ĐẶC BIỆT 56489
9MV
GIẢI NHẤT 57966
GIẢI NHÌ 67123 59792
GIẢI BA 92789 63951 07949
97166 53157 61225
GIẢI TƯ 3063 1152 4902 4131
GIẢI NĂM 5424 7295 4776
1623 3822 1587
GIẢI SÁU 335 553 556
GIẢI BẢY 20 78 49 80
Đầu LOTO
0 2
1  
2 0 2 3 3 4 5
3 1 5
4 9 9
5 1 2 3 6 7
6 3 6 6
7 6 8
8 0 7 9 9
9 2 5
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ