ĐẶC BIỆT 45276
7FT-2FT-14FT
GIẢI NHẤT 47653
GIẢI NHÌ 82065 29276
GIẢI BA 25396 81597 83276
57151 14066 09935
GIẢI TƯ 7280 7973 8102 1845
GIẢI NĂM 4819 6414 6791
4206 8832 2861
GIẢI SÁU 470 430 439
GIẢI BẢY 98 59 29 32
Đầu LOTO
0 2 6
1 4 9
2 9
3 0 2 2 5 9
4 5
5 1 3 9
6 1 5 6
7 0 3 6 6 6
8 0
9 1 6 7 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ