Kết quả XSTD ngày 08/03/2021 - Xổ số Miền Bắc 08/03/2021

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-17-65-75
GIẢI SÁU 546 175 031
GIẢI NĂM 2759 1767 4817 0580 5250 3644
GIẢI TƯ 0589 6444 0415
4512
GIẢI BA 57792 60347 61714 30836 44243 36984
GIẢI NHÌ 93709-21638
GIẢI NHẤT 94188
ĐẶC BIỆT 20859
Đầu LOTO
0 9 9
1 2 4 5 7 7
2  
3 1 6 8
4 3 4 4 6 7
5 0 9 9
6 5 7
7 5 5
8 0 4 8 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-39-57-75
GIẢI SÁU 355 915 266
GIẢI NĂM 0867 1261 8655 6600 9847 2143
GIẢI TƯ 0167 9845 4859
8093
GIẢI BA 88049 77803 97934 33925 27140 69168
GIẢI NHÌ 42264-13340
GIẢI NHẤT 63732
ĐẶC BIỆT 38433
Đầu LOTO
0 0 3
1 4 5
2 5
3 2 3 4 9
4 0 0 3 5 7 9
5 5 5 7 9
6 1 4 6 7 7 8
7 5
8  
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-47-37-30
GIẢI SÁU 264 940 890
GIẢI NĂM 9560 0411 8642 3718 9371 1501
GIẢI TƯ 9946 7782 0527
8668
GIẢI BA 32460 87555 92061 61625 14908 00998
GIẢI NHÌ 95645-62513
GIẢI NHẤT 27134
ĐẶC BIỆT 61918
Đầu LOTO
0 1 8
1 1 3 8 8
2 5 7
3 0 4 7
4 0 2 5 6 7
5 5 7
6 0 0 1 4 8
7 1
8 2
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-84-40-11
GIẢI SÁU 071 914 922
GIẢI NĂM 3504 9774 7369 1318 2325 0278
GIẢI TƯ 9386 5211 1352
1440
GIẢI BA 86409 19336 52232 57170 72166 57740
GIẢI NHÌ 68659-92257
GIẢI NHẤT 16935
ĐẶC BIỆT 66992
Đầu LOTO
0 4 9
1 1 1 4 8
2 2 5
3 2 5 6
4 0 0 0
5 2 7 9
6 6 9
7 0 0 1 4 8
8 4 6
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-60-37-69
GIẢI SÁU 527 640 880
GIẢI NĂM 0963 7658 5351 0135 2576 4252
GIẢI TƯ 2860 5190 3378
5910
GIẢI BA 55433 52194 27114 74980 33385 33113
GIẢI NHÌ 39809-24663
GIẢI NHẤT 19162
ĐẶC BIỆT 96100
Đầu LOTO
0 0 9
1 0 3 4
2 7
3 3 5 7
4 0
5 1 2 8
6 0 0 2 3 3 9
7 6 8
8 0 0 5 8
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-97-44-73
GIẢI SÁU 746 846 202
GIẢI NĂM 8823 6842 7275 7496 3805 6910
GIẢI TƯ 6699 7395 0095
0326
GIẢI BA 68174 58379 03677 41070 65097 32670
GIẢI NHÌ 24769-36622
GIẢI NHẤT 84221
ĐẶC BIỆT 63410
Đầu LOTO
0 2 5
1 0 0
2 1 2 3 6
3  
4 2 4 6 6
5  
6 9
7 0 0 3 4 5 7 9
8  
9 5 5 6 7 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-54-33-53
GIẢI SÁU 988 868 811
GIẢI NĂM 5454 6352 0665 3277 8876 6220
GIẢI TƯ 7091 0350 6653
8444
GIẢI BA 90882 13897 53971 16595 90530 47644
GIẢI NHÌ 16169-64606
GIẢI NHẤT 45915
ĐẶC BIỆT 87462
Đầu LOTO
0 6
1 1 5
2 0
3 0 3
4 4 4
5 0 2 3 3 4 4
6 2 5 8 8 9
7 1 6 7
8 2 8
9 1 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-86-88-99
GIẢI SÁU 293 346 179
GIẢI NĂM 6306 0487 3629 7788 5369 0349
GIẢI TƯ 0908 0118 8066
7712
GIẢI BA 52956 85641 10983 54311 60968 37476
GIẢI NHÌ 04579-10568
GIẢI NHẤT 25687
ĐẶC BIỆT 91577
Đầu LOTO
0 6 8
1 1 2 8
2 9
3  
4 1 6 9
5 6
6 6 8 8 9
7 6 7 9 9
8 3 6 7 7 8 8
9 1 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-10-04-43
GIẢI SÁU 875 242 975
GIẢI NĂM 6777 5032 3718 5740 9094 3035
GIẢI TƯ 8543 9909 5376
4337
GIẢI BA 28577 60852 29047 52445 01560 80255
GIẢI NHÌ 50110-27282
GIẢI NHẤT 04743
ĐẶC BIỆT 30398
Đầu LOTO
0 4 9
1 0 0 8
2  
3 2 5 7
4 0 2 3 3 3 4 5 7
5 2 5
6 0
7 5 5 6 7 7
8 2
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-54-42-21
GIẢI SÁU 078 988 279
GIẢI NĂM 5982 9727 6391 2386 8266 3383
GIẢI TƯ 9706 2583 3438
4088
GIẢI BA 33973 06118 42871 20486 40204 15775
GIẢI NHÌ 05722-96218
GIẢI NHẤT 85377
ĐẶC BIỆT 26313
Đầu LOTO
0 4 6
1 3 8 8
2 1 2 7
3 8
4 2
5 4
6 6 7
7 1 3 5 7 8 9
8 2 3 3 6 6 8 8
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-70-40-37
GIẢI SÁU 203 330 633
GIẢI NĂM 0314 6945 0521 6066 8579 0910
GIẢI TƯ 6225 6043 3742
0666
GIẢI BA 57669 79931 24351 86322 54511 71826
GIẢI NHÌ 78836-71711
GIẢI NHẤT 59302
ĐẶC BIỆT 55600
Đầu LOTO
0 0 2 3 4
1 0 1 1 4
2 1 2 5 6
3 0 1 3 6 7
4 0 2 3 5
5 1
6 6 6 9
7 0 9
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-98-05-73
GIẢI SÁU 631 833 406
GIẢI NĂM 7013 8211 8017 1160 4564 7055
GIẢI TƯ 2972 1141 5546
9411
GIẢI BA 86484 98975 32529 41999 83797 88245
GIẢI NHÌ 20074-32589
GIẢI NHẤT 42177
ĐẶC BIỆT 35855
Đầu LOTO
0 5 6
1 1 1 3 7
2 9
3 1 3
4 1 5 6
5 5 5
6 0 4 9
7 2 3 4 5 7
8 4 9
9 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-78-02-68
GIẢI SÁU 185 609 564
GIẢI NĂM 3640 8917 8654 4150 4993 6847
GIẢI TƯ 4639 3060 0385
5877
GIẢI BA 52693 70286 16719 69491 29122 08843
GIẢI NHÌ 22638-92974
GIẢI NHẤT 73168
ĐẶC BIỆT 93315
Đầu LOTO
0 2 9
1 5 7 9
2 2
3 2 8 9
4 0 3 7
5 0 4
6 0 4 8 8
7 4 7 8
8 5 5 6
9 1 3 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-08-59-86
GIẢI SÁU 983 606 343
GIẢI NĂM 7374 4158 9701 1117 6132 1301
GIẢI TƯ 6321 6491 5875
2498
GIẢI BA 85597 80481 92887 00464 54369 92065
GIẢI NHÌ 97658-76413
GIẢI NHẤT 80128
ĐẶC BIỆT 17110
Đầu LOTO
0 1 1 6 8
1 0 3 7
2 1 6 8
3 2
4 3
5 8 8 9
6 4 5 9
7 4 5
8 1 3 6 7
9 1 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-18-32-16
GIẢI SÁU 718 462 025
GIẢI NĂM 3242 5032 8071 7329 7493 0875
GIẢI TƯ 6424 1416 0405
9483
GIẢI BA 85526 36698 75087 25643 46163 77825
GIẢI NHÌ 90233-40768
GIẢI NHẤT 39543
ĐẶC BIỆT 77708
Đầu LOTO
0 5 8
1 6 6 8 8
2 4 5 5 6 9
3 2 2 3
4 2 3 3
5  
6 2 3 7 8
7 1 5
8 3 7
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 50-19-82-08
GIẢI SÁU 527 740 449
GIẢI NĂM 8808 4120 7478 4849 9516 4310
GIẢI TƯ 5872 6569 5395
5305
GIẢI BA 77624 09513 00688 14994 48769 07498
GIẢI NHÌ 59920-25777
GIẢI NHẤT 09740
ĐẶC BIỆT 57607
Đầu LOTO
0 5 7 8 8
1 0 3 6 9
2 0 0 4 7
3  
4 0 0 9 9
5 0
6 9 9
7 2 7 8
8 2 8
9 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-47-37-44
GIẢI SÁU 047 209 578
GIẢI NĂM 0758 4488 0206 5484 2382 0709
GIẢI TƯ 8614 3339 7682
4643
GIẢI BA 16815 76167 85737 26969 17371 21586
GIẢI NHÌ 90433-47790
GIẢI NHẤT 44389
ĐẶC BIỆT 70030
Đầu LOTO
0 6 9 9
1 4 5
2  
3 0 3 7 7 9
4 3 4 7 7 9
5 8
6 7 9
7 1 8
8 2 2 4 6 8 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-43-20-18
GIẢI SÁU 464 135 554
GIẢI NĂM 0259 6908 8178 6533 9420 4716
GIẢI TƯ 6906 6085 5159
5226
GIẢI BA 43908 30333 05682 89923 46822 95324
GIẢI NHÌ 14103-96867
GIẢI NHẤT 91506
ĐẶC BIỆT 11103
Đầu LOTO
0 3 3 3 6 6 8 8
1 6 8
2 0 0 2 3 4 6
3 3 3 5
4 3
5 4 9 9
6 4 7
7 8
8 2 5
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-47-06-89
GIẢI SÁU 899 380 869
GIẢI NĂM 3225 3782 2009 7834 9270 2433
GIẢI TƯ 4424 0347 6323
6026
GIẢI BA 75281 20408 41646 90334 29677 63460
GIẢI NHÌ 30363-09808
GIẢI NHẤT 69529
ĐẶC BIỆT 81910
Đầu LOTO
0 6 8 8 9
1 0
2 3 4 5 6 9
3 3 4 4
4 6 7 7
5  
6 0 3 9
7 0 5 7
8 0 1 2 9
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-85-65-58
GIẢI SÁU 838 264 069
GIẢI NĂM 4529 0268 0690 9457 9633 7264
GIẢI TƯ 9354 7816 7190
4799
GIẢI BA 63790 46832 73087 70582 20932 77527
GIẢI NHÌ 45665-66608
GIẢI NHẤT 48772
ĐẶC BIỆT 05177
Đầu LOTO
0 8 8
1 6
2 7 9
3 2 2 3 8
4  
5 4 7 8
6 4 4 5 5 8 9
7 2 7
8 2 5 7
9 0 0 0 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-22-41-17
GIẢI SÁU 385 619 251
GIẢI NĂM 8770 2923 1332 5875 0746 3009
GIẢI TƯ 7372 4889 3748
0586
GIẢI BA 24766 26094 92609 67516 91720 75444
GIẢI NHÌ 42653-30557
GIẢI NHẤT 24958
ĐẶC BIỆT 11503
Đầu LOTO
0 0 3 9 9
1 6 7 9
2 0 2 3
3 2
4 1 4 6 8
5 1 3 7 8
6 6
7 0 2 5
8 5 6 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-41-96-94
GIẢI SÁU 363 541 782
GIẢI NĂM 5252 1682 7065 2061 4855 1915
GIẢI TƯ 7346 5935 9991
8558
GIẢI BA 09089 28684 83380 75841 16786 77493
GIẢI NHÌ 94890-93914
GIẢI NHẤT 33164
ĐẶC BIỆT 56286
Đầu LOTO
0  
1 4 5
2  
3 5
4 1 1 1 6
5 2 5 8
6 1 3 4 5
7  
8 0 2 2 4 6 6 8 9
9 0 1 3 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-04-32-10
GIẢI SÁU 344 833 564
GIẢI NĂM 6421 9478 1087 9581 9975 1939
GIẢI TƯ 9163 7289 5975
0162
GIẢI BA 31408 92936 91307 19268 99140 09912
GIẢI NHÌ 20300-66822
GIẢI NHẤT 65961
ĐẶC BIỆT 04629
Đầu LOTO
0 0 4 7 8
1 0 2
2 1 2 9
3 2 3 4 6 9
4 0 4
5  
6 1 2 3 4 8
7 5 5 8
8 1 7 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-62-47-36
GIẢI SÁU 328 663 971
GIẢI NĂM 8266 5050 3338 8384 1355 8984
GIẢI TƯ 3236 0158 0289
5532
GIẢI BA 16494 15952 87566 98018 61687 49689
GIẢI NHÌ 56382-59467
GIẢI NHẤT 02990
ĐẶC BIỆT 38792
Đầu LOTO
0  
1 2 8
2 8
3 2 6 6 8
4 7
5 0 2 5 8
6 2 3 6 6 7
7 1
8 2 4 4 7 9 9
9 0 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-80-38-92
GIẢI SÁU 979 976 314
GIẢI NĂM 4988 9858 9393 0705 7975 0412
GIẢI TƯ 3446 8914 4198
7999
GIẢI BA 41725 98391 04989 74828 74456 74215
GIẢI NHÌ 63925-29882
GIẢI NHẤT 58433
ĐẶC BIỆT 42991
Đầu LOTO
0 5
1 2 4 4 5 8
2 5 5 8
3 3 8
4 6
5 6 8
6  
7 5 6 9
8 0 2 8 9
9 1 1 2 3 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-80-14-93
GIẢI SÁU 065 977 877
GIẢI NĂM 5778 8055 2644 6342 4213 2274
GIẢI TƯ 1154 6529 1334
7407
GIẢI BA 49953 37171 16771 14352 20535 68525
GIẢI NHÌ 03470-86957
GIẢI NHẤT 49164
ĐẶC BIỆT 25119
Đầu LOTO
0 7
1 0 3 4 9
2 5 9
3 4 5
4 2 4
5 2 3 4 5 7
6 4 5
7 0 1 1 4 7 7 8
8 0
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-39-87-13
GIẢI SÁU 111 924 870
GIẢI NĂM 1263 0129 5507 9846 3264 7385
GIẢI TƯ 9919 1306 9509
9899
GIẢI BA 18621 12168 88803 67809 18130 22678
GIẢI NHÌ 95907-38690
GIẢI NHẤT 81178
ĐẶC BIỆT 37427
Đầu LOTO
0 3 6 7 7 9 9
1 1 1 3 9
2 1 4 7 9
3 0 9
4 6
5  
6 3 4 8
7 0 8 8
8 5 7
9 0 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-88-39-14
GIẢI SÁU 444 718 268
GIẢI NĂM 2327 0821 0064 7717 4532 1681
GIẢI TƯ 7128 9292 4278
5915
GIẢI BA 05920 84407 66568 10425 96873 84798
GIẢI NHÌ 61323-88532
GIẢI NHẤT 61417
ĐẶC BIỆT 48520
Đầu LOTO
0 7
1 4 5 7 7 8
2 0 0 1 3 5 7 8
3 2 2 9
4 4
5  
6 4 8 8
7 0 3 8
8 1 8
9 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-71-44-45
GIẢI SÁU 496 169 543
GIẢI NĂM 9772 7833 5995 1267 4720 8940
GIẢI TƯ 5362 0911 3515
4807
GIẢI BA 35345 43691 68718 86132 52225 19869
GIẢI NHÌ 42952-42457
GIẢI NHẤT 12833
ĐẶC BIỆT 48218
Đầu LOTO
0 7
1 1 5 8 8
2 0 5
3 2 2 3 3
4 0 3 4 5 5
5 2 7
6 2 7 9 9
7 1 2
8  
9 1 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-26-42-33
GIẢI SÁU 287 865 292
GIẢI NĂM 2850 6272 4043 5386 6423 4231
GIẢI TƯ 0869 0360 0179
8405
GIẢI BA 33912 66566 22883 51676 45105 32182
GIẢI NHÌ 16475-50706
GIẢI NHẤT 68400
ĐẶC BIỆT 76349
Đầu LOTO
0 0 5 5 6
1 2
2 3 6
3 1 3
4 2 3 9
5 0
6 0 5 6 9
7 2 5 6 9
8 2 3 6 7
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-27-89-66
GIẢI SÁU 570 945 490
GIẢI NĂM 5961 7441 2050 7148 3647 1867
GIẢI TƯ 3765 5489 8034
1676
GIẢI BA 93054 14050 89707 04762 30708 66993
GIẢI NHÌ 87665-00106
GIẢI NHẤT 94632
ĐẶC BIỆT 15759
Đầu LOTO
0 6 7 8
1  
2 7
3 0 2 4
4 1 5 7 8
5 0 0 4 9
6 1 2 5 5 6 7
7 0 6
8 9 9
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-08-84-33
GIẢI SÁU 016 077 438
GIẢI NĂM 8932 3954 3633 3436 2633 6364
GIẢI TƯ 2191 7292 9141
1441
GIẢI BA 07807 30817 30552 69643 25076 59338
GIẢI NHÌ 75934-75198
GIẢI NHẤT 33824
ĐẶC BIỆT 54782
Đầu LOTO
0 7 8
1 6 7
2 4
3 2 3 3 3 4 6 8 8
4 1 1 3
5 2 4
6 4
7 6 7
8 1 2 4
9 1 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm