Kết quả XSTD ngày 14/11/2018 - Xổ số Miền Bắc 14/11/2018

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-83-58-20
GIẢI SÁU 776 359 649
GIẢI NĂM 6989 7270 3165 0126 1293 3403
GIẢI TƯ 6351 4078 6093
2395
GIẢI BA 28468 25479 85385 96612 37169 84771
GIẢI NHÌ 20499-10901
GIẢI NHẤT 21941
ĐẶC BIỆT 25841
Đầu LOTO
0 1 3
1 2
2 0 6
3  
4 1 1 9
5 1 8 9
6 2 5 8 9
7 0 1 6 8 9
8 3 5 9
9 3 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-82-77-02
GIẢI SÁU 864 904 957
GIẢI NĂM 6069 8671 8911 8350 6580 4001
GIẢI TƯ 9768 1874 8024
0416
GIẢI BA 29468 37276 40075 04905 78665 78108
GIẢI NHÌ 98362-95934
GIẢI NHẤT 27920
ĐẶC BIỆT 07459
Đầu LOTO
0 1 2 4 5 8
1 1 6
2 0 4
3 0 4
4  
5 0 7 9
6 2 4 5 8 8 9
7 1 4 5 6 7
8 0 2
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-16-31-94
GIẢI SÁU 403 755 319
GIẢI NĂM 6290 2304 0234 5656 1059 3558
GIẢI TƯ 7171 5268 5269
9489
GIẢI BA 10201 70052 40817 91950 51599 31477
GIẢI NHÌ 00209-87804
GIẢI NHẤT 22084
ĐẶC BIỆT 20970
Đầu LOTO
0 1 3 4 4 9
1 6 7 9
2 8
3 1 4
4  
5 0 2 5 6 8 9
6 8 9
7 0 1 7
8 4 9
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-60-32-27
GIẢI SÁU 653 489 357
GIẢI NĂM 1203 7738 0727 1164 7684 4968
GIẢI TƯ 7931 7117 9518
6252
GIẢI BA 16710 32624 45320 91317 66184 58081
GIẢI NHÌ 35791-13320
GIẢI NHẤT 12518
ĐẶC BIỆT 65771
Đầu LOTO
0 3
1 0 7 7 8 8
2 0 0 4 7 7
3 1 2 8
4 1
5 2 3 7
6 0 4 8
7 1
8 1 4 4 9
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-58-93-40
GIẢI SÁU 950 962 650
GIẢI NĂM 7259 9857 3981 6830 9875 5855
GIẢI TƯ 3052 0546 3396
1024
GIẢI BA 84461 42542 81734 08015 00481 03823
GIẢI NHÌ 77215-58638
GIẢI NHẤT 15217
ĐẶC BIỆT 04284
Đầu LOTO
0  
1 5 5 7
2 3 4
3 0 4 8
4 0 2 6
5 0 0 2 5 7 8 9
6 1 2
7 5
8 1 1 4
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-06-12-39
GIẢI SÁU 490 145 781
GIẢI NĂM 6499 5209 9670 5830 4531 7236
GIẢI TƯ 2363 5556 2328
9148
GIẢI BA 09335 08782 34158 99358 71376 38817
GIẢI NHÌ 59491-47711
GIẢI NHẤT 36231
ĐẶC BIỆT 45669
Đầu LOTO
0 6 9
1 1 2 7
2 8
3 0 1 1 5 6 7 9
4 5 8
5 6 8 8
6 3 9
7 0 6
8 1 2
9 0 1 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-87-78-41
GIẢI SÁU 260 501 326
GIẢI NĂM 0732 8026 2919 9747 1269 5239
GIẢI TƯ 5087 0469 0068
4246
GIẢI BA 87053 77009 11180 78522 03520 14985
GIẢI NHÌ 15832-26494
GIẢI NHẤT 50330
ĐẶC BIỆT 33079
Đầu LOTO
0 1 9
1 9
2 0 2 6 6
3 0 2 2 9
4 1 3 6 7
5 3
6 0 8 9 9
7 8 9
8 0 5 7 7
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-30-83-37
GIẢI SÁU 970 388 700
GIẢI NĂM 9374 0307 4614 3832 1449 9461
GIẢI TƯ 4255 6431 2748
7807
GIẢI BA 32827 55303 98281 06076 09534 34427
GIẢI NHÌ 70934-74050
GIẢI NHẤT 94946
ĐẶC BIỆT 89911
Đầu LOTO
0 0 3 7 7
1 1 4
2 7 7
3 0 1 2 4 4 7
4 6 8 9
5 0 4 5
6 1
7 0 4 6
8 1 3 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-44-29-84
GIẢI SÁU 621 140 016
GIẢI NĂM 9557 0389 3797 4367 8187 7893
GIẢI TƯ 2670 6349 1314
6166
GIẢI BA 71174 68921 87064 94602 26879 52929
GIẢI NHÌ 50921-20383
GIẢI NHẤT 17222
ĐẶC BIỆT 70455
Đầu LOTO
0 2
1 4 6
2 1 1 1 2 9 9
3  
4 0 4 9
5 5 7
6 4 6 7
7 0 3 4 9
8 3 4 7 9
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-00-72-77
GIẢI SÁU 726 050 867
GIẢI NĂM 4027 7705 4250 3426 8658 7518
GIẢI TƯ 2758 2418 8445
2009
GIẢI BA 90153 35539 26252 60279 79910 68651
GIẢI NHÌ 21543-06276
GIẢI NHẤT 36489
ĐẶC BIỆT 01524
Đầu LOTO
0 0 5 9
1 0 8 8
2 4 6 6 7
3 9
4 3 5 8
5 0 0 1 2 3 8 8
6 7
7 2 6 7 9
8 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-61-21-32
GIẢI SÁU 614 470 837
GIẢI NĂM 4587 2174 3902 0640 5335 0783
GIẢI TƯ 0212 4912 3057
3736
GIẢI BA 35992 23205 14886 63902 21987 55625
GIẢI NHÌ 91350-19050
GIẢI NHẤT 87994
ĐẶC BIỆT 15844
Đầu LOTO
0 2 2 5
1 2 2 4
2 1 5
3 2 5 6 7
4 0 4
5 0 0 7
6 1
7 0 4
8 3 6 7 7
9 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-82-31-23
GIẢI SÁU 610 309 430
GIẢI NĂM 5976 0268 1665 1710 6241 9812
GIẢI TƯ 3106 6587 9562
0681
GIẢI BA 70015 05880 21228 97250 01600 06731
GIẢI NHÌ 97791-02659
GIẢI NHẤT 84157
ĐẶC BIỆT 14832
Đầu LOTO
0 0 6 9
1 0 0 2 5
2 3 8
3 0 1 1 2
4 1
5 0 7 9
6 2 5 8
7 6
8 0 1 2 7 7
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-61-14-71
GIẢI SÁU 382 518 734
GIẢI NĂM 8871 1788 9069 5168 8634 4455
GIẢI TƯ 8376 4308 9334
0138
GIẢI BA 77286 56865 09229 73081 05915 19494
GIẢI NHÌ 34440-45550
GIẢI NHẤT 57599
ĐẶC BIỆT 54448
Đầu LOTO
0 8
1 4 5 8
2 9
3 4 4 4 8
4 0 8
5 0 5
6 1 4 5 8 9
7 1 1 6
8 1 2 6 8
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-70-00-50
GIẢI SÁU 599 651 662
GIẢI NĂM 4737 9228 2878 4363 7804 2256
GIẢI TƯ 1509 9181 3779
5017
GIẢI BA 80296 48080 70610 61349 22637 85810
GIẢI NHÌ 17943-89793
GIẢI NHẤT 75455
ĐẶC BIỆT 51489
Đầu LOTO
0 0 4 9
1 0 0 7
2 5 8
3 7 7
4 3 9
5 0 1 5 6
6 2 3
7 0 8 9
8 0 1 9
9 3 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-23-96-82
GIẢI SÁU 294 542 112
GIẢI NĂM 5399 8086 0067 9596 1845 3555
GIẢI TƯ 2437 5354 7634
6269
GIẢI BA 52229 68383 93023 58756 24919 28233
GIẢI NHÌ 72824-27415
GIẢI NHẤT 35859
ĐẶC BIỆT 59535
Đầu LOTO
0  
1 2 5 9
2 3 3 4 9
3 3 4 5 7
4 2 5
5 4 5 6 9
6 7 9
7 3
8 2 3 6
9 4 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-58-93-16
GIẢI SÁU 875 032 265
GIẢI NĂM 8636 2242 1507 7424 5973 7268
GIẢI TƯ 0659 4334 4992
6432
GIẢI BA 86569 98981 87412 70283 92334 43022
GIẢI NHÌ 08069-26211
GIẢI NHẤT 76832
ĐẶC BIỆT 42318
Đầu LOTO
0 7
1 1 2 6 8
2 2 4
3 2 2 2 4 4 6
4 2
5 8 9
6 5 8 9 9
7 3 5
8 1 3 3
9 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-76-11-17
GIẢI SÁU 916 340 296
GIẢI NĂM 3042 9750 3758 7465 3460 1873
GIẢI TƯ 2575 9718 3991
0337
GIẢI BA 38427 68078 02518 89471 68923 14554
GIẢI NHÌ 38606-73498
GIẢI NHẤT 69288
ĐẶC BIỆT 23974
Đầu LOTO
0 6
1 1 6 7 8 8
2 3 7
3 7
4 0 2 6
5 0 4 8
6 0 5
7 1 3 4 5 6 8
8 8
9 1 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-12-65-51
GIẢI SÁU 363 743 826
GIẢI NĂM 5551 9143 4823 6513 5994 7988
GIẢI TƯ 9713 6550 8057
6985
GIẢI BA 20978 55406 22869 80675 93448 78303
GIẢI NHÌ 89540-85790
GIẢI NHẤT 01023
ĐẶC BIỆT 68886
Đầu LOTO
0 3 6
1 2 3 3
2 3 3 6
3  
4 0 3 3 8
5 0 1 1 7
6 3 5 9
7 5 8
8 5 6 8
9 0 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-64-62-54
GIẢI SÁU 325 265 220
GIẢI NĂM 2375 1888 1249 1066 4202 1943
GIẢI TƯ 2993 7281 0655
1786
GIẢI BA 82654 89213 86566 70425 03981 20464
GIẢI NHÌ 78344-53632
GIẢI NHẤT 32444
ĐẶC BIỆT 13194
Đầu LOTO
0 2
1 3 5
2 0 5 5
3 2
4 3 4 4 9
5 4 4 5
6 2 4 4 5 6 6
7 5
8 1 1 6 8
9 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-16-06-35
GIẢI SÁU 593 998 634
GIẢI NĂM 0382 3041 9900 0945 0691 6390
GIẢI TƯ 2720 9092 0142
0349
GIẢI BA 00385 96447 82121 35121 39357 61475
GIẢI NHÌ 19968-83083
GIẢI NHẤT 66194
ĐẶC BIỆT 78933
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 6
2 0 1 1
3 3 4 5
4 1 2 5 7 9
5 7
6 8
7 5
8 2 3 5
9 0 1 2 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-44-24-72
GIẢI SÁU 950 714 590
GIẢI NĂM 1165 8457 2606 2513 2653 7610
GIẢI TƯ 3190 7922 0854
1152
GIẢI BA 80700 78210 67512 08186 00145 90602
GIẢI NHÌ 24855-60826
GIẢI NHẤT 11591
ĐẶC BIỆT 72838
Đầu LOTO
0 0 2 6
1 0 0 2 3 4
2 2 4 6
3 8 9
4 4 5
5 0 2 3 4 5 7
6 5
7 2
8 6
9 0 0 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-72-10-05
GIẢI SÁU 768 781 563
GIẢI NĂM 7611 5962 8304 5487 8080 7280
GIẢI TƯ 2081 4215 8054
6680
GIẢI BA 89514 54028 07568 80826 24405 89590
GIẢI NHÌ 05550-03752
GIẢI NHẤT 26852
ĐẶC BIỆT 23203
Đầu LOTO
0 3 4 4 5 5
1 0 1 4 5
2 6 8
3  
4  
5 0 2 2 4
6 2 3 8 8
7 2
8 0 0 0 1 1 7
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-94-88-96
GIẢI SÁU 303 817 368
GIẢI NĂM 5203 0945 1099 9480 9851 7797
GIẢI TƯ 9079 1604 4432
5724
GIẢI BA 28162 63170 19235 82400 66063 06175
GIẢI NHÌ 64523-44627
GIẢI NHẤT 26799
ĐẶC BIỆT 08662
Đầu LOTO
0 0 3 3 4
1 7
2 3 4 7
3 2 5
4 5
5 1
6 2 2 3 8
7 0 2 5 9
8 0 8
9 4 6 7 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-62-09-93
GIẢI SÁU 675 192 917
GIẢI NĂM 2112 6748 7196 3282 3525 4315
GIẢI TƯ 8121 1132 6985
0287
GIẢI BA 26210 05924 04724 87059 91779 58866
GIẢI NHÌ 71321-79016
GIẢI NHẤT 34812
ĐẶC BIỆT 81258
Đầu LOTO
0 5 9
1 0 2 2 5 6 7
2 1 1 4 4 5
3 2
4 8
5 8 9
6 2 6
7 5 9
8 2 5 7
9 2 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-64-45-18
GIẢI SÁU 445 791 086
GIẢI NĂM 2594 8724 4960 4914 7082 4261
GIẢI TƯ 0742 6556 9936
5684
GIẢI BA 18778 34990 22643 61605 55842 98732
GIẢI NHÌ 72270-67668
GIẢI NHẤT 40702
ĐẶC BIỆT 15132
Đầu LOTO
0 2 5
1 4 8
2 4
3 2 2 6
4 2 2 3 5 5
5 6
6 0 1 4 8
7 0 8
8 2 4 6
9 0 1 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-13-80-66
GIẢI SÁU 556 658 101
GIẢI NĂM 7883 4890 7025 7849 0149 6971
GIẢI TƯ 3693 7732 8131
5045
GIẢI BA 65434 30534 72131 43422 59804 66679
GIẢI NHÌ 24627-00463
GIẢI NHẤT 18300
ĐẶC BIỆT 72328
Đầu LOTO
0 0 1 4
1 3
2 2 5 7 8
3 1 1 2 4 4
4 5 9 9 9
5 6 8
6 3 6
7 1 9
8 0 3
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-54-16-83
GIẢI SÁU 513 367 957
GIẢI NĂM 3125 1093 4267 8324 9489 9241
GIẢI TƯ 9902 8149 1994
4505
GIẢI BA 92715 73561 29872 93170 54264 82265
GIẢI NHÌ 49787-32635
GIẢI NHẤT 39092
ĐẶC BIỆT 91214
Đầu LOTO
0 2 5
1 3 4 5 6
2 4 5
3 5
4 1 9
5 4 7 9
6 1 4 5 7 7
7 0 2
8 3 7 9
9 2 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-90-35-44
GIẢI SÁU 722 510 017
GIẢI NĂM 4122 6096 5939 7412 0949 9477
GIẢI TƯ 2427 1205 7978
1079
GIẢI BA 02877 74685 95175 30925 12584 86409
GIẢI NHÌ 81096-93261
GIẢI NHẤT 82277
ĐẶC BIỆT 22850
Đầu LOTO
0 5 9
1 0 2 7
2 2 2 5 7
3 5 9
4 4 9
5 0
6 1
7 5 7 7 7 8 9
8 1 4 5
9 0 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-41-17-70
GIẢI SÁU 878 694 346
GIẢI NĂM 7120 1470 0246 0814 8203 0885
GIẢI TƯ 0382 7935 8299
4714
GIẢI BA 18791 46357 60806 46604 36921 06778
GIẢI NHÌ 20593-20897
GIẢI NHẤT 60168
ĐẶC BIỆT 39416
Đầu LOTO
0 3 4 6
1 4 4 4 6 7
2 0 1
3 5
4 1 6 6
5 7
6 8
7 0 0 8 8
8 2 5
9 1 3 4 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-49-01-76
GIẢI SÁU 961 460 921
GIẢI NĂM 5675 1449 7035 6373 0023 6964
GIẢI TƯ 2648 8832 1319
7867
GIẢI BA 97357 76471 43109 97496 53085 93333
GIẢI NHÌ 34070-44290
GIẢI NHẤT 34244
ĐẶC BIỆT 82524
Đầu LOTO
0 1 9
1 1 9
2 1 3 4
3 2 3 5
4 4 8 9 9
5 7
6 0 1 4 7
7 0 1 3 5 6
8 5
9 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-88-96-22
GIẢI SÁU 480 737 264
GIẢI NĂM 8964 1825 5654 1014 5895 2811
GIẢI TƯ 9165 5112 0470
7877
GIẢI BA 01237 97575 41873 71518 81155 48459
GIẢI NHÌ 75635-81081
GIẢI NHẤT 34645
ĐẶC BIỆT 47019
Đầu LOTO
0  
1 1 2 4 8 9
2 2 5
3 5 7 7
4 5
5 4 5 9
6 4 4 5
7 0 3 5 7
8 0 1 8
9 0 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-64-46-53
GIẢI SÁU 853 512 498
GIẢI NĂM 7357 6641 4876 5847 3992 3457
GIẢI TƯ 1226 2246 1603
7879
GIẢI BA 53564 77328 65062 90851 90030 24099
GIẢI NHÌ 20359-73758
GIẢI NHẤT 62713
ĐẶC BIỆT 35128
Đầu LOTO
0 3
1 2 3
2 6 8 8
3 0
4 1 6 6 7
5 1 3 3 7 7 8 9
6 2 4 4
7 6 9
8 6
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-97-07-90
GIẢI SÁU 804 724 288
GIẢI NĂM 2382 6651 3181 9703 1466 6514
GIẢI TƯ 5337 1478 9575
5666
GIẢI BA 30969 61488 96739 78029 57542 12101
GIẢI NHÌ 30105-15223
GIẢI NHẤT 09500
ĐẶC BIỆT 48145
Đầu LOTO
0 0 1 3 4 5 7
1 4
2 3 4 9
3 7 9
4 2 5
5 1
6 6 6 9
7 5 8
8 1 2 8 8 8
9 0 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-63-43-34
GIẢI SÁU 599 727 961
GIẢI NĂM 4770 2827 3145 1375 9987 8178
GIẢI TƯ 3360 3868 0932
3969
GIẢI BA 78148 40522 88944 49406 12737 06385
GIẢI NHÌ 32356-28617
GIẢI NHẤT 50910
ĐẶC BIỆT 68218
Đầu LOTO
0 6
1 0 7 8
2 2 7 7
3 2 4 7
4 3 4 5 8
5 6
6 0 1 3 8 9 9
7 0 5 8
8 5 7
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-21-74-90
GIẢI SÁU 719 343 312
GIẢI NĂM 8889 5349 7432 5305 7879 3096
GIẢI TƯ 6007 2139 5377
1913
GIẢI BA 31896 33132 42108 09850 86571 25972
GIẢI NHÌ 77276-26909
GIẢI NHẤT 94181
ĐẶC BIỆT 75705
Đầu LOTO
0 5 5 7 8 9
1 2 3 8 9
2 1
3 2 2 9
4 3 9
5 0
6  
7 1 2 4 6 7 9
8 1 9
9 0 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-73-53-42
GIẢI SÁU 065 745 653
GIẢI NĂM 2553 0125 6739 1910 4054 0825
GIẢI TƯ 8153 4918 7180
5885
GIẢI BA 48319 69262 07545 08459 05305 86412
GIẢI NHÌ 15164-14003
GIẢI NHẤT 23708
ĐẶC BIỆT 90043
Đầu LOTO
0 3 5 8
1 0 2 8 9
2 5 5
3 9
4 2 3 4 5 5
5 3 3 3 3 4 9
6 2 4 5
7 3
8 0 5
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm