Kết quả XSTD ngày 01/02/2021 - Xổ số Miền Bắc 01/02/2021

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-08-84-33
GIẢI SÁU 016 077 438
GIẢI NĂM 8932 3954 3633 3436 2633 6364
GIẢI TƯ 2191 7292 9141
1441
GIẢI BA 07807 30817 30552 69643 25076 59338
GIẢI NHÌ 75934-75198
GIẢI NHẤT 33824
ĐẶC BIỆT 54782
Đầu LOTO
0 7 8
1 6 7
2 4
3 2 3 3 3 4 6 8 8
4 1 1 3
5 2 4
6 4
7 6 7
8 1 2 4
9 1 2 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 80-28-30-81
GIẢI SÁU 421 821 898
GIẢI NĂM 6069 7378 7257 7983 9623 1174
GIẢI TƯ 5334 8136 5401
7740
GIẢI BA 27211 91255 90959 85632 88113 99621
GIẢI NHÌ 44181-28727
GIẢI NHẤT 73899
ĐẶC BIỆT 17386
Đầu LOTO
0 1
1 1 3
2 1 1 1 3 7 8
3 0 2 4 6
4 0
5 5 7 9
6 9
7 4 8
8 0 1 1 3 6
9 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 40-53-29-16
GIẢI SÁU 120 521 068
GIẢI NĂM 6730 0486 4499 3196 8594 1108
GIẢI TƯ 3107 0795 1697
4453
GIẢI BA 18623 17282 66088 32910 19654 01902
GIẢI NHÌ 82657-07301
GIẢI NHẤT 55959
ĐẶC BIỆT 71209
Đầu LOTO
0 1 2 7 8 9
1 0 6
2 0 1 3 9
3 0
4 0
5 3 3 4 7 9
6 8
7  
8 2 6 8
9 4 5 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 76-56-98-90
GIẢI SÁU 867 115 321
GIẢI NĂM 9763 6916 4588 0608 9073 8742
GIẢI TƯ 1963 2870 8793
7261
GIẢI BA 95499 49160 46104 99338 97510 25548
GIẢI NHÌ 03024-33253
GIẢI NHẤT 74085
ĐẶC BIỆT 40169
Đầu LOTO
0 4 8
1 0 5 6
2 1 4
3 8
4 2 8
5 3 6
6 0 1 3 3 7 9
7 0 3 6
8 5 8
9 0 3 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 96-65-22-41
GIẢI SÁU 908 678 850
GIẢI NĂM 1979 0248 7541 3685 9228 0715
GIẢI TƯ 6381 4938 9584
3714
GIẢI BA 11930 54073 82494 51002 65741 87841
GIẢI NHÌ 14801-69525
GIẢI NHẤT 19071
ĐẶC BIỆT 92020
Đầu LOTO
0 1 2 8
1 4 5
2 0 2 5 8
3 0 8
4 1 1 1 1 8
5 0
6 5
7 1 3 8 9
8 1 4 5
9 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-07-08-29
GIẢI SÁU 176 511 964
GIẢI NĂM 0470 0355 7754 5675 6912 0783
GIẢI TƯ 2606 4588 9453
8418
GIẢI BA 52280 98471 49012 75714 63753 99450
GIẢI NHÌ 75465-16811
GIẢI NHẤT 54147
ĐẶC BIỆT 45756
Đầu LOTO
0 6 7 8
1 1 1 2 2 4 8
2 9
3  
4 7
5 0 3 3 4 5 6
6 4 5
7 0 1 5 6
8 0 3 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-13-76-49
GIẢI SÁU 481 024 838
GIẢI NĂM 1487 5532 3667 2075 1854 6904
GIẢI TƯ 0939 2418 0471
3505
GIẢI BA 14722 09617 06372 97642 83017 89131
GIẢI NHÌ 50297-32684
GIẢI NHẤT 24509
ĐẶC BIỆT 33079
Đầu LOTO
0 4 5 9 9
1 3 7 7 8
2 2 4
3 1 2 8 9
4 2 9
5 4
6 7
7 1 2 5 6 9
8 1 4 7
9 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 19-05-88-55
GIẢI SÁU 836 179 033
GIẢI NĂM 7266 7787 7183 0098 3239 7914
GIẢI TƯ 1275 1438 1083
3981
GIẢI BA 98479 33581 30972 70416 42514 76196
GIẢI NHÌ 49479-57764
GIẢI NHẤT 76628
ĐẶC BIỆT 00157
Đầu LOTO
0 5
1 4 4 6 9
2 8
3 3 6 8 9
4  
5 5 7
6 4 6
7 2 5 9 9 9
8 1 1 3 3 7 8
9 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 56-53-26-74
GIẢI SÁU 501 314 381
GIẢI NĂM 1778 2827 1088 0949 2155 4264
GIẢI TƯ 7327 7779 4290
9307
GIẢI BA 13947 82242 73553 11471 63635 21620
GIẢI NHÌ 06052-25341
GIẢI NHẤT 11884
ĐẶC BIỆT 45883
Đầu LOTO
0 1 7
1 4
2 0 6 7 7
3 5
4 1 2 7 9
5 2 3 3 5 6
6 4
7 1 4 8 9
8 1 3 4 8
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-22-81-96
GIẢI SÁU 146 648 511
GIẢI NĂM 4768 3530 9114 2694 2311 0920
GIẢI TƯ 3133 6718 0968
4542
GIẢI BA 30928 93562 53443 65324 88899 01181
GIẢI NHÌ 56407-68115
GIẢI NHẤT 70031
ĐẶC BIỆT 57860
Đầu LOTO
0 7
1 1 1 4 5 8
2 0 2 4 8
3 0 0 1 3
4 2 3 6 8
5  
6 0 2 8 8
7  
8 1 1
9 4 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-66-79-86
GIẢI SÁU 975 649 138
GIẢI NĂM 4240 9067 6766 4874 6126 8781
GIẢI TƯ 2350 7495 3382
3957
GIẢI BA 50923 52161 94571 45049 22063 12002
GIẢI NHÌ 02515-40551
GIẢI NHẤT 84081
ĐẶC BIỆT 09264
Đầu LOTO
0 2
1 5
2 3 6
3 8
4 0 9 9
5 0 1 7
6 1 3 4 6 6 7
7 1 4 5 9
8 1 1 2 6
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 78-07-44-66
GIẢI SÁU 924 125 959
GIẢI NĂM 7769 5852 9649 2524 9395 4084
GIẢI TƯ 9658 2580 7860
6652
GIẢI BA 75287 68137 56058 56979 67719 99740
GIẢI NHÌ 06619-35655
GIẢI NHẤT 54409
ĐẶC BIỆT 21331
Đầu LOTO
0 7 9
1 9 9
2 4 4 5
3 1 7
4 0 4 9
5 2 2 5 8 8 9
6 0 6 9
7 8 9
8 0 4 7
9 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-37-41-91
GIẢI SÁU 070 167 361
GIẢI NĂM 9728 4755 8161 3499 7805 1981
GIẢI TƯ 3600 0336 3138
0575
GIẢI BA 12215 57381 44280 45333 60402 47070
GIẢI NHÌ 55911-27740
GIẢI NHẤT 94248
ĐẶC BIỆT 60545
Đầu LOTO
0 0 2 5
1 1 5
2 8
3 3 6 7 8
4 0 1 5 8
5 5
6 1 1 7 8
7 0 0 5
8 0 1 1
9 1 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 67-96-55-52
GIẢI SÁU 248 646 116
GIẢI NĂM 8448 8313 5584 9527 1697 4703
GIẢI TƯ 6750 4933 2122
0719
GIẢI BA 31721 22939 19393 86338 94480 25520
GIẢI NHÌ 88201-31483
GIẢI NHẤT 32856
ĐẶC BIỆT 23677
Đầu LOTO
0 1 3
1 3 6 9
2 0 1 2 7
3 3 8 9
4 6 8 8
5 0 2 5 6
6 7
7 7
8 0 3 4
9 3 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 59-13-69-23
GIẢI SÁU 494 321 078
GIẢI NĂM 0149 9697 0008 4535 1725 0195
GIẢI TƯ 8202 1717 2304
7338
GIẢI BA 24305 53638 12286 37720 42141 51253
GIẢI NHÌ 06158-89877
GIẢI NHẤT 96884
ĐẶC BIỆT 92549
Đầu LOTO
0 2 4 5 8
1 3 7
2 0 1 3 5
3 5 8 8
4 1 9 9
5 3 8 9
6 9
7 7 8
8 4 6
9 4 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 43-98-97-87
GIẢI SÁU 002 600 566
GIẢI NĂM 5408 7165 1651 1712 1770 4474
GIẢI TƯ 8664 4091 1436
8925
GIẢI BA 19594 34767 57701 76863 70980 54862
GIẢI NHÌ 65216-77011
GIẢI NHẤT 58464
ĐẶC BIỆT 55095
Đầu LOTO
0 0 1 2 8
1 1 2 6
2 5
3 6
4 3
5 1
6 2 3 4 4 5 6 7
7 0 4
8 0 7
9 1 4 5 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 15-76-85-71
GIẢI SÁU 968 825 724
GIẢI NĂM 5608 8792 4534 1448 0349 2861
GIẢI TƯ 4741 9668 7808
4797
GIẢI BA 97864 15467 16200 33137 19032 27560
GIẢI NHÌ 13716-13938
GIẢI NHẤT 58127
ĐẶC BIỆT 12046
Đầu LOTO
0 0 8 8
1 5 6
2 4 5 7
3 2 4 7 8
4 1 6 8 9
5  
6 0 1 4 7 8 8
7 1 6
8 5
9 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-33-47-58
GIẢI SÁU 300 505 685
GIẢI NĂM 0880 6314 8728 3229 3228 1896
GIẢI TƯ 9743 9831 2616
0548
GIẢI BA 21460 45322 08942 64777 99903 68603
GIẢI NHÌ 51148-40526
GIẢI NHẤT 63497
ĐẶC BIỆT 68285
Đầu LOTO
0 0 3 3 5
1 3 4 6
2 2 6 8 8 9
3 1 3
4 2 3 7 8 8
5 8
6 0
7 7
8 0 5 5
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 60-04-10-95
GIẢI SÁU 142 448 562
GIẢI NĂM 5609 1482 3063 0817 0019 9350
GIẢI TƯ 0693 1495 1430
1770
GIẢI BA 01251 21080 30073 33311 23663 69008
GIẢI NHÌ 52762-16210
GIẢI NHẤT 88232
ĐẶC BIỆT 51338
Đầu LOTO
0 4 8 9
1 0 0 1 7 9
2  
3 0 2 8
4 2 8
5 0 1
6 0 2 2 3 3
7 0 3
8 0 2
9 3 5 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-35-71-99
GIẢI SÁU 188 146 460
GIẢI NĂM 8886 7271 3378 9059 4262 2858
GIẢI TƯ 7295 0029 4713
7354
GIẢI BA 64336 21172 87669 76214 95085 69947
GIẢI NHÌ 11276-94309
GIẢI NHẤT 38216
ĐẶC BIỆT 02769
Đầu LOTO
0 9
1 3 3 4 6
2 9
3 5 6
4 6 7
5 4 8 9
6 0 2 9 9
7 1 1 2 6 8
8 5 6 8
9 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 92-77-82-56
GIẢI SÁU 411 379 906
GIẢI NĂM 7271 0472 4405 3653 0336 1701
GIẢI TƯ 3720 7082 8879
5916
GIẢI BA 68063 72753 35051 60748 57701 15172
GIẢI NHÌ 93491-45401
GIẢI NHẤT 87355
ĐẶC BIỆT 16592
Đầu LOTO
0 1 1 1 5 6
1 1 6
2 0
3 6
4 8
5 1 3 3 5 6
6 3
7 1 2 2 7 9 9
8 2 2
9 1 2 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 41-07-60-35
GIẢI SÁU 917 708 040
GIẢI NĂM 2420 5010 7844 1730 3159 3577
GIẢI TƯ 1091 9317 9206
1383
GIẢI BA 92653 95189 81513 56865 21041 18375
GIẢI NHÌ 28367-95448
GIẢI NHẤT 94780
ĐẶC BIỆT 05507
Đầu LOTO
0 6 7 7 8
1 0 3 7 7
2 0
3 0 5
4 0 1 1 4 8
5 3 9
6 0 5 7
7 5 7
8 0 3 9
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-95-68-29
GIẢI SÁU 817 092 108
GIẢI NĂM 1270 0970 5541 7163 0474 7764
GIẢI TƯ 7047 4115 7754
7409
GIẢI BA 21836 46147 12685 13714 82314 70690
GIẢI NHÌ 06185-24165
GIẢI NHẤT 63172
ĐẶC BIỆT 48146
Đầu LOTO
0 8 9
1 4 4 5 7
2 9
3 6
4 1 6 7 7
5 4 4
6 3 4 5 8
7 0 0 2 4
8 5 5
9 0 2 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-40-02-17
GIẢI SÁU 751 900 277
GIẢI NĂM 9538 3684 3274 2415 2095 3665
GIẢI TƯ 2573 9123 3390
3611
GIẢI BA 89490 11130 17716 79887 06388 26929
GIẢI NHÌ 61215-80388
GIẢI NHẤT 08356
ĐẶC BIỆT 82064
Đầu LOTO
0 0 2
1 1 5 5 6 7
2 3 9
3 0 8
4 0
5 1 4 6
6 4 5
7 3 4 7
8 4 7 8 8
9 0 0 5
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-00-77-61
GIẢI SÁU 694 303 562
GIẢI NĂM 0734 8998 7569 2665 0306 5171
GIẢI TƯ 4433 1343 3747
7960
GIẢI BA 80452 76037 93062 41786 56154 32772
GIẢI NHÌ 70149-28426
GIẢI NHẤT 05627
ĐẶC BIỆT 00726
Đầu LOTO
0 0 3 6
1  
2 6 6 7
3 0 3 4 7
4 3 7 9
5 2 4
6 0 1 2 2 5 9
7 1 2 7
8 6
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 62-93-15-34
GIẢI SÁU 040 284 841
GIẢI NĂM 4814 3518 3749 8784 0871 9809
GIẢI TƯ 6288 5987 4489
7646
GIẢI BA 21044 84466 56370 44614 39798 52457
GIẢI NHÌ 28845-15681
GIẢI NHẤT 15562
ĐẶC BIỆT 09854
Đầu LOTO
0 9
1 4 4 5 8
2  
3 4
4 0 1 4 5 6 9
5 4 7
6 2 2 6
7 0 1
8 1 4 4 7 8 9
9 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-08-46-32
GIẢI SÁU 467 040 049
GIẢI NĂM 7445 3419 6129 6096 9127 9897
GIẢI TƯ 2510 4621 6853
2119
GIẢI BA 73443 21480 97489 88629 59071 00881
GIẢI NHÌ 74911-44677
GIẢI NHẤT 75947
ĐẶC BIỆT 90402
Đầu LOTO
0 2 8
1 0 1 2 9 9
2 1 7 9 9
3 2
4 0 3 5 6 7 9
5 3
6 7
7 1 7
8 0 1 9
9 6 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 09-24-70-83
GIẢI SÁU 257 166 198
GIẢI NĂM 0265 9596 2704 3998 3885 2430
GIẢI TƯ 4737 7623 5214
9688
GIẢI BA 86804 90617 49547 13368 07354 12554
GIẢI NHÌ 43342-31276
GIẢI NHẤT 05036
ĐẶC BIỆT 19376
Đầu LOTO
0 4 4 9
1 4 7
2 3 4
3 0 6 7
4 2 7
5 4 4 7
6 5 6 8
7 0 6 6
8 3 5 8
9 6 8 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-14-63-71
GIẢI SÁU 880 797 927
GIẢI NĂM 1512 3716 3814 4143 8088 9851
GIẢI TƯ 7434 0809 5921
5509
GIẢI BA 87526 92979 11171 46875 96595 73614
GIẢI NHÌ 19046-79580
GIẢI NHẤT 92795
ĐẶC BIỆT 42988
Đầu LOTO
0 9 9
1 2 4 4 4 6
2 1 6 7
3 4 9
4 3 6
5 1
6 3
7 1 1 5 9
8 0 0 8 8
9 5 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 16-59-91-25
GIẢI SÁU 597 493 131
GIẢI NĂM 4852 3728 0060 4514 8855 5704
GIẢI TƯ 9618 9587 0840
0372
GIẢI BA 95706 88054 51171 53041 78424 18868
GIẢI NHÌ 95760-90752
GIẢI NHẤT 27110
ĐẶC BIỆT 43132
Đầu LOTO
0 4 6
1 0 4 6 8
2 4 5 8
3 1 2
4 0 1
5 2 2 4 5 9
6 0 0 8
7 1 2
8 7
9 1 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 68-19-29-12
GIẢI SÁU 567 057 083
GIẢI NĂM 3855 0496 1430 4451 4778 9023
GIẢI TƯ 6502 7613 7283
5855
GIẢI BA 46106 78936 81595 03204 82919 14732
GIẢI NHÌ 32886-74910
GIẢI NHẤT 89427
ĐẶC BIỆT 20681
Đầu LOTO
0 2 4 6
1 0 2 3 9 9
2 3 7 9
3 0 2 6
4  
5 1 5 5 7
6 7 8
7 8
8 1 3 3 6
9 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-14-08-11
GIẢI SÁU 145 565 210
GIẢI NĂM 4289 6576 5377 7039 4487 1675
GIẢI TƯ 9925 5333 1426
9023
GIẢI BA 52955 93657 43037 39539 82586 22866
GIẢI NHÌ 32168-74990
GIẢI NHẤT 61981
ĐẶC BIỆT 78885
Đầu LOTO
0 8
1 0 1 4
2 3 5 6
3 3 7 9 9
4 5
5 5 7
6 5 6 8
7 5 6 7
8 1 1 5 6 7 9
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 11-08-00-69
GIẢI SÁU 030 710 607
GIẢI NĂM 1677 9524 7016 4746 3257 3405
GIẢI TƯ 7045 7208 0361
9902
GIẢI BA 74322 38732 64804 78836 98669 54004
GIẢI NHÌ 46241-14507
GIẢI NHẤT 71602
ĐẶC BIỆT 42050
Đầu LOTO
0 0 2 2 4 4 5 7 7 8 8
1 0 1 6
2 2 4
3 0 2 6
4 1 5 6
5 0 7
6 1 9 9
7 7
8  
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 12-77-35-86
GIẢI SÁU 933 491 325
GIẢI NĂM 8964 4076 5630 9597 9300 4492
GIẢI TƯ 4548 4468 9722
1979
GIẢI BA 49658 30386 70941 54982 51127 91459
GIẢI NHÌ 59730-35303
GIẢI NHẤT 52634
ĐẶC BIỆT 57905
Đầu LOTO
0 0 3 5
1 2
2 2 5 7
3 0 0 3 4 5
4 1 8
5 8 9
6 4 8
7 6 7 9
8 2 6 6
9 1 2 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 45-06-39-17
GIẢI SÁU 107 921 432
GIẢI NĂM 3429 3910 7187 6912 3702 5600
GIẢI TƯ 4779 8546 3565
9985
GIẢI BA 69821 74802 11417 26541 90281 10317
GIẢI NHÌ 50982-14050
GIẢI NHẤT 97528
ĐẶC BIỆT 63111
Đầu LOTO
0 0 2 2 6 7
1 0 1 2 7 7 7
2 1 1 8 9
3 2 9
4 1 5 6
5 0
6 5
7 9
8 1 2 5 7
9  
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 70-06-44-84
GIẢI SÁU 965 752 403
GIẢI NĂM 3314 6763 9311 0074 8849 5364
GIẢI TƯ 8221 8441 9118
0186
GIẢI BA 30366 15559 13565 29155 15509 92958
GIẢI NHÌ 21234-90127
GIẢI NHẤT 80623
ĐẶC BIỆT 07690
Đầu LOTO
0 3 6 9
1 1 4 8
2 1 3 7
3 4
4 1 4 9
5 2 5 8 9
6 3 4 5 5 6
7 0 4
8 4 6
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm