Kết quả XSTD ngày 05/12/2018 - Xổ số Miền Bắc 05/12/2018

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-86-98-87
GIẢI SÁU 169 412 816
GIẢI NĂM 7194 6601 3680 7653 8547 5548
GIẢI TƯ 9668 0249 7168
2353
GIẢI BA 03403 69565 76882 53750 38900 87956
GIẢI NHÌ 19111-30689
GIẢI NHẤT 98049
ĐẶC BIỆT 12188
Đầu LOTO
0 0 1 3
1 1 2 6
2  
3  
4 7 8 9 9
5 0 3 3 5 6
6 5 8 8 9
7  
8 0 2 6 7 8 9
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-62-66-22
GIẢI SÁU 250 715 091
GIẢI NĂM 9351 5885 3121 0951 7912 4278
GIẢI TƯ 2232 7659 2332
3666
GIẢI BA 37195 36906 66536 81171 47969 59096
GIẢI NHÌ 56738-30266
GIẢI NHẤT 02642
ĐẶC BIỆT 97859
Đầu LOTO
0 6
1 2 5
2 1 2
3 2 2 6 8
4 2
5 0 1 1 4 9 9
6 2 6 6 6 9
7 1 8
8 5
9 1 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-06-19-54
GIẢI SÁU 213 654 279
GIẢI NĂM 0385 1845 9246 8261 6712 7198
GIẢI TƯ 2248 8343 2604
6864
GIẢI BA 09270 02027 74364 22849 47145 04223
GIẢI NHÌ 62690-15314
GIẢI NHẤT 71324
ĐẶC BIỆT 99667
Đầu LOTO
0 4 4 6
1 2 3 4 9
2 3 4 7
3  
4 3 5 5 6 8 9
5 4 4
6 1 4 4 7
7 0 9
8 5
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-71-84-97
GIẢI SÁU 900 111 293
GIẢI NĂM 0237 0530 3466 4807 9859 9868
GIẢI TƯ 1127 3789 2438
2885
GIẢI BA 56795 70474 88585 63403 44547 61358
GIẢI NHÌ 48938-04560
GIẢI NHẤT 29176
ĐẶC BIỆT 71456
Đầu LOTO
0 0 3 7
1 1
2 7
3 0 7 8 8
4 7
5 6 8 9
6 0 6 6 8
7 1 4 6
8 4 5 5 9
9 3 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-87-06-54
GIẢI SÁU 289 388 227
GIẢI NĂM 2636 0025 5192 4924 3360 8715
GIẢI TƯ 9300 0250 0584
9830
GIẢI BA 76367 48748 87121 81726 72370 57111
GIẢI NHÌ 06339-70800
GIẢI NHẤT 35229
ĐẶC BIỆT 72729
Đầu LOTO
0 0 0 6
1 1 5
2 1 4 5 6 7 9 9
3 0 6 9 9
4 8
5 0 4
6 0 7
7 0
8 4 7 8 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-15-53-06
GIẢI SÁU 472 346 331
GIẢI NĂM 2203 2276 3468 2819 6492 7497
GIẢI TƯ 2849 7375 4544
0802
GIẢI BA 11548 76264 38495 47997 76724 14031
GIẢI NHÌ 53826-79534
GIẢI NHẤT 39525
ĐẶC BIỆT 88321
Đầu LOTO
0 2 3 6
1 5 9
2 1 4 5 6
3 1 1 4
4 4 6 8 9
5 3
6 4 8
7 2 3 5 6
8  
9 2 5 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-58-30-46
GIẢI SÁU 178 016 793
GIẢI NĂM 7177 6947 6916 1102 7644 5332
GIẢI TƯ 7077 6003 9332
3736
GIẢI BA 99477 81539 46257 79885 16667 83005
GIẢI NHÌ 03725-22866
GIẢI NHẤT 46801
ĐẶC BIỆT 98929
Đầu LOTO
0 1 2 3 5
1 6 6
2 5 9
3 0 2 2 6 7 9
4 4 6 7
5 7 8
6 6 7
7 7 7 7 8
8 5
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-76-48-79
GIẢI SÁU 023 063 565
GIẢI NĂM 3708 0269 9705 6767 7790 7707
GIẢI TƯ 4454 1466 1515
9014
GIẢI BA 43789 89056 37846 16390 94843 88348
GIẢI NHÌ 53783-26833
GIẢI NHẤT 86368
ĐẶC BIỆT 81965
Đầu LOTO
0 5 7 8
1 4 5
2 3
3 3
4 3 6 8 8
5 4 6
6 3 5 5 6 7 8 9
7 5 6 9
8 3 9
9 0 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-57-43-15
GIẢI SÁU 868 339 158
GIẢI NĂM 3281 3947 8265 3142 4975 9171
GIẢI TƯ 2301 9486 9468
8398
GIẢI BA 03892 41526 18539 53311 60263 48599
GIẢI NHÌ 77757-01553
GIẢI NHẤT 30640
ĐẶC BIỆT 44616
Đầu LOTO
0 1
1 1 5 6
2 6
3 9 9
4 0 2 3 7
5 3 7 7 8
6 3 5 6 8 8
7 1 5
8 1 6
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-75-99-80
GIẢI SÁU 647 355 609
GIẢI NĂM 2427 6778 7336 1342 0623 8496
GIẢI TƯ 1178 7204 1985
6671
GIẢI BA 51346 13237 72856 03520 83143 06133
GIẢI NHÌ 76181-71283
GIẢI NHẤT 25383
ĐẶC BIỆT 74033
Đầu LOTO
0 4 9
1  
2 0 3 7
3 3 3 6 7
4 2 3 3 6 7
5 5 6
6  
7 1 5 8 8
8 0 1 3 3 5
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-81-28-15
GIẢI SÁU 965 530 071
GIẢI NĂM 3218 4002 0897 8500 6322 5398
GIẢI TƯ 1124 8715 6814
7347
GIẢI BA 05457 87022 75253 39319 27994 43423
GIẢI NHÌ 17610-95811
GIẢI NHẤT 29713
ĐẶC BIỆT 34635
Đầu LOTO
0 0 2
1 0 1 3 4 5 5 8 9
2 2 2 2 3 4 8
3 0 5
4 7
5 3 7
6 5
7 1
8 1
9 4 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-72-59-23
GIẢI SÁU 712 983 401
GIẢI NĂM 6865 6190 1161 2124 6715 7736
GIẢI TƯ 5873 6506 5124
0430
GIẢI BA 15696 39418 62645 33273 84435 09984
GIẢI NHÌ 76056-87878
GIẢI NHẤT 97789
ĐẶC BIỆT 90956
Đầu LOTO
0 1 6
1 2 5 8
2 3 4 4
3 0 5 6
4 5
5 6 6 7 9
6 1 5
7 2 3 3 8
8 3 4 9
9 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-02-74-73
GIẢI SÁU 618 608 925
GIẢI NĂM 7508 9413 6529 7784 2071 3509
GIẢI TƯ 1943 1714 7292
9159
GIẢI BA 22770 96336 50754 40207 38019 90452
GIẢI NHÌ 89200-38949
GIẢI NHẤT 72962
ĐẶC BIỆT 06414
Đầu LOTO
0 0 2 7 8 8 9
1 1 3 4 4 8 9
2 5 9
3 6
4 3 9
5 2 4 9
6 2
7 0 1 3 4
8 4
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-51-90-56
GIẢI SÁU 393 135 527
GIẢI NĂM 9292 2227 8372 3319 7941 3183
GIẢI TƯ 0426 6260 1427
1358
GIẢI BA 84539 74506 63458 97149 44846 62175
GIẢI NHÌ 52484-84494
GIẢI NHẤT 90319
ĐẶC BIỆT 95565
Đầu LOTO
0 6
1 9 9
2 6 7 7 7
3 5 9
4 1 6 9
5 1 6 8 8
6 0 5
7 2 5 7
8 3 4
9 0 2 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-29-95-68
GIẢI SÁU 045 657 631
GIẢI NĂM 7713 3795 6272 2259 1089 1427
GIẢI TƯ 1702 5150 3959
0835
GIẢI BA 37341 82033 07079 25356 03212 58077
GIẢI NHÌ 70427-13696
GIẢI NHẤT 35182
ĐẶC BIỆT 79721
Đầu LOTO
0 2
1 2 3
2 1 7 7 9
3 1 3 5
4 1 5
5 0 6 7 9 9
6 8
7 1 2 7 9
8 2 9
9 5 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-80-52-17
GIẢI SÁU 905 358 808
GIẢI NĂM 4497 1389 9326 8427 9201 0514
GIẢI TƯ 2307 2646 4260
6375
GIẢI BA 27322 34387 69206 36317 39271 91802
GIẢI NHÌ 14008-26166
GIẢI NHẤT 55967
ĐẶC BIỆT 02322
Đầu LOTO
0 1 2 5 6 7 8 8
1 0 4 7 7
2 2 2 6 7
3  
4 6
5 2 8
6 0 6 7
7 1 5
8 0 7 9
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 61-57-36-42
GIẢI SÁU 229 318 488
GIẢI NĂM 2758 7737 9829 5168 8297 6872
GIẢI TƯ 5990 4425 1706
0354
GIẢI BA 76401 88715 96354 27474 52186 40417
GIẢI NHÌ 89226-43465
GIẢI NHẤT 04391
ĐẶC BIỆT 38201
Đầu LOTO
0 1 1 6
1 5 7 8
2 5 6 9 9
3 6 7
4 2
5 4 4 7 8
6 1 5 8
7 2 4
8 6 8
9 0 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-54-05-77
GIẢI SÁU 636 486 856
GIẢI NĂM 2798 7737 9514 6121 2643 9829
GIẢI TƯ 1850 2438 0171
7231
GIẢI BA 15875 83234 58265 89943 47425 14062
GIẢI NHÌ 54064-35249
GIẢI NHẤT 23276
ĐẶC BIỆT 16644
Đầu LOTO
0 5
1 4
2 1 5 9
3 1 4 6 7 8
4 3 3 4 9
5 0 4 6
6 2 4 5
7 0 1 5 6 7
8 6
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-09-28-91
GIẢI SÁU 715 039 426
GIẢI NĂM 8827 7809 3759 8672 4379 0448
GIẢI TƯ 5758 4586 7307
9930
GIẢI BA 08006 25477 08695 52648 77576 69068
GIẢI NHÌ 60948-79428
GIẢI NHẤT 07964
ĐẶC BIỆT 96702
Đầu LOTO
0 2 6 7 9 9
1 5
2 6 7 8 8
3 0 9
4 8 8 8
5 8 9
6 2 4 8
7 2 6 7 9
8 6
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-09-24-63
GIẢI SÁU 713 289 650
GIẢI NĂM 4406 3286 5166 0592 6493 6853
GIẢI TƯ 4593 3785 8457
4547
GIẢI BA 01007 92958 08927 60386 47228 16238
GIẢI NHÌ 40817-07830
GIẢI NHẤT 43720
ĐẶC BIỆT 52348
Đầu LOTO
0 6 7 9
1 3 7
2 0 4 7 8
3 0 8
4 7 8
5 0 3 7 8
6 3 6
7 2
8 5 6 6 9
9 2 3 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-64-62-48
GIẢI SÁU 221 307 061
GIẢI NĂM 3311 3479 6913 7757 4035 5520
GIẢI TƯ 1906 3920 7366
9028
GIẢI BA 32995 60096 42577 77893 19355 77678
GIẢI NHÌ 62327-34168
GIẢI NHẤT 35255
ĐẶC BIỆT 33888
Đầu LOTO
0 6 7
1 1 3
2 0 0 1 7 8
3 5 7
4 8
5 5 5 7
6 1 2 4 6 8
7 7 8 9
8 8
9 3 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-83-58-20
GIẢI SÁU 776 359 649
GIẢI NĂM 6989 7270 3165 0126 1293 3403
GIẢI TƯ 6351 4078 6093
2395
GIẢI BA 28468 25479 85385 96612 37169 84771
GIẢI NHÌ 20499-10901
GIẢI NHẤT 21941
ĐẶC BIỆT 25841
Đầu LOTO
0 1 3
1 2
2 0 6
3  
4 1 1 9
5 1 8 9
6 2 5 8 9
7 0 1 6 8 9
8 3 5 9
9 3 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-82-77-02
GIẢI SÁU 864 904 957
GIẢI NĂM 6069 8671 8911 8350 6580 4001
GIẢI TƯ 9768 1874 8024
0416
GIẢI BA 29468 37276 40075 04905 78665 78108
GIẢI NHÌ 98362-95934
GIẢI NHẤT 27920
ĐẶC BIỆT 07459
Đầu LOTO
0 1 2 4 5 8
1 1 6
2 0 4
3 0 4
4  
5 0 7 9
6 2 4 5 8 8 9
7 1 4 5 6 7
8 0 2
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-16-31-94
GIẢI SÁU 403 755 319
GIẢI NĂM 6290 2304 0234 5656 1059 3558
GIẢI TƯ 7171 5268 5269
9489
GIẢI BA 10201 70052 40817 91950 51599 31477
GIẢI NHÌ 00209-87804
GIẢI NHẤT 22084
ĐẶC BIỆT 20970
Đầu LOTO
0 1 3 4 4 9
1 6 7 9
2 8
3 1 4
4  
5 0 2 5 6 8 9
6 8 9
7 0 1 7
8 4 9
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-60-32-27
GIẢI SÁU 653 489 357
GIẢI NĂM 1203 7738 0727 1164 7684 4968
GIẢI TƯ 7931 7117 9518
6252
GIẢI BA 16710 32624 45320 91317 66184 58081
GIẢI NHÌ 35791-13320
GIẢI NHẤT 12518
ĐẶC BIỆT 65771
Đầu LOTO
0 3
1 0 7 7 8 8
2 0 0 4 7 7
3 1 2 8
4 1
5 2 3 7
6 0 4 8
7 1
8 1 4 4 9
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-58-93-40
GIẢI SÁU 950 962 650
GIẢI NĂM 7259 9857 3981 6830 9875 5855
GIẢI TƯ 3052 0546 3396
1024
GIẢI BA 84461 42542 81734 08015 00481 03823
GIẢI NHÌ 77215-58638
GIẢI NHẤT 15217
ĐẶC BIỆT 04284
Đầu LOTO
0  
1 5 5 7
2 3 4
3 0 4 8
4 0 2 6
5 0 0 2 5 7 8 9
6 1 2
7 5
8 1 1 4
9 0 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-06-12-39
GIẢI SÁU 490 145 781
GIẢI NĂM 6499 5209 9670 5830 4531 7236
GIẢI TƯ 2363 5556 2328
9148
GIẢI BA 09335 08782 34158 99358 71376 38817
GIẢI NHÌ 59491-47711
GIẢI NHẤT 36231
ĐẶC BIỆT 45669
Đầu LOTO
0 6 9
1 1 2 7
2 8
3 0 1 1 5 6 7 9
4 5 8
5 6 8 8
6 3 9
7 0 6
8 1 2
9 0 1 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-87-78-41
GIẢI SÁU 260 501 326
GIẢI NĂM 0732 8026 2919 9747 1269 5239
GIẢI TƯ 5087 0469 0068
4246
GIẢI BA 87053 77009 11180 78522 03520 14985
GIẢI NHÌ 15832-26494
GIẢI NHẤT 50330
ĐẶC BIỆT 33079
Đầu LOTO
0 1 9
1 9
2 0 2 6 6
3 0 2 2 9
4 1 3 6 7
5 3
6 0 8 9 9
7 8 9
8 0 5 7 7
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-30-83-37
GIẢI SÁU 970 388 700
GIẢI NĂM 9374 0307 4614 3832 1449 9461
GIẢI TƯ 4255 6431 2748
7807
GIẢI BA 32827 55303 98281 06076 09534 34427
GIẢI NHÌ 70934-74050
GIẢI NHẤT 94946
ĐẶC BIỆT 89911
Đầu LOTO
0 0 3 7 7
1 1 4
2 7 7
3 0 1 2 4 4 7
4 6 8 9
5 0 4 5
6 1
7 0 4 6
8 1 3 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-44-29-84
GIẢI SÁU 621 140 016
GIẢI NĂM 9557 0389 3797 4367 8187 7893
GIẢI TƯ 2670 6349 1314
6166
GIẢI BA 71174 68921 87064 94602 26879 52929
GIẢI NHÌ 50921-20383
GIẢI NHẤT 17222
ĐẶC BIỆT 70455
Đầu LOTO
0 2
1 4 6
2 1 1 1 2 9 9
3  
4 0 4 9
5 5 7
6 4 6 7
7 0 3 4 9
8 3 4 7 9
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-00-72-77
GIẢI SÁU 726 050 867
GIẢI NĂM 4027 7705 4250 3426 8658 7518
GIẢI TƯ 2758 2418 8445
2009
GIẢI BA 90153 35539 26252 60279 79910 68651
GIẢI NHÌ 21543-06276
GIẢI NHẤT 36489
ĐẶC BIỆT 01524
Đầu LOTO
0 0 5 9
1 0 8 8
2 4 6 6 7
3 9
4 3 5 8
5 0 0 1 2 3 8 8
6 7
7 2 6 7 9
8 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-61-21-32
GIẢI SÁU 614 470 837
GIẢI NĂM 4587 2174 3902 0640 5335 0783
GIẢI TƯ 0212 4912 3057
3736
GIẢI BA 35992 23205 14886 63902 21987 55625
GIẢI NHÌ 91350-19050
GIẢI NHẤT 87994
ĐẶC BIỆT 15844
Đầu LOTO
0 2 2 5
1 2 2 4
2 1 5
3 2 5 6 7
4 0 4
5 0 0 7
6 1
7 0 4
8 3 6 7 7
9 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-82-31-23
GIẢI SÁU 610 309 430
GIẢI NĂM 5976 0268 1665 1710 6241 9812
GIẢI TƯ 3106 6587 9562
0681
GIẢI BA 70015 05880 21228 97250 01600 06731
GIẢI NHÌ 97791-02659
GIẢI NHẤT 84157
ĐẶC BIỆT 14832
Đầu LOTO
0 0 6 9
1 0 0 2 5
2 3 8
3 0 1 1 2
4 1
5 0 7 9
6 2 5 8
7 6
8 0 1 2 7 7
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-61-14-71
GIẢI SÁU 382 518 734
GIẢI NĂM 8871 1788 9069 5168 8634 4455
GIẢI TƯ 8376 4308 9334
0138
GIẢI BA 77286 56865 09229 73081 05915 19494
GIẢI NHÌ 34440-45550
GIẢI NHẤT 57599
ĐẶC BIỆT 54448
Đầu LOTO
0 8
1 4 5 8
2 9
3 4 4 4 8
4 0 8
5 0 5
6 1 4 5 8 9
7 1 1 6
8 1 2 6 8
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-70-00-50
GIẢI SÁU 599 651 662
GIẢI NĂM 4737 9228 2878 4363 7804 2256
GIẢI TƯ 1509 9181 3779
5017
GIẢI BA 80296 48080 70610 61349 22637 85810
GIẢI NHÌ 17943-89793
GIẢI NHẤT 75455
ĐẶC BIỆT 51489
Đầu LOTO
0 0 4 9
1 0 0 7
2 5 8
3 7 7
4 3 9
5 0 1 5 6
6 2 3
7 0 8 9
8 0 1 9
9 3 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-23-96-82
GIẢI SÁU 294 542 112
GIẢI NĂM 5399 8086 0067 9596 1845 3555
GIẢI TƯ 2437 5354 7634
6269
GIẢI BA 52229 68383 93023 58756 24919 28233
GIẢI NHÌ 72824-27415
GIẢI NHẤT 35859
ĐẶC BIỆT 59535
Đầu LOTO
0  
1 2 5 9
2 3 3 4 9
3 3 4 5 7
4 2 5
5 4 5 6 9
6 7 9
7 3
8 2 3 6
9 4 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm