ĐẶC BIỆT 38231
1GR-9GR-8GR
GIẢI NHẤT 01714
GIẢI NHÌ 95126 77765
GIẢI BA 65609 69311 54686
80998 84730 81787
GIẢI TƯ 7438 9859 9194 2950
GIẢI NĂM 0349 0849 1015
3146 4148 8354
GIẢI SÁU 332 381 698
GIẢI BẢY 72 62 12 03
Đầu LOTO
0 3 9
1 1 2 4 5
2 6
3 0 1 2 8
4 6 8 9 9
5 0 4 9
6 2 5
7 2
8 1 6 7
9 4 8 8
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ