Kết quả XSTD ngày 12/01/2021 - Xổ số Miền Bắc 12/01/2021

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-77-82-56
GIẢI SÁU 411 379 906
GIẢI NĂM 7271 0472 4405 3653 0336 1701
GIẢI TƯ 3720 7082 8879
5916
GIẢI BA 68063 72753 35051 60748 57701 15172
GIẢI NHÌ 93491-45401
GIẢI NHẤT 87355
ĐẶC BIỆT 16592
Đầu LOTO
0 1 1 1 5 6
1 1 6
2 0
3 6
4 8
5 1 3 3 5 6
6 3
7 1 2 2 7 9 9
8 2 2
9 1 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-07-60-35
GIẢI SÁU 917 708 040
GIẢI NĂM 2420 5010 7844 1730 3159 3577
GIẢI TƯ 1091 9317 9206
1383
GIẢI BA 92653 95189 81513 56865 21041 18375
GIẢI NHÌ 28367-95448
GIẢI NHẤT 94780
ĐẶC BIỆT 05507
Đầu LOTO
0 6 7 7 8
1 0 3 7 7
2 0
3 0 5
4 0 1 1 4 8
5 3 9
6 0 5 7
7 5 7
8 0 3 9
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-95-68-29
GIẢI SÁU 817 092 108
GIẢI NĂM 1270 0970 5541 7163 0474 7764
GIẢI TƯ 7047 4115 7754
7409
GIẢI BA 21836 46147 12685 13714 82314 70690
GIẢI NHÌ 06185-24165
GIẢI NHẤT 63172
ĐẶC BIỆT 48146
Đầu LOTO
0 8 9
1 4 4 5 7
2 9
3 6
4 1 6 7 7
5 4 4
6 3 4 5 8
7 0 0 2 4
8 5 5
9 0 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-40-02-17
GIẢI SÁU 751 900 277
GIẢI NĂM 9538 3684 3274 2415 2095 3665
GIẢI TƯ 2573 9123 3390
3611
GIẢI BA 89490 11130 17716 79887 06388 26929
GIẢI NHÌ 61215-80388
GIẢI NHẤT 08356
ĐẶC BIỆT 82064
Đầu LOTO
0 0 2
1 1 5 5 6 7
2 3 9
3 0 8
4 0
5 1 4 6
6 4 5
7 3 4 7
8 4 7 8 8
9 0 0 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-00-77-61
GIẢI SÁU 694 303 562
GIẢI NĂM 0734 8998 7569 2665 0306 5171
GIẢI TƯ 4433 1343 3747
7960
GIẢI BA 80452 76037 93062 41786 56154 32772
GIẢI NHÌ 70149-28426
GIẢI NHẤT 05627
ĐẶC BIỆT 00726
Đầu LOTO
0 0 3 6
1  
2 6 6 7
3 0 3 4 7
4 3 7 9
5 2 4
6 0 1 2 2 5 9
7 1 2 7
8 6
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-93-15-34
GIẢI SÁU 040 284 841
GIẢI NĂM 4814 3518 3749 8784 0871 9809
GIẢI TƯ 6288 5987 4489
7646
GIẢI BA 21044 84466 56370 44614 39798 52457
GIẢI NHÌ 28845-15681
GIẢI NHẤT 15562
ĐẶC BIỆT 09854
Đầu LOTO
0 9
1 4 4 5 8
2  
3 4
4 0 1 4 5 6 9
5 4 7
6 2 2 6
7 0 1
8 1 4 4 7 8 9
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-08-46-32
GIẢI SÁU 467 040 049
GIẢI NĂM 7445 3419 6129 6096 9127 9897
GIẢI TƯ 2510 4621 6853
2119
GIẢI BA 73443 21480 97489 88629 59071 00881
GIẢI NHÌ 74911-44677
GIẢI NHẤT 75947
ĐẶC BIỆT 90402
Đầu LOTO
0 2 8
1 0 1 2 9 9
2 1 7 9 9
3 2
4 0 3 5 6 7 9
5 3
6 7
7 1 7
8 0 1 9
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-24-70-83
GIẢI SÁU 257 166 198
GIẢI NĂM 0265 9596 2704 3998 3885 2430
GIẢI TƯ 4737 7623 5214
9688
GIẢI BA 86804 90617 49547 13368 07354 12554
GIẢI NHÌ 43342-31276
GIẢI NHẤT 05036
ĐẶC BIỆT 19376
Đầu LOTO
0 4 4 9
1 4 7
2 3 4
3 0 6 7
4 2 7
5 4 4 7
6 5 6 8
7 0 6 6
8 3 5 8
9 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-14-63-71
GIẢI SÁU 880 797 927
GIẢI NĂM 1512 3716 3814 4143 8088 9851
GIẢI TƯ 7434 0809 5921
5509
GIẢI BA 87526 92979 11171 46875 96595 73614
GIẢI NHÌ 19046-79580
GIẢI NHẤT 92795
ĐẶC BIỆT 42988
Đầu LOTO
0 9 9
1 2 4 4 4 6
2 1 6 7
3 4 9
4 3 6
5 1
6 3
7 1 1 5 9
8 0 0 8 8
9 5 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-59-91-25
GIẢI SÁU 597 493 131
GIẢI NĂM 4852 3728 0060 4514 8855 5704
GIẢI TƯ 9618 9587 0840
0372
GIẢI BA 95706 88054 51171 53041 78424 18868
GIẢI NHÌ 95760-90752
GIẢI NHẤT 27110
ĐẶC BIỆT 43132
Đầu LOTO
0 4 6
1 0 4 6 8
2 4 5 8
3 1 2
4 0 1
5 2 2 4 5 9
6 0 0 8
7 1 2
8 7
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-19-29-12
GIẢI SÁU 567 057 083
GIẢI NĂM 3855 0496 1430 4451 4778 9023
GIẢI TƯ 6502 7613 7283
5855
GIẢI BA 46106 78936 81595 03204 82919 14732
GIẢI NHÌ 32886-74910
GIẢI NHẤT 89427
ĐẶC BIỆT 20681
Đầu LOTO
0 2 4 6
1 0 2 3 9 9
2 3 7 9
3 0 2 6
4  
5 1 5 5 7
6 7 8
7 8
8 1 3 3 6
9 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-14-08-11
GIẢI SÁU 145 565 210
GIẢI NĂM 4289 6576 5377 7039 4487 1675
GIẢI TƯ 9925 5333 1426
9023
GIẢI BA 52955 93657 43037 39539 82586 22866
GIẢI NHÌ 32168-74990
GIẢI NHẤT 61981
ĐẶC BIỆT 78885
Đầu LOTO
0 8
1 0 1 4
2 3 5 6
3 3 7 9 9
4 5
5 5 7
6 5 6 8
7 5 6 7
8 1 1 5 6 7 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-08-00-69
GIẢI SÁU 030 710 607
GIẢI NĂM 1677 9524 7016 4746 3257 3405
GIẢI TƯ 7045 7208 0361
9902
GIẢI BA 74322 38732 64804 78836 98669 54004
GIẢI NHÌ 46241-14507
GIẢI NHẤT 71602
ĐẶC BIỆT 42050
Đầu LOTO
0 0 2 2 4 4 5 7 7 8 8
1 0 1 6
2 2 4
3 0 2 6
4 1 5 6
5 0 7
6 1 9 9
7 7
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-77-35-86
GIẢI SÁU 933 491 325
GIẢI NĂM 8964 4076 5630 9597 9300 4492
GIẢI TƯ 4548 4468 9722
1979
GIẢI BA 49658 30386 70941 54982 51127 91459
GIẢI NHÌ 59730-35303
GIẢI NHẤT 52634
ĐẶC BIỆT 57905
Đầu LOTO
0 0 3 5
1 2
2 2 5 7
3 0 0 3 4 5
4 1 8
5 8 9
6 4 8
7 6 7 9
8 2 6 6
9 1 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-06-39-17
GIẢI SÁU 107 921 432
GIẢI NĂM 3429 3910 7187 6912 3702 5600
GIẢI TƯ 4779 8546 3565
9985
GIẢI BA 69821 74802 11417 26541 90281 10317
GIẢI NHÌ 50982-14050
GIẢI NHẤT 97528
ĐẶC BIỆT 63111
Đầu LOTO
0 0 2 2 6 7
1 0 1 2 7 7 7
2 1 1 8 9
3 2 9
4 1 5 6
5 0
6 5
7 9
8 1 2 5 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-06-44-84
GIẢI SÁU 965 752 403
GIẢI NĂM 3314 6763 9311 0074 8849 5364
GIẢI TƯ 8221 8441 9118
0186
GIẢI BA 30366 15559 13565 29155 15509 92958
GIẢI NHÌ 21234-90127
GIẢI NHẤT 80623
ĐẶC BIỆT 07690
Đầu LOTO
0 3 6 9
1 1 4 8
2 1 3 7
3 4
4 1 4 9
5 2 5 8 9
6 3 4 5 5 6
7 0 4
8 4 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-33-58-19
GIẢI SÁU 016 010 977
GIẢI NĂM 0935 9415 6497 7309 8407 2197
GIẢI TƯ 2097 2008 9642
2051
GIẢI BA 58913 23797 93183 36666 13349 88594
GIẢI NHÌ 13420-19315
GIẢI NHẤT 38070
ĐẶC BIỆT 85971
Đầu LOTO
0 7 8 9
1 0 3 5 5 6 9
2 0
3 1 3 5
4 2 9
5 1 8
6 6
7 0 1 7
8 3
9 4 7 7 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-35-36-48
GIẢI SÁU 184 114 729
GIẢI NĂM 0732 7173 7149 0911 2174 7286
GIẢI TƯ 5098 8196 2664
2263
GIẢI BA 99998 15789 56798 51176 20943 91748
GIẢI NHÌ 12301-64627
GIẢI NHẤT 96436
ĐẶC BIỆT 80287
Đầu LOTO
0 1
1 1 4
2 7 9
3 2 5 6 6
4 3 8 8 9
5  
6 3 4
7 3 4 5 6
8 4 6 7 9
9 6 8 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-54-23-49
GIẢI SÁU 350 249 086
GIẢI NĂM 9714 1459 8993 8767 3355 0049
GIẢI TƯ 4935 7280 2276
8896
GIẢI BA 27712 52203 51451 37235 42452 12511
GIẢI NHÌ 36172-15322
GIẢI NHẤT 56591
ĐẶC BIỆT 36287
Đầu LOTO
0 3
1 1 2 4
2 2 3
3 5 5
4 9 9 9
5 0 1 2 4 5 9
6 1 7
7 2 6
8 0 6 7
9 1 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-49-62-24
GIẢI SÁU 914 798 789
GIẢI NĂM 0265 3694 8235 7043 9505 1229
GIẢI TƯ 0806 8544 9405
4675
GIẢI BA 71258 22866 95143 01462 19274 40992
GIẢI NHÌ 48925-26497
GIẢI NHẤT 59755
ĐẶC BIỆT 79993
Đầu LOTO
0 5 5 6
1 4
2 4 5 9
3 5
4 3 3 4 9
5 5 8
6 2 2 4 5 6
7 4 5
8 9
9 2 3 4 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-44-27-22
GIẢI SÁU 892 132 112
GIẢI NĂM 1113 9485 0397 5586 1548 5419
GIẢI TƯ 6998 2307 6098
5898
GIẢI BA 21623 27580 11681 85576 77417 97548
GIẢI NHÌ 70628-29295
GIẢI NHẤT 42915
ĐẶC BIỆT 80188
Đầu LOTO
0 7
1 1 2 3 5 7 9
2 2 3 7 8
3 2
4 4 8 8
5  
6  
7 6
8 0 1 5 6 8
9 2 5 7 8 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 53-60-43-90
GIẢI SÁU 762 867 936
GIẢI NĂM 8252 2387 5785 3416 5379 2964
GIẢI TƯ 9700 1461 8428
0792
GIẢI BA 16806 07002 62808 35975 61276 46471
GIẢI NHÌ 44579-49780
GIẢI NHẤT 23662
ĐẶC BIỆT 81613
Đầu LOTO
0 0 2 6 8
1 3 6
2 8
3 6
4 3
5 2 3
6 0 1 2 2 4 7
7 1 5 6 9 9
8 0 5 7
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-79-85-38
GIẢI SÁU 676 844 036
GIẢI NĂM 3502 0783 7437 4780 6517 9879
GIẢI TƯ 2847 0027 4818
5298
GIẢI BA 53088 62885 10085 82999 29197 08311
GIẢI NHÌ 24393-73460
GIẢI NHẤT 82712
ĐẶC BIỆT 27693
Đầu LOTO
0 2
1 1 2 7 8
2 7
3 6 7 8
4 4 7
5  
6 0
7 6 9 9
8 0 3 5 5 5 8 9
9 3 3 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-00-89-26
GIẢI SÁU 554 407 231
GIẢI NĂM 1310 9794 5366 6911 7009 7620
GIẢI TƯ 6951 9038 2689
0139
GIẢI BA 39416 67469 08169 70710 86213 37845
GIẢI NHÌ 01593-31090
GIẢI NHẤT 02038
ĐẶC BIỆT 45188
Đầu LOTO
0 0 7 9
1 0 0 1 3 6
2 0 5 6
3 1 8 8 9
4 5
5 1 4
6 6 9 9
7  
8 8 9 9
9 0 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-77-58-34
GIẢI SÁU 560 924 945
GIẢI NĂM 6227 8708 6807 5745 1293 9913
GIẢI TƯ 6029 9061 2837
6131
GIẢI BA 37524 65416 17868 43257 54395 25613
GIẢI NHÌ 66257-15846
GIẢI NHẤT 81636
ĐẶC BIỆT 20370
Đầu LOTO
0 7 8
1 3 3 6 7
2 4 4 7 9
3 1 4 6 7
4 5 5 6
5 7 7 8
6 0 1 8
7 0 7
8  
9 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-48-80-34
GIẢI SÁU 931 305 194
GIẢI NĂM 3461 0007 9004 9222 1448 9478
GIẢI TƯ 4500 9337 2117
2950
GIẢI BA 24404 49647 56497 61913 03153 36897
GIẢI NHÌ 06974-12931
GIẢI NHẤT 73286
ĐẶC BIỆT 27054
Đầu LOTO
0 0 4 4 5 7
1 3 7
2 2
3 1 1 4 7
4 5 7 8 8
5 0 3 4
6 1
7 4 8
8 0 6
9 4 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-10-88-26
GIẢI SÁU 226 692 814
GIẢI NĂM 5151 3660 6815 3395 3054 0894
GIẢI TƯ 9068 8545 5424
1897
GIẢI BA 90935 24295 92200 11261 73494 91199
GIẢI NHÌ 56852-38897
GIẢI NHẤT 54592
ĐẶC BIỆT 12950
Đầu LOTO
0 0
1 0 4 5
2 4 6 6
3 5
4 4 5
5 0 1 2 4
6 0 1 8
7  
8 8
9 2 2 4 4 5 5 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-33-26-85
GIẢI SÁU 902 415 409
GIẢI NĂM 5697 3033 3016 7432 2128 3969
GIẢI TƯ 7784 6272 7499
5138
GIẢI BA 14626 79031 46952 69588 72740 83465
GIẢI NHÌ 30685-50833
GIẢI NHẤT 07856
ĐẶC BIỆT 16363
Đầu LOTO
0 2 9
1 5 6
2 6 6 8
3 1 2 3 3 3 8
4 0
5 2 6
6 3 4 5 9
7 2
8 4 5 5 8
9 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-53-34-20
GIẢI SÁU 097 602 681
GIẢI NĂM 3339 3407 9944 2231 7501 0459
GIẢI TƯ 5397 9317 1272
1890
GIẢI BA 77941 47125 83041 27038 53949 90667
GIẢI NHÌ 44011-07975
GIẢI NHẤT 08876
ĐẶC BIỆT 61681
Đầu LOTO
0 1 2 7
1 1 7
2 0 5
3 1 4 8 9
4 1 1 4 9
5 3 9
6 7
7 2 5 6
8 1 1 2
9 0 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-98-71-47
GIẢI SÁU 436 166 477
GIẢI NĂM 1121 7162 2998 0059 4489 0261
GIẢI TƯ 4376 1937 2514
8133
GIẢI BA 76854 03031 62596 14960 96888 94319
GIẢI NHÌ 51239-24474
GIẢI NHẤT 48389
ĐẶC BIỆT 45776
Đầu LOTO
0  
1 4 9
2 1 2
3 1 3 6 7 9
4 7
5 4 9
6 0 1 2 6
7 1 4 6 6 7
8 8 9 9
9 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-81-62-42
GIẢI SÁU 858 462 963
GIẢI NĂM 5082 2270 5139 0906 4787 6102
GIẢI TƯ 0835 9033 7698
7990
GIẢI BA 18299 12053 42049 25200 52540 17647
GIẢI NHÌ 88086-18326
GIẢI NHẤT 69066
ĐẶC BIỆT 08528
Đầu LOTO
0 0 2 6
1  
2 0 6 8
3 3 5 9
4 0 2 7 9
5 3 8
6 2 2 3 6
7 0
8 1 2 6 7
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-78-26-29
GIẢI SÁU 956 471 474
GIẢI NĂM 0697 1212 2901 5487 1012 4501
GIẢI TƯ 9489 7475 4286
2404
GIẢI BA 69986 94720 49505 56499 03826 48935
GIẢI NHÌ 42350-86213
GIẢI NHẤT 82418
ĐẶC BIỆT 09945
Đầu LOTO
0 1 1 4 5
1 2 2 3 8 8
2 0 6 6 9
3 5
4 5
5 0 6
6  
7 1 4 5 8
8 6 6 7 9
9 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-47-74-83
GIẢI SÁU 202 948 921
GIẢI NĂM 1970 6103 4286 3245 3479 0888
GIẢI TƯ 3766 7895 2059
8926
GIẢI BA 99948 81196 75953 21341 78983 20309
GIẢI NHÌ 38049-24426
GIẢI NHẤT 98348
ĐẶC BIỆT 46551
Đầu LOTO
0 2 3 9
1  
2 1 6 6
3  
4 0 1 5 7 8 8 8 9
5 1 3 9
6 6
7 0 4 9
8 3 3 6 8
9 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-33-18-01
GIẢI SÁU 647 520 371
GIẢI NĂM 2790 1994 8133 1333 0987 1725
GIẢI TƯ 4362 7732 3780
7344
GIẢI BA 76014 33526 03511 06129 17835 75077
GIẢI NHÌ 56474-81046
GIẢI NHẤT 15602
ĐẶC BIỆT 24835
Đầu LOTO
0 1 2
1 1 4 8
2 0 5 6 9
3 2 3 3 3 5 5
4 4 6 7
5  
6 2
7 1 4 7
8 0 7
9 0 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-54-86-38
GIẢI SÁU 190 887 303
GIẢI NĂM 7992 0910 1142 2055 1974 6030
GIẢI TƯ 0955 3283 9657
0430
GIẢI BA 70748 60338 42146 85700 19773 75478
GIẢI NHÌ 91382-09509
GIẢI NHẤT 40510
ĐẶC BIỆT 92041
Đầu LOTO
0 0 3 9
1 0 0 9
2  
3 0 0 8 8
4 1 2 6 8
5 4 5 5 7
6  
7 3 4 8
8 2 3 6 7
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-26-02-19
GIẢI SÁU 836 868 873
GIẢI NĂM 0442 1176 9939 2531 8939 2237
GIẢI TƯ 3443 4712 7907
4528
GIẢI BA 52727 50740 46179 32250 69985 00416
GIẢI NHÌ 27307-28417
GIẢI NHẤT 13198
ĐẶC BIỆT 06320
Đầu LOTO
0 2 7 7
1 2 6 7 9
2 0 6 7 8
3 1 6 7 9 9
4 0 2 3
5 0
6 8
7 3 6 9
8 5
9 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm