ĐẶC BIỆT 84265
9GT-7GT-13GT
GIẢI NHẤT 28287
GIẢI NHÌ 12310 52786
GIẢI BA 68290 96816 97614
71022 17949 68079
GIẢI TƯ 9131 7490 2509 3665
GIẢI NĂM 5098 8443 2719
4778 4350 1221
GIẢI SÁU 709 861 152
GIẢI BẢY 22 28 03 29
Đầu LOTO
0 3 9 9
1 0 4 6 9
2 1 2 2 8 9
3 1
4 3 9
5 0 2
6 1 5 5
7 8 9
8 6 7
9 0 0 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ