ĐẶC BIỆT 66241
13FQ-15FQ-1FQ-8FQ
GIẢI NHẤT 74515
GIẢI NHÌ 99143 99418
GIẢI BA 11047 39015 41600
77344 11222 39764
GIẢI TƯ 9340 3751 5386 8133
GIẢI NĂM 2711 3686 8055
7944 2307 6020
GIẢI SÁU 492 677 628
GIẢI BẢY 84 74 68 00
Đầu LOTO
0 0 0 7
1 1 5 5 8
2 0 2 8
3 3
4 0 1 3 4 4 7
5 1 5
6 4 8
7 4 7
8 4 6 6
9 2
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ