ĐẶC BIỆT 08988
1HX-11HX-3HX
GIẢI NHẤT 22416
GIẢI NHÌ 43606 56865
GIẢI BA 74843 12527 05270
36939 44042 11960
GIẢI TƯ 9217 8222 3349 3524
GIẢI NĂM 7923 5235 7728
2059 3936 8850
GIẢI SÁU 644 850 157
GIẢI BẢY 52 38 08 57
Đầu LOTO
0 6 8
1 6 7
2 2 3 4 7 8
3 5 6 8 9
4 2 3 4 9
5 0 0 2 7 7 9
6 0 5
7 0
8 8
9  
Lấy kết quả: X1 MB gửi 8185
Số đẹp trong ngày: C1 MB gửi 8585
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ