Kết quả XSTD ngày 06/08/2019 - Xổ số Miền Bắc 06/08/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-47-09-88
GIẢI SÁU 291 367 801
GIẢI NĂM 6284 0399 7641 8447 4190 8678
GIẢI TƯ 0308 8428 5036
6490
GIẢI BA 58556 71750 07063 83249 30303 73613
GIẢI NHÌ 39838-57793
GIẢI NHẤT 45932
ĐẶC BIỆT 32648
Đầu LOTO
0 1 3 8 9
1 3
2 8
3 2 6 8
4 1 7 7 8 9
5 0 6
6 3 7
7 8
8 4 8
9 0 0 1 1 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-87-93-57
GIẢI SÁU 695 372 935
GIẢI NĂM 2676 6991 5546 2092 4536 3607
GIẢI TƯ 5191 3212 9468
3133
GIẢI BA 01525 96244 58845 66544 07089 54881
GIẢI NHÌ 23649-01351
GIẢI NHẤT 47794
ĐẶC BIỆT 60091
Đầu LOTO
0 7
1 2
2 5
3 3 5 6
4 4 4 5 6 9
5 1 7
6 8
7 2 6
8 1 7 9 9
9 1 1 1 2 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 31-75-32-52
GIẢI SÁU 925 254 889
GIẢI NĂM 4853 7912 9237 9094 0678 7810
GIẢI TƯ 7829 7239 3687
9573
GIẢI BA 86252 78978 24941 65364 08644 93306
GIẢI NHÌ 24905-87481
GIẢI NHẤT 73770
ĐẶC BIỆT 63132
Đầu LOTO
0 5 6
1 0 2
2 5 9
3 1 2 2 7 9
4 1 4
5 2 2 3 4
6 4
7 0 3 5 8 8
8 1 7 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-88-69-05
GIẢI SÁU 491 214 196
GIẢI NĂM 6167 0262 4508 9252 6533 0582
GIẢI TƯ 7039 2137 1894
2174
GIẢI BA 93082 44886 45770 05022 72885 32612
GIẢI NHÌ 44155-89458
GIẢI NHẤT 65118
ĐẶC BIỆT 25333
Đầu LOTO
0 5 8
1 2 4 8
2 2
3 3 3 7 7 9
4  
5 2 5 8
6 2 7 9
7 0 4
8 2 2 5 6 8
9 1 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-68-79-63
GIẢI SÁU 053 278 929
GIẢI NĂM 2372 1144 3751 7444 1619 3121
GIẢI TƯ 2671 0191 2612
0256
GIẢI BA 58894 16322 06079 83344 28577 43240
GIẢI NHÌ 58669-38238
GIẢI NHẤT 94045
ĐẶC BIỆT 82782
Đầu LOTO
0  
1 2 9
2 1 2 9
3 8
4 0 4 4 4 5
5 1 3 6
6 3 8 9
7 1 2 7 8 9 9
8 2
9 1 1 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-20-17-14
GIẢI SÁU 316 635 795
GIẢI NĂM 5537 7741 7724 5150 7117 8650
GIẢI TƯ 3501 1356 8661
6292
GIẢI BA 47922 88612 41265 88785 13362 22868
GIẢI NHÌ 75794-65136
GIẢI NHẤT 75468
ĐẶC BIỆT 05356
Đầu LOTO
0 1 5
1 2 4 6 7 7
2 0 2 4
3 5 6 7
4 1
5 0 0 6 6
6 1 2 5 8 8
7  
8 5
9 2 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-36-18-12
GIẢI SÁU 504 699 709
GIẢI NĂM 3633 6380 3266 8589 9112 2857
GIẢI TƯ 7026 0286 2385
9151
GIẢI BA 56343 09926 22930 45231 27381 33946
GIẢI NHÌ 01899-77922
GIẢI NHẤT 61312
ĐẶC BIỆT 56690
Đầu LOTO
0 3 4 9
1 2 2 2 8
2 2 6 6
3 0 1 3 6
4 3 6
5 1 7
6 6
7  
8 0 1 5 6 9
9 0 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-39-67-30
GIẢI SÁU 447 132 928
GIẢI NĂM 5947 3963 2830 5881 3621 5768
GIẢI TƯ 5275 7157 5025
0719
GIẢI BA 89874 97818 41969 38205 39390 89726
GIẢI NHÌ 80318-93442
GIẢI NHẤT 62294
ĐẶC BIỆT 51357
Đầu LOTO
0 5
1 8 8 9
2 1 5 6 8
3 0 0 2 9
4 2 7 7
5 7 7
6 3 7 8 9
7 4 5
8 1
9 0 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-74-64-45
GIẢI SÁU 984 511 157
GIẢI NĂM 9771 7380 5939 1547 3980 2897
GIẢI TƯ 9614 3325 8583
4085
GIẢI BA 94889 19019 58537 76548 57392 80953
GIẢI NHÌ 53561-87015
GIẢI NHẤT 59307
ĐẶC BIỆT 79918
Đầu LOTO
0 7
1 1 4 5 8 9
2 5
3 7 9
4 5 7 8
5 3 7
6 1 4
7 1 4 7
8 0 0 3 4 5 9
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-93-30-11
GIẢI SÁU 592 730 069
GIẢI NĂM 6488 7283 2578 1631 5869 4144
GIẢI TƯ 8592 7791 5269
8735
GIẢI BA 70413 87149 00756 40724 83952 15252
GIẢI NHÌ 27425-31871
GIẢI NHẤT 46054
ĐẶC BIỆT 59008
Đầu LOTO
0 8
1 1 3 6
2 4 5
3 0 0 1 5
4 4 9
5 2 2 4 6
6 9 9 9
7 1 8
8 3 8
9 1 2 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-33-10-17
GIẢI SÁU 492 096 051
GIẢI NĂM 9978 9822 4820 0849 7633 8702
GIẢI TƯ 0217 3988 6633
3443
GIẢI BA 73992 57837 06218 01454 18892 58660
GIẢI NHÌ 29886-20697
GIẢI NHẤT 80171
ĐẶC BIỆT 65694
Đầu LOTO
0 2
1 0 7 7 8
2 0 2
3 3 3 3 7
4 3 9
5 1 4
6 0
7 1 4 8
8 6 8
9 2 2 2 4 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-42-05-06
GIẢI SÁU 006 441 643
GIẢI NĂM 1973 9950 9703 5003 3317 8155
GIẢI TƯ 9831 7559 3632
5495
GIẢI BA 23770 54417 55999 91552 41424 49853
GIẢI NHÌ 27803-11950
GIẢI NHẤT 62976
ĐẶC BIỆT 97420
Đầu LOTO
0 3 3 3 5 6 6
1 7 7
2 0 4
3 0 1 2
4 1 2 3
5 0 0 2 3 5 9
6  
7 0 3 6
8  
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-35-34-96
GIẢI SÁU 439 605 607
GIẢI NĂM 1582 3022 8411 9644 8602 0930
GIẢI TƯ 8172 3522 4330
4218
GIẢI BA 59456 61772 61355 71878 76971 71593
GIẢI NHÌ 02040-20422
GIẢI NHẤT 22363
ĐẶC BIỆT 22382
Đầu LOTO
0 2 5 7
1 1 8
2 2 2 2
3 0 0 4 5 9
4 0 4
5 5 6
6 3 4
7 1 2 2 8
8 2 2
9 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-92-49-42
GIẢI SÁU 592 535 619
GIẢI NĂM 3817 1485 4149 4164 4405 4701
GIẢI TƯ 1922 1105 8700
2063
GIẢI BA 27521 89059 26682 04133 14847 09088
GIẢI NHÌ 37929-54400
GIẢI NHẤT 94599
ĐẶC BIỆT 54161
Đầu LOTO
0 0 0 1 5 5 8
1 7 9
2 1 2 9
3 3 5
4 2 7 9 9
5 9
6 1 3 4
7  
8 2 5 8
9 2 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-22-64-56
GIẢI SÁU 215 516 245
GIẢI NĂM 6255 3976 1585 6748 5523 4111
GIẢI TƯ 9116 7809 1641
9324
GIẢI BA 08552 78377 22617 24222 50628 05443
GIẢI NHÌ 57421-39771
GIẢI NHẤT 70690
ĐẶC BIỆT 75074
Đầu LOTO
0 9
1 1 5 6 6 7
2 1 2 2 3 4 8
3  
4 1 3 5 8
5 2 5 6 7
6 4
7 1 4 6 7
8 5
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-29-27-79
GIẢI SÁU 415 152 400
GIẢI NĂM 2521 6536 9324 4183 0484 9097
GIẢI TƯ 0817 8796 6716
1758
GIẢI BA 02590 80260 59726 05537 51947 27843
GIẢI NHÌ 95208-65308
GIẢI NHẤT 99924
ĐẶC BIỆT 12598
Đầu LOTO
0 0 3 8 8
1 5 6 7
2 1 4 4 6 7 9
3 6 7
4 3 7
5 2 8
6 0
7 9
8 3 4
9 0 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-54-47-99
GIẢI SÁU 983 803 845
GIẢI NĂM 9522 4773 4696 7032 3710 8444
GIẢI TƯ 1342 9782 5724
9773
GIẢI BA 17955 53971 72064 08569 81222 26517
GIẢI NHÌ 38375-05828
GIẢI NHẤT 35760
ĐẶC BIỆT 50545
Đầu LOTO
0 3
1 0 7
2 2 2 4 8
3 2
4 2 4 5 5 7
5 4 5
6 0 4 9
7 1 3 3 5
8 2 3
9 2 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-30-16-56
GIẢI SÁU 699 685 645
GIẢI NĂM 6488 3338 1809 5634 5690 1035
GIẢI TƯ 4677 1983 6011
0901
GIẢI BA 53599 26866 23572 68353 09577 52954
GIẢI NHÌ 09232-26251
GIẢI NHẤT 00144
ĐẶC BIỆT 17705
Đầu LOTO
0 1 5 9
1 1 6
2  
3 0 2 4 5 8
4 4 5
5 1 3 4 6
6 6
7 2 7 7
8 3 5 7 8
9 0 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 63-84-94-22
GIẢI SÁU 992 412 445
GIẢI NĂM 7551 3606 0225 1113 7107 7167
GIẢI TƯ 3310 5387 6682
8876
GIẢI BA 07421 62597 13439 98428 44390 54471
GIẢI NHÌ 63579-17598
GIẢI NHẤT 84936
ĐẶC BIỆT 15102
Đầu LOTO
0 2 6 7
1 0 2 3
2 1 2 5 8
3 6 9
4 5
5 1
6 3 7
7 1 6 9
8 2 4 7
9 0 2 4 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-09-11-43
GIẢI SÁU 313 560 309
GIẢI NĂM 9048 6197 0654 7003 9418 0310
GIẢI TƯ 8227 1232 5070
3169
GIẢI BA 59029 93544 52148 67976 22338 44580
GIẢI NHÌ 45630-18275
GIẢI NHẤT 47061
ĐẶC BIỆT 85507
Đầu LOTO
0 3 7 9 9
1 0 1 3 8
2 7 9
3 0 2 8 8
4 3 4 8 8
5 4
6 0 1 9
7 0 5 6
8 0
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-40-08-73
GIẢI SÁU 114 440 299
GIẢI NĂM 2320 0208 0492 9504 9985 0400
GIẢI TƯ 8172 9656 9138
7788
GIẢI BA 70751 43886 30932 93383 01100 62002
GIẢI NHÌ 84063-04929
GIẢI NHẤT 41130
ĐẶC BIỆT 75609
Đầu LOTO
0 0 0 2 4 8 8 9
1 4
2 0 9
3 0 2 8
4 0 0
5 1 6
6 3
7 2 3 8
8 3 5 6 8
9 2 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-15-46-43
GIẢI SÁU 226 653 341
GIẢI NĂM 7737 0533 1756 2496 8300 2435
GIẢI TƯ 0398 9922 4190
4398
GIẢI BA 81898 74780 32429 97099 75658 71993
GIẢI NHÌ 47449-97545
GIẢI NHẤT 53321
ĐẶC BIỆT 68355
Đầu LOTO
0 0
1 5
2 1 2 6 9
3 3 5 7
4 1 3 5 6 9
5 3 5 6 8
6  
7  
8 0 1
9 0 3 6 8 8 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 53-85-17-11
GIẢI SÁU 620 414 723
GIẢI NĂM 1551 6637 9931 9951 4708 6074
GIẢI TƯ 7230 4175 6723
8206
GIẢI BA 78387 83252 30459 44722 86383 27087
GIẢI NHÌ 50088-50440
GIẢI NHẤT 94404
ĐẶC BIỆT 77107
Đầu LOTO
0 4 6 7 8
1 1 4 7
2 0 2 3 3
3 0 1 7
4 0
5 1 1 2 3 9
6  
7 4 5
8 3 5 7 7 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 26-05-08-73
GIẢI SÁU 114 934 500
GIẢI NĂM 9382 0525 2210 8912 2474 6468
GIẢI TƯ 9220 5604 9123
0537
GIẢI BA 01770 81655 89053 75546 85276 85825
GIẢI NHÌ 87665-10101
GIẢI NHẤT 81626
ĐẶC BIỆT 29202
Đầu LOTO
0 0 1 2 4 5 8
1 0 2 4
2 0 3 5 5 6 6
3 4 7
4 6
5 3 5
6 5 8
7 0 3 4 6
8 2
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-46-79-11
GIẢI SÁU 923 489 194
GIẢI NĂM 3930 2430 9837 2119 6994 7402
GIẢI TƯ 1730 5383 1273
0142
GIẢI BA 39671 30121 95042 40845 07863 76344
GIẢI NHÌ 44893-86306
GIẢI NHẤT 65729
ĐẶC BIỆT 63297
Đầu LOTO
0 2 6
1 1 9
2 1 3 9
3 0 0 0 7
4 2 2 4 5 6
5 5
6 3
7 1 3 9
8 3 9
9 3 4 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-23-86-57
GIẢI SÁU 517 648 910
GIẢI NĂM 7497 0233 1859 9736 2928 3840
GIẢI TƯ 1211 9430 4182
7364
GIẢI BA 61978 87451 83773 21171 48198 09837
GIẢI NHÌ 67661-44043
GIẢI NHẤT 51376
ĐẶC BIỆT 16289
Đầu LOTO
0  
1 0 1 7
2 3 8
3 0 3 6 7
4 0 3 8
5 1 7 8 9
6 1 4
7 1 3 6 8
8 2 6 9
9 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-08-38-84
GIẢI SÁU 271 857 902
GIẢI NĂM 6058 7722 8000 6600 5057 7119
GIẢI TƯ 1065 8325 4740
5483
GIẢI BA 42791 84870 27572 06346 25777 39988
GIẢI NHÌ 19632-96225
GIẢI NHẤT 62015
ĐẶC BIỆT 67166
Đầu LOTO
0 0 0 2 8
1 5 9
2 2 4 5 5
3 2 8
4 0 6
5 7 7 8
6 5 6
7 0 1 2 7
8 3 4 8
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-57-19-82
GIẢI SÁU 892 540 529
GIẢI NĂM 6538 1865 3401 3055 0792 2704
GIẢI TƯ 4533 7778 3730
6331
GIẢI BA 01367 56330 09769 22259 99819 03458
GIẢI NHÌ 10988-68258
GIẢI NHẤT 40927
ĐẶC BIỆT 56266
Đầu LOTO
0 1 4
1 9 9
2 7 9
3 0 0 1 3 8
4 0
5 5 7 8 8 9 9
6 5 6 7 9
7 8
8 2 8
9 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-07-62-52
GIẢI SÁU 182 226 256
GIẢI NĂM 4765 4139 3089 4654 0418 0379
GIẢI TƯ 9779 0068 8738
2333
GIẢI BA 39455 59430 51209 83932 63784 61407
GIẢI NHÌ 63573-76967
GIẢI NHẤT 71330
ĐẶC BIỆT 68490
Đầu LOTO
0 7 7 9
1 8
2 6
3 0 0 2 3 8 9
4 0
5 2 4 5 6
6 2 5 7 8
7 3 9 9
8 2 4 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-61-93-65
GIẢI SÁU 613 740 725
GIẢI NĂM 1871 6151 4284 5975 9502 2052
GIẢI TƯ 6617 8366 4722
9436
GIẢI BA 29852 93909 08821 94694 38897 24119
GIẢI NHÌ 44101-57652
GIẢI NHẤT 53350
ĐẶC BIỆT 01783
Đầu LOTO
0 1 2 4 9
1 3 7 9
2 1 2 5
3 6
4 0
5 0 1 2 2 2
6 1 5 6
7 1 5
8 3 4
9 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-41-70-39
GIẢI SÁU 236 372 650
GIẢI NĂM 4948 4487 6624 5882 8314 4323
GIẢI TƯ 4936 8775 7723
3182
GIẢI BA 24155 57126 08515 67229 79646 23483
GIẢI NHÌ 21976-96895
GIẢI NHẤT 34865
ĐẶC BIỆT 95705
Đầu LOTO
0 5
1 4 5
2 3 3 4 6 9
3 6 6 9
4 1 6 8
5 0 5
6 5 5
7 0 2 5 6
8 2 2 3 7
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-89-80-65
GIẢI SÁU 451 900 549
GIẢI NĂM 1030 6207 6390 6200 1202 0819
GIẢI TƯ 9558 0725 6745
1259
GIẢI BA 92084 69660 92161 39657 01268 38300
GIẢI NHÌ 16443-09405
GIẢI NHẤT 13311
ĐẶC BIỆT 82297
Đầu LOTO
0 0 0 0 2 5 7
1 1 9
2 5
3 0
4 3 5 9
5 1 7 8 9
6 0 1 5 8 8
7  
8 0 4 9
9 0 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-19-33-39
GIẢI SÁU 525 820 921
GIẢI NĂM 4221 8132 7896 0419 3319 4167
GIẢI TƯ 0909 6903 5444
0134
GIẢI BA 19483 98948 66315 87012 46315 58704
GIẢI NHÌ 81286-55350
GIẢI NHẤT 00433
ĐẶC BIỆT 81937
Đầu LOTO
0 3 4 9
1 2 5 5 9 9 9
2 0 1 1 5
3 2 3 3 4 7 9
4 4 8
5 0
6 7
7  
8 3 6
9 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-31-88-13
GIẢI SÁU 968 096 507
GIẢI NĂM 1351 9763 0857 6857 7965 6430
GIẢI TƯ 0525 1282 2047
3072
GIẢI BA 29158 64899 76760 15050 12602 24702
GIẢI NHÌ 38353-93296
GIẢI NHẤT 63741
ĐẶC BIỆT 19120
Đầu LOTO
0 2 2 7
1 3
2 0 5
3 0 1
4 1 7
5 0 1 3 7 7 8
6 0 3 5 8
7 2
8 2 8
9 5 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-58-57-26
GIẢI SÁU 290 348 631
GIẢI NĂM 9787 2019 5766 2997 7065 6028
GIẢI TƯ 2496 6798 6950
4415
GIẢI BA 85756 37276 00066 10446 66310 89907
GIẢI NHÌ 21703-66598
GIẢI NHẤT 79085
ĐẶC BIỆT 07188
Đầu LOTO
0 3 7
1 0 5 9
2 6 8
3 1
4 6 8
5 0 6 7 8
6 4 5 6 6
7 6
8 5 7 8
9 0 6 7 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-07-58-95
GIẢI SÁU 401 767 900
GIẢI NĂM 2238 2877 2033 1030 7479 7204
GIẢI TƯ 6856 0319 5675
3374
GIẢI BA 67055 52550 46331 01315 68324 72988
GIẢI NHÌ 73772-58816
GIẢI NHẤT 66484
ĐẶC BIỆT 85978
Đầu LOTO
0 0 1 4 7
1 5 6 9
2 4 4
3 0 1 3 8
4  
5 0 5 6 8
6 7
7 2 4 5 7 8 9
8 4 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm