ĐẶC BIỆT 47793
1FK-13FK-4FK
GIẢI NHẤT 96106
GIẢI NHÌ 03840 71903
GIẢI BA 65422 59669 19627
31691 77344 34459
GIẢI TƯ 2103 0888 0341 8898
GIẢI NĂM 2469 2410 8248
5338 4818 0122
GIẢI SÁU 714 693 772
GIẢI BẢY 52 00 50 91
Đầu LOTO
0 0 3 3 6
1 0 4 8
2 2 2 7
3 8
4 0 1 4 8
5 0 2 9
6 9 9
7 2
8 8
9 1 1 3 3 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ