ĐẶC BIỆT 60824
1FX-9FX-14FX
GIẢI NHẤT 55041
GIẢI NHÌ 15193 66122
GIẢI BA 84924 07715 80113
77073 98972 54689
GIẢI TƯ 9840 3138 3862 2883
GIẢI NĂM 3852 9294 8031
4568 8358 9906
GIẢI SÁU 266 328 646
GIẢI BẢY 75 78 28 89
Đầu LOTO
0 6
1 3 5
2 2 4 4 8 8
3 1 8
4 0 1 6
5 2 8
6 2 6 8
7 2 3 5 8
8 3 9 9
9 3 4
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ