Kết quả XSTD ngày 04/07/2019 - Xổ số Miền Bắc 04/07/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-31-88-13
GIẢI SÁU 968 096 507
GIẢI NĂM 1351 9763 0857 6857 7965 6430
GIẢI TƯ 0525 1282 2047
3072
GIẢI BA 29158 64899 76760 15050 12602 24702
GIẢI NHÌ 38353-93296
GIẢI NHẤT 63741
ĐẶC BIỆT 19120
Đầu LOTO
0 2 2 7
1 3
2 0 5
3 0 1
4 1 7
5 0 1 3 7 7 8
6 0 3 5 8
7 2
8 2 8
9 5 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-58-57-26
GIẢI SÁU 290 348 631
GIẢI NĂM 9787 2019 5766 2997 7065 6028
GIẢI TƯ 2496 6798 6950
4415
GIẢI BA 85756 37276 00066 10446 66310 89907
GIẢI NHÌ 21703-66598
GIẢI NHẤT 79085
ĐẶC BIỆT 07188
Đầu LOTO
0 3 7
1 0 5 9
2 6 8
3 1
4 6 8
5 0 6 7 8
6 4 5 6 6
7 6
8 5 7 8
9 0 6 7 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-07-58-95
GIẢI SÁU 401 767 900
GIẢI NĂM 2238 2877 2033 1030 7479 7204
GIẢI TƯ 6856 0319 5675
3374
GIẢI BA 67055 52550 46331 01315 68324 72988
GIẢI NHÌ 73772-58816
GIẢI NHẤT 66484
ĐẶC BIỆT 85978
Đầu LOTO
0 0 1 4 7
1 5 6 9
2 4 4
3 0 1 3 8
4  
5 0 5 6 8
6 7
7 2 4 5 7 8 9
8 4 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-93-77-39
GIẢI SÁU 771 809 234
GIẢI NĂM 5564 5078 3024 8840 9686 9003
GIẢI TƯ 8064 9941 6085
4292
GIẢI BA 17715 16852 97575 98176 35770 98405
GIẢI NHÌ 04274-21312
GIẢI NHẤT 15393
ĐẶC BIỆT 31284
Đầu LOTO
0 3 5 9
1 2 5
2 4
3 4 9
4 0 1
5 2
6 4 4
7 0 1 2 4 5 6 7 8
8 4 5 6
9 2 3 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-01-94-42
GIẢI SÁU 586 995 997
GIẢI NĂM 3067 4230 9699 3414 3374 4650
GIẢI TƯ 6146 2348 5577
2831
GIẢI BA 67021 17143 15334 97804 61489 80839
GIẢI NHÌ 27142-26723
GIẢI NHẤT 92650
ĐẶC BIỆT 73622
Đầu LOTO
0 1 4
1 4
2 1 2 3
3 0 1 4 9
4 2 2 3 6 8
5 0 0
6 7
7 4 7 7
8 6 9
9 4 5 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-86-85-92
GIẢI SÁU 299 836 526
GIẢI NĂM 2086 0811 5992 9301 3982 6541
GIẢI TƯ 6008 9597 1968
7837
GIẢI BA 03064 54365 97448 00329 75100 67838
GIẢI NHÌ 49762-51935
GIẢI NHẤT 58493
ĐẶC BIỆT 97734
Đầu LOTO
0 0 1 8
1 0 1
2 6 9
3 4 5 6 7 8
4 1 8
5  
6 2 4 5 8
7  
8 2 5 6 6
9 2 2 3 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 10-38-54-55
GIẢI SÁU 483 393 793
GIẢI NĂM 8681 7759 7037 3897 5259 2412
GIẢI TƯ 3402 4770 6880
7930
GIẢI BA 27799 85413 26094 94620 93354 20309
GIẢI NHÌ 15351-32341
GIẢI NHẤT 45763
ĐẶC BIỆT 98073
Đầu LOTO
0 2 9
1 0 2 3
2 0
3 0 7 8
4 1
5 1 4 4 5 9 9
6 3
7 0 3
8 0 1 3
9 3 3 4 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-20-75-04
GIẢI SÁU 317 955 227
GIẢI NĂM 6286 3734 7471 7131 4168 1054
GIẢI TƯ 3166 9702 5755
7064
GIẢI BA 98856 49064 54649 90065 27047 58920
GIẢI NHÌ 34926-74307
GIẢI NHẤT 72323
ĐẶC BIỆT 51776
Đầu LOTO
0 2 4 7
1 7
2 0 0 3 6 7
3 1 4
4 7 9
5 4 5 5 6
6 4 4 5 6 8
7 1 5 6
8 6 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-28-65-50
GIẢI SÁU 968 223 890
GIẢI NĂM 4937 2048 5625 7076 6119 7190
GIẢI TƯ 0841 5539 1428
5912
GIẢI BA 59499 35900 74861 04254 91787 53066
GIẢI NHÌ 36942-27217
GIẢI NHẤT 20729
ĐẶC BIỆT 90895
Đầu LOTO
0 0
1 2 4 7 9
2 3 5 8 8 9
3 7 9
4 1 2 8
5 0 4
6 1 5 6 8
7 6
8 7
9 0 0 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-90-44-52
GIẢI SÁU 920 512 135
GIẢI NĂM 9865 8867 0718 5086 2804 9634
GIẢI TƯ 5531 0922 5225
4330
GIẢI BA 16273 03052 55789 26128 63211 38163
GIẢI NHÌ 89892-99859
GIẢI NHẤT 37656
ĐẶC BIỆT 53768
Đầu LOTO
0 4
1 1 2 8 9
2 0 2 5 8
3 0 1 4 5
4 4
5 2 2 6 9
6 3 5 7 8
7 3
8 6 9
9 0 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-44-16-64
GIẢI SÁU 685 596 016
GIẢI NĂM 7039 0150 5506 0544 5231 8024
GIẢI TƯ 7672 9836 6648
6405
GIẢI BA 11558 56701 54362 00172 97513 55222
GIẢI NHÌ 85506-07011
GIẢI NHẤT 93974
ĐẶC BIỆT 82084
Đầu LOTO
0 1 5 6 6
1 1 3 6 6
2 2 4
3 1 6 9
4 4 4 8
5 0 8
6 2 4
7 2 2 4
8 4 5
9 0 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-12-17-00
GIẢI SÁU 121 892 015
GIẢI NĂM 8596 1219 7053 4452 1405 5333
GIẢI TƯ 3591 8107 1757
4133
GIẢI BA 42208 41739 23557 80379 17507 37216
GIẢI NHÌ 47726-39519
GIẢI NHẤT 36484
ĐẶC BIỆT 84095
Đầu LOTO
0 0 5 7 7 8
1 2 5 6 7 9 9
2 1 6
3 3 3 9
4  
5 2 3 7 7
6 0
7 9
8 4
9 1 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-35-87-45
GIẢI SÁU 162 854 616
GIẢI NĂM 2302 3296 9586 9809 9729 2798
GIẢI TƯ 7466 7263 6154
7084
GIẢI BA 14296 90658 05995 93833 10127 83562
GIẢI NHÌ 06198-79995
GIẢI NHẤT 33760
ĐẶC BIỆT 13304
Đầu LOTO
0 2 4 9
1 6
2 7 9
3 3 4 5
4 5
5 4 4 8
6 0 2 2 3 6
7  
8 4 6 7
9 5 5 6 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-40-37-57
GIẢI SÁU 047 658 807
GIẢI NĂM 6158 5233 6291 8518 3726 6340
GIẢI TƯ 1428 5182 0193
8434
GIẢI BA 57190 30609 17491 64528 39346 99100
GIẢI NHÌ 33354-45804
GIẢI NHẤT 10248
ĐẶC BIỆT 69886
Đầu LOTO
0 0 4 7 9
1 1 8
2 6 8 8
3 3 4 7
4 0 0 6 7 8
5 4 7 8 8
6  
7  
8 2 6
9 0 1 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-53-87-97
GIẢI SÁU 697 548 461
GIẢI NĂM 6440 7413 1958 6687 6379 3140
GIẢI TƯ 0553 9029 7828
8713
GIẢI BA 77936 73016 41714 84749 40382 53952
GIẢI NHÌ 76620-28020
GIẢI NHẤT 62479
ĐẶC BIỆT 25132
Đầu LOTO
0 9
1 3 3 4 6
2 0 0 8 9
3 2 6
4 0 0 8 9
5 2 3 3 8
6 1
7 9 9
8 2 7 7
9 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-21-58-89
GIẢI SÁU 787 279 455
GIẢI NĂM 7791 7167 1968 1478 5800 0175
GIẢI TƯ 4661 0076 9153
5327
GIẢI BA 19208 81297 27993 87142 90686 18990
GIẢI NHÌ 35116-82733
GIẢI NHẤT 88266
ĐẶC BIỆT 29853
Đầu LOTO
0 0 8
1 6
2 1 7
3 3
4 2 5
5 3 3 5 8
6 1 6 7 8
7 5 6 8 9
8 6 7 9
9 0 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-23-39-19
GIẢI SÁU 795 727 094
GIẢI NĂM 4640 9007 6357 2581 3965 3987
GIẢI TƯ 8247 3674 4100
4620
GIẢI BA 41699 13988 10483 70653 23279 54378
GIẢI NHÌ 79262-02646
GIẢI NHẤT 39828
ĐẶC BIỆT 86598
Đầu LOTO
0 0 7
1 9
2 0 3 7 8
3 9
4 0 6 7
5 3 7
6 0 2 5
7 4 8 9
8 1 3 7 8
9 4 5 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-00-99-41
GIẢI SÁU 097 881 633
GIẢI NĂM 5020 1965 3394 9295 4617 1851
GIẢI TƯ 1263 5208 1909
6923
GIẢI BA 61528 50548 88635 29078 32013 15011
GIẢI NHÌ 70519-67354
GIẢI NHẤT 29054
ĐẶC BIỆT 74374
Đầu LOTO
0 0 8 9
1 1 3 7 9
2 0 3 8
3 3 5
4 1 8
5 1 4 4 8
6 3 5
7 4 8
8 1
9 4 5 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-37-62-83
GIẢI SÁU 898 410 543
GIẢI NĂM 9664 2244 1980 8361 5151 3863
GIẢI TƯ 0521 2128 4512
6921
GIẢI BA 23151 81241 87328 39439 72030 95744
GIẢI NHÌ 57973-47366
GIẢI NHẤT 03098
ĐẶC BIỆT 02777
Đầu LOTO
0  
1 0 2
2 1 1 8 8
3 0 7 9 9
4 1 3 4 4
5 1 1
6 1 2 3 4 6
7 3 7
8 0 3
9 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-51-54-78
GIẢI SÁU 115 433 641
GIẢI NĂM 0804 5105 1729 2739 3813 8266
GIẢI TƯ 9751 9457 5930
8627
GIẢI BA 89913 34295 73842 14449 12740 03632
GIẢI NHÌ 32933-15508
GIẢI NHẤT 12231
ĐẶC BIỆT 16509
Đầu LOTO
0 4 5 8 9
1 3 3 5
2 7 9
3 0 1 2 3 3 9
4 0 1 2 3 9
5 1 1 4 7
6 6
7 8
8  
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-11-81-00
GIẢI SÁU 723 479 959
GIẢI NĂM 8458 0809 8344 3982 3415 6171
GIẢI TƯ 6840 2548 4814
2494
GIẢI BA 91252 28436 22493 69686 88572 26361
GIẢI NHÌ 00483-25293
GIẢI NHẤT 12949
ĐẶC BIỆT 39101
Đầu LOTO
0 0 1 9
1 1 3 4 5
2 3
3 6
4 0 4 8 9
5 2 8 9
6 1
7 1 2 9
8 1 2 3 6
9 3 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-16-93-18
GIẢI SÁU 846 629 583
GIẢI NĂM 7890 2353 5078 7163 6480 9905
GIẢI TƯ 8182 3166 0799
8724
GIẢI BA 57864 98050 38517 00934 99499 10734
GIẢI NHÌ 41985-96681
GIẢI NHẤT 56608
ĐẶC BIỆT 69759
Đầu LOTO
0 5 8
1 6 7 8
2 2 4 9
3 4 4
4 6
5 0 3 9
6 3 4 6
7 8
8 0 1 2 3 5
9 0 3 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-56-58-65
GIẢI SÁU 749 358 699
GIẢI NĂM 1652 2828 6028 7394 7156 9381
GIẢI TƯ 1638 9267 0278
8854
GIẢI BA 76495 21191 26675 47023 85720 08707
GIẢI NHÌ 74396-28987
GIẢI NHẤT 66905
ĐẶC BIỆT 34298
Đầu LOTO
0 5 7
1  
2 0 3 8 8
3 8
4 0 9
5 2 4 6 6 8 8
6 5 7
7 5 8
8 1 7
9 1 4 5 6 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-58-55-52
GIẢI SÁU 848 399 699
GIẢI NĂM 6794 2842 0201 6701 4773 8707
GIẢI TƯ 5971 1695 7576
4166
GIẢI BA 12426 59975 96524 43386 58642 05166
GIẢI NHÌ 19661-48233
GIẢI NHẤT 78683
ĐẶC BIỆT 92614
Đầu LOTO
0 1 1 7
1 4
2 4 6
3 3
4 2 2 8
5 2 5 7 8
6 1 6 6
7 1 3 5 6
8 3 6
9 4 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-61-82-93
GIẢI SÁU 786 524 268
GIẢI NĂM 9020 5820 5759 0239 0310 1139
GIẢI TƯ 9206 1318 2887
6366
GIẢI BA 71613 66267 39589 71706 32732 34389
GIẢI NHÌ 69109-68686
GIẢI NHẤT 20477
ĐẶC BIỆT 11797
Đầu LOTO
0 6 6 9
1 0 3 8
2 0 0 0 4
3 2 9 9
4  
5 9
6 1 6 7 8
7 7
8 2 6 6 7 9 9
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 57-33-78-55
GIẢI SÁU 600 483 708
GIẢI NĂM 5557 8024 1735 3052 1080 2762
GIẢI TƯ 6404 7116 1794
1839
GIẢI BA 65318 87928 18349 85596 67002 49801
GIẢI NHÌ 58883-96877
GIẢI NHẤT 16854
ĐẶC BIỆT 53338
Đầu LOTO
0 0 1 2 4 8
1 6 8
2 4 8
3 3 5 8 9
4 9
5 2 4 5 7 7
6 2
7 7 8
8 0 3 3
9 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-28-38-78
GIẢI SÁU 102 143 901
GIẢI NĂM 1439 5313 9866 1700 0675 8239
GIẢI TƯ 4989 4738 0502
4670
GIẢI BA 25277 71720 15078 42865 30307 58806
GIẢI NHÌ 73165-33060
GIẢI NHẤT 81596
ĐẶC BIỆT 81575
Đầu LOTO
0 0 1 2 2 6 7
1 3
2 0 8
3 8 8 9 9
4 3
5 8
6 0 5 5 6
7 0 5 5 7 8 8
8 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 20-36-86-75
GIẢI SÁU 606 214 468
GIẢI NĂM 1797 1167 4480 0593 8869 1720
GIẢI TƯ 6140 1050 5296
3341
GIẢI BA 66924 99921 97753 64345 66289 90215
GIẢI NHÌ 95748-18110
GIẢI NHẤT 42110
ĐẶC BIỆT 43073
Đầu LOTO
0 6
1 0 0 4 5
2 0 0 1 4
3 6
4 0 1 5 8
5 0 3
6 7 8 9
7 3 5
8 0 6 9
9 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-67-95-34
GIẢI SÁU 754 517 447
GIẢI NĂM 2610 7765 3735 9778 3828 7581
GIẢI TƯ 6017 2982 1612
6484
GIẢI BA 20242 86652 29917 55302 78013 25751
GIẢI NHÌ 18407-61706
GIẢI NHẤT 86961
ĐẶC BIỆT 35740
Đầu LOTO
0 2 6 7
1 0 2 3 5 7 7 7
2 8
3 4 5
4 0 2 7
5 1 2 4
6 1 5 7
7 8
8 1 2 4
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-79-03-81
GIẢI SÁU 738 970 810
GIẢI NĂM 1352 1500 7475 8807 4050 1796
GIẢI TƯ 7851 2880 5405
9858
GIẢI BA 42477 89358 66072 13249 67837 13412
GIẢI NHÌ 03793-34495
GIẢI NHẤT 01107
ĐẶC BIỆT 85267
Đầu LOTO
0 0 3 5 7 7
1 0 2
2  
3 7 8
4 9
5 0 1 2 8 8
6 0 7
7 0 2 5 7 9
8 0 1
9 3 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-59-97-79
GIẢI SÁU 467 946 895
GIẢI NĂM 9156 0916 0862 4506 7437 9642
GIẢI TƯ 5020 0323 2796
9909
GIẢI BA 18568 39551 03652 58061 94951 77389
GIẢI NHÌ 98553-96604
GIẢI NHẤT 90200
ĐẶC BIỆT 90686
Đầu LOTO
0 0 4 6 9
1 6
2 0 3
3 7
4 2 6
5 1 1 2 3 6 9
6 1 2 7 8
7 9
8 6 9
9 1 5 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 49-27-36-89
GIẢI SÁU 403 830 845
GIẢI NĂM 4045 2060 3601 3061 6679 7293
GIẢI TƯ 0391 0192 6946
4859
GIẢI BA 68554 83819 06470 44762 01240 97661
GIẢI NHÌ 97350-07952
GIẢI NHẤT 04482
ĐẶC BIỆT 31873
Đầu LOTO
0 1 3
1 9
2 7
3 0 6
4 0 5 5 6 9
5 0 2 4 9
6 0 1 1 2
7 0 3 9
8 2 9
9 1 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-30-92-73
GIẢI SÁU 145 709 030
GIẢI NĂM 6331 1507 1445 3804 4731 6787
GIẢI TƯ 7360 4968 9893
2610
GIẢI BA 74567 96750 40718 95681 72988 25525
GIẢI NHÌ 70337-97286
GIẢI NHẤT 57275
ĐẶC BIỆT 99357
Đầu LOTO
0 4 4 7 9
1 0 8
2 5
3 0 0 1 1 7
4 5 5
5 0 7
6 0 7 8
7 3 5
8 1 6 7 8
9 2 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 63-32-23-11
GIẢI SÁU 925 455 954
GIẢI NĂM 9042 0580 0001 0485 6934 5086
GIẢI TƯ 2132 5066 5508
0200
GIẢI BA 18372 90180 53229 58582 07434 60098
GIẢI NHÌ 85539-33753
GIẢI NHẤT 99702
ĐẶC BIỆT 68191
Đầu LOTO
0 0 1 2 8
1 1
2 3 5 9
3 2 2 4 4 9
4 2
5 3 4 5
6 3 6
7 2
8 0 0 2 5 6
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 77-09-45-06
GIẢI SÁU 212 827 536
GIẢI NĂM 0084 0743 8822 9657 3698 7939
GIẢI TƯ 6823 9037 0784
5567
GIẢI BA 38106 78679 66442 31373 15675 41276
GIẢI NHÌ 38435-72383
GIẢI NHẤT 91614
ĐẶC BIỆT 79905
Đầu LOTO
0 5 6 6 9
1 2 4
2 2 3 7
3 5 6 7 9
4 2 3 5
5 7
6 7
7 3 5 6 7 9
8 3 4 4
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-90-76-16
GIẢI SÁU 776 740 596
GIẢI NĂM 2814 6912 3335 3683 9284 3920
GIẢI TƯ 4146 4483 1089
5673
GIẢI BA 08983 13551 35420 13492 77449 60923
GIẢI NHÌ 57549-85886
GIẢI NHẤT 24130
ĐẶC BIỆT 47625
Đầu LOTO
0  
1 2 4 6
2 0 0 3 5
3 0 5
4 0 6 9 9
5 1 6
6  
7 3 6 6
8 3 3 3 4 6 9
9 0 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm