ĐẶC BIỆT 46365
9EV-2EV-10EV
GIẢI NHẤT 59917
GIẢI NHÌ 16680 55318
GIẢI BA 30230 24324 17794
64353 25382 59178
GIẢI TƯ 9320 1706 4619 0567
GIẢI NĂM 4866 2328 1998
4059 7079 9881
GIẢI SÁU 721 147 132
GIẢI BẢY 37 60 32 20
Đầu LOTO
0 6
1 7 8 9
2 0 0 1 4 8
3 0 2 2 7
4 7
5 3 9
6 0 5 6 7
7 8 9
8 0 1 2
9 4 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ