ĐẶC BIỆT 95367
15FG-10FG-13FG
GIẢI NHẤT 63553
GIẢI NHÌ 50088 95982
GIẢI BA 85876 10536 39412
21099 87155 73147
GIẢI TƯ 9249 4860 6318 1341
GIẢI NĂM 5884 2190 3404
2942 6073 6163
GIẢI SÁU 062 911 509
GIẢI BẢY 97 70 86 66
Đầu LOTO
0 4 9
1 1 2 8
2  
3 6
4 1 2 7 9
5 3 5
6 0 2 3 6 7
7 0 3 6
8 2 4 6 8
9 0 7 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ