Kết quả XSTD ngày 10/04/2021 - Xổ số Miền Bắc 10/04/2021

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-54-27-64
GIẢI SÁU 452 292 746
GIẢI NĂM 5263 9971 5237 5381 3743 2306
GIẢI TƯ 4695 6882 5660
7075
GIẢI BA 94383 79058 53998 29626 30944 46987
GIẢI NHÌ 79036-28577
GIẢI NHẤT 55176
ĐẶC BIỆT 85313
Đầu LOTO
0 6
1 3
2 6 7
3 6 7
4 3 4 6
5 2 4 8
6 0 3 4
7 1 5 6 7
8 1 2 3 6 7
9 2 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-83-95-71
GIẢI SÁU 262 484 531
GIẢI NĂM 7439 7249 5341 9918 3352 8215
GIẢI TƯ 0651 7692 1233
6875
GIẢI BA 04269 02791 35381 80397 16804 02753
GIẢI NHÌ 37646-88703
GIẢI NHẤT 62954
ĐẶC BIỆT 52070
Đầu LOTO
0 3 4
1 5 8
2  
3 1 3 9
4 1 6 9
5 1 2 3 4
6 2 9
7 0 1 5
8 1 3 4
9 1 2 3 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-03-47-86
GIẢI SÁU 307 084 531
GIẢI NĂM 0179 6710 1978 3940 9894 6237
GIẢI TƯ 9490 4218 8779
1522
GIẢI BA 32353 37133 28267 86742 62636 80484
GIẢI NHÌ 48222-98507
GIẢI NHẤT 56240
ĐẶC BIỆT 63904
Đầu LOTO
0 3 4 7 7
1 0 1 8
2 2 2
3 1 3 6 7
4 0 0 2 7
5 3
6 7
7 8 9 9
8 4 4 6
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-70-81-56
GIẢI SÁU 693 603 533
GIẢI NĂM 5498 3510 4504 0800 2973 2388
GIẢI TƯ 2370 2784 4435
5716
GIẢI BA 54673 41639 66052 64142 06759 99796
GIẢI NHÌ 55398-29818
GIẢI NHẤT 55528
ĐẶC BIỆT 97675
Đầu LOTO
0 0 3 4
1 0 3 6 8
2 8
3 3 5 9
4 2
5 2 6 9
6  
7 0 0 3 3 5
8 1 4 8
9 3 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-45-01-74
GIẢI SÁU 947 201 559
GIẢI NĂM 4145 6351 2593 6611 6182 7360
GIẢI TƯ 3093 7900 9644
2848
GIẢI BA 82444 37646 05925 98134 53057 59774
GIẢI NHÌ 30053-32214
GIẢI NHẤT 32768
ĐẶC BIỆT 94659
Đầu LOTO
0 0 1 1
1 1 4
2 5
3 4
4 4 4 4 5 5 6 7 8
5 1 3 7 9 9
6 0 8
7 4 4
8 2
9 3 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-25-87-11
GIẢI SÁU 826 667 396
GIẢI NĂM 8957 2843 8568 1042 3781 4361
GIẢI TƯ 8360 0691 7008
6286
GIẢI BA 16912 12006 71395 44182 32715 94059
GIẢI NHÌ 67548-65874
GIẢI NHẤT 39251
ĐẶC BIỆT 06800
Đầu LOTO
0 0 6 8
1 1 2 5
2 5 6
3  
4 2 3 8
5 1 6 7 9
6 0 1 7 8
7 4
8 1 2 6 7
9 1 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-37-36-65
GIẢI SÁU 914 344 224
GIẢI NĂM 4142 1733 4329 9404 6699 3373
GIẢI TƯ 4655 9197 2481
8641
GIẢI BA 32435 42574 99911 09241 21291 55658
GIẢI NHÌ 23429-38390
GIẢI NHẤT 81109
ĐẶC BIỆT 16278
Đầu LOTO
0 4 9
1 1 4
2 4 9 9
3 3 5 6 7
4 1 1 2 4
5 4 5 8
6 5
7 3 4 8
8 1
9 0 1 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-28-67-75
GIẢI SÁU 391 286 595
GIẢI NĂM 6274 9435 6510 4763 6705 8537
GIẢI TƯ 5308 6513 4361
3366
GIẢI BA 62417 76030 75577 17381 07633 55283
GIẢI NHÌ 84538-71325
GIẢI NHẤT 17391
ĐẶC BIỆT 44110
Đầu LOTO
0 3 5 8
1 0 0 3 7
2 5 8
3 0 3 5 7 8
4  
5  
6 1 3 6 7
7 4 5 7
8 1 3 6
9 1 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-15-43-45
GIẢI SÁU 933 952 851
GIẢI NĂM 5616 5817 9615 1888 6782 6750
GIẢI TƯ 6068 4967 7881
1343
GIẢI BA 54406 82291 94848 61086 13666 06582
GIẢI NHÌ 58658-90819
GIẢI NHẤT 99808
ĐẶC BIỆT 01795
Đầu LOTO
0 6 8
1 0 5 5 6 7 9
2  
3 3
4 3 3 5 8
5 0 1 2 8
6 6 7 8
7  
8 1 2 2 6 8
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-72-07-23
GIẢI SÁU 105 622 618
GIẢI NĂM 8702 8801 3261 7137 7029 8319
GIẢI TƯ 8236 6787 8798
1677
GIẢI BA 05554 71829 21211 99596 51252 66003
GIẢI NHÌ 57201-27882
GIẢI NHẤT 32377
ĐẶC BIỆT 50393
Đầu LOTO
0 1 1 2 3 5 7
1 1 8 9
2 2 3 9 9
3 6 7
4  
5 2 4
6 1 5
7 2 7 7
8 2 7
9 3 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-39-03-54
GIẢI SÁU 578 779 351
GIẢI NĂM 3920 6744 4442 0492 7358 7055
GIẢI TƯ 2288 6440 4456
9463
GIẢI BA 91571 10665 00818 68013 49576 58931
GIẢI NHÌ 98750-07368
GIẢI NHẤT 71928
ĐẶC BIỆT 06996
Đầu LOTO
0 3
1 3 6 8
2 0 8
3 1 9
4 0 2 4
5 0 1 4 5 6 8
6 3 5 8
7 1 6 8 9
8 8
9 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-50-81-58
GIẢI SÁU 089 068 072
GIẢI NĂM 5514 5159 5418 2343 9268 8470
GIẢI TƯ 0137 4313 4219
2492
GIẢI BA 17815 78585 28443 63237 25403 81764
GIẢI NHÌ 23570-97897
GIẢI NHẤT 06649
ĐẶC BIỆT 49255
Đầu LOTO
0 3
1 3 4 5 8 9
2  
3 7 7
4 3 3 9
5 0 5 8 9
6 4 4 8 8
7 0 0 2
8 1 5 9
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-89-08-73
GIẢI SÁU 557 201 856
GIẢI NĂM 4094 3499 2994 3125 2070 8140
GIẢI TƯ 9699 3403 0658
4672
GIẢI BA 55248 47663 90612 81990 83058 61270
GIẢI NHÌ 14238-86862
GIẢI NHẤT 18982
ĐẶC BIỆT 03000
Đầu LOTO
0 0 1 3 8
1 2
2 5
3 8
4 0 8
5 6 7 8 8
6 2 2 3
7 0 0 2 3
8 2 9
9 0 4 4 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-55-35-70
GIẢI SÁU 383 080 449
GIẢI NĂM 2820 3105 1067 9742 9053 5754
GIẢI TƯ 6889 5598 6663
8480
GIẢI BA 76613 55369 44339 80508 61477 57903
GIẢI NHÌ 31307-66685
GIẢI NHẤT 59812
ĐẶC BIỆT 31295
Đầu LOTO
0 3 5 7 8
1 2 3
2 0 8
3 5 9
4 2 9
5 3 4 5
6 3 7 9
7 0 7
8 0 0 3 5 9
9 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-56-54-45
GIẢI SÁU 105 231 364
GIẢI NĂM 0740 2383 7943 8343 3910 8738
GIẢI TƯ 8074 4492 5054
9894
GIẢI BA 48117 20172 64229 45932 08531 13792
GIẢI NHÌ 88938-20323
GIẢI NHẤT 19860
ĐẶC BIỆT 54601
Đầu LOTO
0 1 5
1 0 7
2 3 9
3 1 1 2 8 8
4 0 1 3 3 5
5 4 4 6
6 0 4
7 2 4
8 3
9 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-57-29-76
GIẢI SÁU 338 783 541
GIẢI NĂM 4368 4718 7579 0026 5589 9488
GIẢI TƯ 6509 7975 0671
5763
GIẢI BA 83206 86522 85186 75709 65955 63349
GIẢI NHÌ 25311-29971
GIẢI NHẤT 68063
ĐẶC BIỆT 72042
Đầu LOTO
0 6 9 9
1 1 8
2 2 6 9
3 8
4 1 2 9
5 5 7 9
6 3 3 8
7 1 1 5 6 9
8 3 6 8 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-06-22-91
GIẢI SÁU 888 890 213
GIẢI NĂM 4269 1805 1836 5259 8452 6811
GIẢI TƯ 8818 7907 7204
0127
GIẢI BA 88090 37457 15226 74880 18603 58173
GIẢI NHÌ 51334-63993
GIẢI NHẤT 17263
ĐẶC BIỆT 44219
Đầu LOTO
0 3 4 5 6 7
1 1 3 8 9
2 2 4 6 7
3 4 6
4  
5 2 7 9
6 3 9
7 3
8 0 8
9 0 0 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-91-25-02
GIẢI SÁU 461 121 060
GIẢI NĂM 6850 5788 2934 3969 5970 8902
GIẢI TƯ 6962 9851 8259
4138
GIẢI BA 41759 79404 04206 82740 54417 72007
GIẢI NHÌ 94610-10009
GIẢI NHẤT 51768
ĐẶC BIỆT 66438
Đầu LOTO
0 2 2 4 6 7 9
1 0 7
2 1 5 7
3 4 8 8
4 0
5 0 1 9 9
6 0 1 2 8 9
7 0
8 8
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-29-57-41
GIẢI SÁU 166 489 122
GIẢI NĂM 4654 7854 8140 3821 5628 8489
GIẢI TƯ 7384 6503 9374
5817
GIẢI BA 94653 56116 35594 68298 18107 43978
GIẢI NHÌ 95547-39052
GIẢI NHẤT 30063
ĐẶC BIỆT 85639
Đầu LOTO
0 3 7
1 6 7
2 1 2 8 9
3 9
4 0 1 7
5 2 3 4 4 7
6 3 6
7 4 8 8
8 4 9 9
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-78-59-37
GIẢI SÁU 209 205 919
GIẢI NĂM 0966 3268 5138 9249 4011 0526
GIẢI TƯ 4210 8981 9941
3086
GIẢI BA 11374 28144 68702 52836 24984 73255
GIẢI NHÌ 44561-88751
GIẢI NHẤT 31746
ĐẶC BIỆT 54315
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 0 1 5 9
2 6
3 6 7 8
4 1 4 6 9
5 1 5 5 9
6 1 6 8
7 4 8
8 1 4 6
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-17-02-51
GIẢI SÁU 556 562 535
GIẢI NĂM 3071 3782 5562 2884 7734 7633
GIẢI TƯ 3640 3582 0360
1661
GIẢI BA 65114 04662 27967 17866 80267 40765
GIẢI NHÌ 93839-56403
GIẢI NHẤT 32393
ĐẶC BIỆT 68140
Đầu LOTO
0 2 3 5
1 4 7
2  
3 3 4 5 9
4 0 0
5 1 6
6 0 1 2 2 2 5 6 7 7
7 1
8 2 2 4
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-76-66-51
GIẢI SÁU 905 348 884
GIẢI NĂM 9827 0689 5421 9339 0196 0659
GIẢI TƯ 4348 4838 1668
7448
GIẢI BA 34118 15472 33743 63920 20211 95572
GIẢI NHÌ 60631-28008
GIẢI NHẤT 44237
ĐẶC BIỆT 97438
Đầu LOTO
0 5 8
1 1 8
2 0 1 7
3 1 7 8 8 9
4 3 8 8 8 9
5 1 9
6 6 8
7 2 2 6
8 4 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-93-24-14
GIẢI SÁU 820 818 350
GIẢI NĂM 7278 4100 2748 0506 2443 8326
GIẢI TƯ 2005 8178 1585
7805
GIẢI BA 90308 19045 75389 92951 91232 84593
GIẢI NHÌ 70030-91699
GIẢI NHẤT 18908
ĐẶC BIỆT 55324
Đầu LOTO
0 0 5 5 6 8 8 8
1 4 8
2 0 4 4 6
3 0 2
4 3 5 8
5 0 1
6  
7 8 8
8 5 9
9 3 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-26-17-31
GIẢI SÁU 538 324 284
GIẢI NĂM 3246 6876 2334 9242 8469 9584
GIẢI TƯ 0663 8451 6650
1786
GIẢI BA 29387 50506 22046 42826 01939 96189
GIẢI NHÌ 59790-11746
GIẢI NHẤT 24313
ĐẶC BIỆT 37733
Đầu LOTO
0 6
1 3 7
2 4 6 6
3 1 3 4 8 9
4 2 6 6 6
5 0 1
6 3 6 9
7 6
8 4 4 6 7 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-07-02-24
GIẢI SÁU 929 899 252
GIẢI NĂM 1188 0816 2060 1329 9837 1633
GIẢI TƯ 8052 3470 4066
1672
GIẢI BA 49400 49053 48238 87416 21662 18889
GIẢI NHÌ 32168-99294
GIẢI NHẤT 15227
ĐẶC BIỆT 72152
Đầu LOTO
0 0 1 2 7
1 6 6
2 4 7 9 9
3 3 7 8
4  
5 2 2 2 3
6 0 2 6 8
7 0 2
8 8 9
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-06-14-66
GIẢI SÁU 614 483 910
GIẢI NĂM 3785 7116 6216 7614 7139 5333
GIẢI TƯ 6851 9112 5908
2766
GIẢI BA 63111 13564 43038 43486 46295 39933
GIẢI NHÌ 02974-61732
GIẢI NHẤT 12253
ĐẶC BIỆT 60054
Đầu LOTO
0 6 8
1 0 1 2 4 4 4 6 6
2  
3 2 3 3 8 9
4  
5 1 3 4 8
6 4 6 6
7 4
8 3 5 6
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-29-25-56
GIẢI SÁU 241 440 245
GIẢI NĂM 9410 0045 7567 2187 5239 5783
GIẢI TƯ 3698 6631 3731
4702
GIẢI BA 76346 03367 69222 32487 89062 78379
GIẢI NHÌ 87157-15729
GIẢI NHẤT 41098
ĐẶC BIỆT 61924
Đầu LOTO
0 2
1 0
2 2 4 5 8 9 9
3 1 1 9
4 0 1 5 5 6
5 6 7
6 2 7 7
7 9
8 3 7 7
9 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-85-93-90
GIẢI SÁU 764 932 902
GIẢI NĂM 1541 0960 4038 9733 0406 2704
GIẢI TƯ 6916 4858 9751
0071
GIẢI BA 26477 71139 83288 17391 44056 66838
GIẢI NHÌ 53681-78181
GIẢI NHẤT 03881
ĐẶC BIỆT 45587
Đầu LOTO
0 2 4 6
1 6
2 9
3 2 3 8 8 9
4 1
5 1 6 8
6 0 4
7 1 7
8 1 1 1 5 7 8
9 0 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-34-02-28
GIẢI SÁU 590 922 609
GIẢI NĂM 8043 7832 6097 0462 5642 0871
GIẢI TƯ 3563 6980 6200
3558
GIẢI BA 28056 89233 14363 27047 63639 08420
GIẢI NHÌ 03193-68084
GIẢI NHẤT 99964
ĐẶC BIỆT 95112
Đầu LOTO
0 0 2 9
1 2 6
2 0 2 8
3 2 3 4 9
4 2 3 7
5 6 8
6 2 3 3 4
7 1
8 0 4
9 0 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-70-38-84
GIẢI SÁU 083 841 689
GIẢI NĂM 3840 2898 8403 6303 1622 4893
GIẢI TƯ 2609 2739 8536
8966
GIẢI BA 31297 18684 63601 54663 65777 16129
GIẢI NHÌ 78489-29688
GIẢI NHẤT 84075
ĐẶC BIỆT 85439
Đầu LOTO
0 1 3 3 9
1 5
2 2 9
3 6 8 9 9
4 0 1
5  
6 3 6
7 0 5 7
8 3 4 4 8 9 9
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-72-16-38
GIẢI SÁU 537 416 661
GIẢI NĂM 0694 2666 7891 6413 3079 8373
GIẢI TƯ 6171 0525 7568
0543
GIẢI BA 47531 60984 67697 94993 73896 31181
GIẢI NHÌ 99990-60827
GIẢI NHẤT 10974
ĐẶC BIỆT 47526
Đầu LOTO
0  
1 3 6 6 8
2 5 6 7
3 1 7 8
4 3
5  
6 1 6 8
7 1 2 3 4 9
8 1 4
9 0 1 3 4 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-75-42-95
GIẢI SÁU 993 311 470
GIẢI NĂM 3099 9110 5717 8799 9924 7762
GIẢI TƯ 4006 6559 1777
6720
GIẢI BA 73798 27267 11136 91454 79233 80885
GIẢI NHÌ 11092-41976
GIẢI NHẤT 24142
ĐẶC BIỆT 61639
Đầu LOTO
0 6
1 0 1 7
2 0 4
3 3 6 9
4 2 2
5 4 9
6 2 7
7 0 5 6 7
8 5
9 2 3 4 5 8 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-45-69-26
GIẢI SÁU 942 836 525
GIẢI NĂM 8002 4075 1045 7278 9575 3695
GIẢI TƯ 0833 4362 9088
3597
GIẢI BA 79781 19377 63404 63177 04844 66570
GIẢI NHÌ 27019-73169
GIẢI NHẤT 20562
ĐẶC BIỆT 97736
Đầu LOTO
0 2 4 9
1 9
2 5 6
3 3 6 6
4 2 4 5 5
5  
6 2 2 9 9
7 0 5 5 7 7 8
8 1 8
9 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-17-65-75
GIẢI SÁU 546 175 031
GIẢI NĂM 2759 1767 4817 0580 5250 3644
GIẢI TƯ 0589 6444 0415
4512
GIẢI BA 57792 60347 61714 30836 44243 36984
GIẢI NHÌ 93709-21638
GIẢI NHẤT 94188
ĐẶC BIỆT 20859
Đầu LOTO
0 9 9
1 2 4 5 7 7
2  
3 1 6 8
4 3 4 4 6 7
5 0 9 9
6 5 7
7 5 5
8 0 4 8 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-39-57-75
GIẢI SÁU 355 915 266
GIẢI NĂM 0867 1261 8655 6600 9847 2143
GIẢI TƯ 0167 9845 4859
8093
GIẢI BA 88049 77803 97934 33925 27140 69168
GIẢI NHÌ 42264-13340
GIẢI NHẤT 63732
ĐẶC BIỆT 38433
Đầu LOTO
0 0 3
1 4 5
2 5
3 2 3 4 9
4 0 0 3 5 7 9
5 5 5 7 9
6 1 4 6 7 7 8
7 5
8  
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-47-37-30
GIẢI SÁU 264 940 890
GIẢI NĂM 9560 0411 8642 3718 9371 1501
GIẢI TƯ 9946 7782 0527
8668
GIẢI BA 32460 87555 92061 61625 14908 00998
GIẢI NHÌ 95645-62513
GIẢI NHẤT 27134
ĐẶC BIỆT 61918
Đầu LOTO
0 1 8
1 1 3 8 8
2 5 7
3 0 4 7
4 0 2 5 6 7
5 5 7
6 0 0 1 4 8
7 1
8 2
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm