Kết quả XSTD ngày 06/05/2020 - Xổ số Miền Bắc 06/05/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-36-53-15
GIẢI SÁU 013 673 613
GIẢI NĂM 9041 6374 6429 5445 6826 8420
GIẢI TƯ 7435 6143 8731
2772
GIẢI BA 91068 64543 51130 86584 15916 85086
GIẢI NHÌ 97226-51794
GIẢI NHẤT 87945
ĐẶC BIỆT 03336
Đầu LOTO
0  
1 3 3 5 6
2 0 5 6 6 9
3 0 1 5 6 6
4 1 3 3 5 5
5 3
6 8
7 2 3 4
8 4 6
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-37-65-25
GIẢI SÁU 426 471 950
GIẢI NĂM 9061 6880 0722 0608 9988 7337
GIẢI TƯ 6871 4393 1537
9598
GIẢI BA 69422 76710 31542 60793 85203 34393
GIẢI NHÌ 35063-71698
GIẢI NHẤT 45029
ĐẶC BIỆT 56872
Đầu LOTO
0 3 8
1 0
2 0 2 2 5 6 9
3 7 7 7
4 2
5 0
6 1 3 5
7 1 1 2
8 0 8
9 3 3 3 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-97-80-22
GIẢI SÁU 567 622 767
GIẢI NĂM 9622 9530 5708 1983 5310 4259
GIẢI TƯ 2993 4691 1201
6781
GIẢI BA 01889 14329 88948 49653 47179 12429
GIẢI NHÌ 63184-55310
GIẢI NHẤT 62017
ĐẶC BIỆT 36662
Đầu LOTO
0 1 8
1 0 0 7
2 2 2 2 9 9
3 0
4 8
5 3 9
6 2 7 7
7 9 9
8 0 1 3 4 9
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-84-15-86
GIẢI SÁU 780 885 974
GIẢI NĂM 8757 7473 3139 6788 2868 4763
GIẢI TƯ 4828 3542 6890
6718
GIẢI BA 05454 78208 26771 37657 41916 82114
GIẢI NHÌ 37009-55789
GIẢI NHẤT 89507
ĐẶC BIỆT 08247
Đầu LOTO
0 7 8 9
1 4 5 6 8
2 8
3 9
4 2 7
5 4 5 7 7
6 3 8
7 1 3 4
8 0 4 5 6 8 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-24-70-46
GIẢI SÁU 952 824 128
GIẢI NĂM 3831 6694 0245 3123 9743 1614
GIẢI TƯ 5801 0218 7330
3194
GIẢI BA 27570 98555 72812 08787 04400 77159
GIẢI NHÌ 31934-37670
GIẢI NHẤT 20684
ĐẶC BIỆT 82632
Đầu LOTO
0 0 1
1 2 4 8
2 3 4 4 8
3 0 1 2 4
4 3 5 6
5 2 5 9
6  
7 0 0 0
8 4 7
9 4 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-68-38-69
GIẢI SÁU 802 598 382
GIẢI NĂM 9388 5994 2799 6934 4285 0820
GIẢI TƯ 5746 6151 2895
0556
GIẢI BA 35371 73725 30299 42084 59941 72698
GIẢI NHÌ 19343-16172
GIẢI NHẤT 05369
ĐẶC BIỆT 29166
Đầu LOTO
0 2
1  
2 0 5
3 4 8
4 1 3 6
5 1 6
6 4 6 8 9 9
7 1 2
8 2 4 5 8
9 4 5 8 8 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-69-19-99
GIẢI SÁU 945 995 032
GIẢI NĂM 9361 1394 5433 0780 8923 5972
GIẢI TƯ 1871 8988 5555
7775
GIẢI BA 21105 07116 87934 85218 70692 00542
GIẢI NHÌ 13622-41709
GIẢI NHẤT 26083
ĐẶC BIỆT 06702
Đầu LOTO
0 2 5 9
1 6 8 9
2 2 3
3 2 3 4 7
4 2 5
5 5
6 1 9
7 1 2 5
8 0 3 8
9 2 4 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-72-51-06
GIẢI SÁU 547 058 536
GIẢI NĂM 1017 7460 7603 1870 6564 0775
GIẢI TƯ 1888 5740 6272
1396
GIẢI BA 09152 40739 13373 10734 32955 44862
GIẢI NHÌ 79229-50233
GIẢI NHẤT 00962
ĐẶC BIỆT 97298
Đầu LOTO
0 3 3 6
1 7
2 9
3 3 4 6 9
4 0 7
5 1 2 5 8
6 0 2 2 4
7 0 2 2 3 5
8 8
9 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-34-49-25
GIẢI SÁU 716 597 231
GIẢI NĂM 4446 0813 7173 4469 9458 5070
GIẢI TƯ 8680 5441 6495
2972
GIẢI BA 40236 10533 16407 10122 05568 50341
GIẢI NHÌ 31536-32927
GIẢI NHẤT 34806
ĐẶC BIỆT 69063
Đầu LOTO
0 6 7
1 3 6
2 2 5 7
3 1 3 4 6 6
4 1 1 6 9
5 8
6 3 8 9
7 0 2 3
8 0 3
9 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-91-28-58
GIẢI SÁU 841 862 589
GIẢI NĂM 0473 6488 5491 8777 7960 1618
GIẢI TƯ 8889 9173 7790
9358
GIẢI BA 40427 74012 19445 50825 50002 44156
GIẢI NHÌ 33416-13287
GIẢI NHẤT 86201
ĐẶC BIỆT 77561
Đầu LOTO
0 1 2
1 2 6 8
2 1 5 7 8
3  
4 1 5
5 6 8 8
6 0 1 2
7 3 3 7
8 7 8 9 9
9 0 1 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-75-40-42
GIẢI SÁU 395 280 985
GIẢI NĂM 1884 2203 3664 2606 3478 3633
GIẢI TƯ 6455 7806 1737
8110
GIẢI BA 66559 79693 39067 88540 84522 10917
GIẢI NHÌ 61098-82819
GIẢI NHẤT 18768
ĐẶC BIỆT 90667
Đầu LOTO
0 3 6 6 8
1 0 7 9
2 2
3 3 7
4 0 0 2
5 5 9
6 4 7 7 8
7 5 8
8 0 4 5
9 3 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-40-50-46
GIẢI SÁU 042 860 113
GIẢI NĂM 9594 8168 4620 1042 5478 6685
GIẢI TƯ 0183 4347 7198
2786
GIẢI BA 52488 16580 35819 94080 77434 12598
GIẢI NHÌ 37924-07487
GIẢI NHẤT 35206
ĐẶC BIỆT 46625
Đầu LOTO
0 6
1 3 4 9
2 0 4 5
3 4
4 0 2 2 6 7
5 0
6 0 8
7 8
8 0 0 3 5 6 7 8
9 4 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-12-49-81
GIẢI SÁU 979 603 061
GIẢI NĂM 3327 5393 7018 6271 8763 0361
GIẢI TƯ 8869 0707 1171
8471
GIẢI BA 17750 42618 21199 45081 34758 55910
GIẢI NHÌ 77402-41845
GIẢI NHẤT 91137
ĐẶC BIỆT 69550
Đầu LOTO
0 2 3 7
1 0 2 8 8
2 7
3 7
4 5 6 9
5 0 0 8
6 1 1 3 9
7 1 1 1 9
8 1 1
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-03-81-08
GIẢI SÁU 995 858 210
GIẢI NĂM 9606 4762 9118 4523 7644 1846
GIẢI TƯ 5226 2490 8491
8209
GIẢI BA 21122 43403 38231 62794 44286 27608
GIẢI NHÌ 22018-38528
GIẢI NHẤT 52470
ĐẶC BIỆT 54503
Đầu LOTO
0 3 3 3 6 8 8 9
1 0 8 8
2 2 3 6 8
3 1 2
4 4 6
5 8
6 2
7 0
8 1 6
9 0 1 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm