Kết quả XSTD ngày 08/02/2020 - Xổ số Miền Bắc 08/02/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-59-64-52
GIẢI SÁU 954 016 641
GIẢI NĂM 3602 9578 1397 3671 4851 7642
GIẢI TƯ 1620 0731 2825
6430
GIẢI BA 39500 73056 14865 94839 85281 96191
GIẢI NHÌ 40888-39940
GIẢI NHẤT 97112
ĐẶC BIỆT 22191
Đầu LOTO
0 0 2
1 2 5 6
2 0 5
3 0 1 9
4 0 1 2
5 1 2 4 6 9
6 4 5
7 1 8
8 1 8
9 1 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-71-18-12
GIẢI SÁU 418 419 249
GIẢI NĂM 8774 8759 1943 4848 4121 6643
GIẢI TƯ 1506 6872 0979
1102
GIẢI BA 66382 25328 33295 95453 50326 81590
GIẢI NHÌ 98439-51996
GIẢI NHẤT 31007
ĐẶC BIỆT 14973
Đầu LOTO
0 2 6 7
1 2 8 8 9
2 1 6 8
3 9
4 0 3 3 8 9
5 3 9
6  
7 1 2 3 4 9
8 2
9 0 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-12-00-56
GIẢI SÁU 525 480 012
GIẢI NĂM 9296 2986 2325 5333 3052 2149
GIẢI TƯ 8776 6377 8509
1558
GIẢI BA 81900 36763 36696 76233 97346 00817
GIẢI NHÌ 15859-88339
GIẢI NHẤT 35468
ĐẶC BIỆT 26275
Đầu LOTO
0 0 0 8 9
1 2 2 7
2 5 5
3 3 3 9
4 6 9
5 2 6 8 9
6 3 8
7 5 6 7
8 0 6
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-59-18-97
GIẢI SÁU 386 509 866
GIẢI NĂM 2767 0985 2000 2605 5893 7945
GIẢI TƯ 7310 2074 8384
4593
GIẢI BA 78216 32362 57921 95776 49042 09268
GIẢI NHÌ 89362-29868
GIẢI NHẤT 16340
ĐẶC BIỆT 97615
Đầu LOTO
0 0 5 9
1 0 5 6 8
2 1
3  
4 0 2 5
5 9
6 2 2 6 7 8 8
7 4 6
8 4 5 6
9 3 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-79-54-11
GIẢI SÁU 636 041 459
GIẢI NĂM 7228 2741 3932 6198 4310 4595
GIẢI TƯ 2192 4561 5864
1973
GIẢI BA 37273 22767 28665 57161 35703 23010
GIẢI NHÌ 60233-19813
GIẢI NHẤT 80399
ĐẶC BIỆT 44410
Đầu LOTO
0 3 7
1 0 0 0 1 3
2 8
3 2 3 6
4 1 1
5 4 9
6 1 1 4 5 7
7 3 3 9
8  
9 2 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 85-30-97-68
GIẢI SÁU 500 611 009
GIẢI NĂM 9407 7549 4211 5099 2525 9737
GIẢI TƯ 5188 2373 2791
4644
GIẢI BA 05925 39211 87578 78449 18199 21479
GIẢI NHÌ 90850-97357
GIẢI NHẤT 48878
ĐẶC BIỆT 63107
Đầu LOTO
0 0 7 7 9
1 1 1 1
2 5 5
3 0 7
4 4 9 9
5 0 7
6 8
7 3 8 8 9
8 5 8
9 1 7 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-89-38-11
GIẢI SÁU 581 750 740
GIẢI NĂM 2805 0521 3692 4072 9192 6230
GIẢI TƯ 7410 7416 7192
9310
GIẢI BA 69538 62473 83553 39118 45763 77596
GIẢI NHÌ 79266-18958
GIẢI NHẤT 49618
ĐẶC BIỆT 79434
Đầu LOTO
0 5
1 0 0 1 6 8 8
2 1
3 0 4 8 8
4 0 0
5 0 3 8
6 3 6
7 2 3
8 1 9
9 2 2 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-71-82-57
GIẢI SÁU 465 525 415
GIẢI NĂM 8062 1699 5607 3339 5532 8448
GIẢI TƯ 2339 5617 8901
1422
GIẢI BA 22827 36430 10446 48639 91841 63775
GIẢI NHÌ 17263-71468
GIẢI NHẤT 80885
ĐẶC BIỆT 72130
Đầu LOTO
0 1 7
1 5 7
2 2 2 5 7
3 0 0 2 9 9 9
4 1 6 8
5 7
6 2 3 5 8
7 1 5
8 2 5
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-54-29-61
GIẢI SÁU 361 053 051
GIẢI NĂM 2339 2488 7443 0122 7183 2751
GIẢI TƯ 3638 8476 9949
4375
GIẢI BA 05012 54869 33836 92715 95769 76899
GIẢI NHÌ 96066-05684
GIẢI NHẤT 85264
ĐẶC BIỆT 49715
Đầu LOTO
0  
1 2 5 5
2 2 9
3 6 8 9
4 3 9
5 1 1 3 4
6 1 1 4 6 8 9 9
7 5 6
8 3 4 8
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-23-82-34
GIẢI SÁU 989 352 051
GIẢI NĂM 7983 2541 7897 5141 2017 1211
GIẢI TƯ 7038 2845 2679
3185
GIẢI BA 40538 22605 79421 43575 28804 22460
GIẢI NHÌ 96758-11823
GIẢI NHẤT 18292
ĐẶC BIỆT 75712
Đầu LOTO
0 4 5
1 1 2 7
2 1 3 3
3 4 8 8
4 1 1 5
5 1 2 8
6 0 5
7 5 9
8 2 3 5 9
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-28-15-82
GIẢI SÁU 295 877 420
GIẢI NĂM 0293 2410 0115 3721 0487 2874
GIẢI TƯ 9063 4198 3365
5477
GIẢI BA 63525 80194 84035 38002 16999 03788
GIẢI NHÌ 88063-96879
GIẢI NHẤT 25483
ĐẶC BIỆT 80389
Đầu LOTO
0 2
1 0 3 5 5
2 0 1 5 8
3 5
4  
5  
6 3 3 5
7 4 7 7 9
8 2 3 7 8 9
9 3 4 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-90-81-04
GIẢI SÁU 183 207 117
GIẢI NĂM 3113 4529 5433 7102 5246 7745
GIẢI TƯ 7681 8313 1540
2748
GIẢI BA 64633 38451 18368 88126 51387 30959
GIẢI NHÌ 62673-20963
GIẢI NHẤT 61595
ĐẶC BIỆT 50940
Đầu LOTO
0 2 4 7
1 3 3 7
2 6 9
3 3 3
4 0 0 5 6 8
5 1 9
6 3 8
7 3
8 1 1 3 4 7
9 0 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-71-75-18
GIẢI SÁU 190 797 813
GIẢI NĂM 4093 0380 0449 1541 6493 6070
GIẢI TƯ 2256 7283 7689
3593
GIẢI BA 81620 37920 68187 88874 41569 48733
GIẢI NHÌ 00828-85363
GIẢI NHẤT 50936
ĐẶC BIỆT 16875
Đầu LOTO
0  
1 3 8
2 0 0 8
3 3 6
4 1 9
5 6
6 3 9
7 0 1 4 5 5
8 0 3 4 7 9
9 0 3 3 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-09-30-62
GIẢI SÁU 636 657 898
GIẢI NĂM 6176 6348 0911 8642 4495 6078
GIẢI TƯ 5529 4843 2949
7470
GIẢI BA 17331 26817 85451 69594 06675 87955
GIẢI NHÌ 93321-98092
GIẢI NHẤT 52583
ĐẶC BIỆT 96449
Đầu LOTO
0 9
1 1 7
2 1 9
3 0 1 6
4 2 3 8 9 9
5 1 5 7 8
6 2
7 0 5 6 8
8 3
9 2 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-06-55-85
GIẢI SÁU 217 907 387
GIẢI NĂM 7240 5872 0635 8119 3443 6493
GIẢI TƯ 2195 3772 3854
2571
GIẢI BA 40848 77158 57065 97513 74163 35801
GIẢI NHÌ 29502-67025
GIẢI NHẤT 09947
ĐẶC BIỆT 38897
Đầu LOTO
0 1 2 6 7
1 3 7 9
2 5
3 5
4 0 3 7 8
5 4 5 8
6 1 3 5
7 1 2 2
8 5 7
9 3 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-85-37-44
GIẢI SÁU 148 820 476
GIẢI NĂM 6409 2308 9319 9272 0196 2832
GIẢI TƯ 9951 0819 5524
9011
GIẢI BA 27533 78672 59665 65497 54163 38041
GIẢI NHÌ 26439-17297
GIẢI NHẤT 03659
ĐẶC BIỆT 12850
Đầu LOTO
0 8 9
1 1 3 9 9
2 0 4
3 2 3 7 9
4 1 4 8
5 0 1 9
6 3 5
7 2 2 6
8 5
9 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-11-34-95
GIẢI SÁU 939 228 392
GIẢI NĂM 2216 4705 1224 5372 5371 6946
GIẢI TƯ 2876 1724 2521
0811
GIẢI BA 49174 25062 29639 72434 50650 72551
GIẢI NHÌ 52621-09836
GIẢI NHẤT 78137
ĐẶC BIỆT 70921
Đầu LOTO
0 5
1 1 1 6
2 1 1 1 3 4 4 8
3 4 4 6 7 9 9
4 6
5 0 1
6 2
7 1 2 4 6
8  
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-71-59-48
GIẢI SÁU 849 764 801
GIẢI NĂM 9871 3345 9998 3635 0850 8174
GIẢI TƯ 7951 0481 4730
3337
GIẢI BA 01080 08089 62709 14042 77255 32218
GIẢI NHÌ 29837-38146
GIẢI NHẤT 91118
ĐẶC BIỆT 34706
Đầu LOTO
0 1 6 9
1 8 8
2  
3 0 5 7 7
4 2 5 6 8 9
5 0 1 5 9
6 4
7 1 1 4
8 0 1 9 9
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-71-84-28
GIẢI SÁU 646 470 572
GIẢI NĂM 0171 9849 8978 7302 5438 0464
GIẢI TƯ 9731 0247 2568
7406
GIẢI BA 47592 26520 30084 79871 81710 50342
GIẢI NHÌ 47647-17744
GIẢI NHẤT 47197
ĐẶC BIỆT 97571
Đầu LOTO
0 2 6
1 0
2 0 8
3 1 8
4 2 4 6 7 7 9
5  
6 4 8
7 0 1 1 1 1 2 4 8
8 4 4
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-71-64-19
GIẢI SÁU 189 483 518
GIẢI NĂM 4591 6532 0312 9899 2437 1629
GIẢI TƯ 5160 5620 1592
3662
GIẢI BA 93338 58150 78231 16644 36281 68512
GIẢI NHÌ 39470-47122
GIẢI NHẤT 22594
ĐẶC BIỆT 72782
Đầu LOTO
0  
1 2 2 8 9
2 0 2 9
3 1 2 7 8
4 4
5 0
6 0 2 4
7 0 1
8 1 2 3 9
9 1 2 3 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-24-84-33
GIẢI SÁU 151 333 401
GIẢI NĂM 2126 3362 0322 1381 4294 6889
GIẢI TƯ 8791 9127 8770
6440
GIẢI BA 69977 85413 61620 04874 09021 00033
GIẢI NHÌ 25581-88005
GIẢI NHẤT 35188
ĐẶC BIỆT 26710
Đầu LOTO
0 1 5
1 0 3
2 0 1 2 4 6 7
3 3 3 3
4 0
5 1 4
6 2
7 0 4 7
8 1 1 4 8 9
9 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-18-07-97
GIẢI SÁU 702 712 628
GIẢI NĂM 9658 8317 9144 8111 0488 5748
GIẢI TƯ 1990 8996 7469
0883
GIẢI BA 92691 33281 74665 39526 92296 83870
GIẢI NHÌ 37076-15567
GIẢI NHẤT 40635
ĐẶC BIỆT 32164
Đầu LOTO
0 2 7
1 1 2 2 7 8
2 6 8
3 5
4 4 8
5 8
6 4 5 7 9
7 0 6
8 1 3 8
9 0 1 6 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-51-46-20
GIẢI SÁU 807 043 637
GIẢI NĂM 1657 0174 1906 1042 6267 9037
GIẢI TƯ 9615 7828 4464
3784
GIẢI BA 38414 14156 27571 65092 88749 28307
GIẢI NHÌ 02004-72103
GIẢI NHẤT 61359
ĐẶC BIỆT 41244
Đầu LOTO
0 3 4 6 7 7
1 1 4 5
2 0 8
3 7 7
4 2 3 4 6 9
5 1 6 7 9
6 4 7
7 1 4
8 4
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-24-53-65
GIẢI SÁU 486 938 957
GIẢI NĂM 5420 9608 5129 4131 3935 2159
GIẢI TƯ 2615 3860 1044
4242
GIẢI BA 60558 01090 36569 00440 41981 11569
GIẢI NHÌ 07376-98111
GIẢI NHẤT 20246
ĐẶC BIỆT 90880
Đầu LOTO
0 8 8
1 1 5
2 0 4 9
3 1 5 8
4 0 2 4 6
5 3 7 8 9
6 0 5 9 9
7 6
8 0 1 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-78-12-08
GIẢI SÁU 876 512 594
GIẢI NĂM 3891 4778 1030 0006 0244 8385
GIẢI TƯ 4151 7277 7224
9694
GIẢI BA 09815 80307 80281 26090 22437 12380
GIẢI NHÌ 67989-61821
GIẢI NHẤT 32909
ĐẶC BIỆT 33658
Đầu LOTO
0 6 7 8 9
1 2 2 5
2 1 4
3 0 5 7
4 4
5 1 8
6  
7 6 7 8 8
8 0 1 5 9
9 0 1 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-22-91-41
GIẢI SÁU 131 050 958
GIẢI NĂM 1894 4348 5461 9358 0686 4760
GIẢI TƯ 5908 3688 5138
7264
GIẢI BA 53999 82673 38330 80414 92920 24486
GIẢI NHÌ 62280-65932
GIẢI NHẤT 07249
ĐẶC BIỆT 26396
Đầu LOTO
0 8
1 4
2 0 2
3 0 1 2 8
4 1 8 9
5 0 8 8
6 0 1 4
7 3
8 0 6 6 8
9 1 4 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-94-70-05
GIẢI SÁU 327 914 547
GIẢI NĂM 7981 4680 1761 8362 6218 8030
GIẢI TƯ 4236 8700 1003
3575
GIẢI BA 89474 48707 37558 65647 17990 68327
GIẢI NHÌ 67375-62647
GIẢI NHẤT 89090
ĐẶC BIỆT 91574
Đầu LOTO
0 0 3 5 7 8
1 4 8
2 7 7
3 0 6
4 7 7 7
5 8
6 1 2
7 0 4 4 5 5
8 0 1
9 0 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-71-86-45
GIẢI SÁU 775 813 497
GIẢI NĂM 1903 7483 7493 5256 1405 4405
GIẢI TƯ 4192 6308 5803
9572
GIẢI BA 20552 17351 91202 31504 95158 87664
GIẢI NHÌ 92923-97549
GIẢI NHẤT 05932
ĐẶC BIỆT 78804
Đầu LOTO
0 2 3 3 4 4 5 5 8
1 3
2 3
3 2
4 5 9
5 1 2 6 8
6 4
7 1 2 5
8 3 6
9 1 2 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-87-98-28
GIẢI SÁU 469 178 898
GIẢI NĂM 9187 2213 5454 1567 9785 8898
GIẢI TƯ 1549 0572 5411
1123
GIẢI BA 44100 23171 92152 34310 85371 33633
GIẢI NHÌ 65230-44442
GIẢI NHẤT 86395
ĐẶC BIỆT 14954
Đầu LOTO
0 0
1 0 1 3 6
2 3 8
3 0 3
4 2 9
5 2 4 4
6 7 9
7 1 1 2 8
8 5 7 7
9 5 8 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-89-23-10
GIẢI SÁU 316 638 684
GIẢI NĂM 5634 3006 7014 9544 4947 3570
GIẢI TƯ 5546 8159 5494
4443
GIẢI BA 18025 85323 87635 02069 05472 52027
GIẢI NHÌ 49045-61784
GIẢI NHẤT 27116
ĐẶC BIỆT 14012
Đầu LOTO
0 6
1 0 2 4 6 6
2 3 3 5 7
3 4 5 8
4 3 4 5 6 7
5 9
6 9
7 0 2 7
8 4 4 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-43-47-82
GIẢI SÁU 829 162 636
GIẢI NĂM 9974 7212 5754 4959 3908 9573
GIẢI TƯ 9855 8994 8995
5266
GIẢI BA 28749 57956 06164 80064 48288 65170
GIẢI NHÌ 90193-05073
GIẢI NHẤT 49581
ĐẶC BIỆT 45721
Đầu LOTO
0 0 8
1 2
2 1 9
3 6
4 3 7 9
5 4 5 6 9
6 2 4 4 6
7 0 3 3 4
8 1 2 8
9 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-71-70-07
GIẢI SÁU 886 753 220
GIẢI NĂM 7106 3219 7061 3554 6767 3799
GIẢI TƯ 9498 6409 8411
2897
GIẢI BA 96779 17235 12384 84620 04288 97115
GIẢI NHÌ 18807-83419
GIẢI NHẤT 08119
ĐẶC BIỆT 54949
Đầu LOTO
0 6 7 7 9
1 1 5 9 9 9
2 0 0
3 5
4 7 9
5 3 4
6 1 7
7 0 1 9
8 4 6 8
9 7 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm