Kết quả XSTD ngày 01/01/2019 - Xổ số Miền Bắc 01/01/2019

GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 74-33-00-40
GIẢI SÁU 585 644 388
GIẢI NĂM 4654 4166 8468 5956 2604 6676
GIẢI TƯ 6362 8342 9093
2476
GIẢI BA 47772 35331 42797 65541 25983 49007
GIẢI NHÌ 18849-42912
GIẢI NHẤT 75237
ĐẶC BIỆT 93689
Đầu LOTO
0 0 4 7
1 2
2  
3 1 3 7
4 0 1 2 4 9
5 4 6
6 2 6 8
7 2 4 6 6
8 3 5 8 9
9 3 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 98-59-29-32
GIẢI SÁU 470 430 439
GIẢI NĂM 4819 6414 6791 4206 8832 2861
GIẢI TƯ 7280 7973 8102
1845
GIẢI BA 25396 81597 83276 57151 14066 09935
GIẢI NHÌ 82065-29276
GIẢI NHẤT 47653
ĐẶC BIỆT 45276
Đầu LOTO
0 2 6
1 4 9
2 9
3 0 2 2 5 9
4 5
5 1 3 9
6 1 5 6
7 0 3 6 6 6
8 0
9 1 6 7 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 05-31-73-83
GIẢI SÁU 079 101 888
GIẢI NĂM 7014 3113 6950 0015 1630 7724
GIẢI TƯ 0774 2246 6463
4160
GIẢI BA 32861 23532 72685 55796 49853 96122
GIẢI NHÌ 51729-50384
GIẢI NHẤT 84468
ĐẶC BIỆT 65753
Đầu LOTO
0 1 5
1 3 4 5
2 2 4 9
3 0 1 2
4 6
5 0 3 3
6 0 1 3 8
7 3 4 9
8 3 4 5 8
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 91-77-80-09
GIẢI SÁU 713 567 132
GIẢI NĂM 6930 6925 4555 6559 0722 0856
GIẢI TƯ 8754 7939 1335
6356
GIẢI BA 04517 58321 24231 86915 49661 51449
GIẢI NHÌ 35424-53107
GIẢI NHẤT 05257
ĐẶC BIỆT 56675
Đầu LOTO
0 7 9
1 3 5 7
2 1 2 4 5
3 0 1 2 5 9
4 9
5 4 5 6 6 7 9
6 1 7
7 5 7
8 0
9 1
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 84-74-68-00
GIẢI SÁU 492 677 628
GIẢI NĂM 2711 3686 8055 7944 2307 6020
GIẢI TƯ 9340 3751 5386
8133
GIẢI BA 11047 39015 41600 77344 11222 39764
GIẢI NHÌ 99143-99418
GIẢI NHẤT 74515
ĐẶC BIỆT 66241
Đầu LOTO
0 0 0 7
1 1 5 5 8
2 0 2 8
3 3
4 0 1 3 4 4 7
5 1 5
6 4 8
7 4 7
8 4 6 6
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 46-86-68-33
GIẢI SÁU 205 927 937
GIẢI NĂM 3715 5449 3783 0358 5719 3156
GIẢI TƯ 3579 1214 1590
5315
GIẢI BA 06183 28342 85432 86248 00827 66193
GIẢI NHÌ 87621-81834
GIẢI NHẤT 55726
ĐẶC BIỆT 24529
Đầu LOTO
0 5
1 4 5 5 9
2 1 6 7 7 9
3 2 3 4 7
4 2 6 8 9
5 6 8
6 8
7 9
8 3 3 6
9 0 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-07-37-58
GIẢI SÁU 094 271 053
GIẢI NĂM 3822 1736 9356 1879 3479 2096
GIẢI TƯ 4077 7149 0129
7792
GIẢI BA 17122 61486 91537 43872 24520 45662
GIẢI NHÌ 68202-76003
GIẢI NHẤT 59327
ĐẶC BIỆT 73330
Đầu LOTO
0 2 3 7
1  
2 0 2 2 7 9
3 0 0 6 7 7
4 9
5 3 6 8
6 2
7 1 2 7 9 9
8 6
9 2 4 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 63-01-67-54
GIẢI SÁU 290 818 604
GIẢI NĂM 4973 5171 4288 0481 8091 7371
GIẢI TƯ 3387 9141 2641
4018
GIẢI BA 89674 16416 05087 49099 03413 06496
GIẢI NHÌ 22342-55313
GIẢI NHẤT 75272
ĐẶC BIỆT 09956
Đầu LOTO
0 1 4
1 3 3 6 8 8
2  
3  
4 1 1 2
5 4 6
6 3 7
7 1 1 2 3 4
8 1 7 7 8
9 0 1 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 30-37-03-82
GIẢI SÁU 263 343 076
GIẢI NĂM 1748 1020 6324 4081 6361 9632
GIẢI TƯ 4305 8696 9716
0634
GIẢI BA 41188 75652 28599 11322 09251 24266
GIẢI NHÌ 60664-34149
GIẢI NHẤT 93807
ĐẶC BIỆT 50522
Đầu LOTO
0 3 5 7
1 6
2 0 2 2 4
3 0 2 4 7
4 3 8 9
5 1 2
6 1 3 4 6
7 6
8 1 2 8
9 6 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 52-00-50-91
GIẢI SÁU 714 693 772
GIẢI NĂM 2469 2410 8248 5338 4818 0122
GIẢI TƯ 2103 0888 0341
8898
GIẢI BA 65422 59669 19627 31691 77344 34459
GIẢI NHÌ 03840-71903
GIẢI NHẤT 96106
ĐẶC BIỆT 47793
Đầu LOTO
0 0 3 3 6
1 0 4 8
2 2 2 7
3 8
4 0 1 4 8
5 0 2 9
6 9 9
7 2
8 8
9 1 1 3 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 42-52-69-65
GIẢI SÁU 909 044 648
GIẢI NĂM 1890 5792 3023 1789 8718 3348
GIẢI TƯ 0808 7381 0371
0211
GIẢI BA 05834 70270 45686 60949 92208 03756
GIẢI NHÌ 78543-14986
GIẢI NHẤT 17119
ĐẶC BIỆT 54691
Đầu LOTO
0 8 8 9
1 1 8 9
2 3
3 4
4 2 3 4 8 8 9
5 2 6
6 5 9
7 0 1
8 1 6 6 9
9 0 1 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 97-70-86-66
GIẢI SÁU 062 911 509
GIẢI NĂM 5884 2190 3404 2942 6073 6163
GIẢI TƯ 9249 4860 6318
1341
GIẢI BA 85876 10536 39412 21099 87155 73147
GIẢI NHÌ 50088-95982
GIẢI NHẤT 63553
ĐẶC BIỆT 95367
Đầu LOTO
0 4 9
1 1 2 8
2  
3 6
4 1 2 7 9
5 3 5
6 0 2 3 6 7
7 0 3 6
8 2 4 6 8
9 0 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-42-70-21
GIẢI SÁU 388 208 566
GIẢI NĂM 0726 0804 8807 8196 7351 9516
GIẢI TƯ 3725 0654 0685
0444
GIẢI BA 55635 98159 14745 72681 24705 91107
GIẢI NHÌ 26270-96796
GIẢI NHẤT 47422
ĐẶC BIỆT 41302
Đầu LOTO
0 2 4 5 7 7 8
1 6
2 1 2 5 6
3 5
4 2 4 5 8
5 1 4 9
6 6
7 0 0
8 1 5 8
9 6 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 99-05-35-77
GIẢI SÁU 480 956 203
GIẢI NĂM 4745 3342 0835 4358 1309 1420
GIẢI TƯ 0628 7950 2826
1009
GIẢI BA 04959 17171 79473 66080 81224 86349
GIẢI NHÌ 10845-48007
GIẢI NHẤT 09989
ĐẶC BIỆT 29775
Đầu LOTO
0 3 5 7 9 9
1  
2 0 4 6 8
3 5 5
4 2 5 5 9
5 0 6 8 9
6  
7 1 3 5 7
8 0 0 9
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 28-57-77-36
GIẢI SÁU 939 694 183
GIẢI NĂM 8177 0092 7116 3076 2652 6349
GIẢI TƯ 3164 9310 5574
3257
GIẢI BA 28201 81242 31878 66321 69183 49209
GIẢI NHÌ 10232-12365
GIẢI NHẤT 40675
ĐẶC BIỆT 84415
Đầu LOTO
0 1 9
1 0 5 6
2 1 8
3 2 6 9
4 2 9
5 2 7 7
6 4 5
7 4 5 6 7 7 8
8 3 3
9 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-60-32-20
GIẢI SÁU 721 147 132
GIẢI NĂM 4866 2328 1998 4059 7079 9881
GIẢI TƯ 9320 1706 4619
0567
GIẢI BA 30230 24324 17794 64353 25382 59178
GIẢI NHÌ 16680-55318
GIẢI NHẤT 59917
ĐẶC BIỆT 46365
Đầu LOTO
0 6
1 7 8 9
2 0 0 1 4 8
3 0 2 2 7
4 7
5 3 9
6 0 5 6 7
7 8 9
8 0 1 2
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 13-92-63-52
GIẢI SÁU 461 430 513
GIẢI NĂM 0890 3891 1071 4379 2475 9118
GIẢI TƯ 0021 3070 6658
4045
GIẢI BA 84898 88617 99996 84665 01893 19352
GIẢI NHÌ 21195-01553
GIẢI NHẤT 86200
ĐẶC BIỆT 60310
Đầu LOTO
0 0
1 0 3 3 7 8
2 1
3 0
4 5
5 2 2 3 8
6 1 3 5
7 0 1 5 9
8  
9 0 1 2 3 5 6 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 71-55-06-03
GIẢI SÁU 728 712 281
GIẢI NĂM 7420 0214 0200 9230 2931 3741
GIẢI TƯ 9448 5778 5874
6283
GIẢI BA 05354 71980 42609 86089 47159 11552
GIẢI NHÌ 83135-42496
GIẢI NHẤT 77177
ĐẶC BIỆT 22750
Đầu LOTO
0 0 3 6 9
1 2 4
2 0 8
3 0 1 5
4 1 8
5 0 2 4 5 9
6  
7 1 4 7 8
8 0 1 3 9
9 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 02-83-07-54
GIẢI SÁU 720 521 185
GIẢI NĂM 7677 6954 9906 9474 5173 9841
GIẢI TƯ 5041 7887 9992
2424
GIẢI BA 84915 00450 53073 93506 83632 67588
GIẢI NHÌ 50283-26317
GIẢI NHẤT 90784
ĐẶC BIỆT 47788
Đầu LOTO
0 2 6 6 7
1 5 7
2 0 1 4
3 2
4 1 1
5 0 4 4
6  
7 3 3 4 7
8 3 3 4 5 7 8 8
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 69-68-94-75
GIẢI SÁU 785 792 839
GIẢI NĂM 7486 2244 1483 8392 2116 8758
GIẢI TƯ 7700 1471 9634
2656
GIẢI BA 80426 90705 61683 41303 54762 01224
GIẢI NHÌ 57757-80167
GIẢI NHẤT 17884
ĐẶC BIỆT 83517
Đầu LOTO
0 0 3 5
1 6 7
2 4 6
3 4 9
4 4
5 6 7 8
6 2 7 8 9
7 1 5
8 3 3 4 5 6
9 2 2 4
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 22-91-23-97
GIẢI SÁU 951 310 389
GIẢI NĂM 3315 6041 3734 0723 5982 8169
GIẢI TƯ 6555 2405 2643
0153
GIẢI BA 92111 77479 06208 82799 80396 56661
GIẢI NHÌ 97685-04032
GIẢI NHẤT 12581
ĐẶC BIỆT 63140
Đầu LOTO
0 5 8
1 0 1 5
2 2 3 3
3 2 4
4 0 1 3
5 1 3 5
6 1 9
7 9
8 1 2 5 9
9 1 6 7 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 79-36-86-99
GIẢI SÁU 855 607 086
GIẢI NĂM 7814 5195 6567 6514 9738 8673
GIẢI TƯ 4672 5112 7870
2403
GIẢI BA 41118 09980 47721 33656 58484 33062
GIẢI NHÌ 42511-71943
GIẢI NHẤT 70217
ĐẶC BIỆT 38991
Đầu LOTO
0 3 7
1 1 2 4 4 7 8
2 1
3 6 8
4 3
5 5 6
6 2 7
7 0 2 3 9
8 0 4 6 6
9 1 5 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 81-66-67-71
GIẢI SÁU 691 078 105
GIẢI NĂM 2207 1685 1255 2593 9906 3278
GIẢI TƯ 3827 8092 3696
0301
GIẢI BA 87724 97300 07530 57907 92902 82203
GIẢI NHÌ 62826-38885
GIẢI NHẤT 39185
ĐẶC BIỆT 39341
Đầu LOTO
0 0 1 2 3 5 6 7 7
1  
2 4 6 7
3 0
4 1
5 5
6 6 7
7 1 8 8
8 1 5 5 5
9 1 2 3 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 47-49-99-44
GIẢI SÁU 151 427 345
GIẢI NĂM 2303 6245 0377 3626 0604 5555
GIẢI TƯ 2522 4568 5248
6359
GIẢI BA 14059 47606 96282 99086 01825 98135
GIẢI NHÌ 50461-10314
GIẢI NHẤT 42084
ĐẶC BIỆT 77308
Đầu LOTO
0 3 4 6 8
1 4
2 2 5 6 7
3 5
4 4 5 5 7 8 9
5 1 5 9 9
6 1 8
7 7
8 2 4 6
9 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-50-21-11
GIẢI SÁU 070 109 979
GIẢI NĂM 3047 8575 6500 9552 2905 9536
GIẢI TƯ 5232 6601 5398
6602
GIẢI BA 12514 31068 92657 46207 70589 79122
GIẢI NHÌ 57292-04037
GIẢI NHẤT 11002
ĐẶC BIỆT 64793
Đầu LOTO
0 0 1 2 2 5 7 9
1 1 4
2 1 2
3 2 6 7 9
4 7
5 0 2 7
6 8
7 0 5 9
8 9
9 2 3 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 48-09-36-90
GIẢI SÁU 406 281 771
GIẢI NĂM 1341 9742 9018 9663 2859 5962
GIẢI TƯ 2905 2832 4688
7268
GIẢI BA 88562 98452 31364 19311 11254 11625
GIẢI NHÌ 11972-66004
GIẢI NHẤT 15164
ĐẶC BIỆT 25367
Đầu LOTO
0 4 5 6 9
1 1 8
2 5
3 2 6
4 1 2 8
5 2 4 9
6 2 2 3 4 4 7 8
7 1 2
8 1 8
9 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 93-84-54-88
GIẢI SÁU 164 994 904
GIẢI NĂM 8978 4401 6833 4529 5067 1586
GIẢI TƯ 0406 4522 5238
4538
GIẢI BA 95589 46574 25137 75744 85932 17662
GIẢI NHÌ 70567-14701
GIẢI NHẤT 41297
ĐẶC BIỆT 81154
Đầu LOTO
0 1 1 4 6
1  
2 2 9
3 2 3 7 8 8
4 4
5 4 4
6 2 4 7 7
7 4 8
8 4 6 8 9
9 3 4 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 55-86-98-87
GIẢI SÁU 169 412 816
GIẢI NĂM 7194 6601 3680 7653 8547 5548
GIẢI TƯ 9668 0249 7168
2353
GIẢI BA 03403 69565 76882 53750 38900 87956
GIẢI NHÌ 19111-30689
GIẢI NHẤT 98049
ĐẶC BIỆT 12188
Đầu LOTO
0 0 1 3
1 1 2 6
2  
3  
4 7 8 9 9
5 0 3 3 5 6
6 5 8 8 9
7  
8 0 2 6 7 8 9
9 4 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 54-62-66-22
GIẢI SÁU 250 715 091
GIẢI NĂM 9351 5885 3121 0951 7912 4278
GIẢI TƯ 2232 7659 2332
3666
GIẢI BA 37195 36906 66536 81171 47969 59096
GIẢI NHÌ 56738-30266
GIẢI NHẤT 02642
ĐẶC BIỆT 97859
Đầu LOTO
0 6
1 2 5
2 1 2
3 2 2 6 8
4 2
5 0 1 1 4 9 9
6 2 6 6 6 9
7 1 8
8 5
9 1 5 6
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 04-06-19-54
GIẢI SÁU 213 654 279
GIẢI NĂM 0385 1845 9246 8261 6712 7198
GIẢI TƯ 2248 8343 2604
6864
GIẢI BA 09270 02027 74364 22849 47145 04223
GIẢI NHÌ 62690-15314
GIẢI NHẤT 71324
ĐẶC BIỆT 99667
Đầu LOTO
0 4 4 6
1 2 3 4 9
2 3 4 7
3  
4 3 5 5 6 8 9
5 4 4
6 1 4 4 7
7 0 9
8 5
9 0 8
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-71-84-97
GIẢI SÁU 900 111 293
GIẢI NĂM 0237 0530 3466 4807 9859 9868
GIẢI TƯ 1127 3789 2438
2885
GIẢI BA 56795 70474 88585 63403 44547 61358
GIẢI NHÌ 48938-04560
GIẢI NHẤT 29176
ĐẶC BIỆT 71456
Đầu LOTO
0 0 3 7
1 1
2 7
3 0 7 8 8
4 7
5 6 8 9
6 0 6 6 8
7 1 4 6
8 4 5 5 9
9 3 5 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 39-87-06-54
GIẢI SÁU 289 388 227
GIẢI NĂM 2636 0025 5192 4924 3360 8715
GIẢI TƯ 9300 0250 0584
9830
GIẢI BA 76367 48748 87121 81726 72370 57111
GIẢI NHÌ 06339-70800
GIẢI NHẤT 35229
ĐẶC BIỆT 72729
Đầu LOTO
0 0 0 6
1 1 5
2 1 4 5 6 7 9 9
3 0 6 9 9
4 8
5 0 4
6 0 7
7 0
8 4 7 8 9
9 2
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 73-15-53-06
GIẢI SÁU 472 346 331
GIẢI NĂM 2203 2276 3468 2819 6492 7497
GIẢI TƯ 2849 7375 4544
0802
GIẢI BA 11548 76264 38495 47997 76724 14031
GIẢI NHÌ 53826-79534
GIẢI NHẤT 39525
ĐẶC BIỆT 88321
Đầu LOTO
0 2 3 6
1 5 9
2 1 4 5 6
3 1 1 4
4 4 6 8 9
5 3
6 4 8
7 2 3 5 6
8  
9 2 5 7 7
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 37-58-30-46
GIẢI SÁU 178 016 793
GIẢI NĂM 7177 6947 6916 1102 7644 5332
GIẢI TƯ 7077 6003 9332
3736
GIẢI BA 99477 81539 46257 79885 16667 83005
GIẢI NHÌ 03725-22866
GIẢI NHẤT 46801
ĐẶC BIỆT 98929
Đầu LOTO
0 1 2 3 5
1 6 6
2 5 9
3 0 2 2 6 7 9
4 4 6 7
5 7 8
6 6 7
7 7 7 7 8
8 5
9 3
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 75-76-48-79
GIẢI SÁU 023 063 565
GIẢI NĂM 3708 0269 9705 6767 7790 7707
GIẢI TƯ 4454 1466 1515
9014
GIẢI BA 43789 89056 37846 16390 94843 88348
GIẢI NHÌ 53783-26833
GIẢI NHẤT 86368
ĐẶC BIỆT 81965
Đầu LOTO
0 5 7 8
1 4 5
2 3
3 3
4 3 6 8 8
5 4 6
6 3 5 5 6 7 8 9
7 5 6 9
8 3 9
9 0 0
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585
GIẢI TÁM
GIẢI BẢY 66-57-43-15
GIẢI SÁU 868 339 158
GIẢI NĂM 3281 3947 8265 3142 4975 9171
GIẢI TƯ 2301 9486 9468
8398
GIẢI BA 03892 41526 18539 53311 60263 48599
GIẢI NHÌ 77757-01553
GIẢI NHẤT 30640
ĐẶC BIỆT 44616
Đầu LOTO
0 1
1 1 5 6
2 6
3 9 9
4 0 2 3 7
5 3 7 7 8
6 3 5 6 8 8
7 1 5
8 1 6
9 2 8 9
Lấy kết quả: X1 TD gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 TD gửi 8585

Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSTD - xskt Miền Bắc) được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) hôm nay
Khi các bạn đến với kết quả xổ số Miền Bắc của sxmb.vn chúng ta sẽ cập nhật KQXSTD trực tiếp hôm nay mới nhất chiều 16h15. Cùng chúng tôi dự đoán kết quả xổ số với những cao thủ chốt số của sxmb.vn thông qua dữ liệu thống kê kết quả siêu chuẩn, siêu chính xác và miễn phí 100%.
Bạn có thể cập nhật thông tin, dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc ( XSTD-SXTD- KQXSTD trực tiếp hôm nay ) chính xác và nhanh nhất thông qua tin nhắn:
- Chờ kết quả : XSTD CHO gửi 8185
- Lấy bộ số thần tài : CAU TD gửi 8585

Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

Tags: văn khấn ngày rằm