Kết quả XSTD ngày 03/09/2020 - Xổ số Miền Bắc 03/09/2020

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-41-59-83
GIẢI SÁU 138 048 154
GIẢI NĂM 8097 3369 8788 7382 4231 8821
GIẢI TƯ 7283 3897 4382
3869
GIẢI BA 98521 55161 02193 84549 90436 59598
GIẢI NHÌ 35594-24534
GIẢI NHẤT 01877
ĐẶC BIỆT 80180
Đầu LOTO
0  
1  
2 1 1
3 1 4 6 8
4 1 8 9
5 4 9
6 1 9 9
7 7
8 0 2 2 3 3 8
9 3 4 6 7 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-66-95-71
GIẢI SÁU 237 389 026
GIẢI NĂM 9866 8170 8474 3442 0733 7302
GIẢI TƯ 7691 7730 7598
4346
GIẢI BA 78858 73559 45336 40394 38321 43575
GIẢI NHÌ 16906-46858
GIẢI NHẤT 97339
ĐẶC BIỆT 45148
Đầu LOTO
0 0 2 6
1  
2 1 6
3 0 3 6 7 9
4 2 6 8
5 8 8 9
6 6 6
7 0 1 4 5
8 9
9 1 4 5 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-40-93-59
GIẢI SÁU 282 246 571
GIẢI NĂM 8145 3967 5949 2832 1472 7114
GIẢI TƯ 2999 7056 8545
4867
GIẢI BA 27387 26552 70599 15319 09578 66872
GIẢI NHÌ 58893-44992
GIẢI NHẤT 41211
ĐẶC BIỆT 62557
Đầu LOTO
0  
1 1 4 9
2  
3 2
4 0 5 5 6 9
5 2 6 6 7 9
6 7 7
7 1 2 2 8
8 2 7
9 2 3 3 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 17-60-86-88
GIẢI SÁU 357 406 103
GIẢI NĂM 2824 2374 8721 1118 6270 1673
GIẢI TƯ 4171 5391 3711
1925
GIẢI BA 81569 46919 03434 12767 72892 11647
GIẢI NHÌ 34484-70300
GIẢI NHẤT 96104
ĐẶC BIỆT 56358
Đầu LOTO
0 0 3 4 6
1 1 7 8 9
2 1 4 5
3 4
4 7
5 7 8
6 0 7 9
7 0 1 3 4
8 4 6 8
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-91-83-45
GIẢI SÁU 939 812 855
GIẢI NĂM 2460 4951 1624 6080 7101 6154
GIẢI TƯ 3671 0300 5330
4881
GIẢI BA 62703 93648 83319 00486 95089 70923
GIẢI NHÌ 58148-89453
GIẢI NHẤT 33282
ĐẶC BIỆT 73783
Đầu LOTO
0 0 1 3
1 2 9
2 3 4
3 0 9
4 4 5 8 8
5 1 3 4 5
6 0
7 1
8 0 1 2 3 3 6 9
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-28-88-01
GIẢI SÁU 302 103 144
GIẢI NĂM 2835 0288 8516 4433 0784 1685
GIẢI TƯ 0951 8254 3730
9665
GIẢI BA 02010 16526 69390 05438 02053 90758
GIẢI NHÌ 83190-03283
GIẢI NHẤT 77359
ĐẶC BIỆT 78305
Đầu LOTO
0 1 2 3 5
1 0 6
2 6 8
3 0 3 5 8
4 4
5 1 3 4 8 9
6 5
7  
8 0 3 4 5 8 8
9 0 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 38-64-16-45
GIẢI SÁU 637 192 639
GIẢI NĂM 6654 0988 9825 8654 9982 1620
GIẢI TƯ 0869 9369 1260
8113
GIẢI BA 22204 53986 09621 36927 36188 44932
GIẢI NHÌ 99645-89475
GIẢI NHẤT 89523
ĐẶC BIỆT 17448
Đầu LOTO
0 4
1 3 6
2 0 1 3 5 7
3 2 7 8 9
4 5 5 8
5 4 4
6 0 4 9 9
7 5
8 2 6 8 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 18-52-75-97
GIẢI SÁU 897 915 375
GIẢI NĂM 1164 8957 8223 1045 2436 4874
GIẢI TƯ 9468 6884 6683
1833
GIẢI BA 18535 80420 74382 87870 57902 43405
GIẢI NHÌ 87190-62346
GIẢI NHẤT 95110
ĐẶC BIỆT 76496
Đầu LOTO
0 2 5
1 0 5 8
2 0 3
3 3 5 6
4 5 6
5 2 7
6 4 8
7 0 4 5 5
8 2 3 4
9 0 6 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 86-64-24-88
GIẢI SÁU 048 667 108
GIẢI NĂM 6691 2316 4348 4900 8042 9458
GIẢI TƯ 1396 4816 3686
2683
GIẢI BA 54814 28981 43295 60868 88431 24806
GIẢI NHÌ 53835-67957
GIẢI NHẤT 52797
ĐẶC BIỆT 77882
Đầu LOTO
0 0 6 8
1 4 6 6
2 4
3 1 5
4 2 8 8
5 7 8
6 4 7 8
7  
8 1 2 3 6 6 8
9 1 5 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 83-61-90-23
GIẢI SÁU 488 227 752
GIẢI NĂM 6244 4143 2399 0261 1812 5684
GIẢI TƯ 1790 4999 7730
3038
GIẢI BA 53006 71219 29831 95485 40806 27626
GIẢI NHÌ 10512-26074
GIẢI NHẤT 14080
ĐẶC BIỆT 67659
Đầu LOTO
0 6 6
1 2 2 9
2 3 6 7
3 0 1 8
4 3 4
5 2 9
6 1 1
7 4
8 0 3 4 5 8
9 0 0 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-66-04-62
GIẢI SÁU 919 693 452
GIẢI NĂM 9701 9161 4600 8380 8185 9026
GIẢI TƯ 4305 5724 1874
4801
GIẢI BA 39433 92157 91159 64608 36155 41427
GIẢI NHÌ 05269-15619
GIẢI NHẤT 79556
ĐẶC BIỆT 49316
Đầu LOTO
0 0 1 1 4 5 8
1 6 9 9
2 4 6 7
3 3
4  
5 2 5 6 7 9
6 1 2 6 9
7 4 9
8 0 5
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-73-13-14
GIẢI SÁU 567 109 648
GIẢI NĂM 8038 0196 1588 9062 7102 9011
GIẢI TƯ 5776 2277 5857
8599
GIẢI BA 93879 97018 48402 69615 09720 01040
GIẢI NHÌ 26810-40670
GIẢI NHẤT 25173
ĐẶC BIỆT 47441
Đầu LOTO
0 2 2 9
1 0 1 3 4 5 5 8
2 0
3 8
4 0 1 8
5 7
6 2 7
7 0 3 3 6 7 9
8 8
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-92-33-34
GIẢI SÁU 148 752 523
GIẢI NĂM 6075 6188 1273 5285 6209 9113
GIẢI TƯ 7370 3179 8128
5535
GIẢI BA 74514 89336 09735 78389 50940 34795
GIẢI NHÌ 45464-83514
GIẢI NHẤT 47488
ĐẶC BIỆT 81535
Đầu LOTO
0 8 9
1 3 4 4
2 3 8
3 3 4 5 5 5 6
4 0 8
5 2
6 4
7 0 3 5 9
8 5 8 8 9
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-39-50-36
GIẢI SÁU 376 955 872
GIẢI NĂM 7548 9706 0436 7866 0522 5688
GIẢI TƯ 1948 0441 9953
9176
GIẢI BA 12864 01190 01334 28994 67713 73822
GIẢI NHÌ 06505-98439
GIẢI NHẤT 69699
ĐẶC BIỆT 57454
Đầu LOTO
0 5 6
1 3
2 2 2
3 4 6 6 9 9
4 1 8 8
5 0 3 4 5
6 4 6
7 2 4 6 6
8 8
9 0 4 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 58-24-95-88
GIẢI SÁU 106 469 960
GIẢI NĂM 4707 2111 5087 5121 6123 7763
GIẢI TƯ 9251 7860 2755
5957
GIẢI BA 47210 66548 07837 23197 14805 52990
GIẢI NHÌ 92416-40570
GIẢI NHẤT 34811
ĐẶC BIỆT 30880
Đầu LOTO
0 5 6 7
1 0 1 1 6
2 1 3 4
3 7
4 8
5 1 5 7 8
6 0 0 3 9
7 0
8 0 7 8
9 0 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-29-37-39
GIẢI SÁU 195 696 176
GIẢI NĂM 2405 1561 2426 7167 7660 9456
GIẢI TƯ 8229 7048 2809
5870
GIẢI BA 01211 88975 49601 90522 92292 83291
GIẢI NHÌ 20016-80029
GIẢI NHẤT 48913
ĐẶC BIỆT 95501
Đầu LOTO
0 1 1 5 9
1 1 3 6
2 2 6 9 9 9
3 7 9
4 8
5 2 6
6 0 1 7
7 0 5 6
8  
9 1 2 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-52-47-07
GIẢI SÁU 957 879 639
GIẢI NĂM 3140 9652 3555 3449 5203 9398
GIẢI TƯ 3014 7045 9484
0164
GIẢI BA 49204 74593 32110 40098 73747 68006
GIẢI NHÌ 71542-25911
GIẢI NHẤT 05561
ĐẶC BIỆT 72437
Đầu LOTO
0 3 4 4 6 7
1 0 1 4
2  
3 7 9
4 0 2 5 7 7 9
5 2 2 5 7
6 1 4
7 9
8 4
9 3 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 88-03-36-96
GIẢI SÁU 648 651 628
GIẢI NĂM 9494 8343 5052 7734 4017 7488
GIẢI TƯ 5171 6252 7932
4922
GIẢI BA 13938 39041 22844 61529 33993 02443
GIẢI NHÌ 25925-06707
GIẢI NHẤT 06085
ĐẶC BIỆT 30548
Đầu LOTO
0 3 7
1 7
2 2 5 8 9
3 2 4 6 8
4 1 3 3 4 8 8
5 1 2 2
6  
7 1
8 5 8 8
9 3 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 00-25-22-27
GIẢI SÁU 518 152 396
GIẢI NĂM 7018 0698 3121 0441 9947 4814
GIẢI TƯ 9195 6462 6314
5272
GIẢI BA 02843 62712 30353 93904 92084 53228
GIẢI NHÌ 92251-73827
GIẢI NHẤT 46138
ĐẶC BIỆT 82147
Đầu LOTO
0 0 4
1 2 4 4 8 8
2 1 2 5 7 7 8
3 8
4 1 3 7 7
5 1 2 3
6 2
7 2
8 4
9 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-61-04-89
GIẢI SÁU 191 129 788
GIẢI NĂM 8398 5553 0097 2934 6345 7241
GIẢI TƯ 8923 7729 5457
8805
GIẢI BA 37813 74477 14836 48945 91911 33358
GIẢI NHÌ 06908-23742
GIẢI NHẤT 51783
ĐẶC BIỆT 57980
Đầu LOTO
0 4 5 8
1 1 3
2 3 9 9
3 4 6
4 1 2 5 5
5 3 7 8
6 1 5
7 7
8 0 3 8 9
9 1 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 07-12-09-56
GIẢI SÁU 414 951 854
GIẢI NĂM 1933 2422 5204 2962 8565 5161
GIẢI TƯ 3986 2814 6928
6649
GIẢI BA 79109 03965 34726 11355 93622 35247
GIẢI NHÌ 16990-48968
GIẢI NHẤT 53806
ĐẶC BIỆT 59514
Đầu LOTO
0 4 6 7 9 9
1 2 4 4 4
2 2 2 6 8
3 3
4 7 9
5 1 4 5 6
6 1 2 5 5 8
7  
8 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-55-33-21
GIẢI SÁU 665 844 170
GIẢI NĂM 0789 0968 8960 8321 2898 4007
GIẢI TƯ 4953 4747 1879
0929
GIẢI BA 83807 16469 99805 87209 27076 03254
GIẢI NHÌ 06709-75922
GIẢI NHẤT 14375
ĐẶC BIỆT 42857
Đầu LOTO
0 5 6 7 7 9 9
1  
2 1 1 2 9
3 3
4 4 7
5 3 4 5 7
6 0 5 8 9
7 0 5 6 9
8 9
9 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-31-17-89
GIẢI SÁU 331 832 223
GIẢI NĂM 8140 3325 5344 9591 8174 8683
GIẢI TƯ 0748 9041 3597
3306
GIẢI BA 41911 88660 85662 42075 33965 46850
GIẢI NHÌ 25712-59956
GIẢI NHẤT 04571
ĐẶC BIỆT 36852
Đầu LOTO
0 6
1 1 2 7
2 1 3 5
3 1 1 2
4 0 1 4 8
5 0 2 6
6 0 2 5
7 1 4 5
8 3 9
9 1 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-25-23-95
GIẢI SÁU 177 138 002
GIẢI NĂM 6252 4375 6926 3812 2352 0883
GIẢI TƯ 3639 5967 4143
2730
GIẢI BA 44345 17208 35259 45773 20028 34352
GIẢI NHÌ 71459-13299
GIẢI NHẤT 22936
ĐẶC BIỆT 40128
Đầu LOTO
0 2 3 8
1 2
2 3 5 6 8 8
3 0 6 8 9
4 3 5
5 2 2 2 9 9
6 7
7 3 5 7
8 3
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-08-75-46
GIẢI SÁU 540 159 680
GIẢI NĂM 6455 3444 2944 8637 0302 3091
GIẢI TƯ 6017 5041 7570
9522
GIẢI BA 05262 09945 41868 07101 19916 02992
GIẢI NHÌ 16344-00912
GIẢI NHẤT 34931
ĐẶC BIỆT 98628
Đầu LOTO
0 1 2 8
1 2 6 7
2 2 8
3 1 7
4 0 1 4 4 4 5 6
5 5 9
6 2 8
7 0 5
8 0 4
9 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 24-74-05-06
GIẢI SÁU 259 070 479
GIẢI NĂM 4143 7991 8901 1721 9973 4625
GIẢI TƯ 8442 5345 8655
1372
GIẢI BA 00448 47945 02996 51708 47873 17617
GIẢI NHÌ 05646-04485
GIẢI NHẤT 37935
ĐẶC BIỆT 83138
Đầu LOTO
0 1 5 6 8
1 7
2 1 4 5
3 5 8
4 2 3 5 5 6 8
5 5 9
6  
7 0 2 3 3 4 9
8 5
9 1 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-59-88-17
GIẢI SÁU 687 455 377
GIẢI NĂM 0847 6786 5104 0575 4558 7938
GIẢI TƯ 1472 0576 9519
7640
GIẢI BA 58852 52320 45548 90607 29384 35826
GIẢI NHÌ 79843-42443
GIẢI NHẤT 48295
ĐẶC BIỆT 12958
Đầu LOTO
0 4 7
1 7 9
2 0 6
3 8
4 0 1 3 3 7 8
5 2 5 8 8 9
6  
7 2 5 6 7
8 4 6 7 8
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-53-07-50
GIẢI SÁU 982 613 290
GIẢI NĂM 8839 9763 8038 7671 0545 3184
GIẢI TƯ 4179 3921 7083
2930
GIẢI BA 08197 35081 28938 72281 81989 07365
GIẢI NHÌ 30674-50335
GIẢI NHẤT 70914
ĐẶC BIỆT 43614
Đầu LOTO
0 7
1 3 4 4
2 1
3 0 0 5 8 8 9
4 5
5 0 3
6 3 5
7 1 4 9
8 1 1 2 3 4 9
9 0 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-81-65-90
GIẢI SÁU 527 063 009
GIẢI NĂM 9602 5251 2818 2419 9235 8445
GIẢI TƯ 5970 1429 5731
2368
GIẢI BA 64760 84186 78766 90568 02528 04124
GIẢI NHÌ 73055-08586
GIẢI NHẤT 73575
ĐẶC BIỆT 25375
Đầu LOTO
0 2 9
1 8 9
2 4 7 8 9
3 1 5
4 5 7
5 1 5
6 0 3 5 6 8 8
7 0 5 5
8 1 6 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 14-30-09-34
GIẢI SÁU 439 561 453
GIẢI NĂM 5295 6291 5648 2972 2391 3723
GIẢI TƯ 2284 1927 2908
2545
GIẢI BA 96358 95929 36559 75128 57239 55000
GIẢI NHÌ 45550-43096
GIẢI NHẤT 78477
ĐẶC BIỆT 18296
Đầu LOTO
0 0 8 9
1 4
2 3 7 8 9
3 0 4 9 9
4 5 8
5 0 3 8 9
6 1
7 2 7
8 4
9 1 1 5 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 21-74-87-38
GIẢI SÁU 640 101 838
GIẢI NĂM 5801 7707 8657 9139 0350 1071
GIẢI TƯ 6814 7456 4506
3570
GIẢI BA 00159 49308 23844 25801 51183 36488
GIẢI NHÌ 90947-57775
GIẢI NHẤT 14482
ĐẶC BIỆT 11617
Đầu LOTO
0 1 1 1 6 7 8
1 4 7
2 1
3 8 8 9
4 0 4 7
5 0 6 7 9
6  
7 0 1 4 5
8 2 3 7 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-35-36-49
GIẢI SÁU 264 195 824
GIẢI NĂM 3983 6315 5489 1832 5554 6959
GIẢI TƯ 4384 5028 9522
4619
GIẢI BA 39790 00210 40555 56056 67292 22705
GIẢI NHÌ 83199-41288
GIẢI NHẤT 17739
ĐẶC BIỆT 02836
Đầu LOTO
0 5
1 0 5 9
2 2 4 8
3 2 5 6 6 9
4 9
5 4 5 6 9
6 4 5
7  
8 3 4 8 9
9 0 2 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-06-00-71
GIẢI SÁU 993 992 119
GIẢI NĂM 6467 6380 0682 3164 7900 6970
GIẢI TƯ 5230 8213 6912
3355
GIẢI BA 78295 29499 34657 73208 35456 82761
GIẢI NHÌ 45723-66225
GIẢI NHẤT 53204
ĐẶC BIỆT 57611
Đầu LOTO
0 0 0 3 4 6 8
1 1 2 3 9
2 3 5
3 0
4  
5 5 6 7
6 1 4 7
7 0 1
8 0 2
9 2 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 23-97-63-01
GIẢI SÁU 944 629 987
GIẢI NĂM 5165 5403 4675 4690 0671 1348
GIẢI TƯ 9534 1043 8496
8956
GIẢI BA 10769 14801 70706 67691 14159 52104
GIẢI NHÌ 65179-29479
GIẢI NHẤT 32501
ĐẶC BIỆT 86012
Đầu LOTO
0 1 1 1 3 4 6
1 2
2 3 9
3 4
4 3 4 8
5 6 9
6 3 5 9
7 1 5 9 9
8 7
9 0 1 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-81-03-87
GIẢI SÁU 028 512 633
GIẢI NĂM 3032 4535 0105 8993 6895 5871
GIẢI TƯ 5571 9646 7871
9392
GIẢI BA 45102 19956 15629 04103 72915 59617
GIẢI NHÌ 63687-65066
GIẢI NHẤT 38252
ĐẶC BIỆT 14362
Đầu LOTO
0 2 3 3 5
1 2 5 7
2 8 9
3 2 3 5
4 2 6
5 2 6
6 2 6
7 1 1 1
8 1 7 7
9 2 3 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 95-97-23-39
GIẢI SÁU 114 064 041
GIẢI NĂM 2904 4170 0402 8438 3172 9489
GIẢI TƯ 0111 1000 8121
9412
GIẢI BA 31881 13631 48786 42172 28213 88641
GIẢI NHÌ 20937-32223
GIẢI NHẤT 38211
ĐẶC BIỆT 45563
Đầu LOTO
0 0 2 4
1 1 1 2 3 4
2 1 3 3
3 1 7 8 9
4 1 1
5  
6 3 4
7 0 2 2
8 1 6 9
9 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm