Kết quả XSTD ngày 05/03/2019 - Xổ số Miền Bắc 05/03/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-39-93-32
GIẢI SÁU 005 909 407
GIẢI NĂM 4057 1972 0159 0890 1525 9043
GIẢI TƯ 9993 0312 5612
2702
GIẢI BA 25542 92585 97675 58694 96914 89230
GIẢI NHÌ 06825-25300
GIẢI NHẤT 76770
ĐẶC BIỆT 02286
Đầu LOTO
0 0 2 5 7 9
1 2 2 4 5
2 5 5
3 0 2 9
4 2 3
5 7 9
6  
7 0 2 5
8 5 6
9 0 3 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-04-38-60
GIẢI SÁU 699 510 099
GIẢI NĂM 1490 2330 7550 5589 4495 8524
GIẢI TƯ 6865 9458 9011
9882
GIẢI BA 22693 98695 74276 13292 15513 75857
GIẢI NHÌ 35883-89943
GIẢI NHẤT 45805
ĐẶC BIỆT 11155
Đầu LOTO
0 4 5
1 0 1 3
2 4
3 0 3 8
4 3
5 0 5 7 8
6 0 5
7 6
8 2 3 9
9 0 2 3 5 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-89-92-06
GIẢI SÁU 834 082 688
GIẢI NĂM 5582 0033 2199 7874 9282 8442
GIẢI TƯ 0614 4310 1170
7093
GIẢI BA 64222 10693 68066 57965 58045 63636
GIẢI NHÌ 71432-78957
GIẢI NHẤT 10624
ĐẶC BIỆT 58310
Đầu LOTO
0 6
1 0 0 2 4
2 2 4
3 2 3 4 6
4 2 5
5 7
6 5 6
7 0 4
8 2 2 2 8 9
9 2 3 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-10-52-88
GIẢI SÁU 386 147 621
GIẢI NĂM 6248 2940 3251 5435 2932 3665
GIẢI TƯ 5557 8190 9584
0213
GIẢI BA 62547 12413 25832 44103 16115 49454
GIẢI NHÌ 11294-83741
GIẢI NHẤT 20787
ĐẶC BIỆT 62505
Đầu LOTO
0 3 5
1 0 3 3 5
2 1
3 2 2 5
4 0 1 7 7 8
5 1 2 4 7
6 5
7  
8 4 6 7 7 8
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 32-11-67-76
GIẢI SÁU 531 492 827
GIẢI NĂM 3731 9847 5459 8464 3197 0691
GIẢI TƯ 6324 6901 4272
0373
GIẢI BA 90776 11668 62008 61053 94032 13083
GIẢI NHÌ 81282-12686
GIẢI NHẤT 06742
ĐẶC BIỆT 71310
Đầu LOTO
0 1 8
1 0 1
2 4 7
3 1 1 2 2
4 2 7
5 3 9
6 4 7 8
7 2 3 6 6
8 2 3 6
9 1 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-17-26-63
GIẢI SÁU 169 178 951
GIẢI NĂM 9011 5200 5087 6128 2427 2478
GIẢI TƯ 3161 5188 9617
0660
GIẢI BA 44679 92716 35241 04331 79251 13630
GIẢI NHÌ 05378-39524
GIẢI NHẤT 96589
ĐẶC BIỆT 61214
Đầu LOTO
0 0 8
1 1 4 6 7 7
2 4 6 7 8
3 0 1
4 1
5 1 1
6 0 1 3 9
7 8 8 8 9
8 7 8 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-57-64-94
GIẢI SÁU 160 626 587
GIẢI NĂM 8099 1437 6832 3899 3492 5039
GIẢI TƯ 4254 9079 7726
9558
GIẢI BA 18492 11613 87193 15708 17500 08663
GIẢI NHÌ 57803-50551
GIẢI NHẤT 21136
ĐẶC BIỆT 68716
Đầu LOTO
0 0 3 8
1 3 6
2 6 6 8
3 2 6 7 9
4  
5 1 4 7 8
6 0 3 4
7 9
8 7
9 2 2 3 4 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-14-73-89
GIẢI SÁU 354 960 277
GIẢI NĂM 6065 0869 2696 5726 4301 1244
GIẢI TƯ 2292 6414 0880
9850
GIẢI BA 47349 79435 09013 01083 12595 12432
GIẢI NHÌ 07854-72825
GIẢI NHẤT 56052
ĐẶC BIỆT 17948
Đầu LOTO
0 1
1 3 4 4 6
2 5 6
3 2 5
4 4 8 9
5 0 2 4 4
6 0 5 9
7 3 7
8 0 3 9
9 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-65-56-81
GIẢI SÁU 722 699 314
GIẢI NĂM 7879 4150 8523 5791 3708 9545
GIẢI TƯ 3513 8867 0686
4710
GIẢI BA 36329 73301 49104 39953 71619 49805
GIẢI NHÌ 38457-72236
GIẢI NHẤT 14350
ĐẶC BIỆT 37168
Đầu LOTO
0 1 4 5 8
1 0 3 4 9
2 2 3 9
3 6 8
4 5
5 0 0 3 6 7
6 5 7 8
7 9
8 1 6
9 1 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-34-07-17
GIẢI SÁU 053 151 027
GIẢI NĂM 9218 9615 6384 9774 0667 9256
GIẢI TƯ 5253 7221 3569
9949
GIẢI BA 19492 12679 40369 16164 64181 42536
GIẢI NHÌ 42934-66588
GIẢI NHẤT 39106
ĐẶC BIỆT 55232
Đầu LOTO
0 4 6 7
1 5 7 8
2 1 7
3 2 4 4 6
4 9
5 1 3 3 6
6 4 7 9 9
7 4 9
8 1 4 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-39-53-34
GIẢI SÁU 407 781 040
GIẢI NĂM 9720 7463 0959 2825 7313 4473
GIẢI TƯ 3296 2908 5604
9414
GIẢI BA 74853 11851 99198 07286 09330 42706
GIẢI NHÌ 16219-95693
GIẢI NHẤT 86911
ĐẶC BIỆT 63311
Đầu LOTO
0 4 6 7 8
1 1 1 3 4 9
2 0 5
3 0 4 9
4 0
5 1 3 3 9
6 3
7 3
8 1 6
9 3 6 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-44-86-90
GIẢI SÁU 205 320 069
GIẢI NĂM 0798 6373 1295 7962 8436 2527
GIẢI TƯ 3784 9200 1013
6658
GIẢI BA 82980 72735 58528 56062 51814 75106
GIẢI NHÌ 12230-26939
GIẢI NHẤT 53655
ĐẶC BIỆT 34463
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 3 4
2 0 7 8
3 0 5 6 9
4 4
5 5 8
6 2 2 3 9
7 3
8 0 3 4 6
9 0 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-40-33-76
GIẢI SÁU 974 962 317
GIẢI NĂM 8234 4764 4536 9694 6843 3812
GIẢI TƯ 7907 4602 3921
6172
GIẢI BA 15682 14015 43743 57048 89993 40390
GIẢI NHÌ 57039-79159
GIẢI NHẤT 75866
ĐẶC BIỆT 89968
Đầu LOTO
0 2 7
1 2 5 7
2 1
3 3 4 6 9
4 0 3 3 8
5 9
6 2 4 5 6 8
7 2 4 6
8 2
9 0 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-41-51-43
GIẢI SÁU 666 471 422
GIẢI NĂM 4548 8688 0833 2444 4343 5394
GIẢI TƯ 2787 2150 9355
1033
GIẢI BA 28164 95332 04087 57541 61255 04098
GIẢI NHÌ 19329-25694
GIẢI NHẤT 60764
ĐẶC BIỆT 28716
Đầu LOTO
0  
1 6
2 2 9
3 2 3 3
4 1 1 3 3 4 8
5 0 1 5 5
6 4 4 6
7 1 3
8 7 7 8
9 4 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-68-55-49
GIẢI SÁU 895 491 961
GIẢI NĂM 6250 9384 9488 7587 4931 9661
GIẢI TƯ 4952 3784 1334
7882
GIẢI BA 44271 18652 52665 19468 29116 70851
GIẢI NHÌ 26503-59506
GIẢI NHẤT 55689
ĐẶC BIỆT 86105
Đầu LOTO
0 3 5 6
1 6
2  
3 1 4
4 9
5 0 1 2 2 5
6 1 1 5 8 8
7 1 5
8 2 4 4 7 8 9
9 1 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 89-21-62-42
GIẢI SÁU 455 989 243
GIẢI NĂM 5359 1293 3130 2899 5486 0063
GIẢI TƯ 8090 5364 9070
8033
GIẢI BA 92221 41635 61327 66409 53102 70126
GIẢI NHÌ 75215-83161
GIẢI NHẤT 69209
ĐẶC BIỆT 15297
Đầu LOTO
0 2 9 9
1 5
2 1 1 6 7
3 0 3 5
4 2 3
5 5 9
6 1 2 3 4
7 0
8 6 9 9
9 0 3 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 87-66-36-35
GIẢI SÁU 304 513 949
GIẢI NĂM 6967 0571 8197 8789 8211 3152
GIẢI TƯ 8106 6386 2620
5912
GIẢI BA 89547 75659 54702 32099 11239 06965
GIẢI NHÌ 47832-40270
GIẢI NHẤT 25897
ĐẶC BIỆT 54486
Đầu LOTO
0 2 4 6
1 1 2 3
2 0
3 2 5 6 9
4 7 9
5 2 9
6 5 6 7
7 0 1
8 6 6 7 9
9 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-49-12-55
GIẢI SÁU 126 308 876
GIẢI NĂM 3925 2275 6617 8019 5827 5047
GIẢI TƯ 5258 0129 0749
0873
GIẢI BA 75916 39968 22680 35750 67352 15052
GIẢI NHÌ 27130-69477
GIẢI NHẤT 40751
ĐẶC BIỆT 57480
Đầu LOTO
0 0 8
1 2 6 7 9
2 5 6 7 9
3 0
4 7 9 9
5 0 1 2 2 5 8
6 8
7 3 5 6 7
8 0 0
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-80-68-02
GIẢI SÁU 609 959 670
GIẢI NĂM 8028 5553 7838 4068 0831 8115
GIẢI TƯ 1896 7354 5909
4400
GIẢI BA 31697 48439 09036 11799 98809 04611
GIẢI NHÌ 20750-71078
GIẢI NHẤT 27219
ĐẶC BIỆT 65132
Đầu LOTO
0 0 2 9 9 9
1 1 5 9
2 4 8
3 1 2 6 8 9
4  
5 0 3 4 9
6 8 8
7 0 8
8 0
9 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-92-41-78
GIẢI SÁU 878 973 592
GIẢI NĂM 8562 6734 9287 5749 3439 4287
GIẢI TƯ 9374 6665 4420
4353
GIẢI BA 59431 76798 62214 11510 84446 58671
GIẢI NHÌ 13138-05847
GIẢI NHẤT 12758
ĐẶC BIỆT 28929
Đầu LOTO
0  
1 0 4
2 0 9
3 1 4 8 9
4 0 1 6 7 9
5 3 8
6 2 5
7 1 3 4 8 8
8 7 7
9 2 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-83-09-36
GIẢI SÁU 876 959 773
GIẢI NĂM 2786 5003 5136 6893 2177 9925
GIẢI TƯ 3941 8480 2160
4635
GIẢI BA 15619 84309 54261 80289 01115 34728
GIẢI NHÌ 87967-60602
GIẢI NHẤT 07897
ĐẶC BIỆT 67091
Đầu LOTO
0 2 3 9 9
1 5 5 9
2 5 8
3 5 6 6
4 1
5 9
6 0 1 7
7 3 6 7
8 0 3 6 9
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-44-52-43
GIẢI SÁU 647 127 083
GIẢI NĂM 2004 8702 2945 6120 7938 3317
GIẢI TƯ 4866 4169 4717
3868
GIẢI BA 39190 54426 03846 67682 41730 07962
GIẢI NHÌ 96164-93077
GIẢI NHẤT 32253
ĐẶC BIỆT 11333
Đầu LOTO
0 2 4
1 7 7
2 0 6 7
3 0 3 8
4 3 4 5 6 7 8
5 2 3
6 2 4 6 8 9
7 7
8 2 3
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-36-21-93
GIẢI SÁU 333 480 641
GIẢI NĂM 1404 0446 1205 0086 5944 8117
GIẢI TƯ 7620 0039 5115
2725
GIẢI BA 02698 26004 07203 39148 54541 89751
GIẢI NHÌ 51933-57101
GIẢI NHẤT 78249
ĐẶC BIỆT 27459
Đầu LOTO
0 1 3 4 4 5
1 5 7
2 0 1 5
3 3 3 6 9
4 1 1 4 6 8 9
5 1 9
6  
7 9
8 0 6
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-44-89-74
GIẢI SÁU 989 787 592
GIẢI NĂM 1955 7929 8996 4801 8665 3825
GIẢI TƯ 4833 4667 2740
1345
GIẢI BA 97756 48013 18542 44887 04845 80171
GIẢI NHÌ 69427-32385
GIẢI NHẤT 72164
ĐẶC BIỆT 83208
Đầu LOTO
0 1 8
1 3
2 5 7 9
3 3
4 0 2 4 5 5
5 5 6
6 2 4 5 7
7 1 4
8 5 7 7 9 9
9 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-02-46-19
GIẢI SÁU 952 353 424
GIẢI NĂM 9007 2723 9513 5774 1509 7501
GIẢI TƯ 0617 5272 1859
7344
GIẢI BA 63079 60465 57932 41915 30829 83970
GIẢI NHÌ 62655-92414
GIẢI NHẤT 11452
ĐẶC BIỆT 65826
Đầu LOTO
0 1 2 7 9
1 3 4 5 7 9
2 3 4 6 9
3 2
4 2 4 6
5 2 2 3 5 9
6 5
7 0 2 4 9
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-11-12-94
GIẢI SÁU 984 804 272
GIẢI NĂM 3711 6774 8125 0724 0446 1121
GIẢI TƯ 3279 0328 0196
6040
GIẢI BA 03122 20239 08897 63291 35519 90363
GIẢI NHÌ 09121-88937
GIẢI NHẤT 32196
ĐẶC BIỆT 32999
Đầu LOTO
0 4
1 1 1 2 5 9
2 1 1 2 4 5 8
3 7 9
4 0 6
5  
6 3
7 2 4 9
8 4
9 1 4 6 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-76-55-08
GIẢI SÁU 157 797 201
GIẢI NĂM 0362 7824 4807 5643 7114 7929
GIẢI TƯ 9954 0235 4515
9234
GIẢI BA 69283 70489 45784 77730 41027 05042
GIẢI NHÌ 33210-84333
GIẢI NHẤT 49169
ĐẶC BIỆT 61090
Đầu LOTO
0 1 7 8
1 0 4 5
2 4 7 8 9
3 0 3 4 5
4 2 3
5 4 5 7
6 2 9
7 6
8 3 4 9
9 0 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-04-78-88
GIẢI SÁU 390 842 396
GIẢI NĂM 9246 3444 6151 1071 2031 5949
GIẢI TƯ 8083 3121 1022
2354
GIẢI BA 07591 78144 04746 88999 70819 40731
GIẢI NHÌ 06541-59475
GIẢI NHẤT 40130
ĐẶC BIỆT 93843
Đầu LOTO
0 4
1 9
2 1 2
3 0 1 1
4 1 2 3 4 4 4 6 6 9
5 1 4
6  
7 1 5 8
8 3 8
9 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-38-08-57
GIẢI SÁU 644 850 157
GIẢI NĂM 7923 5235 7728 2059 3936 8850
GIẢI TƯ 9217 8222 3349
3524
GIẢI BA 74843 12527 05270 36939 44042 11960
GIẢI NHÌ 43606-56865
GIẢI NHẤT 22416
ĐẶC BIỆT 08988
Đầu LOTO
0 6 8
1 6 7
2 2 3 4 7 8
3 5 6 8 9
4 2 3 4 9
5 0 0 2 7 7 9
6 0 5
7 0
8 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-99-73-43
GIẢI SÁU 381 811 374
GIẢI NĂM 6783 9254 7418 8179 0224 4720
GIẢI TƯ 1952 2843 4724
8141
GIẢI BA 03943 51317 77652 91711 09641 18425
GIẢI NHÌ 11867-39080
GIẢI NHẤT 66550
ĐẶC BIỆT 77622
Đầu LOTO
0  
1 1 1 6 7 8
2 0 2 4 4 5
3  
4 1 1 3 3 3
5 0 2 2 4
6 7
7 3 4 9
8 0 1 3
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-95-91-10
GIẢI SÁU 020 924 658
GIẢI NĂM 2519 4460 0394 2246 9210 7259
GIẢI TƯ 7504 9807 8375
4615
GIẢI BA 40903 73015 13519 97023 82910 53140
GIẢI NHÌ 53161-09000
GIẢI NHẤT 85093
ĐẶC BIỆT 10344
Đầu LOTO
0 0 3 4 7 8
1 0 0 0 5 5 9 9
2 0 3 4
3  
4 0 4 6
5 8 9
6 0 1
7 5
8  
9 1 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-59-01-68
GIẢI SÁU 664 515 572
GIẢI NĂM 2291 7850 3669 2741 7052 1108
GIẢI TƯ 6438 9819 8847
2539
GIẢI BA 75651 35133 52385 59171 20409 73525
GIẢI NHÌ 29375-21047
GIẢI NHẤT 42767
ĐẶC BIỆT 56579
Đầu LOTO
0 1 8 9
1 5 9
2 5
3 3 7 8 9
4 1 7 7
5 0 1 2 9
6 4 7 8 9
7 1 2 5 9
8 5
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm