Kết quả XSTD ngày 11/04/2020 - Xổ số Miền Bắc 11/04/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-45-96-10
GIẢI SÁU 957 130 489
GIẢI NĂM 4555 2238 0157 5358 6076 8185
GIẢI TƯ 6484 4112 0063
8515
GIẢI BA 61368 22973 51191 28270 11119 11461
GIẢI NHÌ 96294-96108
GIẢI NHẤT 44179
ĐẶC BIỆT 98819
Đầu LOTO
0 8
1 0 2 5 7 9 9
2  
3 0 8
4 5
5 5 7 7 8
6 1 3 8
7 0 3 6 9
8 4 5 9
9 1 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-94-79-05
GIẢI SÁU 314 495 258
GIẢI NĂM 4639 7093 8482 4906 2576 9849
GIẢI TƯ 1559 3221 3343
0895
GIẢI BA 03080 71055 13663 02249 36140 28867
GIẢI NHÌ 98712-08709
GIẢI NHẤT 92559
ĐẶC BIỆT 42902
Đầu LOTO
0 2 5 6 9
1 2 4
2 1
3 9
4 0 3 9 9
5 5 5 8 9 9
6 3 7
7 6 9
8 0 2
9 3 4 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-66-52-88
GIẢI SÁU 342 556 502
GIẢI NĂM 3597 7479 9223 4583 2266 4751
GIẢI TƯ 5147 2189 6051
0363
GIẢI BA 99095 26209 16780 19311 58837 67813
GIẢI NHÌ 66992-90797
GIẢI NHẤT 63988
ĐẶC BIỆT 28914
Đầu LOTO
0 2 9
1 1 3 4
2 3 4
3 7
4 2 7
5 1 1 2 6
6 3 6 6
7 9
8 0 3 8 8 9
9 2 5 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-03-10-23
GIẢI SÁU 815 758 345
GIẢI NĂM 3528 3363 6791 7953 1195 6735
GIẢI TƯ 6281 0402 5637
7531
GIẢI BA 97314 60879 30091 10908 57906 96546
GIẢI NHÌ 87459-66379
GIẢI NHẤT 40109
ĐẶC BIỆT 91159
Đầu LOTO
0 2 3 6 8 9
1 0 4 5
2 3 8
3 1 5 7
4 5 6
5 3 8 9 9
6 3
7 4 9 9
8 1
9 1 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-38-99-54
GIẢI SÁU 204 276 911
GIẢI NĂM 9923 2793 6344 1138 5679 5484
GIẢI TƯ 4978 9209 8932
8979
GIẢI BA 17067 41228 31970 92048 36571 26045
GIẢI NHÌ 50894-51062
GIẢI NHẤT 52557
ĐẶC BIỆT 33555
Đầu LOTO
0 4 9
1 1
2 3 8
3 2 8 8
4 4 5 8
5 4 5 7
6 2 7
7 0 1 6 8 9 9
8 2 4
9 3 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-93-82-80
GIẢI SÁU 910 855 136
GIẢI NĂM 4512 8354 8195 3258 7506 9634
GIẢI TƯ 0172 3503 5464
8693
GIẢI BA 72676 03613 18638 00004 49295 78138
GIẢI NHÌ 09748-36993
GIẢI NHẤT 22095
ĐẶC BIỆT 94135
Đầu LOTO
0 3 4 6 6
1 0 2 3
2  
3 4 5 6 8 8
4 8
5 4 5 8
6 4
7 2 6
8 0 2
9 3 3 3 5 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-19-21-48
GIẢI SÁU 184 517 673
GIẢI NĂM 7455 3884 3745 8018 4711 4882
GIẢI TƯ 5564 0066 2488
4437
GIẢI BA 47082 32268 46213 34273 56000 09457
GIẢI NHÌ 85240-19833
GIẢI NHẤT 54643
ĐẶC BIỆT 54296
Đầu LOTO
0 0
1 1 3 7 8 9
2 1
3 3 7
4 0 3 5 8
5 5 7
6 4 6 8 8
7 3 3
8 2 2 4 4 8
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-42-59-95
GIẢI SÁU 448 498 085
GIẢI NĂM 1116 0788 8887 1437 2565 0929
GIẢI TƯ 7605 8743 3931
4385
GIẢI BA 49320 52222 39477 62863 00021 73974
GIẢI NHÌ 34793-13159
GIẢI NHẤT 73112
ĐẶC BIỆT 31578
Đầu LOTO
0 5
1 2 6
2 0 1 2 9
3 1 7
4 2 3 8
5 9 9
6 3 5
7 4 7 8
8 5 5 7 8
9 3 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-87-07-93
GIẢI SÁU 551 090 914
GIẢI NĂM 3975 8310 6703 4557 0504 7487
GIẢI TƯ 5815 9852 8219
0411
GIẢI BA 72038 89615 92996 48654 74774 28017
GIẢI NHÌ 74963-90401
GIẢI NHẤT 74096
ĐẶC BIỆT 36123
Đầu LOTO
0 1 3 4 7
1 0 1 4 5 5 7 9
2 3
3 8
4  
5 1 2 4 6 7
6 3
7 4 5
8 7 7
9 0 3 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-09-87-08
GIẢI SÁU 191 310 917
GIẢI NĂM 1434 4104 0658 7369 9922 0272
GIẢI TƯ 0613 2813 8135
9527
GIẢI BA 97952 29276 39119 02095 44500 12422
GIẢI NHÌ 46433-27853
GIẢI NHẤT 31360
ĐẶC BIỆT 46024
Đầu LOTO
0 0 4 8 9
1 0 3 3 7 9
2 2 2 4 7
3 3 4 5
4 8
5 2 3 8
6 0 9
7 2 6
8 7
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-48-90-26
GIẢI SÁU 612 214 306
GIẢI NĂM 3314 3035 1677 7751 8334 7586
GIẢI TƯ 1428 0443 7921
4724
GIẢI BA 56896 96015 37437 74398 25272 85690
GIẢI NHÌ 75598-49924
GIẢI NHẤT 17703
ĐẶC BIỆT 55521
Đầu LOTO
0 3 6
1 2 4 4 5
2 1 1 4 4 6 8
3 4 5 7
4 3 8
5 1
6  
7 2 7
8 6
9 0 0 1 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-73-89-21
GIẢI SÁU 831 374 331
GIẢI NĂM 2591 1791 1714 7101 4306 4871
GIẢI TƯ 6841 3562 0268
3456
GIẢI BA 95155 67664 71816 05675 80446 19342
GIẢI NHÌ 07778-01694
GIẢI NHẤT 50768
ĐẶC BIỆT 85736
Đầu LOTO
0 1 6
1 4 6
2 1
3 1 1 6
4 1 2 6
5 5 6
6 2 4 8 8
7 1 3 4 4 5 8
8 9
9 1 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-19-36-79
GIẢI SÁU 110 971 212
GIẢI NĂM 8004 8389 3963 1822 4929 3867
GIẢI TƯ 7227 6123 0804
6806
GIẢI BA 11074 01151 29579 69251 13863 22942
GIẢI NHÌ 86985-36432
GIẢI NHẤT 33372
ĐẶC BIỆT 85074
Đầu LOTO
0 4 4 6
1 0 2 9
2 2 3 7 9
3 2 6
4 2
5 1 1
6 3 3 7
7 1 2 4 4 9 9
8 1 5 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-54-28-90
GIẢI SÁU 251 694 594
GIẢI NĂM 2797 2218 9847 4788 1000 7626
GIẢI TƯ 1492 1565 5294
7895
GIẢI BA 33416 18422 62872 73341 70559 86064
GIẢI NHÌ 16833-13453
GIẢI NHẤT 16279
ĐẶC BIỆT 81489
Đầu LOTO
0 0
1 2 6 8
2 2 6 8
3 3
4 1 7
5 1 3 4 9
6 4 5
7 2 9
8 8 9
9 0 2 4 4 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-25-74-65
GIẢI SÁU 382 411 324
GIẢI NĂM 9343 0788 8915 6238 4912 1830
GIẢI TƯ 7351 7084 4566
0590
GIẢI BA 14746 72269 73511 34127 52035 82697
GIẢI NHÌ 94349-97172
GIẢI NHẤT 49403
ĐẶC BIỆT 52267
Đầu LOTO
0 3
1 1 1 2 5
2 4 5 7
3 0 5 8
4 3 6 9
5 1
6 5 6 7 9
7 2 4
8 2 4 8
9 0 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-77-00-29
GIẢI SÁU 998 974 058
GIẢI NĂM 1010 0574 1724 0566 4075 7615
GIẢI TƯ 2686 1044 5988
9434
GIẢI BA 64263 88400 71845 11256 02428 45940
GIẢI NHÌ 65702-27990
GIẢI NHẤT 07557
ĐẶC BIỆT 28322
Đầu LOTO
0 0 0 2
1 0 5
2 2 4 8 9
3 0 4
4 0 4 5
5 6 7 8
6 3 6
7 4 4 5 7
8 6 8
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-10-24-18
GIẢI SÁU 530 898 156
GIẢI NĂM 5471 2988 2124 3514 4015 7120
GIẢI TƯ 1400 5832 8251
7684
GIẢI BA 23514 55646 06937 73046 12636 49186
GIẢI NHÌ 31161-20773
GIẢI NHẤT 74415
ĐẶC BIỆT 18901
Đầu LOTO
0 0 1
1 0 4 4 5 5 8
2 0 4 4
3 0 2 6 7
4 6 6
5 1 6
6 1
7 1 3
8 4 5 6 8
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-35-02-15
GIẢI SÁU 714 187 621
GIẢI NĂM 0181 0274 3505 8715 4113 8599
GIẢI TƯ 4090 5861 4710
2972
GIẢI BA 71028 51970 15750 01316 58671 85924
GIẢI NHÌ 46360-69622
GIẢI NHẤT 50209
ĐẶC BIỆT 18915
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 0 3 4 5 5 5 6
2 1 2 4 8
3 5
4  
5 0
6 0 1
7 0 1 2 4
8 1 7
9 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-82-02-99
GIẢI SÁU 852 814 387
GIẢI NĂM 1384 9262 9040 8400 5081 4900
GIẢI TƯ 8423 1719 7100
9083
GIẢI BA 52331 72524 22989 13005 58740 98211
GIẢI NHÌ 98087-40822
GIẢI NHẤT 09141
ĐẶC BIỆT 73118
Đầu LOTO
0 0 0 0 2 5
1 1 4 8 9
2 2 3 4
3 1
4 0 0 1
5 2
6 2
7  
8 1 2 3 4 7 7 9
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-56-01-47
GIẢI SÁU 209 821 619
GIẢI NĂM 4231 8198 5918 7332 6121 2635
GIẢI TƯ 4054 8582 4532
3578
GIẢI BA 13339 57361 72694 54853 93029 66362
GIẢI NHÌ 55721-08593
GIẢI NHẤT 27007
ĐẶC BIỆT 74951
Đầu LOTO
0 1 7 9
1 8 9
2 1 1 1 9
3 1 2 2 5 9
4 4 7
5 1 3 4 6
6 1 2
7 8
8 2
9 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-79-21-11
GIẢI SÁU 445 065 174
GIẢI NĂM 4629 1141 8702 0626 9691 8499
GIẢI TƯ 0725 2359 2302
6234
GIẢI BA 08329 31050 05198 46360 11025 51779
GIẢI NHÌ 43580-38840
GIẢI NHẤT 68194
ĐẶC BIỆT 29224
Đầu LOTO
0 2 2
1 1
2 1 4 5 5 6 9 9
3 4
4 0 1 5 5
5 0 9
6 0 5
7 4 9 9
8 0
9 1 4 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-01-17-63
GIẢI SÁU 206 597 471
GIẢI NĂM 2990 8896 1664 5590 1955 2214
GIẢI TƯ 6407 6019 6797
0379
GIẢI BA 59764 46481 97051 57851 13914 77505
GIẢI NHÌ 92542-35165
GIẢI NHẤT 12329
ĐẶC BIỆT 83549
Đầu LOTO
0 1 5 6 7
1 4 4 7 9
2 9
3  
4 2 9
5 1 1 5
6 3 4 4 5
7 1 9
8 1
9 0 0 6 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-80-76-95
GIẢI SÁU 182 761 885
GIẢI NĂM 7956 6879 7209 5214 2437 0928
GIẢI TƯ 6471 6581 6602
2389
GIẢI BA 32579 37853 22678 40864 96861 18906
GIẢI NHÌ 43096-02288
GIẢI NHẤT 03777
ĐẶC BIỆT 95973
Đầu LOTO
0 2 6 9
1 4
2 8
3 7
4  
5 3 6
6 1 1 4 4
7 1 3 6 7 8 9 9
8 0 1 2 5 8 9
9 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-73-33-53
GIẢI SÁU 461 055 185
GIẢI NĂM 9995 8722 2765 2735 4543 0129
GIẢI TƯ 1848 1585 6292
1640
GIẢI BA 85243 84377 31610 46002 05394 84921
GIẢI NHÌ 35242-33557
GIẢI NHẤT 09692
ĐẶC BIỆT 55060
Đầu LOTO
0 2 3
1 0
2 1 2 9
3 3 5
4 0 2 3 3 8
5 3 5 7
6 0 1 5
7 3 7
8 5 5
9 2 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-83-85-12
GIẢI SÁU 910 058 275
GIẢI NĂM 1387 1730 3015 3276 7577 7061
GIẢI TƯ 5565 2531 8203
5162
GIẢI BA 77812 59408 72899 82344 73114 19856
GIẢI NHÌ 27036-54544
GIẢI NHẤT 73173
ĐẶC BIỆT 87368
Đầu LOTO
0 3 6 8
1 0 2 2 4 5
2  
3 0 1 6
4 4 4
5 6 8
6 1 2 5 8
7 3 5 6 7
8 3 5 7
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm