ĐẶC BIỆT 29775
1EY-12EY-11EY
GIẢI NHẤT 09989
GIẢI NHÌ 10845 48007
GIẢI BA 04959 17171 79473
66080 81224 86349
GIẢI TƯ 0628 7950 2826 1009
GIẢI NĂM 4745 3342 0835
4358 1309 1420
GIẢI SÁU 480 956 203
GIẢI BẢY 99 05 35 77
Đầu LOTO
0 3 5 7 9 9
1  
2 0 4 6 8
3 5 5
4 2 5 5 9
5 0 6 8 9
6  
7 1 3 5 7
8 0 0 9
9 9
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ