Kết quả XSTD ngày 08/11/2019 - Xổ số Miền Bắc 08/11/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-28-67-58
GIẢI SÁU 065 825 851
GIẢI NĂM 4427 9295 9909 6106 9786 1773
GIẢI TƯ 7252 4977 2377
6603
GIẢI BA 34872 91330 26233 21487 30227 11062
GIẢI NHÌ 98138-89024
GIẢI NHẤT 75605
ĐẶC BIỆT 37892
Đầu LOTO
0 3 5 6 9
1  
2 4 5 7 7 8
3 0 3 8
4  
5 1 2 8
6 2 5 7
7 2 3 7 7
8 0 6 7
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-95-96-05
GIẢI SÁU 907 400 123
GIẢI NĂM 3086 5875 5599 2136 8236 2314
GIẢI TƯ 6983 0003 3676
2654
GIẢI BA 09496 85455 59201 93266 90956 59440
GIẢI NHÌ 42291-85731
GIẢI NHẤT 45295
ĐẶC BIỆT 87024
Đầu LOTO
0 0 1 3 5 7
1 4
2 3 4
3 1 6 6
4 0
5 4 5 6
6 6
7 5 6
8 3 3 6
9 1 5 5 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-85-42-43
GIẢI SÁU 615 190 805
GIẢI NĂM 2758 5732 3244 6871 1288 2076
GIẢI TƯ 8823 1193 8658
8684
GIẢI BA 90226 50602 83100 63371 40915 42443
GIẢI NHÌ 81119-36209
GIẢI NHẤT 06584
ĐẶC BIỆT 46181
Đầu LOTO
0 0 2 5 9
1 5 5 9
2 3 6
3 2
4 2 3 3 4 7
5 8 8
6  
7 1 1 6
8 1 4 4 5 8
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-94-48-54
GIẢI SÁU 598 691 251
GIẢI NĂM 9632 1943 2059 0357 5663 7303
GIẢI TƯ 2204 7962 9000
5329
GIẢI BA 54834 06693 90688 03122 95657 68032
GIẢI NHÌ 71610-17521
GIẢI NHẤT 01134
ĐẶC BIỆT 63990
Đầu LOTO
0 0 3 4
1 0
2 1 2 9
3 2 2 4 4
4 3 8
5 1 4 7 7 9
6 2 3
7 8
8 8
9 0 1 3 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-15-24-74
GIẢI SÁU 676 907 587
GIẢI NĂM 4540 6500 5590 5921 3599 4471
GIẢI TƯ 1778 0087 2367
8259
GIẢI BA 95380 08094 01175 52080 33777 02723
GIẢI NHÌ 77348-51039
GIẢI NHẤT 49752
ĐẶC BIỆT 56043
Đầu LOTO
0 0 7
1 5
2 1 3 4
3 9
4 0 3 8
5 2 9
6 7
7 1 4 5 5 6 7 8
8 0 0 7 7
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-20-17-11
GIẢI SÁU 729 403 477
GIẢI NĂM 0160 0044 8784 1744 4093 4274
GIẢI TƯ 9547 9374 2794
1325
GIẢI BA 76412 47724 63409 58364 22945 35434
GIẢI NHÌ 79238-75235
GIẢI NHẤT 97704
ĐẶC BIỆT 40911
Đầu LOTO
0 3 4 9
1 1 1 2 7
2 0 4 5 9
3 4 5 8
4 4 4 5 7
5  
6 0 4
7 4 4 7
8 4
9 0 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-46-47-68
GIẢI SÁU 459 145 869
GIẢI NĂM 3955 2862 3373 1779 1194 1402
GIẢI TƯ 0439 7764 0981
9281
GIẢI BA 53725 76107 75567 34646 88093 62567
GIẢI NHÌ 56510-41495
GIẢI NHẤT 36798
ĐẶC BIỆT 93894
Đầu LOTO
0 2 7
1 0
2 5
3 9
4 5 6 6 7
5 5 9
6 2 4 5 7 7 8 9
7 3 9
8 1 1
9 3 4 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-83-72-87
GIẢI SÁU 456 871 639
GIẢI NĂM 3152 6278 6970 8420 4072 3486
GIẢI TƯ 6416 3652 8503
1764
GIẢI BA 94433 84645 45814 15761 21162 65511
GIẢI NHÌ 22392-51423
GIẢI NHẤT 89592
ĐẶC BIỆT 23568
Đầu LOTO
0 3
1 1 4 6
2 0 3
3 3 9
4 5
5 1 2 2 6
6 1 2 4 8
7 0 1 2 2 8
8 3 6 7
9 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-66-12-85
GIẢI SÁU 095 251 301
GIẢI NĂM 2503 3977 2910 3743 7376 0524
GIẢI TƯ 9236 7325 1758
5042
GIẢI BA 91669 86951 09161 08202 36988 79889
GIẢI NHÌ 70333-47439
GIẢI NHẤT 54054
ĐẶC BIỆT 88962
Đầu LOTO
0 1 2 3
1 0 2
2 4 5
3 3 6 9
4 2 2 3
5 1 1 4 8
6 1 2 6 9
7 6 7
8 5 8 9
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-24-47-15
GIẢI SÁU 749 756 503
GIẢI NĂM 9371 4054 4727 0468 0649 9414
GIẢI TƯ 4068 2030 9545
3250
GIẢI BA 23878 76689 85196 84446 03642 06211
GIẢI NHÌ 18823-02599
GIẢI NHẤT 13263
ĐẶC BIỆT 40698
Đầu LOTO
0 3
1 1 4 5
2 3 4 6 7
3 0
4 2 5 6 7 9 9
5 0 4 6
6 3 8 8
7 1 8
8 9
9 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-76-43-34
GIẢI SÁU 156 358 667
GIẢI NĂM 1013 9271 0563 7163 2343 4972
GIẢI TƯ 4799 7996 4171
5139
GIẢI BA 56323 14959 17982 90681 97928 05315
GIẢI NHÌ 27155-37714
GIẢI NHẤT 41504
ĐẶC BIỆT 42342
Đầu LOTO
0 4
1 3 4 5
2 3 8
3 4 9
4 2 3 3
5 2 5 6 8 9
6 3 3 7
7 1 1 2 6
8 1 2
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 01-09-03-17
GIẢI SÁU 266 831 203
GIẢI NĂM 6459 2331 4618 7246 4454 9227
GIẢI TƯ 5460 1470 2916
7634
GIẢI BA 65255 31760 47423 13103 00886 65401
GIẢI NHÌ 14825-14149
GIẢI NHẤT 56197
ĐẶC BIỆT 96139
Đầu LOTO
0 1 1 3 3 3 9
1 6 7 8
2 3 5 7
3 1 1 4 9
4 6 9
5 4 5 9
6 0 0 6
7 0
8 6
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-28-02-26
GIẢI SÁU 160 334 991
GIẢI NĂM 4700 5661 8246 2684 2049 1922
GIẢI TƯ 6163 6498 5139
1593
GIẢI BA 38368 73511 21197 42823 75414 33189
GIẢI NHÌ 11033-06489
GIẢI NHẤT 31797
ĐẶC BIỆT 24116
Đầu LOTO
0 0 2
1 1 4 6
2 2 3 6 8
3 3 4 9
4 6 9 9
5  
6 0 1 3 8
7  
8 4 9 9
9 1 3 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-94-59-11
GIẢI SÁU 105 487 352
GIẢI NĂM 9468 4042 2876 8790 3705 0728
GIẢI TƯ 4970 7119 1571
4468
GIẢI BA 13101 56080 15913 11793 52668 59759
GIẢI NHÌ 01042-45534
GIẢI NHẤT 82597
ĐẶC BIỆT 63309
Đầu LOTO
0 1 5 5 9
1 1 3 9
2 8
3 4
4 2 2
5 2 9 9
6 8 8 8
7 0 1 6
8 0 5 7
9 0 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-22-26-33
GIẢI SÁU 577 443 676
GIẢI NĂM 4721 8049 1521 1207 8103 2535
GIẢI TƯ 5557 3563 7863
3462
GIẢI BA 79748 67800 93887 01482 26679 14613
GIẢI NHÌ 25902-14580
GIẢI NHẤT 01811
ĐẶC BIỆT 88584
Đầu LOTO
0 0 2 3 7
1 1 3
2 1 1 2 6
3 3 5
4 3 5 8 9
5 7
6 2 3 3
7 6 7 9
8 0 2 4 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-86-99-87
GIẢI SÁU 104 288 290
GIẢI NĂM 3716 4007 6243 9756 1804 1015
GIẢI TƯ 5619 8089 9918
7084
GIẢI BA 62690 95919 72248 97762 89807 91520
GIẢI NHÌ 75914-57738
GIẢI NHẤT 54557
ĐẶC BIỆT 65074
Đầu LOTO
0 4 4 7 7
1 4 5 6 8 9 9
2 0
3 8
4 3 8
5 6 7
6 2
7 4
8 4 6 7 8 9
9 0 0 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-71-60-34
GIẢI SÁU 687 810 702
GIẢI NĂM 8560 9233 3785 8237 7335 9796
GIẢI TƯ 0836 9500 3879
1660
GIẢI BA 10052 21032 04845 82102 34054 87832
GIẢI NHÌ 53796-44995
GIẢI NHẤT 23074
ĐẶC BIỆT 08753
Đầu LOTO
0 0 2 2
1 0 2
2  
3 2 2 3 4 5 6 7
4 5
5 2 3 4
6 0 0 0
7 1 4 9
8 5 7
9 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-35-24-21
GIẢI SÁU 566 905 786
GIẢI NĂM 6933 1857 0804 7569 2269 2214
GIẢI TƯ 3276 9221 6149
8395
GIẢI BA 07587 81702 93234 43763 85169 96378
GIẢI NHÌ 39668-29929
GIẢI NHẤT 82273
ĐẶC BIỆT 17237
Đầu LOTO
0 2 4 5
1 4
2 1 1 4 9
3 3 4 5 7
4 1 9
5 7
6 3 6 8 9 9 9
7 3 6 8
8 6 7
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-42-30-99
GIẢI SÁU 895 889 220
GIẢI NĂM 1413 0230 8588 1559 2053 1525
GIẢI TƯ 7130 9105 3374
3527
GIẢI BA 39984 71630 78833 13134 51347 73940
GIẢI NHÌ 54527-54789
GIẢI NHẤT 55833
ĐẶC BIỆT 72174
Đầu LOTO
0 5
1 0 3
2 0 5 7 7
3 0 0 0 0 3 3 4
4 0 2 7
5 3 9
6  
7 4 4
8 4 8 9 9
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-17-47-86
GIẢI SÁU 696 574 478
GIẢI NĂM 5960 2968 1819 6261 2935 1631
GIẢI TƯ 6813 5943 8417
1450
GIẢI BA 09171 34992 15073 95947 27643 35175
GIẢI NHÌ 89676-72788
GIẢI NHẤT 48495
ĐẶC BIỆT 23749
Đầu LOTO
0 0
1 3 7 7 9
2  
3 1 5
4 3 3 7 7 9
5 0
6 0 1 8
7 1 3 4 5 6 8
8 6 8
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-59-19-05
GIẢI SÁU 481 571 310
GIẢI NĂM 4873 2908 3758 0567 5337 1977
GIẢI TƯ 0442 9610 9728
5157
GIẢI BA 73584 97037 33528 24718 63825 66042
GIẢI NHÌ 87766-14197
GIẢI NHẤT 58642
ĐẶC BIỆT 29598
Đầu LOTO
0 5 8
1 0 0 8 9
2 5 8 8
3 7 7
4 0 2 2 2
5 7 8 9
6 6 7
7 1 3 7
8 1 4
9 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-62-74-98
GIẢI SÁU 947 744 978
GIẢI NĂM 4885 4718 0597 2314 3911 6548
GIẢI TƯ 6248 7459 9477
1095
GIẢI BA 35283 96019 21703 39059 95237 43629
GIẢI NHÌ 70093-65042
GIẢI NHẤT 62332
ĐẶC BIỆT 65897
Đầu LOTO
0 3
1 1 4 8 9
2 9
3 2 7
4 2 4 7 8 8
5 9 9
6 2 7
7 4 7 8
8 3 5
9 3 5 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-53-73-41
GIẢI SÁU 248 741 073
GIẢI NĂM 2300 3153 7445 8515 7837 9339
GIẢI TƯ 8278 3049 7147
3777
GIẢI BA 41858 89840 71070 05064 02809 91444
GIẢI NHÌ 10958-98368
GIẢI NHẤT 60560
ĐẶC BIỆT 16461
Đầu LOTO
0 0 9
1 5
2 7
3 7 9
4 0 1 1 4 5 7 8 9
5 3 3 8 8
6 0 1 4 8
7 0 3 3 7 8
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-63-29-02
GIẢI SÁU 881 965 941
GIẢI NĂM 1708 2225 5015 2461 4216 7545
GIẢI TƯ 4255 1516 0105
8173
GIẢI BA 42706 99176 96297 68012 71894 27729
GIẢI NHÌ 08190-23554
GIẢI NHẤT 45905
ĐẶC BIỆT 83641
Đầu LOTO
0 2 5 5 6 7 8
1 2 5 6 6
2 5 9 9
3  
4 1 1 5
5 4 5
6 1 3 5
7 3 6
8 1
9 0 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-43-58-37
GIẢI SÁU 864 571 006
GIẢI NĂM 5991 1994 7425 7149 0784 6129
GIẢI TƯ 2569 2378 8245
2247
GIẢI BA 91681 04454 16116 71076 35029 86347
GIẢI NHÌ 45958-97520
GIẢI NHẤT 04047
ĐẶC BIỆT 45930
Đầu LOTO
0 6
1 6
2 0 3 5 9 9
3 0 7
4 3 5 7 7 7 9
5 4 8 8
6 4 9
7 1 6 8
8 1 4
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-50-36-02
GIẢI SÁU 180 375 587
GIẢI NĂM 0240 3062 1026 6244 4575 5855
GIẢI TƯ 0175 6159 2177
6553
GIẢI BA 49833 88236 14579 31544 10625 63067
GIẢI NHÌ 74321-64217
GIẢI NHẤT 54757
ĐẶC BIỆT 64511
Đầu LOTO
0 2
1 1 7
2 1 5 6
3 3 6 6 8
4 0 4 4
5 0 3 5 7 9
6 2 7
7 5 5 5 7 9
8 0 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-24-81-34
GIẢI SÁU 554 662 987
GIẢI NĂM 5977 3244 8591 5836 8781 7300
GIẢI TƯ 5671 1293 8823
0635
GIẢI BA 45783 57796 50537 88492 11022 90824
GIẢI NHÌ 56878-00843
GIẢI NHẤT 81461
ĐẶC BIỆT 75348
Đầu LOTO
0 0
1  
2 2 3 4 4
3 4 5 6 7
4 3 4 8
5 4
6 1 2
7 0 1 7 8
8 1 1 3 7
9 1 2 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-86-45-64
GIẢI SÁU 678 919 958
GIẢI NĂM 0829 8569 0997 8316 2934 1903
GIẢI TƯ 9635 3163 2844
9724
GIẢI BA 36975 44686 08134 03182 23480 28448
GIẢI NHÌ 29170-60347
GIẢI NHẤT 37692
ĐẶC BIỆT 31409
Đầu LOTO
0 3 9
1 6 9
2 4 9
3 4 4 5
4 4 5 7 8
5 8
6 3 4 9
7 0 5 8
8 0 2 4 6 6
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-58-28-27
GIẢI SÁU 848 695 479
GIẢI NĂM 9395 5294 3687 3408 2803 1680
GIẢI TƯ 4257 6831 5436
4757
GIẢI BA 12250 52274 73018 32467 12618 48801
GIẢI NHÌ 56212-38614
GIẢI NHẤT 74300
ĐẶC BIỆT 16768
Đầu LOTO
0 0 1 3 8
1 2 4 8 8
2 7 8
3 1 6
4 8
5 0 7 7 8
6 7 8
7 4 9
8 0 1 7
9 4 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-30-29-42
GIẢI SÁU 572 834 653
GIẢI NĂM 1728 3204 2160 2005 1920 0759
GIẢI TƯ 3283 4309 4840
7724
GIẢI BA 03221 52983 98992 01917 13602 18974
GIẢI NHÌ 29469-81886
GIẢI NHẤT 42387
ĐẶC BIỆT 44946
Đầu LOTO
0 2 4 5 9
1 7
2 0 1 4 8 9
3 0 4
4 0 2 6
5 3 9
6 0 9
7 2 4
8 1 3 3 6 7
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-48-64-34
GIẢI SÁU 927 953 430
GIẢI NĂM 8866 3698 2635 3222 4808 2597
GIẢI TƯ 0572 1050 3893
9978
GIẢI BA 19784 78270 60921 10581 33332 84639
GIẢI NHÌ 61170-60426
GIẢI NHẤT 40720
ĐẶC BIỆT 65084
Đầu LOTO
0 8
1  
2 0 1 2 6 7
3 0 2 3 4 5 9
4 8
5 0 3
6 4 6
7 0 0 2 8
8 1 4 4
9 3 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-48-18-68
GIẢI SÁU 245 938 274
GIẢI NĂM 7968 1389 7005 9250 4589 2482
GIẢI TƯ 8197 2511 8454
3469
GIẢI BA 29863 61937 99393 88735 22156 52131
GIẢI NHÌ 89226-79477
GIẢI NHẤT 30229
ĐẶC BIỆT 77901
Đầu LOTO
0 1 5
1 1 8
2 1 6 9
3 1 5 7 8
4 5 8
5 0 4 6
6 3 8 8 9
7 4 7
8 2 9 9
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-24-74-85
GIẢI SÁU 647 383 829
GIẢI NĂM 8116 2975 2164 0247 2280 0295
GIẢI TƯ 5893 3865 1217
1589
GIẢI BA 88535 78799 20943 70764 28614 39888
GIẢI NHÌ 44803-71106
GIẢI NHẤT 05557
ĐẶC BIỆT 94200
Đầu LOTO
0 0 3 6
1 4 6 7
2 4 9
3 5
4 3 7 7
5 4 7
6 4 4 5
7 4 5
8 0 3 5 8 9
9 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-49-14-56
GIẢI SÁU 556 360 726
GIẢI NĂM 6663 2577 2330 1212 3491 0588
GIẢI TƯ 8792 4604 6978
5867
GIẢI BA 03794 46930 03222 34882 11440 36335
GIẢI NHÌ 03566-31129
GIẢI NHẤT 61941
ĐẶC BIỆT 24275
Đầu LOTO
0 4
1 2 4
2 2 4 6 9
3 0 0 5
4 0 1 9
5 6 6
6 0 3 6 7
7 5 7 8
8 2 8
9 1 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-09-11-50
GIẢI SÁU 916 171 364
GIẢI NĂM 4891 6452 6846 4840 6942 9875
GIẢI TƯ 1302 5506 4871
4492
GIẢI BA 13866 91576 24369 76958 54878 42913
GIẢI NHÌ 15044-57125
GIẢI NHẤT 41831
ĐẶC BIỆT 04752
Đầu LOTO
0 2 4 6 9
1 1 3 6
2 5
3 1
4 0 2 4 6
5 0 2 2 8
6 4 6 9
7 1 1 5 6 8
8  
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-92-91-62
GIẢI SÁU 122 376 898
GIẢI NĂM 3970 0650 4029 0374 2624 7467
GIẢI TƯ 5156 1119 4688
9950
GIẢI BA 45321 16340 24893 74346 09799 54441
GIẢI NHÌ 13999-29250
GIẢI NHẤT 50790
ĐẶC BIỆT 78051
Đầu LOTO
0  
1 9
2 1 2 4 9
3  
4 0 1 6
5 0 0 0 1 2 6
6 2 7
7 0 4 6
8 8
9 0 1 2 3 8 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm