO
0 6 7 8 9
1 2 2 5
2 1 4
3 0 5 7
4 4
5 1 8
6  
7 6 7 8 8
8 0 1 5 9
9 0 1 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-22-91-41
GIẢI SÁU 131 050 958
GIẢI NĂM 1894 4348 5461 9358 0686 4760
GIẢI TƯ 5908 3688 5138
7264
GIẢI BA 53999 82673 38330 80414 92920 24486
GIẢI NHÌ 62280-65932
GIẢI NHẤT 07249
ĐẶC BIỆT 26396
Đầu LOTO
0 8
1 4
2 0 2
3 0 1 2 8
4 1 8 9
5 0 8 8
6 0 1 4
7 3
8 0 6 6 8
9 1 4 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-94-70-05
GIẢI SÁU 327 914 547
GIẢI NĂM 7981 4680 1761 8362 6218 8030
GIẢI TƯ 4236 8700 1003
3575
GIẢI BA 89474 48707 37558 65647 17990 68327
GIẢI NHÌ 67375-62647
GIẢI NHẤT 89090
ĐẶC BIỆT 91574
Đầu LOTO
0 0 3 5 7 8
1 4 8
2 7 7
3 0 6
4 7 7 7
5 8
6 1 2
7 0 4 4 5 5
8 0 1
9 0 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-71-86-45
GIẢI SÁU 775 813 497
GIẢI NĂM 1903 7483 7493 5256 1405 4405
GIẢI TƯ 4192 6308 5803
9572
GIẢI BA 20552 17351 91202 31504 95158 87664
GIẢI NHÌ 92923-97549
GIẢI NHẤT 05932
ĐẶC BIỆT 78804
Đầu LOTO
0 2 3 3 4 4 5 5 8
1 3
2 3
3 2
4 5 9
5 1 2 6 8
6 4
7 1 2 5
8 3 6
9 1 2 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-87-98-28
GIẢI SÁU 469 178 898
GIẢI NĂM 9187 2213 5454 1567 9785 8898
GIẢI TƯ 1549 0572 5411
1123
GIẢI BA 44100 23171 92152 34310 85371 33633
GIẢI NHÌ 65230-44442
GIẢI NHẤT 86395
ĐẶC BIỆT 14954
Đầu LOTO
0 0
1 0 1 3 6
2 3 8
3 0 3
4 2 9
5 2 4 4
6 7 9
7 1 1 2 8
8 5 7 7
9 5 8 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-89-23-10
GIẢI SÁU 316 638 684
GIẢI NĂM 5634 3006 7014 9544 4947 3570
GIẢI TƯ 5546 8159 5494
4443
GIẢI BA 18025 85323 87635 02069 05472 52027
GIẢI NHÌ 49045-61784
GIẢI NHẤT 27116
ĐẶC BIỆT 14012
Đầu LOTO
0 6
1 0 2 4 6 6
2 3 3 5 7
3 4 5 8
4 3 4 5 6 7
5 9
6 9
7 0 2 7
8 4 4 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-43-47-82
GIẢI SÁU 829 162 636
GIẢI NĂM 9974 7212 5754 4959 3908 9573
GIẢI TƯ 9855 8994 8995
5266
GIẢI BA 28749 57956 06164 80064 48288 65170
GIẢI NHÌ 90193-05073
GIẢI NHẤT 49581
ĐẶC BIỆT 45721
Đầu LOTO
0 0 8
1 2
2 1 9
3 6
4 3 7 9
5 4 5 6 9
6 2 4 4 6
7 0 3 3 4
8 1 2 8
9 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-71-70-07
GIẢI SÁU 886 753 220
GIẢI NĂM 7106 3219 7061 3554 6767 3799
GIẢI TƯ 9498 6409 8411
2897
GIẢI BA 96779 17235 12384 84620 04288 97115
GIẢI NHÌ 18807-83419
GIẢI NHẤT 08119
ĐẶC BIỆT 54949
Đầu LOTO
0 6 7 7 9
1 1 5 9 9 9
2 0 0
3 5
4 7 9
5 3 4
6 1 7
7 0 1 9
8 4 6 8
9 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-89-02-37
GIẢI SÁU 363 587 433
GIẢI NĂM 9338 0960 2939 8430 1275 8036
GIẢI TƯ 3284 3273 1823
8386
GIẢI BA 15807 06706 76479 97337 19586 70550
GIẢI NHÌ 41658-64482
GIẢI NHẤT 80801
ĐẶC BIỆT 19143
Đầu LOTO
0 1 2 6 7
1  
2 3
3 0 3 6 7 7 8 9
4 3
5 0 8
6 0 3
7 3 5 9
8 2 2 4 6 6 7 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-34-88-48
GIẢI SÁU 411 031 776
GIẢI NĂM 0329 7801 5812 4287 9782 8338
GIẢI TƯ 7486 1604 8369
5441
GIẢI BA 26419 25056 94576 96614 06210 71718
GIẢI NHÌ 96677-59182
GIẢI NHẤT 27909
ĐẶC BIỆT 73604
Đầu LOTO
0 1 4 4 9
1 0 1 2 4 8 9
2 9
3 1 4 8
4 1 8
5 6 8
6 9
7 6 6 7
8 2 2 6 7 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-53-41-29
GIẢI SÁU 487 533 646
GIẢI NĂM 0812 7394 4484 2367 8964 9068
GIẢI TƯ 5910 0591 1570
0763
GIẢI BA 72289 81599 94736 57203 69056 10028
GIẢI NHÌ 69764-91081
GIẢI NHẤT 86851
ĐẶC BIỆT 32905
Đầu LOTO
0 3 5
1 0 2
2 8 9
3 3 6
4 1 6
5 1 3 6 8
6 3 4 4 7 8
7 0
8 1 4 7 9
9 1 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-92-29-48
GIẢI SÁU 790 812 777
GIẢI NĂM 5266 1039 5345 9842 3271 9591
GIẢI TƯ 9764 4067 3398
4929
GIẢI BA 15975 14777 32717 67954 48184 62704
GIẢI NHÌ 18108-56186
GIẢI NHẤT 49302
ĐẶC BIỆT 94908
Đầu LOTO
0 2 4 8 8
1 2 4 7
2 9 9
3 9
4 2 5 8
5 4
6 4 6 7
7 1 5 7 7
8 4 6
9 0 1 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-22-06-81
GIẢI SÁU 319 411 577
GIẢI NĂM 3105 1707 1429 7360 7201 4545
GIẢI TƯ 2118 3015 7345
1917
GIẢI BA 18820 19040 74008 03454 47883 03994
GIẢI NHÌ 47991-35657
GIẢI NHẤT 48668
ĐẶC BIỆT 18988
Đầu LOTO
0 1 5 6 7 8
1 1 5 7 8 9
2 0 2 9
3  
4 0 5 5
5 4 7
6 0 1 8
7 7
8 1 3 8
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-51-52-55
GIẢI SÁU 527 181 599
GIẢI NĂM 8120 4328 6844 4860 6425 3001
GIẢI TƯ 1593 0816 4711
1255
GIẢI BA 90866 04092 27263 72704 38407 08896
GIẢI NHÌ 49305-35026
GIẢI NHẤT 22760
ĐẶC BIỆT 31701
Đầu LOTO
0 1 1 4 5 7
1 1 6
2 0 5 6 7 8
3  
4 4
5 1 2 5 5
6 0 0 3 6
7  
8 1 5
9 2 3 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-65-84-10
GIẢI SÁU 185 936 796
GIẢI NĂM 3288 1776 0822 9062 3587 8421
GIẢI TƯ 3323 8242 8327
3211
GIẢI BA 19780 42810 60054 40807 61786 23635
GIẢI NHÌ 15098-67305
GIẢI NHẤT 21900
ĐẶC BIỆT 95201
Đầu LOTO
0 0 1 5 7
1 0 0 1
2 1 2 3 7
3 5 6
4 2
5 4
6 2 5
7 6
8 0 4 5 6 7 8 9
9 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-32-41-00
GIẢI SÁU 780 296 702
GIẢI NĂM 3563 8319 3495 7084 6518 6966
GIẢI TƯ 4583 3655 6878
6318
GIẢI BA 83666 88494 24451 71826 86158 78134
GIẢI NHÌ 16664-65637
GIẢI NHẤT 86108
ĐẶC BIỆT 04477
Đầu LOTO
0 0 2 8
1 8 8 9
2 6
3 2 4 7
4 1 7
5 1 5 8
6 3 4 6 6
7 7 8
8 0 3 4
9 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-02-74-80
GIẢI SÁU 286 672 054
GIẢI NĂM 3247 7910 8620 0958 4482 8274
GIẢI TƯ 0759 5463 4254
2547
GIẢI BA 33834 41976 82949 68573 40892 67154
GIẢI NHÌ 95549-00419
GIẢI NHẤT 33589
ĐẶC BIỆT 05939
Đầu LOTO
0 2
1 0 9
2 0
3 4 9
4 7 7 9 9
5 4 4 4 8 9
6 3
7 2 3 4 4 5 6
8 0 2 6 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-59-02-43
GIẢI SÁU 333 759 418
GIẢI NĂM 2159 3049 3494 2513 2576 3026
GIẢI TƯ 7542 9772 4758
1551
GIẢI BA 53607 37461 41086 07428 15004 34330
GIẢI NHÌ 79992-51324
GIẢI NHẤT 85030
ĐẶC BIỆT 15181
Đầu LOTO
0 2 4 7
1 3 8
2 4 6 8
3 0 0 3 8
4 2 3 9
5 1 8 9 9 9
6 1
7 2 6
8 1 6
9 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-98-94-57
GIẢI SÁU 988 563 088
GIẢI NĂM 9354 8479 1902 2984 4433 2562
GIẢI TƯ 2358 2667 3184
0103
GIẢI BA 12713 69226 35217 35421 59553 56379
GIẢI NHÌ 94443-09818
GIẢI NHẤT 42916
ĐẶC BIỆT 75726
Đầu LOTO
0 2 3
1 3 6 7 8
2 1 6 6
3 3
4 3
5 3 4 7 8
6 2 3 7
7 9 9
8 4 4 8 8 8
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-15-76-07
GIẢI SÁU 974 027 404
GIẢI NĂM 1451 8284 9602 0326 3860 0894
GIẢI TƯ 9701 3435 4191
7196
GIẢI BA 27929 25035 44244 27602 38312 39603
GIẢI NHÌ 43469-66412
GIẢI NHẤT 59175
ĐẶC BIỆT 70724
Đầu LOTO
0 1 2 2 3 4 7
1 2 2 5
2 4 6 7 9
3 5 5
4 4
5 1 2
6 0 9
7 4 5 6
8 4
9 1 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-80-53-12
GIẢI SÁU 963 626 080
GIẢI NĂM 0459 3226 5870 4924 2296 9308
GIẢI TƯ 7401 5350 6333
9169
GIẢI BA 87189 03781 77898 46970 48229 79350
GIẢI NHÌ 16829-17344
GIẢI NHẤT 56186
ĐẶC BIỆT 43242
Đầu LOTO
0 1 8
1 2 3
2 4 6 6 9 9
3 3
4 2 4
5 0 0 3 9
6 3 9
7 0 0
8 0 0 1 6 9
9 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-24-23-05
GIẢI SÁU 975 112 250
GIẢI NĂM 2338 5749 7346 7660 6247 4396
GIẢI TƯ 1691 9959 7610
1484
GIẢI BA 58605 57036 35006 94103 47688 45090
GIẢI NHÌ 57085-32091
GIẢI NHẤT 45828
ĐẶC BIỆT 24148
Đầu LOTO
0 3 5 5 6
1 0 2
2 3 4 6 8
3 6 8
4 6 7 8 9
5 0 9
6 0
7 5
8 4 5 8
9 0 1 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-75-44-87
GIẢI SÁU 186 888 099
GIẢI NĂM 1891 5808 5009 0870 7276 1283
GIẢI TƯ 8078 6047 6181
0894
GIẢI BA 69037 29537 47250 51557 52763 12088
GIẢI NHÌ 06910-30143
GIẢI NHẤT 41910
ĐẶC BIỆT 76684
Đầu LOTO
0 8 9
1 0 0
2  
3 7 7
4 3 4 7
5 0 7
6 3
7 0 5 6 8
8 1 3 4 6 7 8 8
9 1 4 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-89-75-26
GIẢI SÁU 335 938 962
GIẢI NĂM 1211 8884 7033 9489 4958 2673
GIẢI TƯ 0326 4460 3350
7249
GIẢI BA 92244 51262 73427 39749 79974 93221
GIẢI NHÌ 60800-01964
GIẢI NHẤT 65929
ĐẶC BIỆT 46081
Đầu LOTO
0 0
1 1
2 1 6 6 7 9
3 3 5 8
4 4 9 9
5 0 8
6 0 2 2 4
7 3 4 4 5
8 1 4 9 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-49-14-13
GIẢI SÁU 058 533 989
GIẢI NĂM 1228 9940 5488 8970 4640 2282
GIẢI TƯ 8112 0392 8410
4069
GIẢI BA 41467 62387 47976 92725 08680 90775
GIẢI NHÌ 66115-90368
GIẢI NHẤT 69095
ĐẶC BIỆT 26849
Đầu LOTO
0  
1 0 2 3 4 5
2 5 8
3 3
4 0 0 9 9
5 8
6 7 8 9
7 0 5 6
8 0 2 4 7 8 9
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-72-82-76
GIẢI SÁU 077 681 689
GIẢI NĂM 5771 4714 7924 5382 2666 4141
GIẢI TƯ 6025 2671 1418
5835
GIẢI BA 53325 50814 77078 46192 35637 15211
GIẢI NHÌ 17434-29796
GIẢI NHẤT 46760
ĐẶC BIỆT 83022
Đầu LOTO
0  
1 1 4 4 8
2 2 4 5 5
3 2 4 5 7
4 1
5  
6 0 6
7 1 1 2 6 7 8
8 1 2 2 9
9 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-73-48-49
GIẢI SÁU 339 301 738
GIẢI NĂM 7155 4141 9540 9110 5461 9874
GIẢI TƯ 4296 2222 8323
0530
GIẢI BA 23690 42853 87854 86579 31960 84663
GIẢI NHÌ 61513-03897
GIẢI NHẤT 81159
ĐẶC BIỆT 28068
Đầu LOTO
0 1
1 0 3 9
2 2 3
3 0 8 9
4 0 1 8 9
5 3 4 5 9
6 0 1 3 8
7 3 4 9
8  
9 0 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-97-53-06
GIẢI SÁU 856 712 995
GIẢI NĂM 7376 9802 5104 2614 7132 2627
GIẢI TƯ 4072 2936 4375
0827
GIẢI BA 27794 38051 45658 31813 50868 79741
GIẢI NHÌ 65901-43508
GIẢI NHẤT 49281
ĐẶC BIỆT 20806
Đầu LOTO
0 1 2 4 6 6 8
1 2 3 4
2 5 7 7
3 2 6
4 1
5 1 3 6 8
6 8
7 2 5 6
8 1
9 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-93-46-91
GIẢI SÁU 902 424 989
GIẢI NĂM 0882 1592 3379 5540 6902 6705
GIẢI TƯ 9929 3558 1783
3340
GIẢI BA 54926 08984 08686 56570 44875 73002
GIẢI NHÌ 12778-89706
GIẢI NHẤT 27845
ĐẶC BIỆT 46694
Đầu LOTO
0 2 2 2 5 6
1  
2 1 4 6 9
3  
4 0 0 5 6
5 8
6  
7 0 5 8 9
8 2 3 4 6 9
9 1 2 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-16-93-01
GIẢI SÁU 114 493 213
GIẢI NĂM 8728 3876 9586 2561 4060 0484
GIẢI TƯ 6388 3260 5848
9692
GIẢI BA 30651 25932 08860 47643 84575 35326
GIẢI NHÌ 47249-90117
GIẢI NHẤT 17496
ĐẶC BIỆT 30476
Đầu LOTO
0 1
1 3 4 6 7
2 6 8
3 2
4 3 8 9 9
5 1
6 0 0 0 1
7 5 6 6
8 4 6 8
9 2 3 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-27-01-77
GIẢI SÁU 823 024 875
GIẢI NĂM 9658 8562 9140 8035 7369 5301
GIẢI TƯ 1223 2760 9504
2227
GIẢI BA 34312 78176 73739 98699 01948 81694
GIẢI NHÌ 94768-43773
GIẢI NHẤT 23701
ĐẶC BIỆT 02447
Đầu LOTO
0 1 1 1 4
1 2
2 3 3 4 7 7
3 5 9
4 0 7 8
5 8
6 0 2 8 9
7 3 5 6 7
8 2
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-53-15-87
GIẢI SÁU 161 007 599
GIẢI NĂM 4847 7910 2238 1778 8224 3918
GIẢI TƯ 2550 5459 7120
5357
GIẢI BA 95101 01642 51778 59422 09554 92597
GIẢI NHÌ 47799-47976
GIẢI NHẤT 26900
ĐẶC BIỆT 45585
Đầu LOTO
0 0 1 7
1 0 5 8
2 0 2 4
3 8
4 2 4 7
5 0 3 4 7 9
6 1
7 6 8 8
8 5 7
9 7 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm