Kết quả XSTD ngày 04/05/2019 - Xổ số Miền Bắc 04/05/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 25-23-03-60
GIẢI SÁU 343 823 593
GIẢI NĂM 0931 6277 9100 6159 9167 1289
GIẢI TƯ 2121 3319 6444
2296
GIẢI BA 42445 51148 51248 25354 54780 03866
GIẢI NHÌ 93293-66824
GIẢI NHẤT 61735
ĐẶC BIỆT 63371
Đầu LOTO
0 0 3
1 9
2 1 3 3 4 5
3 1 5
4 3 4 5 8 8
5 4 9
6 0 6 7
7 1 7
8 0 9
9 3 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-96-70-75
GIẢI SÁU 489 261 200
GIẢI NĂM 4885 4422 7144 0583 0174 5654
GIẢI TƯ 2363 9089 1324
5319
GIẢI BA 86838 07814 50022 43043 97176 56876
GIẢI NHÌ 11837-29582
GIẢI NHẤT 74867
ĐẶC BIỆT 12050
Đầu LOTO
0 0
1 4 9
2 2 2 4
3 0 7 8
4 3 4
5 0 4
6 1 3 7
7 0 4 5 6 6
8 2 3 5 9 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 33-49-90-60
GIẢI SÁU 440 074 418
GIẢI NĂM 2306 1966 7662 1363 6045 4200
GIẢI TƯ 5494 3915 3852
4205
GIẢI BA 17346 33139 16736 01430 67481 08122
GIẢI NHÌ 52089-33063
GIẢI NHẤT 27423
ĐẶC BIỆT 94761
Đầu LOTO
0 0 5 6
1 5 8
2 2 3
3 0 3 6 9
4 0 5 6 9
5 2
6 0 1 2 3 3 6
7 4
8 1 9
9 0 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-81-63-54
GIẢI SÁU 520 759 474
GIẢI NĂM 6205 2598 5631 4785 1752 7941
GIẢI TƯ 3194 7018 6023
5632
GIẢI BA 13683 44507 57885 99753 72552 85043
GIẢI NHÌ 81188-95672
GIẢI NHẤT 56596
ĐẶC BIỆT 34641
Đầu LOTO
0 5 7
1 8
2 0 3
3 1 2
4 1 1 3
5 2 2 3 4 9
6 3
7 2 4
8 1 3 5 5 8
9 3 4 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-21-38-79
GIẢI SÁU 130 456 698
GIẢI NĂM 0039 6205 3869 6027 5590 4003
GIẢI TƯ 2956 7500 1273
1345
GIẢI BA 15658 14514 98848 56985 95486 62682
GIẢI NHÌ 19372-89850
GIẢI NHẤT 63474
ĐẶC BIỆT 93006
Đầu LOTO
0 0 3 5 6
1 4
2 1 7
3 0 8 9
4 1 5 8
5 0 6 6 8
6 9
7 2 3 4 9
8 2 5 6
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-99-68-97
GIẢI SÁU 306 045 985
GIẢI NĂM 8242 1528 9730 4112 8010 6689
GIẢI TƯ 5418 0878 7429
8988
GIẢI BA 08786 90237 16254 23175 12778 09000
GIẢI NHÌ 74233-19149
GIẢI NHẤT 99059
ĐẶC BIỆT 00417
Đầu LOTO
0 0 6
1 0 2 7 8
2 4 8 9
3 0 3 7
4 2 5 9
5 4 9
6 8
7 5 8 8
8 5 6 8 9
9 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-83-70-02
GIẢI SÁU 118 668 234
GIẢI NĂM 0699 1868 8281 7436 7935 2913
GIẢI TƯ 0372 7354 8450
3651
GIẢI BA 19721 97735 34803 78074 14794 62461
GIẢI NHÌ 36956-43274
GIẢI NHẤT 08071
ĐẶC BIỆT 61019
Đầu LOTO
0 2 3
1 3 8 9
2 1
3 4 5 5 6
4  
5 0 1 4 6
6 1 8 8
7 0 1 2 4 4
8 0 1 3
9 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-86-26-64
GIẢI SÁU 145 115 398
GIẢI NĂM 3003 0742 9202 3960 5242 3212
GIẢI TƯ 4080 7365 4190
9778
GIẢI BA 42218 15942 90074 98098 66531 88293
GIẢI NHÌ 58069-60284
GIẢI NHẤT 94740
ĐẶC BIỆT 66029
Đầu LOTO
0 2 3
1 2 5 8
2 6 8 9
3 1
4 0 2 2 2 5
5  
6 0 4 5 9
7 4 8
8 0 4 6
9 0 3 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-51-16-12
GIẢI SÁU 941 607 895
GIẢI NĂM 9727 0788 8233 9301 7988 1557
GIẢI TƯ 4175 8788 3148
0800
GIẢI BA 95500 49684 22534 96913 53619 69423
GIẢI NHÌ 75633-30292
GIẢI NHẤT 18023
ĐẶC BIỆT 41702
Đầu LOTO
0 0 0 1 2 7
1 2 3 6 9
2 3 3 7
3 3 3 4
4 1 8
5 1 7
6  
7 5
8 4 8 8 8
9 2 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-62-84-80
GIẢI SÁU 879 328 792
GIẢI NĂM 5018 6027 9634 6974 2142 0264
GIẢI TƯ 4546 7497 9332
7944
GIẢI BA 17891 27596 77786 01952 14936 22174
GIẢI NHÌ 45059-72084
GIẢI NHẤT 53421
ĐẶC BIỆT 44188
Đầu LOTO
0  
1 8
2 1 7 8
3 2 4 6
4 2 4 6
5 2 9
6 2 4
7 4 4 6 9
8 0 4 4 6 8
9 1 2 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-90-52-01
GIẢI SÁU 458 651 973
GIẢI NĂM 6405 2895 6775 0923 8548 5912
GIẢI TƯ 1063 1175 0196
0033
GIẢI BA 81881 44597 54140 81218 08382 42866
GIẢI NHÌ 00868-27719
GIẢI NHẤT 64831
ĐẶC BIỆT 61229
Đầu LOTO
0 1 5
1 2 8 9
2 3 9
3 0 1 3
4 0 8
5 1 2 8
6 3 6 8
7 3 5 5
8 1 2
9 0 5 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-96-48-87
GIẢI SÁU 202 027 809
GIẢI NĂM 6271 8748 7539 9828 6164 9662
GIẢI TƯ 5052 7310 3589
4889
GIẢI BA 94798 45157 24947 40973 44038 65617
GIẢI NHÌ 18334-90509
GIẢI NHẤT 87314
ĐẶC BIỆT 95541
Đầu LOTO
0 2 9 9
1 0 4 7
2 7 8
3 4 8 9
4 1 7 8 8
5 2 7 8
6 2 4
7 1 3
8 7 9 9
9 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-19-00-78
GIẢI SÁU 141 518 573
GIẢI NĂM 9962 1437 4658 4769 5078 8509
GIẢI TƯ 4978 9239 1574
5773
GIẢI BA 74969 49134 50035 37112 09272 64420
GIẢI NHÌ 11946-98103
GIẢI NHẤT 34809
ĐẶC BIỆT 78819
Đầu LOTO
0 0 3 9 9
1 2 8 9 9
2 0
3 4 5 7 9
4 1 6
5 8 9
6 2 9 9
7 2 3 3 4 8 8 8
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-64-30-89
GIẢI SÁU 741 391 001
GIẢI NĂM 5829 0982 9569 9232 4006 0339
GIẢI TƯ 1026 6369 5971
3693
GIẢI BA 16919 77595 01238 94869 69102 48123
GIẢI NHÌ 68035-90974
GIẢI NHẤT 27160
ĐẶC BIỆT 66103
Đầu LOTO
0 1 2 3 6
1 9
2 3 6 9
3 0 2 5 8 9
4 1
5  
6 0 4 6 9 9 9
7 1 4
8 2 9
9 1 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-66-62-19
GIẢI SÁU 836 131 405
GIẢI NĂM 5818 7125 0452 6360 7132 5017
GIẢI TƯ 8330 3147 2983
0002
GIẢI BA 47363 87370 21831 30084 25454 37997
GIẢI NHÌ 83798-63698
GIẢI NHẤT 10401
ĐẶC BIỆT 78697
Đầu LOTO
0 1 2 5
1 7 8 9
2 5
3 0 1 1 2 6
4 7
5 2 4
6 0 2 3 6
7 0
8 3 4
9 6 7 7 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-24-93-55
GIẢI SÁU 992 530 558
GIẢI NĂM 6970 0407 8114 8784 3329 3069
GIẢI TƯ 4968 0251 4251
4942
GIẢI BA 06920 28874 45615 73500 33535 97702
GIẢI NHÌ 59104-75395
GIẢI NHẤT 12423
ĐẶC BIỆT 73588
Đầu LOTO
0 0 2 4 7 8
1 4 5
2 0 3 4 9
3 0 5
4 2
5 1 1 5 8
6 8 9
7 0 4
8 4 8
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-92-12-36
GIẢI SÁU 653 013 296
GIẢI NĂM 4311 1637 9863 1686 1203 9123
GIẢI TƯ 8096 7461 0106
7351
GIẢI BA 43886 92649 78506 89920 91700 35527
GIẢI NHÌ 40486-17385
GIẢI NHẤT 81519
ĐẶC BIỆT 54399
Đầu LOTO
0 0 3 6 6
1 1 2 3 9
2 0 3 7
3 6 7
4 9
5 1 3
6 1 3
7  
8 5 6 6 6
9 0 2 6 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 51-16-49-94
GIẢI SÁU 498 524 579
GIẢI NĂM 0079 1867 5023 4816 8877 2133
GIẢI TƯ 3248 7212 9273
2562
GIẢI BA 91501 98288 21382 00556 70906 63432
GIẢI NHÌ 77208-66550
GIẢI NHẤT 32144
ĐẶC BIỆT 61619
Đầu LOTO
0 1 6 8
1 2 6 6 9
2 3 4
3 2 3
4 4 8 9
5 0 1 6
6 2 7
7 3 7 9 9
8 2 8
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-25-22-82
GIẢI SÁU 202 490 952
GIẢI NĂM 6781 4192 3032 3188 0222 5636
GIẢI TƯ 2946 4543 1361
3392
GIẢI BA 80139 79032 32128 49997 17861 59295
GIẢI NHÌ 46157-24971
GIẢI NHẤT 57948
ĐẶC BIỆT 11022
Đầu LOTO
0 2
1  
2 2 2 2 5 8
3 2 2 6 9
4 3 5 6 8
5 2 7
6 1 1
7 1
8 1 2 8
9 0 2 2 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-80-16-81
GIẢI SÁU 272 902 839
GIẢI NĂM 2403 7902 4291 5065 4652 7607
GIẢI TƯ 1964 6213 1314
0347
GIẢI BA 92606 95454 04321 38557 81673 14622
GIẢI NHÌ 43677-44518
GIẢI NHẤT 22538
ĐẶC BIỆT 57843
Đầu LOTO
0 2 2 3 6 7
1 3 4 6 8
2 1 2 4
3 8 9
4 3 7
5 2 4 7
6 4 5
7 2 3 7
8 0 1
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-54-39-84
GIẢI SÁU 777 921 454
GIẢI NĂM 3926 2100 2630 4813 3914 5214
GIẢI TƯ 1182 0483 1342
5126
GIẢI BA 96019 92635 81797 49057 81140 60633
GIẢI NHÌ 34696-58670
GIẢI NHẤT 96545
ĐẶC BIỆT 02867
Đầu LOTO
0 0
1 3 4 4 9
2 1 6 6
3 0 3 5 9
4 0 2 5
5 4 4 7
6 7
7 0 1 7
8 2 3 4
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-47-45-52
GIẢI SÁU 341 464 638
GIẢI NĂM 3718 0258 5611 9986 8020 3270
GIẢI TƯ 3916 2957 7662
2723
GIẢI BA 25059 68851 20694 53494 85151 68213
GIẢI NHÌ 76785-61246
GIẢI NHẤT 26851
ĐẶC BIỆT 46181
Đầu LOTO
0  
1 1 3 6 8
2 0 3
3 8
4 1 5 6 7
5 1 1 1 2 7 8 9
6 2 4
7 0
8 1 2 5 6
9 4 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-21-05-00
GIẢI SÁU 271 217 096
GIẢI NĂM 2188 8952 4351 7119 3980 4038
GIẢI TƯ 6370 7531 4911
0207
GIẢI BA 50889 88095 53787 22594 12468 82918
GIẢI NHÌ 78310-64382
GIẢI NHẤT 39159
ĐẶC BIỆT 84308
Đầu LOTO
0 0 5 7 8
1 0 1 7 8 9
2 1
3 1 8
4  
5 1 2 9
6 8
7 0 1 3
8 0 2 7 8 9
9 4 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-01-04-56
GIẢI SÁU 602 745 424
GIẢI NĂM 0307 5105 9710 8808 5659 1934
GIẢI TƯ 6113 8501 2218
6085
GIẢI BA 85287 30320 18820 35073 65762 63272
GIẢI NHÌ 47393-84348
GIẢI NHẤT 50212
ĐẶC BIỆT 52236
Đầu LOTO
0 1 1 2 4 5 7 8
1 0 2 2 3 8
2 0 0 4
3 4 6
4 5 8
5 6 9
6 2
7 2 3
8 5 7
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-99-13-36
GIẢI SÁU 413 594 104
GIẢI NĂM 2066 4932 3722 9806 2243 1470
GIẢI TƯ 0682 8612 9802
9965
GIẢI BA 18232 75049 91776 64971 03866 60126
GIẢI NHÌ 64046-29695
GIẢI NHẤT 67799
ĐẶC BIỆT 05284
Đầu LOTO
0 2 4 6
1 2 3 3
2 2 6
3 2 2 6
4 3 6 9
5 2
6 5 6 6
7 0 1 6
8 2 4
9 4 5 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-29-60-50
GIẢI SÁU 063 881 136
GIẢI NĂM 3907 1721 3823 2826 2952 2339
GIẢI TƯ 6205 3822 8665
7672
GIẢI BA 06349 44736 97712 44742 08418 27865
GIẢI NHÌ 66098-72718
GIẢI NHẤT 91814
ĐẶC BIỆT 31765
Đầu LOTO
0 5 7
1 2 4 8 8
2 1 2 3 6 9
3 6 6 9
4 2 9
5 0 2
6 0 3 5 5 5
7 2
8 1
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-07-52-95
GIẢI SÁU 676 668 264
GIẢI NĂM 9499 4650 5471 6154 3210 1800
GIẢI TƯ 7617 5402 5377
1693
GIẢI BA 85265 98046 02097 74307 17403 66045
GIẢI NHÌ 64872-28185
GIẢI NHẤT 61647
ĐẶC BIỆT 37110
Đầu LOTO
0 0 2 3 7 7
1 0 0 7
2  
3  
4 0 5 6 7
5 0 2 4
6 4 5 8
7 1 2 6 7
8 5
9 3 5 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-00-66-01
GIẢI SÁU 234 031 712
GIẢI NĂM 6014 1804 1759 0397 5249 2272
GIẢI TƯ 8245 4160 2442
4651
GIẢI BA 86610 90956 26671 12352 94528 89846
GIẢI NHÌ 07702-41768
GIẢI NHẤT 79647
ĐẶC BIỆT 98764
Đầu LOTO
0 0 1 2 4
1 0 2 4
2 8
3 1 4
4 0 2 5 6 7 9
5 1 2 6 9
6 0 4 6 8
7 1 2
8  
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-07-34-67
GIẢI SÁU 824 260 743
GIẢI NĂM 4689 3752 1374 7640 8034 2284
GIẢI TƯ 2772 1736 5092
1291
GIẢI BA 08441 18807 15190 15158 77086 42796
GIẢI NHÌ 94020-70401
GIẢI NHẤT 86876
ĐẶC BIỆT 61188
Đầu LOTO
0 1 7 7
1  
2 0 4
3 4 4 6
4 0 1 3
5 2 8
6 0 6 7
7 2 4 6
8 4 6 8 9
9 0 1 2 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 27-75-24-91
GIẢI SÁU 880 173 263
GIẢI NĂM 2923 3042 6648 4637 0458 7714
GIẢI TƯ 2666 8722 1005
5712
GIẢI BA 07495 72538 02468 71294 66383 16890
GIẢI NHÌ 42429-96005
GIẢI NHẤT 40827
ĐẶC BIỆT 91458
Đầu LOTO
0 5 5
1 2 4
2 2 3 4 7 7 9
3 7 8
4 2 8
5 8 8
6 3 6 8
7 3 5
8 0 3
9 0 1 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-97-79-85
GIẢI SÁU 760 626 664
GIẢI NĂM 7127 6706 7476 9531 9500 2091
GIẢI TƯ 7898 7209 6976
8146
GIẢI BA 61663 56702 15845 91722 32683 62286
GIẢI NHÌ 16096-15869
GIẢI NHẤT 17245
ĐẶC BIỆT 70084
Đầu LOTO
0 0 2 6 9
1  
2 2 6 7
3 1
4 1 5 5 6
5  
6 0 3 4 9
7 6 6 9
8 3 4 5 6
9 1 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-29-64-77
GIẢI SÁU 252 788 680
GIẢI NĂM 9852 7886 1781 3377 6076 7706
GIẢI TƯ 1973 8931 4634
3975
GIẢI BA 25196 95292 29247 11416 52018 88798
GIẢI NHÌ 14448-31237
GIẢI NHẤT 67542
ĐẶC BIỆT 18934
Đầu LOTO
0 6
1 6 8
2 9
3 0 1 4 4 7
4 2 7 8
5 2 2
6 4
7 3 5 6 7 7
8 0 1 6 8
9 2 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-56-88-14
GIẢI SÁU 985 750 986
GIẢI NĂM 6387 2590 3365 8788 3965 6703
GIẢI TƯ 5496 2101 2392
7413
GIẢI BA 76318 83675 99917 96070 67000 63508
GIẢI NHÌ 36231-08575
GIẢI NHẤT 78853
ĐẶC BIỆT 71393
Đầu LOTO
0 0 1 3 8 8
1 3 4 7 8
2  
3 1
4  
5 0 3 6
6 5 5
7 0 5 5
8 5 6 7 8 8
9 0 2 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-15-55-56
GIẢI SÁU 666 726 462
GIẢI NĂM 0816 9952 4627 9183 8122 6682
GIẢI TƯ 5349 2960 1510
0596
GIẢI BA 64435 15828 94161 36243 20885 38847
GIẢI NHÌ 61108-04197
GIẢI NHẤT 53556
ĐẶC BIỆT 83620
Đầu LOTO
0 8
1 0 5 6
2 0 2 6 7 8
3 5
4 3 7 9
5 2 5 6 6
6 0 1 2 6
7  
8 2 3 5
9 1 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-15-49-10
GIẢI SÁU 732 254 697
GIẢI NĂM 8843 4328 1021 2761 2120 9535
GIẢI TƯ 1497 3003 3036
6273
GIẢI BA 20090 52505 41534 53064 37537 61849
GIẢI NHÌ 04575-54906
GIẢI NHẤT 11388
ĐẶC BIỆT 13748
Đầu LOTO
0 3 5 6
1 0 5
2 0 1 8
3 2 4 5 6 7
4 3 8 9 9
5 4
6 1 4
7 3 5
8 8
9 0 7 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 36-42-09-99
GIẢI SÁU 495 353 663
GIẢI NĂM 4399 5318 8360 5482 4055 8232
GIẢI TƯ 4644 8143 8172
3888
GIẢI BA 74983 03844 62856 44159 51120 03596
GIẢI NHÌ 51712-65124
GIẢI NHẤT 22750
ĐẶC BIỆT 64361
Đầu LOTO
0 9
1 2 8
2 0 4
3 2 6
4 2 3 4 4
5 0 3 5 6 9
6 0 1 3
7 2
8 2 3 8
9 5 6 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm