Kết quả XSTD ngày 03/02/2019 - Xổ số Miền Bắc 03/02/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-76-55-08
GIẢI SÁU 157 797 201
GIẢI NĂM 0362 7824 4807 5643 7114 7929
GIẢI TƯ 9954 0235 4515
9234
GIẢI BA 69283 70489 45784 77730 41027 05042
GIẢI NHÌ 33210-84333
GIẢI NHẤT 49169
ĐẶC BIỆT 61090
Đầu LOTO
0 1 7 8
1 0 4 5
2 4 7 8 9
3 0 3 4 5
4 2 3
5 4 5 7
6 2 9
7 6
8 3 4 9
9 0 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 44-04-78-88
GIẢI SÁU 390 842 396
GIẢI NĂM 9246 3444 6151 1071 2031 5949
GIẢI TƯ 8083 3121 1022
2354
GIẢI BA 07591 78144 04746 88999 70819 40731
GIẢI NHÌ 06541-59475
GIẢI NHẤT 40130
ĐẶC BIỆT 93843
Đầu LOTO
0 4
1 9
2 1 2
3 0 1 1
4 1 2 3 4 4 4 6 6 9
5 1 4
6  
7 1 5 8
8 3 8
9 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-38-08-57
GIẢI SÁU 644 850 157
GIẢI NĂM 7923 5235 7728 2059 3936 8850
GIẢI TƯ 9217 8222 3349
3524
GIẢI BA 74843 12527 05270 36939 44042 11960
GIẢI NHÌ 43606-56865
GIẢI NHẤT 22416
ĐẶC BIỆT 08988
Đầu LOTO
0 6 8
1 6 7
2 2 3 4 7 8
3 5 6 8 9
4 2 3 4 9
5 0 0 2 7 7 9
6 0 5
7 0
8 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-99-73-43
GIẢI SÁU 381 811 374
GIẢI NĂM 6783 9254 7418 8179 0224 4720
GIẢI TƯ 1952 2843 4724
8141
GIẢI BA 03943 51317 77652 91711 09641 18425
GIẢI NHÌ 11867-39080
GIẢI NHẤT 66550
ĐẶC BIỆT 77622
Đầu LOTO
0  
1 1 1 6 7 8
2 0 2 4 4 5
3  
4 1 1 3 3 3
5 0 2 2 4
6 7
7 3 4 9
8 0 1 3
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 08-95-91-10
GIẢI SÁU 020 924 658
GIẢI NĂM 2519 4460 0394 2246 9210 7259
GIẢI TƯ 7504 9807 8375
4615
GIẢI BA 40903 73015 13519 97023 82910 53140
GIẢI NHÌ 53161-09000
GIẢI NHẤT 85093
ĐẶC BIỆT 10344
Đầu LOTO
0 0 3 4 7 8
1 0 0 0 5 5 9 9
2 0 3 4
3  
4 0 4 6
5 8 9
6 0 1
7 5
8  
9 1 3 4 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-59-01-68
GIẢI SÁU 664 515 572
GIẢI NĂM 2291 7850 3669 2741 7052 1108
GIẢI TƯ 6438 9819 8847
2539
GIẢI BA 75651 35133 52385 59171 20409 73525
GIẢI NHÌ 29375-21047
GIẢI NHẤT 42767
ĐẶC BIỆT 56579
Đầu LOTO
0 1 8 9
1 5 9
2 5
3 3 7 8 9
4 1 7 7
5 0 1 2 9
6 4 7 8 9
7 1 2 5 9
8 5
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-83-34-19
GIẢI SÁU 244 186 835
GIẢI NĂM 5045 6291 3579 7503 8388 1209
GIẢI TƯ 5644 5102 3056
8594
GIẢI BA 75267 67149 00607 41294 84369 54633
GIẢI NHÌ 30897-80995
GIẢI NHẤT 19391
ĐẶC BIỆT 85889
Đầu LOTO
0 2 3 7 9
1 9
2  
3 3 4 5
4 4 4 5 9
5 6 9
6 7 9
7 9
8 3 6 8 9
9 1 1 4 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-10-03-06
GIẢI SÁU 305 984 522
GIẢI NĂM 4257 9708 6267 7778 3729 0024
GIẢI TƯ 4484 3809 8415
2507
GIẢI BA 77669 49958 79536 13923 65572 40789
GIẢI NHÌ 19805-12534
GIẢI NHẤT 62533
ĐẶC BIỆT 58549
Đầu LOTO
0 3 5 5 6 7 8 9
1 0 5
2 2 3 4 9
3 3 4 6
4 9
5 7 8
6 7 9
7 2 8
8 1 4 4 9
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-33-36-39
GIẢI SÁU 425 443 869
GIẢI NĂM 7184 4591 2398 8646 0186 8611
GIẢI TƯ 0066 5021 7259
0059
GIẢI BA 34335 46698 10329 63784 57742 61250
GIẢI NHÌ 22093-92817
GIẢI NHẤT 66943
ĐẶC BIỆT 62279
Đầu LOTO
0  
1 1 7
2 1 5 9
3 3 5 6 9
4 2 3 3 6
5 0 9 9
6 5 6 9
7 9
8 4 4 6
9 1 3 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 90-97-23-99
GIẢI SÁU 197 722 373
GIẢI NĂM 5880 0194 2866 3941 1653 7485
GIẢI TƯ 2696 0661 6027
1009
GIẢI BA 53401 82456 76801 72109 64210 15377
GIẢI NHÌ 92374-72652
GIẢI NHẤT 31663
ĐẶC BIỆT 95565
Đầu LOTO
0 1 1 9 9
1 0
2 2 3 7
3  
4 1
5 2 3 6
6 1 3 5 6
7 3 4 7
8 0 5
9 0 4 6 7 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 94-33-32-24
GIẢI SÁU 840 634 596
GIẢI NĂM 2777 5262 5416 0712 2006 3111
GIẢI TƯ 5326 5749 1579
9919
GIẢI BA 80846 95080 09696 00557 73663 56925
GIẢI NHÌ 33847-82018
GIẢI NHẤT 65487
ĐẶC BIỆT 69336
Đầu LOTO
0 6
1 1 2 6 8 9
2 4 5 6
3 2 3 4 6
4 0 6 7 9
5 7
6 2 3
7 7 9
8 0 7
9 4 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-11-22-36
GIẢI SÁU 550 440 991
GIẢI NĂM 4323 8819 7127 4898 6770 7637
GIẢI TƯ 9152 7336 9103
6144
GIẢI BA 59880 79925 99726 26965 40159 07814
GIẢI NHÌ 24319-95465
GIẢI NHẤT 36003
ĐẶC BIỆT 17810
Đầu LOTO
0 3 3
1 0 1 4 9 9
2 2 3 5 6 7
3 6 6 7
4 0 0 4
5 0 2 9
6 5 5
7 0
8 0
9 1 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-68-97-88
GIẢI SÁU 275 758 205
GIẢI NĂM 8316 2547 7973 6425 4080 0584
GIẢI TƯ 3964 6652 7374
5203
GIẢI BA 95658 31448 52838 39008 11262 25792
GIẢI NHÌ 88818-57861
GIẢI NHẤT 68434
ĐẶC BIỆT 40829
Đầu LOTO
0 3 5 8
1 6 8
2 5 9
3 4 8
4 7 8
5 2 8 8
6 1 2 4 8
7 3 4 5 9
8 0 4 8
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-39-97-78
GIẢI SÁU 838 293 287
GIẢI NĂM 0453 9542 1617 4281 6858 9617
GIẢI TƯ 5985 4297 6393
2227
GIẢI BA 51343 56552 49873 87235 72705 12629
GIẢI NHÌ 99820-58589
GIẢI NHẤT 78214
ĐẶC BIỆT 00962
Đầu LOTO
0 5
1 4 7 7
2 0 7 9
3 5 8 9
4 2 3
5 2 3 8
6 2 9
7 3 8
8 1 5 7 9
9 3 3 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-54-95-92
GIẢI SÁU 547 914 882
GIẢI NĂM 0574 6987 0889 1676 3179 8622
GIẢI TƯ 7858 6779 2452
3511
GIẢI BA 20869 01911 46035 14971 85545 83460
GIẢI NHÌ 07010-34387
GIẢI NHẤT 55223
ĐẶC BIỆT 65208
Đầu LOTO
0 8
1 0 1 1 4
2 2 3
3 5
4 5 7
5 2 4 8
6 0 9
7 1 2 4 6 9 9
8 2 7 7 9
9 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-64-70-85
GIẢI SÁU 163 257 436
GIẢI NĂM 1714 8635 0031 8551 4438 4918
GIẢI TƯ 6340 3945 0048
2066
GIẢI BA 46326 54946 97053 56226 70714 61043
GIẢI NHÌ 76205-84573
GIẢI NHẤT 00967
ĐẶC BIỆT 71892
Đầu LOTO
0 5
1 4 4 8
2 6 6
3 1 4 5 6 8
4 0 3 5 6 8
5 1 3 7
6 3 4 6 7
7 0 3
8 5
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 29-18-94-15
GIẢI SÁU 548 660 831
GIẢI NĂM 6377 2525 1347 3788 2872 1798
GIẢI TƯ 9439 0223 1726
4099
GIẢI BA 34673 64527 40670 50986 05702 31069
GIẢI NHÌ 95071-64877
GIẢI NHẤT 05242
ĐẶC BIỆT 04289
Đầu LOTO
0 2
1 5 8
2 3 5 6 7 9
3 1 9
4 2 7 8
5  
6 0 9
7 0 1 2 3 7 7
8 6 8 9
9 4 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-65-15-52
GIẢI SÁU 840 713 571
GIẢI NĂM 9662 8264 1248 3012 2856 7858
GIẢI TƯ 0839 8472 2914
6721
GIẢI BA 87555 09629 37437 65284 39787 92233
GIẢI NHÌ 31264-81596
GIẢI NHẤT 26827
ĐẶC BIỆT 68116
Đầu LOTO
0  
1 2 3 4 5 6
2 1 7 9
3 3 7 9
4 0 8
5 2 5 6 8
6 2 4 4 5
7 1 2 4
8 4 7
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-97-31-95
GIẢI SÁU 257 886 750
GIẢI NĂM 1937 7578 4575 5576 4557 3331
GIẢI TƯ 3694 2907 6472
2670
GIẢI BA 72537 10294 62485 99403 26631 73265
GIẢI NHÌ 90049-54062
GIẢI NHẤT 79312
ĐẶC BIỆT 22086
Đầu LOTO
0 3 7
1 2
2 8
3 1 1 1 7 7
4 9
5 0 7 7
6 2 5
7 0 2 5 6 8
8 5 6 6
9 4 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-28-03-29
GIẢI SÁU 709 861 152
GIẢI NĂM 5098 8443 2719 4778 4350 1221
GIẢI TƯ 9131 7490 2509
3665
GIẢI BA 68290 96816 97614 71022 17949 68079
GIẢI NHÌ 12310-52786
GIẢI NHẤT 28287
ĐẶC BIỆT 84265
Đầu LOTO
0 3 9 9
1 0 4 6 9
2 1 2 2 8 9
3 1
4 3 9
5 0 2
6 1 5 5
7 8 9
8 6 7
9 0 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 34-81-28-64
GIẢI SÁU 684 721 993
GIẢI NĂM 3525 0656 2473 2559 2720 6574
GIẢI TƯ 9799 3002 2439
9543
GIẢI BA 34204 39267 75895 58649 31151 03816
GIẢI NHÌ 43403-47804
GIẢI NHẤT 42892
ĐẶC BIỆT 51545
Đầu LOTO
0 2 3 4 4
1 6
2 0 1 5 8
3 4 9
4 3 5 9
5 1 6 9
6 4 7
7 3 4
8 1 4
9 2 3 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 72-62-12-03
GIẢI SÁU 332 381 698
GIẢI NĂM 0349 0849 1015 3146 4148 8354
GIẢI TƯ 7438 9859 9194
2950
GIẢI BA 65609 69311 54686 80998 84730 81787
GIẢI NHÌ 95126-77765
GIẢI NHẤT 01714
ĐẶC BIỆT 38231
Đầu LOTO
0 3 9
1 1 2 4 5
2 6
3 0 1 2 8
4 6 8 9 9
5 0 4 9
6 2 5
7 2
8 1 6 7
9 4 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 64-02-99-48
GIẢI SÁU 304 673 215
GIẢI NĂM 9473 8700 4148 2567 0033 4452
GIẢI TƯ 6474 8693 8054
2631
GIẢI BA 02166 10100 33548 60310 45766 35173
GIẢI NHÌ 00744-72834
GIẢI NHẤT 81011
ĐẶC BIỆT 73224
Đầu LOTO
0 0 0 2 4
1 0 1 5
2 4
3 1 3 4
4 4 8 8 8
5 2 4
6 4 6 6 7
7 3 3 3 4
8  
9 3 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 03-38-17-19
GIẢI SÁU 000 856 078
GIẢI NĂM 6640 6035 1480 3779 7799 5116
GIẢI TƯ 5343 6399 6934
9641
GIẢI BA 35699 73085 33649 76314 38261 93375
GIẢI NHÌ 54465-28979
GIẢI NHẤT 60943
ĐẶC BIỆT 09841
Đầu LOTO
0 0 3
1 4 6 7 9
2  
3 4 5 8
4 0 1 1 3 3 9
5 6
6 1 5
7 5 8 9 9
8 0 5
9 9 9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-77-55-15
GIẢI SÁU 200 788 053
GIẢI NĂM 9801 8835 2008 9821 1349 0687
GIẢI TƯ 2703 7978 0534
7176
GIẢI BA 98540 14459 45907 55104 62771 61680
GIẢI NHÌ 84288-17464
GIẢI NHẤT 78713
ĐẶC BIỆT 30559
Đầu LOTO
0 0 1 3 4 7 8
1 3 5
2 1
3 4 5
4 0 9
5 3 5 6 9 9
6 4
7 1 6 7 8
8 0 7 8 8
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 06-60-59-97
GIẢI SÁU 477 939 370
GIẢI NĂM 0416 8790 3317 2793 7010 9716
GIẢI TƯ 0860 6213 1380
6509
GIẢI BA 54347 67205 68378 48995 14882 39676
GIẢI NHÌ 99686-57459
GIẢI NHẤT 51461
ĐẶC BIỆT 89379
Đầu LOTO
0 5 6 9
1 0 3 6 6 7
2  
3 9
4 7
5 9 9
6 0 0 1
7 0 6 7 8 9
8 0 2 6
9 0 3 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 35-11-00-95
GIẢI SÁU 172 255 260
GIẢI NĂM 4602 9676 5223 2731 6212 0247
GIẢI TƯ 5628 4510 5156
8572
GIẢI BA 30417 71143 52738 08185 55338 19928
GIẢI NHÌ 20314-33936
GIẢI NHẤT 03899
ĐẶC BIỆT 62880
Đầu LOTO
0 0 2
1 0 1 2 4 7
2 3 8 8
3 1 5 6 8 8
4 3 7
5 5 6
6 0
7 2 2 6
8 0 5
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 82-30-62-63
GIẢI SÁU 844 880 084
GIẢI NĂM 8104 4423 3458 2644 1068 3756
GIẢI TƯ 8000 8419 5851
1130
GIẢI BA 02466 38257 71930 82009 29927 16437
GIẢI NHÌ 67778-64994
GIẢI NHẤT 47814
ĐẶC BIỆT 32489
Đầu LOTO
0 0 4 9
1 4 9
2 3 7
3 0 0 0 7
4 4 4
5 1 6 7 8
6 2 3 6 8
7 8
8 0 2 4 9
9 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-54-18-15
GIẢI SÁU 276 261 803
GIẢI NĂM 3879 4714 4113 5093 9047 2256
GIẢI TƯ 7247 8472 1340
5064
GIẢI BA 57948 74768 90532 05289 97327 51479
GIẢI NHÌ 89853-30879
GIẢI NHẤT 54349
ĐẶC BIỆT 64391
Đầu LOTO
0 3
1 3 4 5 8
2 7
3 2
4 0 0 7 7 8 9
5 3 4 6
6 1 4 8
7 2 6 9 9 9
8 9
9 1 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-73-13-38
GIẢI SÁU 138 453 183
GIẢI NĂM 7058 2668 6343 4426 0648 3166
GIẢI TƯ 7555 2210 0818
9573
GIẢI BA 09193 82824 27809 06855 62715 98624
GIẢI NHÌ 61168-06758
GIẢI NHẤT 22061
ĐẶC BIỆT 90522
Đầu LOTO
0 9
1 0 3 5 8
2 2 4 4 6
3 8 8
4 3 8
5 3 5 5 8 8
6 1 6 8 8
7 3 3 6
8 3
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 65-18-68-00
GIẢI SÁU 656 257 949
GIẢI NĂM 7969 1947 7928 0710 2809 9726
GIẢI TƯ 4172 7625 4380
5932
GIẢI BA 80118 31106 16375 78701 98326 45736
GIẢI NHÌ 40042-45926
GIẢI NHẤT 91142
ĐẶC BIỆT 03677
Đầu LOTO
0 0 1 6 9
1 0 8 8
2 5 6 6 6 8
3 2 6
4 2 2 7 9
5 6 7
6 5 8 9
7 2 5 7
8 0
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-78-28-89
GIẢI SÁU 266 328 646
GIẢI NĂM 3852 9294 8031 4568 8358 9906
GIẢI TƯ 9840 3138 3862
2883
GIẢI BA 84924 07715 80113 77073 98972 54689
GIẢI NHÌ 15193-66122
GIẢI NHẤT 55041
ĐẶC BIỆT 60824
Đầu LOTO
0 6
1 3 5
2 2 4 4 8 8
3 1 8
4 0 1 6
5 2 8
6 2 6 8
7 2 3 5 8
8 3 9 9
9 3 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-77-43-79
GIẢI SÁU 051 963 455
GIẢI NĂM 3597 8096 9602 9523 7715 9239
GIẢI TƯ 4495 2277 2579
0193
GIẢI BA 73256 21504 33565 11360 95475 34876
GIẢI NHÌ 46349-45470
GIẢI NHẤT 45238
ĐẶC BIỆT 56508
Đầu LOTO
0 2 4 8
1 5
2 3
3 0 8 9
4 3 9
5 1 5 6
6 0 3 5
7 0 5 6 7 7 9 9
8  
9 3 5 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-33-00-40
GIẢI SÁU 585 644 388
GIẢI NĂM 4654 4166 8468 5956 2604 6676
GIẢI TƯ 6362 8342 9093
2476
GIẢI BA 47772 35331 42797 65541 25983 49007
GIẢI NHÌ 18849-42912
GIẢI NHẤT 75237
ĐẶC BIỆT 93689
Đầu LOTO
0 0 4 7
1 2
2  
3 1 3 7
4 0 1 2 4 9
5 4 6
6 2 6 8
7 2 4 6 6
8 3 5 8 9
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-59-29-32
GIẢI SÁU 470 430 439
GIẢI NĂM 4819 6414 6791 4206 8832 2861
GIẢI TƯ 7280 7973 8102
1845
GIẢI BA 25396 81597 83276 57151 14066 09935
GIẢI NHÌ 82065-29276
GIẢI NHẤT 47653
ĐẶC BIỆT 45276
Đầu LOTO
0 2 6
1 4 9
2 9
3 0 2 2 5 9
4 5
5 1 3 9
6 1 5 6
7 0 3 6 6 6
8 0
9 1 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-31-73-83
GIẢI SÁU 079 101 888
GIẢI NĂM 7014 3113 6950 0015 1630 7724
GIẢI TƯ 0774 2246 6463
4160
GIẢI BA 32861 23532 72685 55796 49853 96122
GIẢI NHÌ 51729-50384
GIẢI NHẤT 84468
ĐẶC BIỆT 65753
Đầu LOTO
0 1 5
1 3 4 5
2 2 4 9
3 0 1 2
4 6
5 0 3 3
6 0 1 3 8
7 3 4 9
8 3 4 5 8
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm